Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/3002(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0094/2014

Ingivna texter :

B7-0094/2014

Debatter :

PV 06/02/2014 - 6
CRE 06/02/2014 - 6

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.13
CRE 06/02/2014 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0106

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg Reviderad upplaga

10.15. Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (B7-0094/2014)
Anföranden på video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, vótáil mé arís le mo ghrúpa sna vótaí go léir agus glacadh leis an tuarascáil le móramh mór agus is maith sin.

This report deals almost exclusively with cargo. That is understandable, because 500 million tonnes of cargo are carried on inland waterways, mainly on continental Europe, and it points out the necessity to try and make them more efficient, to eliminate bottlenecks and to have them greener, and in that regard it mentions the development of LNG terminals, which I completely agree with. There is one proposal in my country for such a terminal – Shannon LNG. Hopefully that will come to pass.

It also mentions seaports. Again, it is important that these are developed, and again on the Shannon Estuary in Ireland there is a proposal to develop one of the finest deepest seaports in Ireland at Foynes, and hopefully that will come to pass. But one point I want to make is that it ignores leisure and tourism and Mr Bennion and I mentioned that this morning. There is a huge potential to develop leisure and tourism as well as cargo in the inland waterways, and I hope that this will become part of the proposals in due course. Finally, Mr President, thank you for the efficient and fair way you have chaired today’s session.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This resolution invites Member States to further develop national strategies to stimulate inland waterway transport, taking into account the European Action Programme, and to encourage regional, local and port authorities to do likewise.

High quality infrastructure is important as a condition for developing inland waterway transport and inland ports, and integrating them into the trans-European transport network. The resolution also emphasises Member States’ responsibility for providing adequate and reliable infrastructure and ensuring regular maintenance so as to preserve good navigation status, with a view to ensuring the role of inland waterway transport as a reliable and cost-effective mode of transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo a presente resolução, sublinhando a importância de infraestruturas de alta qualidade como condição para o desenvolvimento e a integração na Rede Transeuropeia de Transportes, de transportes por vias navegáveis interiores e dos portos fluviais. Neste sentido, exorto a Comissão e os Estados-Membros a integrarem todos os pontos de estrangulamento importantes nos planos de execução de corredores a adotar. Destaco ainda o facto de o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) conceder financiamento prioritário ao desenvolvimento de infraestruturas vocacionadas para os modos de transporte mais ecológicos, como é o caso das vias navegáveis interiores. Congratulo-me com o facto de as vias navegáveis interiores terem sido incorporadas em seis dos nove corredores da rede principal da RTE-T. Espero que os pontos de estrangulamento e as ligações em falta mereçam o tratamento devido, uma vez que o MIE irá conferir prioridade aos gastos decorrentes da supressão dos pontos de estrangulamento, ao estabelecimento das ligações em falta e, em particular, à melhoria dos troços transfronteiriços da rede básica.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le transport par voies navigables permet de réduire la congestion des routes et de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Il représente donc un moyen de transport très important, à développer autant que possible. C’est la raison pour laquelle j’ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea rezoluției, deoarece transportul fluvial nu este încă exploatat la adevăratul potențial în Uniune. Acest lucru se întâmplă pentru că, din păcate, căile navigabile nu sunt întotdeauna la cele mai înalte standarde. Fie că vorbim despre blocaje pe rutele de transport sau despre alte probleme de infrastructură, există în continuare deficiențe. De aceea, statele membre, sprijinite financiar de către Comisie, trebuie să depună toate eforturile pentru a revigora transportul pe căile navigabile interioare.

Vă dau exemplul canalului Dunăre-Main-Rin care, deși ar putea deveni principala axă de transport de mărfuri între estul și vestul Europei, nu este folosit la întreaga capacitate. Abia în ultimii ani, după adoptarea Strategiei Dunării, unele state ca România sau Serbia au depus eforturi comune pentru fluidizarea navigației pe Dunăre.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della proposta di risoluzione perché ritengo giusto aggiornare il programma NAIADES 2020, adeguandolo alle nuove esigenze e alle prospettive future.

Credo che la Commissione debba ripensare i finanziamenti, tenendo conto anche di quelli messi a disposizione dalla BEI nel quadro dei fondi unionali, per realizzare gli obiettivi del programma d'azione e, soprattutto, per puntare su un'infrastruttura di alta qualità quale condizione per sviluppare e integrare il trasporto per vie navigabili interne e i porti interni nella rete dei trasporti transeuropea.

Implementare NAIADES II rispecchia la volontà dell'UE di fornire finanziamenti appropriati per le nuove tecnologie, l'innovazione e i servizi di trasporto merci sostenibili nel quadro dei programmi UE esistenti. Concordo con il relatore sul fatto che la Commissione dovrebbe incentivare gli Stati membri all'adozione delle prassi migliori per favorire una rete di trasporti fluviali più integrata e interconnessa mediante catene logistiche multimodali.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La risoluzione NAIADES II sottolinea la necessità di aiutare le PMI coinvolte nel trasporto fluviale, ora particolarmente colpite dalla crisi; critica inoltre la mancanza di un impegno concreto da parte della Commissione specialmente in ambito di stanziamento di fondi; per questi motivi ho inteso sostenerla con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Prijevoz rijekama i kanalima tih je i energetski učinkovit način prijevoza robe. Igra ključnu ulogu u prijevozu robe od europskih prometnih morskih luka do konačnog odredišta. Ipak, potencijali te vrste prijevoza nisu u potpunosti iskorišteni. Generalno govoreći, program razvoja unutarnjih plovnih putova NAIADES II nije loše zamišljen, no Komisija je trebala biti konkretnija kod mjera i izdašnija kod sredstava. Po pitanju „ozelenjavanja“ riječnih flota pak, otišlo se korak predaleko. Brod na rijeci troši oko 15 puta manje goriva nego kamion, a oko 3 puta manje nego vlak. Dodatno smanjenje emisija i neizbježni popratni troškovi brodarima u ovom trenu nisu potrebni. Ono što im jest potrebno je financiranje projekata izgradnje riječne infrastrukture iz europskih fondova poput CEF-a. To se posebno odnosi na dunavske plovne putove u zemljama nizvodno od Austrije jer oporavak tamošnjih brodara od posljedica krize ide sporije nego primjerice onih na Rajni.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. - Consider benefică pentru Europa introducerea căilor navigabile interioare în șase din cele nouă coridoare ale rețelei primare a TEN-T și susțin necesitatea îmbunătățirii secțiunilor transfrontaliere ale rețelei primare, precum și finanțarea sistemelor de aplicare telematice, care permit asigurarea serviciilor de informare fluvială adecvate. Totodată, susțin necesitatea implicării tuturor partenerilor locali și regionali și încurajării participării întreprinderilor mici și mijlocii în domeniu pentru a asigura o infrastructură adecvată, care va permite transportului pe căi navigabile să joace rolul unui mod de transport fiabil și rentabil. Pentru aceasta, consider că statele membre trebuie să coopereze pentru a elabora strategii naționale de stimulare a transportului pe căi navigabile interioare, luând în considerare programul de acțiune european.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Cette résolution vise à appuyer la proposition de la Commission européenne visant à mettre en place le programme d'action Naiades II pour la période 2014-2020. Avec ce texte, le Parlement européen appelle la Commission à allouer des moyens suffisants à un tel programme qui assure la promotion du transport par voies navigables dans l’Union européenne. Il est important de soutenir de manière adéquate ce secteur composé essentiellement de PME. De plus, le transport par voies navigables présentant de faibles émissions de gaz à effet de serre, il est judicieux de s'intéresser à son développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Parece-me uma excelente iniciativa da Comissão Europeia a de atualizar e renovar o programa NAIADES até 2020, já que este programa presta apoio a ações específicas definidas no mesmo e que tem um grande impacto na atividade das PME a atuar no sector. As infraestruturas de alta qualidade são uma condição necessária para o desenvolvimento e a integração na Rede Transeuropeia de Transportes do transporte por vias navegáveis interiores e dos portos fluviais, por isso, têm o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Le fret fluvial est beaucoup moins polluant que le transport routier. Dans ma circonscription du Sud-Ouest de la France, je défends son retour sur le canal des Deux-Mers. Je suis satisfaite que le groupe ait obtenu un amendement sur l’aide à la modernisation de la flotte de petit gabarit, qui est la plus écologique, afin d’améliorer sa compétitivité. De même, notre amendement demandant le respect de la réglementation environnementale pour les voies de transport fluvial a été adopté de justesse, ce qui n’est pas le cas de celui sur la recherche de connexions intermodales. Dans sa formulation actuelle, la résolution avantage surtout les projets colossaux prévus sur le Rhin et le Danube. Les deux plus grands fleuves de l’Europe sont souvent réunis dans une même vision, celle d’un « axe Rhin-Danube ». Nous, écologistes, ne cherchons pas à adapter les fleuves et rivières aux bateaux de plus grandes tailles, mais plutôt de calibrer la flotte en fonction des caractéristiques des voies d’eau. C’est cette seconde option que je défends avec le développement d’un fret au « gabarit Midi » sur le canal des Deux-Mers. Je souhaite donc m’abstenir sur le programme Naïades II.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu la proposition de résolution sur le programme d'action pour le développement du transport par voies navigables, Naiades II. Cette résolution insiste sur l'importance de développer des infrastructures de qualité nécessaires au transport par voies navigables dans l'Union européenne, d'assurer des services d'information fluviale et de prévoir les financements appropriés pour les nouvelles technologies, l'innovation et les services durables de transport de marchandises dans le cadre des programmes actuels de l'Union, afin d'accroître les performances environnementales du transport par voies navigables. Je me félicite de son adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - L'iniziativa della Commissione intesa ad aggiornare e rinnovare il programma NAIADES entro il 2020 sottolinea l'importanza di un'infrastruttura di alta qualità, quale condizione per sviluppare e integrare i trasporti transeuropei.

Il trasporto per vie navigabili è efficiente dal punto di vista energetico e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, indicati nel Libro bianco sulla politica dei trasporti dell'UE. Tale settore potrebbe inoltre costituire un elemento chiave in Europa per risolvere le problematiche di congestione e ambientali generate dalle merci importate attraverso porti marittimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in support of an action programme for inland waterway transport. I agree that if the European Union can harness the full potential of inland navigation transport, the inland waterway sector could be a key link in efforts to mitigate congestion and environmental problems throughout the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor de esta Resolución debido a que supone una firme apuesta por una diversificación de las principales vías de comunicación del continente que fomente un sistema de transporte más sostenible energética y ambientalmente. El empleo del transporte a través de las principales vías fluviales del continente resulta una apuesta estratégica que puede derivar parte del transporte terrestre, especialmente el transporte de mercancías, a las vías fluviales internas y conectarlo con el sistema marítimo de trasporte. El informe también lamenta que la propuesta de la Comisión no recoja ninguna partida financiera para el desarrollo del programa y propone asimismo numerosas medidas para una efectiva implementación del programa. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Atendendo à importância do setor do transporte por vias navegáveis interiores e o seu contributo significativo para o sistema de transportes da União Europeia, nomeadamente no encaminhamento das mercadorias dos portos para o interior da UE e o seu papel na solução de problemas de congestionamento, assim como a sua eficiência do ponto de vista energético, votei positivamente na presente resolução que exorta a Comissão a apoiar a gestão dos transportes multimodais integrados. Concordo com o apoio à expansão e à integração do intercâmbio de dados dos RIS em fluxos de informação relativos a outros modos de transporte para facilitar a integração do transporte fluvial em outros modos de transportes e ao apoio a medidas concretas que tenham em conta as especificidades de um setor em grande parte baseado em PME - motores da economia europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Svrha dokumenta NAIADES II stvaranje je uvjeta za prijevoz unutarnjim vodnim putovima kako bi taj vid prometa postao kvalitetna vrsta prijevoza. Ovo je vrlo važan dokument za Republiku Hrvatsku ako uzmemo u obzir da je Hrvatska zemlja s iznadprosječnom površinom riječnih voda po glavi stanovnika – najdužih deset rijeka u Hrvatskoj ukupno premašuju 2 000 kilometara dužine. Na poboljšanju kvalitete vodnih putova se u Hrvatskoj kontinuirano radi. Spomenuo bih samo jedan primjer – projekt CRORIS preko kojeg je Hrvatska u proteklih 10 godina izgradila mnoštvo Riječnih informacijskih servisa (RIS), u skladu s europskim direktivama i standardima, a glavni cilj tog projekta bio je osigurati siguran, učinkovit i ekološki prihvatljiv prijevoz na unutarnjim plovnim putovima Hrvatske. Ovaj projekt je osigurao da je danas 100 % hrvatskog dijela Dunava i komercijalnog dijela Drave pokriveno AIS signalom. Na poboljšanju kvalitete vodnih putova treba nastaviti raditi zbog čega podržavam ovu rezoluciju.

Kvalitetan prijevoz unutarnjim vodnim putovima ključni je preduvjet za razvoj ne samo riječnog turizma, nego i za industriju, proizvodnju i, na kraju, stvaranje novih održivih radnih mjesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - L'iniziativa della Commissione intesa ad aggiornare e rinnovare il programma NAIADES entro il 2020 è apprezzabile, tuttavia la Commissione ha preferito non accompagnare la proposta NAIADES II con fondi adeguati e specifici per raggiungere gli obiettivi del programma d'azione.

Pertanto, l'adozione di una strategia ben strutturata con obiettivi raggiungibili a breve e medio termine, insieme a una tabella di marcia concreta che descriva tra l'altro le risorse necessarie per l'attuazione sarebbe un buon passo in avanti verso l'aggiornamento di NAIADES II. È da apprezzare il fatto che le vie navigabili interne siano state integrate in sei su nove importanti corridoi di rete della TEN-T, ma persistono ancora strozzature e collegamenti mancanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. - The European Union’s inland waterways network spans 20 Member States. The inland waterway transport sector is relatively small but, with its 140 billion tonne/kilometres, it nonetheless makes a considerable contribution to the EU transport system. Inland waterways play a vital role in bringing goods to the EU’s crowded ports. The aim of the Naiades II package is to create the conditions for inland navigation transport to become more efficient and sustainable. The package includes an action programme for the years ahead, focusing on aspects including quality infrastructure, quality through innovation, the smooth functioning of the market, a skilled workforce and quality jobs. In order to further inclusive long-term growth, the Commission has suggested component changes in the inland waterway transport sector, concentrating on improving operating conditions and infrastructure and on innovation. A strong and reliable strategy for the inland waterway sector is essential, encouraging the development of more inland waterways and supporting specific measures set out in the Naiades II package.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - Looking at how we can better tailor EU legislation to take account of the needs of small and medium-sized enterprises is always worthwhile. This resolution makes some useful recommendations for SMEs on leveraging extra funding and utilising innovative financial instruments, and I voted in favour of it today.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur du texte. Je tiens également à souligner que je ne peux que regretter que la Commission n'ait pas assorti sa proposition relative à NAIADES II de moyens financiers suffisants, spécialement affectés à la réalisation des objectifs du programme d'action, et je demande donc que le dispositif mis en place soit bien structuré, doté d'objectifs réalisables, à court et moyen terme, et assorti d'une feuille de route décrivant notamment les moyens affectés à sa mise en œuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O transporte por vias navegáveis interiores permite uma mudança da rodovia para as vias fluviais, expressa no Livro Branco sobre os Transportes como essencial para um melhor desempenho ambiental. Tal como o transporte marítimo, o transporte fluvial necessita de uma verdadeira estratégia, com ações, medidas, metas e prazos exequíveis. A apresentação do programa NAIADES II demonstra esta vontade por parte da Comissão, mas o importante é não esquecer que os resultados deste plano de ação têm que ser reais e concretos. Para isso, é necessário que seja feito um verdadeiro investimento, que tem que estar definido nas políticas da União. Tal como acredito que o transporte marítimo e as autoestradas do mar devem ser desenvolvidos, em especial pela Comissão e pelos Estados-Membros, voto a favor desta mesma abordagem para as vias navegáveis interiores.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la programul NAIADES II – Un program de acțiune privind transportul pe căi navigabile interioare. Sectorul transporturilor pe căile navigabile interioare are o contribuție semnificativă la sistemul transporturilor din UE prin transportarea bunurilor între porturi și hinterland.

Salutăm inițiativa Comisiei de a actualiza și reînnoi programul NAIADES până în 2020 și sprijinim acțiunile specifice definite în programul de acțiune NAIADES II pentru perioada 2014-2020. Subliniez importanța asigurării unei finanțări adecvate pentru noi tehnologii, inovare și servicii de transport durabile în cadrul programelor UE existente, cum ar fi mecanismul Conectarea Europei, Orizont 2020 și Fondul de coeziune pentru a stimula utilizarea rezultatelor inovării și îmbunătățirea performanței de mediu a transportului pe căi navigabile interioare și solicit Comisiei să elaboreze programe de finanțare concrete pentru realizarea acestui obiectiv.

Solicităm Comisiei să prezinte propuneri cu privire la mobilizarea fondurilor de rezervă, prin utilizarea lor împreună cu instrumentele financiare disponibile în cadrul fondurilor Uniunii existente. De asemenea, invităm statele membre să continue elaborarea de strategii naționale pentru stimularea transportului pe căi navigabile interioare, luând în considerare Programul de acțiune european și să încurajeze autoritățile de port regionale și locale să procedeze în același mod.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - The inland waterway transport sector in the EU provides an environment-friendly alternative to road and rail. With over 37 000 km of inland waterways in Europe, the sector is vital for transporting goods between towns and cities and it helps to keep both noise and gas emissions down. I welcome an action programme to support this sector and I hope that future spending from the Connecting Europe Fund, the Cohesion Fund and Horizon 2020 will be used effectively to expand the network across Europe, to improve innovation in the sector and to enhance the environmental aspects of inland waterway transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Depuis 2006, la Commission européenne a établi un programme européen pour le transport par voies navigables, baptisé Naïades. La Commission a proposé d'actualiser et de renouveler ce programme, arrivé à son terme fin 2013, pour la période 2014-2020, sous le nom de Naïades II. Ce renouvellement est une bonne nouvelle puisque le transport par voies navigables se trouve dans une situation économique difficile. La Commission a fait un certain nombre de propositions afin d'améliorer les infrastructures, de protéger l'emploi, de développer les compétences et l'innovation, mais elle n’a malheureusement pas proposé un financement adéquat pour la mise en œuvre de ces mesures. C’est principalement ce que le Parlement européen a souhaité dénoncer dans sa résolution sur le programme Naïades II et c’est pourquoi j'ai soutenu cette résolution. Le transport par voies navigables a un rôle important à jouer si l'on veut vraiment prendre en compte les questions environnementales. Il est donc assez regrettable que l’Union ne se donne pas les moyens des politiques qu'elle prétend soutenir en ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Aufgrund des kritischen Faktors des Datenaustauschs habe ich negativ gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Komisja Europejska w dniu 10 września 2013 r. przedstawiła nowy program NAIADES II, którego celem jest zwiększenie liczby przewozów towarowych rzekami i kanałami w Europie przy jednoczesnym stałym podnoszeniu jakości wodnego transportu śródlądowego. Planowane działania mają na celu zwiększenie wykorzystania 37 tys. km dróg wodnych w Europie, a dzięki wprowadzeniu pewnych zmian i ujednoliceń przewóz towarów transportem wodnym ma stać się łatwiejszy i bardziej ekologiczny. Program działań NAIADES II ma również przyczynić się do stworzenia stabilnych długoterminowych ram dla inwestycji w żeglugę śródlądową, rozszerzenia działań na rzecz innowacyjności takiego transportu oraz wprowadzenie nowych krótko- i średnioterminowych rozwiązań takich jak np. zmiana kosztownych wymogów technicznych.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Damit sind die Erklärungen zur Abstimmung geschlossen.

(Die Sitzung wird um 13.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy