Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 6. februar 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 3.Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (fortsat forhandling)
 6.NAIADES II: Handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (forhandling)
 7.Ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond - resultatet af forhandlingerne (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  9.1.Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (afstemning)
  9.2.Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, om forslag til Kommissionens forordning vedrørende oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine- fåre- og gedekød (B7-0087/2014) (afstemning)
  9.3.Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 4, om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 28.8.2013 om bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0089/2014) (afstemning)
  9.4.Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 4, litra d), og artikel 87a, stk. 6, om ikke at modsætte sig til udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. .../... om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (B7-0090/2014) (afstemning)
  9.5.Situationen i Ukraine (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014) (afstemning)
  9.6.Situationen i Syrien (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014) (afstemning)
  9.7.Situationen i Egypten (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014) (afstemning)
  9.8.Topmøde EU-Rusland (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014) (afstemning)
  9.9.Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina (B7-0074/2014) (afstemning)
  9.10.Statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (B7-0073/2014) (afstemning)
  9.11.Statusrapport 2013 for Montenegro (B7-0072/2014) (afstemning)
  9.12.Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (B7-0091/2014) (afstemning)
  9.13.NAIADES II: Handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (B7-0094/2014) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  10.2.En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
  10.3.Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  10.4.Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, om forslag til Kommissionens forordning vedrørende oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine- fåre- og gedekød (B7-0087/2014)
  10.5.Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 4, om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 28.8.2013 om bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0089/2014)
  10.6.Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 4, litra d), og artikel 87a, stk. 6, om ikke at modsætte sig til udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. .../... om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (B7-0090/2014)
  10.7.Situationen i Ukraine (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
  10.8.Situationen i Syrien (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
  10.9.Situationen i Egypten (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
  10.10.Topmøde EU-Rusland (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
  10.11.Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina (B7-0074/2014)
  10.12.Statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (B7-0073/2014)
  10.13.Statusrapport 2013 for Montenegro (B7-0072/2014)
  10.14.Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (B7-0091/2014)
  10.15.NAIADES II: Handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (B7-0094/2014)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 14.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 15.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  15.1.Situationen i Thailand
  15.2.Ret til uddannelse i Transnistrien
  15.3.Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif
 16.Afstemningstid
  16.1.Situationen i Thailand (RCB7-0122/2014, B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014, B7-0127/2014) (afstemning)
  16.2.Ret til uddannelse i Transnistrien (RCB7-0128/2014, B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014, B7-0137/2014) (afstemning)
  16.3.Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (RCB7-0100/2014, B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014, B7-0134/2014) (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 19.Modtagne dokumenter: se protokollen
 20.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 21.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 22.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1617 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4724 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik