Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 24. helmikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 5.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 11.Muiden toimielinten kuuleminen: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2020 mennessä (keskustelu)
 18.Yhteisön tavaramerkki - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö (keskustelu)
 19.Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen (keskustelu)
 20.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto (Europol) (keskustelu)
 21.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset (keskustelu)
 22.Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot (keskustelu)
 23.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 24.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (lyhyt esittely)
 25.Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (lyhyt esittely)
 26.Säädösvallan siirto ja komission täytäntöönpanovallan käyttö (lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (508 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1926 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö