Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (selecţionat)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Acest document nu este disponibil în limba dvs. şi vă este propus într-o altă limbă dintre cele disponibile în bara de limbi.

 Index 
 Text integral 
Arutelud
Neljapäev, 6. veebruar 2014 - Strasbourg Uuendatud versioon

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Olles ambitsioonika kliima- ja energiapoliitika pooldaja, toetasin tänasel täiskogu hääletusel ENVI ja ITRE ühisraportit. Kasvuhoonegaaside heite vähendamine ning taastuvenergia ja energiatõhususe suurendamine on olulised teemad, mis aitavad parandada EL konkurentsivõimet ja vähendada energiakulusid. Kõrge energiahinna mõjusid tajuvad igapäevaelus kõik, mistõttu on oluline leida vähem kulukaid alternatiive. Murettekitav on meie liigne sõltuvus energia impordist, mistõttu on ressursside parem kasutus ja energiajulgeolek teemad, mida ei saa jätta tähelepanuta. Impordist sõltumise vähendamiseks, energiajulgeoleku suurendamiseks ja energiahinna alandamiseks on vaja suurendada taastuvenergia kasutamist, mistõttu pooldan 40% suurust taastuvenergia eesmärki. Antud eesmärk on vajalik ka kliimamuutuste seisukohalt! On oluline, et energia- ja kliimapoliitika oleksid omavahel kooskõlas ning tugevdaksid üksteist analoogselt 20/20/20 eesmärkidega. Üksnes CO2 heite vähendamisest ei piisa – me peame järjepidevalt rakendama energiatõhusust ning taastuvenergia kasutamist. Mainitud eesmärkide saavutamiseks on vaja need õiguslikult siduvaks muuta. Taastuvenergia edendamist pooldavad Eurobaromeetri küsitluste kohaselt ka eurooplased ise. Vastu olen aga ettepanekule, mis nõuab kasvuhoonegaaside heite vähendamise ühtset eesmärki. Paindlik kauplemismehhanism annaks edukamatele taastuvenergia tootjatele, nagu seda on näiteks minu koduriik Eesti, võimaluse müüa tekkinud ülejääk teistele liikmesriikidele – see edendaks liidusisest ettevõtlust ning võtaks arvesse liikmesriikide erinevusi. Lõpetuseks nõustun komisjoniga, et peaksime oma tegevuses vaatama kaugemale 2020. aastast.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate