Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (Selected)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Dibattiti
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (A7-0183/2013 - Emer Costello)
MPphoto
 

  Joseph Cuschieri, f'isem il-grupp S&D. – Permezz tal-Istrateġija Ewropa[nbsp ]2020, l-Unjoni Ewropea għamlet il-mira tagħha li tnaqqas tal-inqas 20[nbsp ]miljun in-numru ta' nies fir-riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali sas-sena[nbsp ]2020.

Il-kriżi ekonomika u finanzjarja, madankollu, qiegħda xxerred il-faqar u l-esklużjoni soċjali mal-Unjoni kollha kemm hi. Madwar 120[nbsp ]miljun ċittadin Ewropew, żieda ta' sitt miljuni f'sentejn u llum kważi kwart tal-popolazzjoni, kienu fir-riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali fl-2011. Aktar minn 40[nbsp ]miljun ibatu minn xi forma ta' nuqqas materjali.

Aktar minn 25[nbsp ]miljun tifel u tifla fl-Unjoni kienu fir-riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali sal-2011. Fl-istess żmien, il-kriżi ekonomika u finanzjarja herriet il-ħila tal-Istati Membri biex joffru appoġġ lil dawk f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali.

Għal din ir-raġuni, llum inħossni kburi li s-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew ħadu l-inizjattiva dwar il-ħolqien ta' fond ġdid li jipprovdi għajnuna lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Il-fond ta' €2.5[nbsp ]biljun propost għall-perjodu[nbsp ]2014-2020 se jkun qed iservi ta' strument akbar li permezz tiegħu jkunu jistgħu jiġu avviċinati persuni fil-bżonn jew familji fi Stati Membri li l-ħtieġa tagħhom għall-għajnuna tkun stabbilita mill-awtoritajiet nazzjonali jew organizzazzjonijiet bi sħab magħhom, jew indirettament permezz tal-provvista ta' ikel u bżonnijiet oħra għal persuni mingħajr saqaf fuq rashom jew tfal.

Nemmen li l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn huwa sinjal ta' solidarjetà Ewropea ma' dawk l-aktar milqutin mill-kriżi, anki jekk iż-żieda fil-baġit għadha 'l bogħod minn biżżejjed. L-appoġġ mistenni minn dan il-Fond propost m'għandux jitqies bħala sostitut għal politika komprensiva li hi meħtieġa biex jitnaqqas u jispiċċa, l-faqar. Din hija l-isfida li l-Unjoni u l-Istati Membri għadhom iridu jħabbtu wiċċhom magħha fil-futur.

 
Legal notice - Privacy policy