Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 24 februari 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 7.Resultatet av en begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 8.Meddelande från talmannen
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 11.Hörande av andra institutioner: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Arbetsplan
 17.Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (debatt)
 18.Gemenskapsvarumärke - Medlemsstaternas varumärkeslagar (debatt)
 19.Frysning och förverkande av vinning av brott (debatt)
 20.Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) (debatt)
 21.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse (debatt)
 22.En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (debatt)
 23.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 24.Bekämpning av våld mot kvinnor (kortfattad redogörelse)
 25.Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (kortfattad redogörelse)
 26.Delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (kortfattad redogörelse)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (508 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (1926 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy