Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 24 februari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

5. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid