Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 6 februari 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Anslagsöverföringar: se protokollet
 3.Utrotande av kvinnlig könsstympning (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Utrotande av kvinnlig könsstympning (fortsättning på debatten)
 6.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (debatt)
 7.Enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond: resultat av förhandlingarna (debatt)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  9.1.Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (omröstning)
  9.2.Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 88.2 och 88.3 i arbetsordningen om förslaget till kommissionens förordning vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä (B7-0087/2014) (omröstning)
  9.3.Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 87a.4 i arbetsordningen om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (B7-0089/2014) (omröstning)
  9.4.Rekommendation till beslut i enlighet med artiklarna 88.4 d och 87a.6 i arbetsordningen om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning (EU) nr .../... om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 särskilt i syfte att fastställa vilka volymer utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut 2013–2020 (B7-0090/2014) (omröstning)
  9.5.Situationen i Ukraina (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014) (omröstning)
  9.6.Situationen i Syrien (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014) (omröstning)
  9.7.Situationen i Egypten (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014) (omröstning)
  9.8.Toppmötet mellan EU och Ryssland (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014) (omröstning)
  9.9.2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (B7-0074/2014) (omröstning)
  9.10.2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B7-0073/2014) (omröstning)
  9.11.2013 års framstegsrapport om Montenegro (B7-0072/2014) (omröstning)
  9.12.Utrotande av kvinnlig könsstympning (B7-0091/2014) (omröstning)
  9.13.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (B7-0094/2014) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  10.2.En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
  10.3.Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  10.4.Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 88.2 och 88.3 i arbetsordningen om förslaget till kommissionens förordning vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä (B7-0087/2014)
  10.5.Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 87a.4 i arbetsordningen om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (B7-0089/2014)
  10.6.Rekommendation till beslut i enlighet med artiklarna 88.4 d och 87a.6 i arbetsordningen om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning (EU) nr .../... om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 särskilt i syfte att fastställa vilka volymer utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut 2013–2020 (B7-0090/2014)
  10.7.Situationen i Ukraina (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
  10.8.Situationen i Syrien (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
  10.9.Situationen i Egypten (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
  10.10.Toppmötet mellan EU och Ryssland (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
  10.11.2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (B7-0074/2014)
  10.12.2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B7-0073/2014)
  10.13.2013 års framstegsrapport om Montenegro (B7-0072/2014)
  10.14.Utrotande av kvinnlig könsstympning (B7-0091/2014)
  10.15.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (B7-0094/2014)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 15.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  15.1.Situationen i Thailand
  15.2.Rätt till utbildning i regionen Transnistrien
  15.3.Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif
 16.Omröstning
  16.1.Situationen i Thailand (RCB7-0122/2014, B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014, B7-0127/2014) (omröstning)
  16.2.Rätt till utbildning i regionen Transnistrien (RCB7-0128/2014, B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014, B7-0137/2014) (omröstning)
  16.3.Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif (RCB7-0100/2014, B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014, B7-0134/2014) (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 18.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1617 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4724 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy