Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2014. gada 24. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 5.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 6.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 7.Saistībā ar pieprasījumu aizstāvēt deputāta imunitāti veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants) (sk. protokolu)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 11.Apspriešanās ar citām iestādēm (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 14.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 15.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 16.Darba kārtība
 17.Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (debates)
 18.Kopienas preču zīme - Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (debates)
 19.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija (debates)
 20.Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) (debates)
 21.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos (debates)
 22.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (debates)
 23.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 24.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (īss izklāsts)
 25.Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību (īss izklāsts)
 26.Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (īss izklāsts)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 28.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (508 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1926 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika