Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2013/0088(COD)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadien in Bezug auf das Dokument :

Eingereichte Texte :

A7-0031/2014

Aussprachen :

PV 24/02/2014 - 18
CRE 24/02/2014 - 18

Abstimmungen :

PV 25/02/2014 - 5.9
Erklärungen zur Abstimmung
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2014)0118

Ausführliche Sitzungsberichte
Montag, 24. Februar 2014 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

18. Gemeinschaftsmarke - Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken (Aussprache)
Video der Beiträge
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση όσον αφορά:

- την έκθεση της Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) (A7-0031/2014), και

- την έκθεση της Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 013/0089(COD)) (A7-0032/2014).

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, föredragande. - Fru talman! Låt mig först rikta ett varmt tack för samarbetet i det här ärendet till kommissionen, kommissionär Barnier och alla hans medarbetare som har varit väldigt, väldigt trevliga att samarbeta med under hela processen. Jag skulle också vilja tacka kollegerna i parlamentet från alla grupper för det förtroende som ni har visat mig, och den samarbetsvilja som har präglat vårt samarbete.

Vi har väldigt fort, faktiskt på rekordtid, lyckats hantera en omfattande och mycket komplicerad materia och fört den till en enhällig votering i utskottet för rättsliga frågor.

Vår målsättning, och min alldeles särskilt, var hela tiden att nå en överenskommelse vid första behandlingen med rådet. Tack vare arbetet med alla skuggföredraganden och andra kolleger så har vi här i parlamentet verkligen gjort allt för att försöka nå den målsättningen. Tack till er alla som har bidragit till detta.

Men tyvärr så har ministerrådet inte klarat av att nå en gemensam position och vi har därför inte kunnat inleda förhandlingarna mellan våra institutioner. Även om omfattande arbete naturligtvis har ägt rum även inom rådet, så är det med stor, stor, stor besvikelse som jag konstaterar att det ledarskap och den vilja att förhandla med parlamentet som hade krävts för att kunna avsluta det här ärendet, har saknats totalt. En total inkompetens och bristande vilja i rådet anser jag tyvärr att vi måste konstatera.

Så sent som i december antog jag att det fanns goda möjligheter att nå överenskommelse i första behandlingen, men nu har den möjligheten slösats bort på grund av bristande ledarskap från de andra institutionerna och det är jag den första att beklaga.

Jag kommer inte att tala så mycket om detaljerna i förslaget eftersom vi alla kan dem alldeles väldigt väl vid det här laget. Tanken med den här processen är nu att modernisera och förbättra ett system för skydd av varumärken som i grunden fungerar väl. Vi gjuter en droppe olja i maskineriet för att modernisera detta; det är alldeles väldigt väl avvägt och det finns ett behov av det.

I förslaget som ligger inför kammaren finns flera förbättringar både vad gäller styrningar av OHIM, och i substantiella frågor där vi t.ex. ser till att värna yttrandefriheten mot angrepp just på varumärkesgrund.

Som föredragande var jag mycket nöjd med att vi lyckades få enhälligt stöd i utskottet. Vi hade viktiga och bra diskussioner mellan grupperna, alla fick ge och ta och till slut nådde vi en bra kompromiss som alla kunde leva med.

Därför var det med mycket stor besvikelse som jag noterade att skuggföredragandena från S&D och från EPP inte respekterar ett ingånget avtal. Vi har tagit varandra i handen, jag trodde att lagt kort ligger och att en överenskommelse gäller, men det är tydligen inte fallet och det är jag den första att beklaga.

Utskottet hade nått en balanserad ståndpunkt som skulle ha förbättrat möjligheterna att bekämpa förfalskade varor i transit genom europeiska hamnar och flygplatser på väg mot andra länder, samtidigt som vi skulle respektera internationella åtaganden om att tillåta fri transit för varor som inte är förfalskade. Kompromissen tog med skydd för att garantera fri transit av generiska läkemedel, bland annat på väg till utvecklingsländer. Allt detta arbete föreslår nu parlamentets två stora grupper att vi ska slänga bokstavligen i sjön.

Frågan om tillgång till medicin handlar naturligtvis först och främst om patent och inte om varumärken, men om man likt EPP och S&D gör en definition av varumärken som är så bred, så kommer den att riskera att skapa problem för handel med generiska läkemedel, vilket också Läkare utan gränser har noterat.

Istället för att stödja den balanserade linje som vi enhälligt röstat för i utskottet så har alltså Marielle Gallo och Bernhard Rapkay efter en intensiv industrilobbing valt att stödja ett extremt förslag som stöds av lyxindustrin och de stora läkemedelsbolagen.

Jag är väldigt, väldigt, väldigt upprörd för detta och jag undrar bara: Inte är det väl så att ni skulle ha röstat för förslag som hade varit verkningslösa för att stoppa förfalskningar? Inte tror ni väl att vi nu riskerar att slänga vår överenskommelse i sjön? Inte vill ni väl detta innerst inne?

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Membre de la Commission. - Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, malgré le caractère un peu technique de ces textes, le paquet "marques", dont nous discutons maintenant, constitue à mes yeux un élément-clé de notre stratégie de compétitivité et d'innovation.

Le fait est que c'est bien grâce aux marques et à leur protection correcte que nos entreprises se différencient et peuvent conquérir des marchés et vendre leurs produits. C'est donc grâce à ces marques que l'innovation a trouvé une valeur monétaire.

Une étude récente de l'OHMI et de l'OEB démontre que les industries qui s'appuient fortement sur les marques représentent aujourd'hui 26[nbsp ]% des emplois dans l'Union européenne! 26[nbsp ]% des emplois sont directement ou indirectement liés à de telles protections dont on voit donc bien l'importance économique.

Je pense que ce système européen des marques fonctionne plutôt bien, même si, comme pour beaucoup d'autres secteurs, pour vivre encore mieux et vivre avec son temps, il doit être modernisé.

Voilà pourquoi je vous ai proposé ce paquet pour faciliter l'accès aux marques, pour assurer une protection plus efficace contre la contrefaçon et pour mieux articuler les niveaux nationaux et européen et favoriser une plus grande complémentarité entre eux.

Je voudrais donc à ce stade remercier très sincèrement Cecilia[nbsp ]Wikström pour son travail extrêmement approfondi et compétent sur ce sujet. Je remercie également la commission JURI, son président, Klaus-Heiner Lehne, et les rapporteurs fictifs, qui ont fait preuve d'une volonté politique claire afin que vos discussions puissent aboutir rapidement. Je les en remercie également.

Comme vous le savez, j'étais aussi déterminé que votre Parlement pour faire aboutir ce paquet en première lecture, sous cette législature. Au Conseil "compétitivité" en décembre, j'ai dans cet esprit demandé aux États membres d'accélérer la discussion en la portant au niveau politique.

Mais en dépit de tous nos efforts, les vôtres et les miens, et même si une grosse partie du travail a déjà été accomplie, il est clair aujourd'hui qu'un accord politique avant la fin de votre mandat est désormais techniquement impossible du côté du Conseil. Personnellement, comme Cecilia[nbsp ]Wikström, je le regrette sincèrement.

Dans ce contexte, votre volonté de vous prononcer en plénière sur la position de votre commission JURI constitue, de mon point de vue aussi, la meilleure façon de faire avancer ce dossier.

Malgré quelques points qui sont encore en débat, la Commission soutient en effet ce rapport dans ses grandes lignes, et je pense qu'il constitue une bonne base de départ pour les négociations qui devront s'engager dès que possible, dès que le Conseil se sera lui-même prononcé.

S'agissant de la directive, je suis heureux que le Parlement partage globalement l'objectif d'une plus grande harmonisation des procédures nationales, telle que la réclament vivement les utilisateurs et les propriétaires de marques.

Certains États membres –[nbsp ]je le sais bien[nbsp ]– trouvent que l'on va trop loin et que leur système est utile aux petites et moyennes entreprises parce qu'il apporte déjà une bonne "assistance" aux propriétaires de marques.

À ces États qui disent "Attention de ne pas aller trop loin", je veux dire, et je veux répondre, que la question est sans doute plus complexe que cela! Je rencontre de très nombreuses petites et moyennes entreprises qui veulent aussi déposer des marques pour se développer et qui considèrent que leur activité –[nbsp ]leur vie[nbsp ]– est inutilement compliquée par des procédures nationales trop complexes ou divergentes d'un pays à l'autre. Là aussi, nous devons –[nbsp ]je pense à tout le travail que nous faisons sur l'Acte pour le marché unique[nbsp ]– rendre plus cohérentes, plus homogènes, les procédures à l'intérieur du marché unique.

Sur la question des biens en transit, je sais que ce débat existe toujours entre vous et qu'il y a toujours des discussions et –[nbsp ]Mme Wikström l'a dit[nbsp ]– parfois même des désaccords.

Vous connaissez bien la position de la Commission. Le problème est réel, et je pense qu'il est urgent de s'y atteler, mais que, pour nous attaquer à cette question de la contrefaçon qui rentre par tous les côtés, nous n'avons pas d'outil très efficace, malgré le travail que nous faisons avec les services douaniers et mon collègue Šemeta.

Voilà pourquoi je répète ici devant vous ce que j'ai dit au Conseil: j'espère que vous pourrez soutenir, finalement, le niveau d'ambition que je vous ai proposé sur cette question des biens en transit.

La proposition de la Commission veut autoriser les propriétaires de marques à faire saisir des biens contrefaits, y compris lorsqu'ils transitent simplement sur leur territoire douanier. Cette proposition est faite, naturellement, dans le respect de nos engagements internationaux, je le redis à votre rapporteure, Cecilia Wikström. Mais, Mesdames et Messieurs les députés, je vous le dis très franchement et avec beaucoup de force: nous ne pouvons pas nous permettre que l'Union européenne devienne –[nbsp ]ou reste[nbsp ]– une sorte de plaque tournante de la contrefaçon mondiale. Il y a derrière cette contrefaçon des centaines de milliers d'emplois qui sont détruits en Europe, sans compter que certains produits contrefaits sont dangereux pour la sécurité ou pour la santé publique. C'est pourquoi, je le répète, nous ne pouvons pas nous permettre que l'Union européenne –[nbsp ]le marché unique[nbsp ]– soit un territoire considéré par toutes les autres régions du monde, d'où proviennent ces contrefaçons, comme une sorte de plaque tournante. Voilà notre position.

S'agissant du règlement, vous le savez, les points sensibles sont avant tout institutionnels et financiers.

S'agissant du financement de la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux, la Commission est ouverte à l'augmentation proposée du plafond de financement des projets de coopération. En revanche, il nous semble également important de remédier au problème de l'accumulation structurelle d'un surplus budgétaire important au profit de l'OHMI, en contradiction évidente avec l'acte de base. C'est une situation qui est difficilement justifiable sur le moyen ou le long terme.

La réforme de la gouvernance de l'OHMI est une autre pierre d'achoppement dans ce dossier. L'OHMI a été explicitement inclus dans le champ d'application de l'approche commune sur les agences décentralisées qui lie votre Parlement, le Conseil et la Commission. Nous considérons donc que cet accord doit s'appliquer à cette agence (dont les fonctions se rapprochent très largement de celles de nombreuses autres agences de l'Union européenne), sauf naturellement dans le cas où ce serait clairement inapproprié en raison des tâches spécifiques de l'OHMI.

Finalement, sur la question des redevances –[nbsp ]qui est une question-clé[nbsp ]– je suis très reconnaissant à la commission JURI d'apporter son soutien aux montants et à la structure que nous avions proposés. Notre objectif est que les entreprises payent uniquement ce qui correspond à leurs besoins réels. C'est le principe nouveau d'une redevance par classe de produits, et non plus d'un forfait "trois classes". Nous devons en effet profiter de cette modernisation pour faire baisser les prix d'enregistrement. Quand une entreprise, notamment une petite et moyenne entreprise, ne souhaite enregistrer qu'une ou deux classes de produits, il n'est pas normal, me semble-t-il, de la faire payer pour trois classes!

Dans le contexte économique difficile que nous connaissons actuellement, je pense qu'il s'agit là d'une préoccupation primordiale. Elle rejoint d'ailleurs une préoccupation que je partage avec mon collègue Tajani et d'autres de prévoir un traitement particulier pour les petites et moyennes entreprises afin que le marché unique se réconcilie progressivement avec elles. Et là, nous sommes face à un cas précis où nous pourrions baisser les coûts pour les petites et moyennes entreprises de façon à participer clairement sur ce point, et, plus généralement, grâce à la réforme des marques, aux efforts pour gagner la bataille de la compétitivité et de la croissance en Europe.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, Raportorul pentru aviz al Comisiei INTA. - Marca reprezintă pentru numeroase întreprinderi din Uniunea Europeană, și pentru clienții acestora, simbolul unui produs sau al unui serviciu de calitate. Din păcate, potrivit Comisiei Europene, valoarea bunurilor suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și reținute de autoritățile din Uniunea Europeană a fost de aproximativ un miliard de euro, în 2012. Acest tip de falsificare provoacă pierderi importante companiilor europene, reduce potențialul de creștere economică a Uniunii și poate prezenta numeroase riscuri pentru sănătatea consumatorilor care folosesc un produs ce nu respectă aceleași norme de calitate. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a stopa fenomenul contrafacerii, inclusiv pe internet. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că, atunci când vorbim despre comerțul cu produse contrafăcute, Uniunea are, în același timp, obligația de respecta regulile comerțului internațional, inclusiv articolul 5 din GATT, care se referă la facilitarea tranzitului de bunuri, iar, nu în ultimul rând, Uniunea Europeană nu poate să restricționeze tranzitul de medicamente generice, fiind semnatară a Declarației privind acordul TRIPS și sănătatea publică.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. - Frau Präsidentin, lieber Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, dass es nach dem, was einleitend von Michel Barnier zu den Einzelheiten des Dossiers gesagt wurde, vor allem ganz entscheidend ist, darauf hinzuweisen, wie sich die Gemeinschaftsmarke 20[nbsp ]Jahre nach ihrer Gründung entwickelt hat.

Während vor Beginn der Einführung der europäischen Gemeinschaftsmarke in insgesamt heute 28[nbsp ]Mitgliedstaaten der Europäischen Union 28[nbsp ]unterschiedliche Marken nicht nur bestanden, sondern auch jeweils beantragt werden mussten, haben wir mit der Gemeinschaftsmarke ein System geschaffen, das Rechtssicherheit gebracht hat in einem Markt von fast 500[nbsp ]Millionen[nbsp ]Bürgern und Verbrauchern, und das dazu beigetragen hat, die Kosten für europäische Marken erheblich zu reduzieren.

Dass ein solches System nach 20[nbsp ]Jahren eine Generalauffrischung notwendig hat, wurde mit dem Vorschlag von Michel Barnier offensichtlich. Ich glaube, dass er an ganz vielen Stellen genau dem entsprochen hat, was die europäische Wirtschaft von dieser Gemeinschaftsmarke erwartet hat: dass sie nämlich noch wettbewerbsfähiger, noch günstiger und es damit noch attraktiver für Unternehmen in der Europäischen Union geworden ist, Arbeitsplätze zu erhalten, neue zu schaffen und mit neuen Produkten diesen europäischen Markt zu bereichern.

Wenn wir diesen Weg weitergehen, dann ist es genau der Weg, der am Ende für die Bürgerinnen und Bürger, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zukunft in Europa schafft! Und das brauchen wir in der Globalisierung!

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, mes premiers mots seront pour remercier Cecilia Wikström, la rapporteure, pour l'excellente coopération que nous avons eue dans ce dossier, sa méthode de travail et sa position équilibrée concernant la révision du système européen des marques. C'est grâce à elle que nous avons travaillé vite et bien. Malheureusement, comme il a été dit, les longues tractations au Conseil nous empêchent d'adopter aujourd'hui, en première lecture, ces textes législatifs qui sont pourtant importants pour la compétitivité de nos entreprises.

J'ai déposé, au nom du PPE, et avec mon collègue Rapkay, au nom des socialistes, des amendements en plénière qui portent sur un seul point, à savoir le contrôle des biens en transit. Je propose que ce contrôle des marchandises qui transitent par l'Union européenne et sont destinées à un marché tiers soit respectueux des textes, mais que nous restions lucides. Le respect des textes est assuré, car tout contrôle devra être conforme aux obligations de l'Union européenne en vertu du droit international, et notamment aux accords GATT. Je précise que l'article 5 de ces accords qui concerne la liberté de transit énonce que le trafic en transit ne doit pas être soumis à des délais et à des restrictions inutiles. De même, le paragraphe 4 dispose que tous les droits et règlements appliqués au trafic en transit doivent être raisonnables.

Le deuxième texte qui sera respecté exige que le contrôle soit réalisé de manière à ne pas entraver le commerce des médicaments génériques. Cette obligation découle de la Déclaration de Doha sur la santé publique du 14 novembre 2001, qui est annexée aux accords ADPIC. J'ai dit qu'il fallait rester lucide et ne pas faire preuve de naïveté; en effet, les marchandises peuvent être chargées et déchargées à plusieurs reprises, ce qui fait qu'il est très difficile pour les autorités douanières de savoir exactement quelle est leur destination finale.

Ensuite, la contrefaçon est un vrai risque pour la santé, et je vais juste donner un chiffre à notre rapporteure: 550 millions de doses de médicaments contrefaits ont été saisis dans 23 pays africains, j'estime ...

(La Présidente interrompt l'oratrice)

... que nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Cecilia Wikström, eigentlich wollte ich Dich am Anfang ausdrücklich loben. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, nach dem, was Du über unseren Änderungsantrag gesagt hast. Ich lobe Dich trotzdem, weil die Arbeit gemeinsam mit Dir für uns Schattenberichterstatter eine sehr fruchtbare und kollegiale Arbeit gewesen ist. Und wir haben ja, was das Abstimmungsergebnis im Ausschuss anbelangt, nun offensichtlich auch wirklich gut und kollegial zusammengearbeitet und sind zu einem einvernehmlichen Ergebnis gekommen. Ungeachtet dessen ist es ja so, dass wir diese Diskussion im Ausschuss im Hinblick darauf geführt haben, dass wir ein gemeinsames Verhandlungsmandat mit dem Rat bekommen. Der Rat hat aber eigentlich gar nicht diskutiert, er ist noch nicht so weit. Das ist ja nichts Neues, dass er immer Sand ins Getriebe wirft und eigentlich nicht dazu kommt, die Aufgaben zu machen, die im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und im Sinne der europäischen Wirtschaft notwendig wären. Deswegen müssen wir das heute so machen, wie wir es machen, nämlich zu einem Abschluss in erster Lesung zu kommen.

Was die Äußerungen der Berichterstatterin eben gerade zum Thema Generika betrifft, möchte ich nur sagen, dass sie schlicht und ergreifend unsere Änderungsanträge nicht gelesen hat. Denn Generika wollen wir ausdrücklich schützen. Ich sage in Klammern dazu: Generika sind eigentlich auch gar keine Frage des Markenrechts, sondern eine Frage des Patentschutzes. Es ergeben sich dadurch aber natürlich mittelbare Wirkungen auch im Bereich des Markenrechts. Deswegen war es vernünftig, dass wir das auch aufgenommen haben.

Wenn man jetzt aber nicht mit einem gemeinsamen Verhandlungsmandat zum Rat geht, sondern wir dies hier in erster Lesung abschließen wollen, dann schaut man sich natürlich manche Kompromisse nochmal an. Die waren alle super. Und der Kompromiss in diesem Punkt, wo wir auf meinen ursprünglichen Änderungsantrag zurückgegangen sind, ist ja nicht irgendwas, was uns irgendwelche Lobbyisten eingeflüstert haben. Das war jetzt nicht der Fall, und das war vor Monaten nicht der Fall, als ich den Änderungsantrag eingebracht habe. Wir haben nichts anderes gemacht, als meinen Änderungsantrag einzubringen. Das liegt daran, dass wir festgestellt haben, dass dieser Kompromiss in diesem einzelnen Punkt so verkompliziert worden ist, dass man nicht so richtig etwas damit anfangen kann. Deswegen war es vernünftig, hier noch einmal für eine Klarheit der Sprache zu sorgen. Deswegen haben wir das auch reingebracht.

Insgesamt ist es aber aus der Sicht meiner sozialdemokratischen Fraktion nicht nur ein vernünftiger Kompromiss, sondern eine wirklich gute Grundlage. Wir hoffen, dass der Rat endlich mal zu Potte kommt, auch in diesem Bereich, wo er ja selber immer einfordert, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit schützen müssen, dass zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit auch der Schutz des geistigen Eigentums gehört. Der Rat hat schon beim Patentwesen seine Zicken und seine Zacken gemacht, jetzt macht er das beim Markenrecht wieder. Er ist aufgerufen, jetzt wirklich zum Ergebnis zu kommen, damit wir dann auf der Grundlage dessen, was wir jetzt in erster Lesung abschließen, in der nächsten Legislaturperiode so schnell wie möglich mit dem neuen Parlament zu einem vernünftigen Abschluss in diesem Markenrecht kommen. Das ist der Appell, den man an diese leere Bank jetzt eigentlich noch zu richten hat.

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Varumärken är i grunden någonting bra. De handlar om att skydda konsumenterna och tydligt visa dem vem som har ansvaret för en produkt som man köper. Så långt är det bra.

Men tyvärr förekommer det en del missbruk av varumärkesrätt, där varumärkesinnehavare har givit sig på artister och andra skapare av kultur när de har använt varumärkena, inte för att ge sig ut för att sälja en produkt under det namnet, utan bara använda dem i konst.

Därför var jag väldigt glad åt det som vi kom fram till i utskottet och den kompromiss som gjort tydligt att varumärken inte får användas för att stävja kulturella uttryck.

Jag hade tänkt rekommendera min grupp att rösta för den här kompromissen, men precis som föredraganden Cecilia Wikström säger – fru Wikström har gjort ett utomordentligt bra jobb med att föra de här förhandlingarna framåt – jag hade också intrycket att vi alla var överens, och därför blir jag enormt förvånad och enormt besviken på de två stora grupperna EPP och S&D när de i sista minuten kommer med ett tillägg som tydligen, så vitt jag förstår från Marielle Gallos kommentarer, är avsedda att skärpa reglerna för goods in transit. Vi har pratat om det här under en mycket lång tid. Jag trodde vi var överens och nu kommer ett sistaminutentillägg som ska riva undan grunden för den här kompromissen.

Jag uppmanar å det starkaste EPP- och S&D-grupperna att dra tillbaka dessa ändringsförslag. Om de går igenom imorgon så kan jag inte se hur jag kan rekommendera min grupp att stödja det här paketet, för så här gör man inte. Har man kommit överens i en förhandling så ska man respektera det.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Paní předsedající, povaha a funkce ochranných známek se vyvíjí stejně rychle jako svět kolem nás. Ochranné známky se postupem času staly předmětem rostoucího objemu investic, staly se centrem pozornosti reklamních a marketingových specialistů. Vliv médií, globalizace trhů i význam reklamy utvářejí známkoprávní realitu dnešního světa.

Proto vítám návrh zprávy, která nejen upřesňuje název ochranných známek jako takových, ale rozšiřuje i jejich definici tak, aby se alespoň přiblížila realitě. Návrh zprávy navrhuje sladit fungování zápisu ochranných známek v členských státech Evropské unie a zároveň zajistit komplementaritu Evropské unie se systémy členských států. To by se mělo odrazit v nižších nákladech a poplatcích, ve zjednodušení a urychlení procesu zápisu ochranné známky, a zejména v právní jistotě, která bohužel nyní v České republice z důvodu podvodů při registraci ochranných známek chybí.

Rád bych poděkoval zpravodajce za odvedenou práci na obou zprávách.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-жо Председател, несъгласието на Съвета да приеме бързо на първо четене този доклад за мен води до едно-единствено заключение и то е, че имаме един проблем, който не е свързан с конкретното предложение. Аз познавам г-жа Викстрьом и съм сигурен, и го видях с очите си в правната комисия каква чудесна работа свършихме по конкретното предложение за търговската марка. Но проблемите надвишават това измерение. Те са на едно съвсем друго ниво. Защото тук отново говорим за по-голяма хармонизация в Европейския съюз.

Но Европейският съюз в момента има един много голям друг проблем. На първо място е, че той самият е нехармоничен. Икономиките на нашите държави не са хармонични. Регионите ни не са еднакво развити. Фирмите ни не са на еднаква стартова позиция, така че да можем да кажем, че всички други правила ще бъдат изравнени за тях.

И съответно Съветът, в който заседават държавите членки и имат за цел всяка да защитава малко или много своите национални приоритети, своите национални интересни, очевидно реагира, тъй като вижда в този доклад заплаха за една част от държавите членки, за техните фирми, дали те ще бъдат на същата стартова позиция; т.е. докато ние не разрешим проблема, че има богати държави със силни фирми, които могат да налагат своето преимущество, своето доминиране над останалите държави, и други държави, чиито фирми не могат да се конкурират с тях, всяко едно развитие и хармонизация на общия пазар за в бъдеще ще бъде посрещната лошо в Съвета.

Трябва да мислим да решим генералните проблеми.

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, io credo che il Commissario Barnier abbia ragione quando dice che le proposte della Commissione mirano a una strategia della competizione e dell'innovazione. Non c'è dubbio che questo è un problema che riguarda naturalmente la libera circolazione in Europa e l'obiettivo di semplificare e migliorare le procedure.

L'auspicio è che, nel momento in cui in Europa si condivide l'obiettivo da raggiungere, tale obiettivo sia effettivamente sempre raggiunto. L'Europa non deve essere una zona di passaggio per la contraffazione, perché la merce contraffatta non rappresenta soltanto un danno di natura economica per chi è possessore del marchio, ma anche perché si teme che possa esserci un rischio per la salute dei cittadini, soprattutto in materia di medicine e di tutto quello che è stato detto.

Per accertare le presunte violazioni del marchio europeo, è fondamentale rafforzare il controllo delle merci in transito e creare un meccanismo che assicuri la concreta operatività del diritto d'intervento per il titolare del marchio dell'Unione europea. È quindi necessario affidare all'Agenzia delle dogane il potere di controllo sulle merci in transito. Così come è già stato riconosciuto dalla Corte internazionale sull'accordo GATT, è evidente che non ostacoliamo in nessun modo il commercio legittimo.

Questo credo che sia un dato fondamentale da tenere presente, perché una cosa è la contraffazione e una cosa è il controllo. Quindi, credo che il marchio che dà la possibilità ai prodotti di essere commercializzati nell'ambito dell'Unione europea non crei alcun problema nel momento in cui ancora più forte è la lotta contro la contraffazione.

Credo che in sede di commissione giuridica – come tutti abbiamo riconosciuto – sia stato fatto un buon lavoro. Io ringrazio il Commissario e la collega Marielle Gallo per tutto quello che ha fatto.

 
  
 

Παρεμβάσεις με τη διαδικασία Catch- the- eye

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - Pani Przewodnicząca! Istniejący od 15 lat system wspólnotowego znaku towarowego wymagał modernizacji przepisów i dostosowania jego terminologii do traktatu z Lizbony. Usprawnienie systemu wraz z odpowiedzialnym za rejestrację urzędem harmonizacji rynku wewnętrznego znacząco wpłynie na innowacyjność i wzrost gospodarczy w Unii poprzez lepszy dostęp dla przedsiębiorstw i uproszczenie procedur zgłaszania znaków towarowych. Przez ostatnie lata znacznie wzrosła sprzedaż internetowa w Unii: 61% użytkowników zakupiło produkty online – to o 11% więcej niż w 2008 roku.

Głównym celem istniejącego systemu wspólnotowego i prawa własności gospodarczej na szczeblu krajowym jest zapobieganie oszustwom w kwestii pochodzenia i jakości produktów. Obecne zmiany spowodują, że wprowadzanie podrabianych towarów do Unii (zwłaszcza w sprzedaży internetowej) będzie dużo trudniejsze. Jednak uważam, że instrumenty prawne umożliwiające właścicielowi znaku towarowego podjęcie działań uniemożliwiających import podrabianych towarów lub rozpoczęcie procedury prawnej wobec osób dopuszczających się nadużyć, powinny zostać doprecyzowane, wraz z osłabieniem organów odpowiedzialnych za kontrolę nad stronami internetowymi sprzedającymi takie artykuły. Pozbycie się rozbieżności w przepisach obecnych ram prawnych oraz współistnienie systemu Unii z systemami krajowymi to podstawy dla dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D). - Gospođo predsjedavajuća, glavna je funkcija žiga jamčiti potrošačima ili krajnjim korisnicima porijeklo proizvoda, ali i zaštitu proizvođača. Nadam se da će ipak doći do političkog dogovora u ovom domu jer je područje zaštite žiga od vitalne važnosti za konkurentnost naših proizvoda, ali i s druge strane, ono je vrlo kompleksno i tehničko pitanje. O tome ovise mnoga radna mjesta i ovome je području potrebno pristupati sa snažnom voljom, ali i s objektivnim i realnim stavom kako bi se stvari popravile i kako one ne bi išle na štetu poštenih i odgovornih proizvođača robnih marki, kao i na štetu kupaca koji svoj novac troše i za njega moraju dobiti ono što su i platili: proizvod koji su htjeli i koji je siguran za njihovo zdravlje.

Zaključno podržavam poboljšanje samoga procesa zaštite žiga u svrhu poboljšanja sustava registracije i eventualnog odbijanja registracije žiga. Potrebno je omogućiti trećim stranama da pismenim putem dostave središnjim uredima država članica opažanja u kojima izlažu razloge koji su prepreka registraciji.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Eine Marke ist immer auch ein Versprechen an Konsumenten – ein Versprechen, das eine bessere Sicherheit gewährt als ein sogenanntes No-Name-Produkt, meint der Konsument. Dafür ist die Marke auch wichtig, sinnvoll und gut! Sie dient nicht nur dem Schutz des Produzenten, sondern auch dem Schutz des Konsumenten. Was eine Marke aber nicht ist und nicht sein kann, ist eine Waffe gegen Generika. Und hier sind wir wirklich mitten in einem Problem.

Dem Redebeitrag der Kollegin Gallo ist klar zu entnehmen, dass die Abänderung, die von den beiden großen Fraktionen hier vorgeschlagen wird, eine Schwächung des Antrags bedeutet und noch dazu gegen das Agreement steht. Deswegen lehne ich das wirklich klar ab. Markenschutz als Waffe gegen Generika zu missbrauchen, halte ich für falsch. Dem dürfen wir hier mit schwächenden Formulierungen keinen Vorschub leisten!

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - În 2012 au fost depuse peste 100 de mii de cereri de înregistrare de marcă comunitară, dublu față de cele depuse cu 10 ani în urmă. Această evoluție a fost însoțită de așteptări tot mai mari din partea celor interesați de a beneficia de sisteme de înregistrare a mărcilor care să fie mai coerente, mai accesibile publicului și mai moderne din punct de vedere tehnologic. Susțin sporirea accesibilității și eficienței pentru întreprinderea sistemelor de înregistrare a mărcilor din Uniunea Europeană. Acest lucru poate fi realizat prin reducerea costurilor și a complexității, creșterea vitezei, sporirea gradului de previzibilitate și de securitate juridică. Consider că progresele actuale din domeniul informaticii le permit utilizatorilor să aibă acces la alternative mai bune pentru cercetările naționale și ale celor de la nivelul Uniunii Europene. Susțin elaborarea unei serii de instrumente care să ofere mijloace mult mai bune de efectuare a cercetărilor prioritare și de monitorizare a registrului pentru detectarea contrafacerilor.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία Catch- the- eye)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Membre de la Commission. - Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai écouté, avec beaucoup d'attention naturellement, vos échanges et vos dialogues. Au-delà des remerciements qui ont été adressés[nbsp ]–[nbsp ]et j'y suis sensible, tout comme mes collaborateurs[nbsp ]– concernant la qualité de notre travail, ainsi que du travail de votre rapporteur, des rapporteurs fictifs et de la commission JURI, je vous remercie de toutes ces contributions pour un paquet qui comporte, vous l'avez bien compris, pour notre économie en général, des enjeux très importants, notamment sur cette question difficile et sensible des biens en transit.

Je voudrais juste souligner quelques points, de manière télégraphique. Je pense que les marques jouent un rôle absolument structurant dans les[nbsp ] échanges[nbsp ]marchands. On voit d'ailleurs, dans des régions qui n'avaient pas cette culture des marques[nbsp ]–[nbsp ]je pense à la Chine, où je me trouvais il y a quelques semaines[nbsp ]– que, s'agissant des brevets, des marques et des appellations d'origine contrôlée, un véritable changement s'opère désormais pour bien prendre en compte les intérêts des productions de ces pays. Il est légitime que nous ayons, nous-mêmes, le souci d'une bonne protection réciproque et intelligente. Ces marques protègent les investissements des entreprises et elles contribuent à la création pour l'avenir.

Le phénomène exponentiel de la contrefaçon est la preuve éclatante de la valeur de ces marques et de l'importance qu'y attachent les consommateurs. Voilà pourquoi il est important et essentiel d'en moderniser le cadre de délivrance et de mieux les protéger.

D'abord, notre capacité à donner une réponse crédible au défi des contrefaçons en transit sera bien perçue comme un test de notre détermination, à nous Européens, à faire respecter nos propres lois. Je pense qu'il est important de ne pas manquer ce test. Si nous échouions, cela serait le meilleur encouragement[nbsp ]– je pense que c'est bien là l'idée de M. Rapkay et de Mme Gallo[nbsp ]– pour les contrefacteurs de tous horizons.

Je voudrais dire à M. Cutaş que j'ai écouté, comme à M. Gargani à l'instant, que le niveau d'ambition que je vous ai proposé dans mon texte initial sur cette question[nbsp ]– et je m'en suis assuré auprès de notre service juridique notamment[nbsp ]– est clairement respectueux, conforme, compatible avec nos obligations internationales, notamment au sein de l'Organisation mondiale du commerce.

Deuxième et dernier point: ne laissons pas des logiques de structures ou des considérations strictement financières effacer ou éclipser la nécessité de rendre les marques plus faciles d'accès et moins coûteuses pour nos entreprises, et notamment pour les PME. C'est en cela que réside l'intérêt de la partie financière des propositions dont vous discutez et dont je vous remercie.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, föredragande. - Fru talman! Ja, jag måste en gång till understryka att jag tycker det är mycket tråkigt att vårt samarbete i utskottet skulle sluta så här. Jag är van vid att man litar på varandra och att man håller ord.

Jag vill understryka att ändringsförslaget från EPP och S&D riskerar att skapa omfattande problem för helt legitim internationell handel, och det kan också hota utvecklingen av våra europeiska hamnar och flygplatser, vilka vi behöver för en framtida tillväxt och utveckling. Dessa risker tar man trots att det fanns ett enhälligt förslag i utskottet som möjliggör en effektiv bekämpning av förfalskningar.

Den ökande risken för beslag av helt legitima produkter, som EPP- och S&D- föreslaget innebär, skulle också leda till att generiska mediciner i transit på väg genom Europa mot behövande patienter i utvecklingsländer skulle kunna äventyras.

Man har i ändringsförslagen strukit allt faktiskt skydd för dessa, och istället lagt mycket otydliga formuleringar i ett ändringsförslag. Nu uppmanar jag alla att rösta nej till det här ändringsförslaget och i stället stödja vår kompromiss som vi var enade om så sent som för två månader sen.

Sen dess har ingenting nytt hänt, förutom att lobbyister har sprungit runt här och lyckats komma med ganska smutsiga argument som människor har köpt. Det beklagar jag.

På det stora hela är jag ändå nöjd med vårt fina samarbete. Parlamentet har arbetat effektivt för att förbättra och modernisera varumärkesskydd i Europa. Nu finns det ingen anledning att försvaga betänkandet genom att fem minuter i 12 springa lobbyintressenas ärenden och lägga till illa genomtänkta ändringsförslag, utan i stället kunde man rösta för det i utskottet enhälligt antagna betänkandet, och så skulle vi ha en klar och tydlig linje och bibehålla vårt förtroende och vårt samarbete. Någonting som behövs i Europa, i vår tid inte minst.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. Ochranné známky ovlivňují každodenní rozhodování spotřebitelů. Vytvářejí identitu výrobku, odlišují jej od konkurence, ty úspěšné budují důvěru spotřebitele v daný produkt. Jedním z úkolů ochranné známky je zaručit původ výrobku pro spotřebitele tím, že mu umožní bezpečně rozlišit mezi tímto výrobkem a výrobkem jiného původu. Dle studie Komise z roku 2012 připadá nejvyšší podíl zboží zadrženého celními orgány na léčiva, a to celá čtvrtina výrobků porušujících práva duševního vlastnictví zadržených na vnějších hranicích EU. Výrobky denní potřeby a výrobky, které by mohly být potenciálně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, představovaly dokonce téměř třetinu celkového množství zadržených výrobků. Přezkum stávajících pravidel systému ochranných známek je proto nezbytný pro potírání padělků vstupujících na vnitřní trh EU, a to zejména těch, které představují bezprostřední nebezpečí pro zdraví a bezpečí evropských spotřebitelů.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen