Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 24 februarie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 3.Declaraţiile Preşedinţiei
 4.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 5.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 7.Cursul dat unei cereri de apărare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 8.Comunicarea Preşedinţiei
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Consultarea celorlalte instituții: consultaţi procesul-verbal
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 13.Petiţii: consultaţi procesul-verbal
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: consultaţi procesul-verbal
 15.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Obiectivul prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (dezbatere)
 18.Marca comunitară - Legislațiile statelor membre cu privire la mărci (dezbatere)
 19.Înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni (dezbatere)
 20.Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) (dezbatere)
 21.Condițiile de intrare și ședere[nbsp ]a resortisanților țărilor terțe (dezbatere)
 22.Corpul voluntar european de ajutor umanitar (dezbatere)
 23.Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 24.Combaterea violenţei împotriva femeilor (prezentare succintă)
 25.Exploatarea sexuală şi prostituţia, precum și impactul acestora asupra egalității de gen (prezentare succintă)
 26.Delegarea competenţelor legislative şi exercitarea competențelor de executare de către Comisie (prezentare succintă)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 28.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (508 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1926 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate