Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 24 februari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid