Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 24 lutego 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 5.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 7.Kroki podjęte w następstwie wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 11.Konsultacje z innymi instytucjami: Patrz protokól
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 13.Petycje: Patrz protokól
 14.Teksty porozumień przekazane przez Radę: Patrz protokól
 15.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 16.Porządek obrad
 17.Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. (debata)
 18.Wspólnotowy znak towarowy - Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych (debata)
 19.Zamrożenie i konfiskata dochodów pochodzących z działalności przestępczej (debata)
 20.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) (debata)
 21.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (debata)
 22.Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (debata)
 23.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 24.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (krótka prezentacja)
 25.Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (krótka prezentacja)
 26.Przekazywanie uprawnień ustawodawczych i korzystanie przez Komisję z uprawnień wykonawczych (krótka prezentacja)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 28.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (508 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1926 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności