Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0091(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0096/2014

Esitatud tekstid :

A7-0096/2014

Arutelud :

PV 24/02/2014 - 20
CRE 24/02/2014 - 20

Hääletused :

PV 25/02/2014 - 5.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0121

Arutelud
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg Uuendatud versioon

6.12. Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
Sõnavõttude video
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D). - Gospođo predsjedavajuća, da bi se poštovala uloga Parlamenta u praćenju europskog područja slobode sigurnosti i pravde i političkih odgovornosti nacionalnih parlamenata te uloga Europskog parlamenta u poštovanju i izvršavanju svojih ovlasti u zakonodavnom postupku, potrebno je da Europol bude u potpunosti odgovorna i transparentna interna organizacija. U tu svrhu, na temelju članka 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, treba utvrditi postupke za nadzor djelatnosti Europola koji provodi Europski parlament zajedno s nacionalnim parlamentima, a sve u cilju jačanja demokratske legitimnosti i odgovornosti Europola prema građanima Europe.

Prijedlog podržavam također i u dijelu u kojem bi se uspostavio europski program razmjene za sve relevantne pravne stručnjake na nacionalnoj razini, kao i na razini Europske unije, te u dijelu u kojem bi se Europolu dodijelile nove odgovornosti u svrhu pružanja potpunije podrške relevantnim tijelima u državama članicama, što uključuje mogućnost da Europol razvije centre za ekspertizu Europske unije za suzbijanje određenih vrsta kaznenih djela koja su obuhvaćena ciljevima Europola s posebnim naglaskom na Europski centar za cyber kriminal.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospođo predsjednice, cilj Europola je unaprijediti učinkovitost i suradnju između nadležnih tijela zemalja članica i udružiti se u sprečavanju i borbi protiv ozbiljnog međunarodnog organiziranog kriminala. Uloga Europola je napraviti značajan doprinos za provedbu zakona Europske unije.

Ovaj prijedlog regulacije teži usklađivanju Europolovih odluka sa zahtjevima Lisabonskog sporazuma, postavljanju zakonodavnog okvira te kreiranju mehanizma za kontrolu Europolovih odluka od strane Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. Time će se povećati legitimitet Europola i odgovornost prema građanima Europske unije.

Smatram da je važno u modernom dobu štititi Europsku uniju te kvalitetno i efikasno upravljati radom Europola.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna (S&D). - Io credo che una forte agenzia di cooperazione tra le varie autorità di polizia sia fondamentale nella strategia di lotta alla criminalità organizzata in campo europeo, e quindi una forte Europol è importantissima. Ma un'Europol che sia contemporaneamente messa nelle condizioni di agire con efficacia ed essere uno strumento trasparente e controllato democraticamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali.

Anche per questa ragione credo sia giusto rafforzare le norme che regolano la protezione dei dati personali. Le ultime vicende in questo campo ci hanno dimostrato come siano molto vulnerabili le nostre istituzioni e soprattutto siano indifesi i cittadini dallo strapotere di agenzie senza nessun controllo. Per questo ho votato con convinzione a favore di questo regolamento, perché tiene insieme questi due principi.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Europol wspiera policję państw członkowskich poprzez wymianę informacji, działalność analityczną i szkolenia. Celem poprawy efektywności działania i wzajemnej współpracy należy ułatwić funkcjonariuszom budowanie sieci wymiany informacji. Wykorzystanie nowych instrumentów przetwarzania danych dodatkowo umożliwi ich skuteczniejszą analizę. Postulowane rozwiązania zwiększą skuteczność Europolu i Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa obywateli Unii. Poprzez wykorzystanie sprawdzonych praktyk i poprawę przepływu informacji instytucje te będą realnym zapleczem dla funkcjonariuszy policji państw Wspólnoty.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospođo predsjednice, podržao sam izvješće kolege Díaza de Mere o ovom prijedlogu rezolucije Parlamenta i Vijeća koji se odnosi na praktički usklađivanje rada Europola sa Lisabonskim ugovorom.

Smatram da je izuzetno važno da se u vrijednim naporima koje svi kvalitetni ljudi koji sjede u Haagu i oni koji su njihovi časnici za vezu u državama članicama sa policijama, sa drugim nacionalnim institucijama koje se bave pronalaženjem onih koji čine kaznena djela trebaju biti i transparentni i u skladu s načelima odgovornosti i zaštite temeljnih prava. Tu posebno mislim na zaštitu podataka.

Smatram kako će ova rezolucija pridonijeti usklađivanju operativnih aktivnosti Europola sa standardima koji su postavljeni u našem Lisabonskom ugovoru i koji će omogućiti učinkovitiju suradnju između Europola i dati daljnju potporu svim policijama na razini država članica.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que o Serviço Europeu de Polícia (Europol) foi criado, em primeira instância, por uma convenção, em 26 de julho de 1995, o único instrumento disponível no momento da sua criação ao abrigo do Tratado de Maastricht, que exigia a ratificação de todos os Estados-Membros para entrar em vigor. Tal mecanismo implicava que qualquer alteração da Convenção Europol só poderia ser feita através de um protocolo, instrumento que deveria ser apresentado aos parlamentos nacionais para sua posterior ratificação. A entrada em vigor do Tratado de Amesterdão permitiu responder à necessidade da Europol contar com um instrumento jurídico regulador mais eficaz, que lhe permitisse ter uma melhor capacidade de reação para combater o crime, cada vez mais globalizado. Deste modo, o Serviço Europeu de Polícia é reorganizado como Agência Europeia e dotado de orçamento e pessoal comunitário. Para esse fim, em 6 de abril de 2009, o Conselho aprovou a decisão através da qual foi criado o Serviço Europeu de Polícia, revogando a anterior Convenção Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Ο νέος κανονισμός για τη δράση και τη λειτουργία της Ευρωαστυνομίας (Europol) ενισχύει στο έπακρο τον κατασταλτικό ρόλο της. Εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών όχι μόνο με τις μυστικές υπηρεσίες και τους μηχανισμούς καταστολής κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά και των αντίστοιχων μηχανισμών τρίτων χωρών, όπως οι ΗΠΑ. Η διεύρυνση της αποστολής της, πέρα από την «τρομοκρατία» και το «οργανωμένο έγκλημα», και σε κάθε μορφή «σοβαρού εγκλήματος», διευκολύνει την επέκταση της κατασταλτικής της λειτουργίας σε βάρος δράσεων του εργατικού – λαϊκού κινήματος, που αποτελεί άλλωστε και τον κύριο στόχο όλων των μηχανισμών καταστολής που μεθοδευμένα διαρθρώνουν ΕΕ και κυβερνήσεις σε ένα γιγαντιαίο δίκτυο. Η παρακολούθηση ουσιαστικά των πάντων και χωρίς εξαιρέσεις αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της επέκτασης της δράσης και των αρμοδιοτήτων της, που κατοχυρώνονται με τον νέο κανονισμό. Οι τροπολογίες της έκθεσης του ευρωκοινοβουλίου για την δήθεν «προστασία των προσωπικών δεδομένων» και τη «κοινοβουλευτική λογοδοσία» της Europol αποτελούν κοροϊδία και άλλοθι νομιμοποίησης της κατασταλτικής της δράσης και του φακελώματος, αφού ούτε εξασφαλίζουν καμία ουσιαστική προστασία και έλεγχο, αλλά ούτε η φύση και η λειτουργία αυτών των μηχανισμών θωράκισης της εξουσίας των μονοπωλίων επιτρέπουν κανένα έλεγχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šį pranešimą, kuriuo siekiama padidinti ES teisėsaugos agentūros Europolo veiksmingumą renkant ir analizuojant informaciją ir dalijantis tos analizės rezultatais su VN. Pasiūlyme taip pat numatoma didinti Europolo atskaitomybę Europos ir nacionaliniams parlamentams bei sugriežtinti asmens duomenų apsaugą, įtvirtinama VN prievolė teikti duomenis Europolui bei numatoma teikti tikslinę finansinę paramą tyrimams atlikti. Europolas kasmet teiks VN pateiktų duomenų kiekybės ir kokybės ataskaitas. Iš esmės bus pakeista jo duomenų tvarkymo struktūra. Už Europolo tvarkomų išorės duomenų apsaugos priežiūrą atsakys Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Šiuo reglamentu Europolas ir CEPOL sujungiami į vieną agentūrą, kuri įsikurs Europolo būstinėje Hagoje, kas leis išvengti dviejose agentūrose vykdomos pagalbinės veiklos dubliavimo

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului deoarece EUROPOL ar putea avea un rol foarte important în coordonarea combaterii infracțiunilor transfrontaliere. De aceea consider că instituția ar putea fi întărită iar prerogativele sale extinse. Salut pe această cale introducerea posibilității ca EUROPOL să deschidă anchete din oficiu atunci când au loc atacuri informatice dintr-un stat terț asupra mai multor țări din Uniune. Coordonarea în astfel de situații este esențială, mai ales după ce, în ultimii ani, tot mai multe instituții din unele state membre, printre care și România, au fost ținta unor atacuri informatice. Chiar dacă aceste atacuri au fost în mare măsură respinse, identificarea celor vinovați ar putea fi realizată mai rapid și mai eficient cu participarea EUROPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. - Die EU-Polizeibehörde Europol bekommt neue Zuständigkeiten zur Verfolgung von Cyber-Kriminalität, zur Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung OLAF und zur Prävention von Kriminalität. Sicherheit ist ein Anliegen der Bürger. Die ÖVP setzt sich massiv dafür ein, dass die EU einen spürbaren Sicherheitszuwachs für die Bürger bringt!

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Istituito nel 1995, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) si è evoluto nel corso degli anni, ma anch'esso, come tante altre agenzie che orbitano attorno all'UE, deve essere adeguato alle nuove esigenze e stare al passo con le nuove sfide che si presentano anche nel suo campo operativo.

La proposta di relazione che come PPE abbiamo approvato è finalizzata a migliorarne le funzioni e le modalità di realizzazione della cooperazione con gli Stati membri. In linea con il relatore ritengo opportuno ammodernare l'apparato governativo di Europol potenziandone l'efficienza, istituendo un meccanismo di controllo gestito dal Parlamento, dotando Europol di un sistema che ne tuteli maggiormente i dati e le informazioni e incaricando il garante europeo della protezione dei dati della supervisione del trattamento dei dati personali di Europol in totale indipendenza.

Al fine di avere una visione di insieme, è stata effettuata anche una valutazione di impatto sia per aumentare le informazioni che gli Stati membri trasmettono a Europol, sia per consentire a Europol di fornire la giusta assistenza agli Stati membri nella prevenzione e nella lotta al crimine e al terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho trovato la relazione che analizza la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) un testo equilibrato e condivisibile. Per questo motivo l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Europos policijos biuro (Europolas) veiklos patobulinimui, taip pat išsprendžia jau kurį laiką ES vykusias diskusijas dėl Europolo ir Europos policijos koledžo sujungimo, nuspręsdamas palikti jas kaip atskirai veikiančias agentūras. Europos policijos biuras buvo įsteigtas 1995 m., tačiau jau nuo 2009 m. valstybes nares atstovaujanti Taryba prašo išplėsti jo galias, kad jis galėtų efektyviau įgyvendinti jam pavestas tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu funkcijas, kurių mastai ES tik didėja. Europolo 2013 m. atliktame vertinime nustatyta, kad sunkūs ir organizuoti nusikaltimai yra vis dinamiškesnis ir sudėtingesnis reiškinys ES, o globalizacijos poveikis visuomenei ir verslui sudaro palankias sąlygas atsirasti įvairių naujų formų nusikalstamai veiklai, nusikaltėlių tinklai naudojasi teisės aktų spragomis, internetu ir dėl ekonomikos krizės susidariusiomis sąlygomis, kad gautų neteisėtą pelną beveik nerizikuodami. Terorizmas taip pat tebelieka viena didžiausių grėsmių Europos Sąjungos saugumui, nes Europos visuomenė vis dar nukenčia nuo teroristinių išpuolių. Dėl visų šių priežasčių Europos policijos biuro veiklos tobulinimui bei išplėtimui šią savaitę Europos Parlamente buvo beveik vieningai pritarta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - Visto l'impianto delle cinque aree tematiche proposto dalla Commissione, così come emendato nella versione oggi al nostro esame, esprimo un voto favorevole alla relazione su Europol. Desidero nondimeno registrare qualche caveat come promemoria per quest'Aula, alla quale il regolamento doverosamente riserva prerogative di controllo e supervisione.

Il primo caveat è relativo al difficile equilibrio tra un'efficace risposta integrata dei nostri sistemi di sicurezza alle minacce di ordine criminale e terroristico e l'accresciuta necessità di tutela dei dati e di protezione delle informazioni non rilevanti ai fini delle attività investigative. Su questo intervengono alcuni emendamenti, ma temo che non abbiamo finito di leggere notizie di abusi e strumentalizzazioni diffuse e dovremo ritornarvi regolarmente.

Un secondo riguarda la delicata posizione delle unità nazionali come ente esponenziale degli Stati, da un lato, e quale terminale di Europol dall'altro. Vero è che l'alternativa di un'unica forza europea è prematura, se non fuori dall'ordine delle cose, ma questo richiederà regolari revisioni dei protocolli operativi così come stabiliti in regolamento.

Il terzo caveat è riferito all'impianto garantista nel processo decisionale del Cda, fondato su maggioranza qualificate, che presenta possibili inconvenienti sul fronte dell'efficacia operativa, che andranno ovviati sulla base dell'esperienza maturata.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Kriminalne i terorističke skupine predstavljaju sve veći izazov za sigurnost Unije i njezinih građana. One se bave sa sve više vrsta kriminala, a njihove aktivnosti nadilaze granice jedne zemlje. Stoga, nacionalna tijela trebaju bliskije surađivati sa svojim inozemnim partnerima i poboljšati međusobnu koordinaciju. EUROPOL je tijelo koje na razini Unije pomaže državama članicama u analizi, istragama i sprečavanju kriminala. Nužno je da EUROPOL ima što ažurnije informacije. To otvara pitanje zaštite osobnih podataka pojedinaca. Ovaj prijedlog ide u smjeru veće zaštite podataka i propisuje da se pri obradi osobnih podataka moraju poštivati načela svrhovitosti i proporcionalnosti. Zato je važno osigurati pojačan i djelotvoran nadzor EUROPOL-a. To se postiže izvješćima koje Europol podnosi Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima. Odbijen je prijedlog Komisije o spajanju EUROPOL-a i Europske visoke policijske škole (CEPOL), kako bi CEPOL i dalje zadržao neovisnost. Ali, s obzirom na visoku razinu međusobne povezanosti ovih dvaju tijela, uspostavlja se posebno partnerstvo čime bi se poboljšala djelotvornost operativnih aktivnosti, osposobljavanje i učinkovitost policijske suradnje u EU-u.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport concernant l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol). Il a pour objectif de mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne en instaurant un mécanisme de contrôle de ses activités par le Parlement européen, en association avec les parlements nationaux et d'assurer un régime solide de protection des données. Par ailleurs, le rapport s'oppose à la fusion d'Europol avec le Collège européen de police.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório, tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão dos Assuntos Constitucionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - UE s-a confruntat cu o creștere a criminalității grave și organizate, precum și cu o diversificare a formelor sub care se prezintă aceasta. În evaluarea realizată de Europol în 2013, cu privire la amenințarea pe care o reprezintă criminalitatea gravă și organizată în UE, se constată că „criminalitatea gravă și organizată constituie un fenomen din ce în ce mai dinamic și complex și rămâne o amenințare semnificativă la adresa securității și prosperității UE”. Propunerea definește în mod clar domeniul de acțiune al Europol, funcțiile acestuia și modul în care trebuie să se desfășoare cooperarea cu statele membre. De asemenea, această propunere stabilește următoarele obiective: alinierea Europol la cerințele Tratatului de la Lisabona prin stabilirea cadrului legislativ al Europol în regulament și prin introducerea unui mecanism de control al activităților Europol de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale; îmbunătățirea guvernanței Europol prin creșterea eficienței sale; dotarea Europol cu o arhitectură mai solidă de protecție a datelor cu caracter personal, atribuind Autorității Europene pentru Protecția Datelor competența de a supraveghea, în mod complet independent, prelucrarea de către Europol a datelor cu caracter personal și intensificarea schimbului de informații.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Negli ultimi anni gli effetti della globalizzazione sulle società hanno facilitato nuove e significative varianti di attività criminali: tra le tante quella informatica è aumentata in modo considerevole, erodendo la fiducia nei servizi Internet e causando ingenti danni all'economia dell'Unione.

Per questo motivo credo sia giusto lavorare a una nuova Europol, più organizzata, più efficiente e all'interno della quale lo scambio di informazioni sia intensificato per puntare a una maggiore produttività. La relazione presentata in commissione LIBE penso vada incontro a questa esigenza e avanzi delle proposte condivisibili e serie.

Un aspetto mi sembra particolarmente interessante delle modifiche che verranno apportate: quello di un maggiore ruolo del Parlamento europeo, l'unica istituzione eletta democraticamente dai cittadini. La creazione di un'unità di controllo del Parlamento, composta dalla commissione competente e da un rappresentante della Commissione europea (che si occupi di affari interni) verificherà l'operato di Europol in maniera permanente presso la sede del Parlamento.

La maggiore presenza delle istituzioni europee e nazionali si concretizzerà anche tra i membri del consiglio di amministrazione: verranno eletti infatti rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. I miglioramenti sono interessanti come pure le modifiche proposte dal relatore. Appoggio quindi questa relazione e voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. - I supported the new regulation on Europol to increase cooperation between Member States in the prevention of and fight against serious cross-border crime and terrorism. It is important to have an efficient agency that will be able to support the national law enforcement authorities in their actions and in their mutual cooperation against crime. At the same time, I voted against an amendment that proposed a permanent structure for the parliamentary scrutiny carried out by Parliament, together with national parliaments, on Europol activities. In the proposed structure, small Member States and one-chamber parliaments such as Swedenʼs are not represented, unfortunately, on an equal footing and are therefore discriminated against in the process.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. - UKIP’s position is against. This marks a further step in the onward march of Europol, the agency which is the prototype FBI for the EU. UKIP has no problem with the concept of UK Police co-operating with foreign entities such as Europol under the laws of the UK and the supervision of Parliament. This agency, however, is a top-down imposition. It forms part of the on-going salami-slicing by which the EU is creating for itself all the baggage and impedimenta of a sovereign independent state, in this instance a fully-fledged police and judicial system.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte vise à modifier la législation applicable à Europol, l'agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs, afin de l'adapter aux dispositions du traité de Lisbonne et à doter cette agence de nouvelles responsabilités. En effet, face à l'augmentation de la criminalité organisée en Europe, il est important de munir l'Union européenne d'instruments adéquats pour lutter contre ce phénomène. Il est juste de souligner qu'une coopération efficace entre les États membres et les services répressifs est essentielle. Toutefois, il m'a semblé primordial de mettre en place un cadre strict pour garantir un régime fort de protection des données à caractère personnel lorsqu'elles sont transmises à Europol par les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. - Nos últimos anos, assistimos a um aumento da criminalidade grave e organizada no espaço europeu, um fenómeno cada vez mais dinâmico e complexo que ameaça a segurança e prosperidade da União e dos europeus. A criminalidade em sentido lato é hoje uma das preocupações dos cidadãos europeus e empresas que se sentem afetados nas suas decisões por fenómenos, com impacto crescente, como é o caso da cibercriminalidade. As redes de criminalidade organizada são cada vez mais diversificadas e globais. Os terroristas operam e cooperam à escala transfronteiriça originando prejuízos cada vez maiores. Por entender que é urgente tornar o Serviço Europeu de Policia mais eficaz e eficiente na cooperação e no intercâmbio de informações, voto a favor deste relatório. Recordo que, ao abrigo das disposições do Tratado de Lisboa, as atividades da Europol estão sujeitas ao controlo dos representantes democraticamente eleitos pelos cidadãos europeus, salientando a importância de reforçar a efetividade do mecanismo de controlo das suas atividades pelo Parlamento Europeu e parlamentos nacionais. Sublinho ainda a importância capital para a União de dispor de uma EUROPOL mais eficaz, com maior responsabilidade e racionalização de procedimentos, capaz de fazer com que os nossos direitos fundamentais sejam respeitados e salvaguardados.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui a trait à la création de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs. Aujourd'hui, alors que la criminalité se joue des frontières, il est primordial de mettre en place des programmes de formation et d'échange européens à l'intention de tous les professionnels des services répressifs. Enfin, je me réjouis de la volonté de ce texte d'améliorer la gouvernance d'Europol dans un souci de plus grande efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. - Întrucât UE se confruntă cu o creștere a criminalității organizate, cu o diversificare a formelor prin care se manifestă aceasta, mai ales la nivel transfrontalier, aceasta obligă la o cooperare mult mai strânsă între statele membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității. În aceste condiții, susțin propunerea privind redefinirea cadrului juridic al activității Oficiului European de Poliție (Europol), printr-un instrument juridic mai eficient, care să îi permită să dispună de o mai bună capacitate de reacție pentru a lupta împotriva criminalității, din ce în ce mai globalizate și cu un mod de operare tot mai diversificat și sofisticat, după cum o arată ponderea tot mai mare a criminalității informatice, de pildă. Aceasta produce deja prejudicii importante economiei Uniunii Europene. Am votat în favoarea alinierii Europol la cerințele Tratatului de la Lisabona prin stabilirea cadrului legislativ al Europol în regulament și prin introducerea unui mecanism de control al activităților Europol de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - A proposta da Comissão alarga o âmbito das competências da EUROPOL. Para além do terrorismo, do crime organizado e de outras formas de crimes transfronteiriços graves, pretende agora abarcar os crimes, afetando interesses comuns cobertos pelas políticas da UE. Ou seja, abre-se a porta a um substancial alargamento do âmbito da atividade da EUROPOL. A Comissão pretende que haja uma obrigação clara dos Estados-Membros de fornecerem dados e aumentarem a sua cooperação com a EUROPOL, para que esta possa cumprir os seus objetivos, conferindo-lhe também mais poderes de iniciativa. Na proposta da Comissão, a EUROPOL pode propor aos Estados-Membros a criação de investigações conjuntas assim como receber dados pessoais de privados, o que levanta questões sérias sobre a proteção de dados. A proposta inclui a partilha de informações com o Parlamento Europeu e uma fusão entre os organismos da UE CEPOL e EUROPOL. Vemos sérios riscos nas propostas avançadas neste relatório. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Európsky policajný úrad bol vytvorený v roku 1995 v dôsledku prudkého nárastu organizovanej a násilnej trestnej činnosti, ktorá dodnes ostáva výraznou hrozbou pre bezpečnosť a prosperitu Európskej únie. Cieľom nariadenia je vytvoriť Agentúru Európskej únie pre presadzovanie práva a spolupráce a zrušiť rozhodnutie Rady 2009/371/JHA a uviesť týmto spôsobom EUROPOL do súladu s Lisabonskou zmluvou, ktorá zo sebou priniesla uznanie práva Európskeho parlamentu na spolurozhodovanie, a tým pádom Európsky parlament a Rada za pomoci nariadenia a prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu určia pôsobnosť a štruktúru EUROPOLU. Predmetný návrh okrem iného posilňuje demokratickú správu vecí verejných a dohľad národných parlamentov a Európskeho parlamentu nad činnosťou EUROPOLU, ktoré budú podrobné informované prostredníctvom výročných správ o činnosti a účtovnej závierky. Vďaka novému nariadeniu by malo prísť k posilneniu a lepšiemu objasneniu režimu ochrany dát. Nemalo by dôjsť ani k zlúčeniu EUROPOLU a Európskej policajnej akadémie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. - Gratulálni szeretnék Augustin Diaz de Mera kollégámnak jelentéséhez, amelyet szavazatommal támogattam. A jelentésnek köszönhetően az Europol egy olyan intézménnyé válik, amely a jövőben könnyebben tud majd szembenézni a kihívásokkal, amelyeket a határok nélküli Európa jelent, és jobban tudja majd segíteni a tagállamokat a külső határok megvédésében a szervezett bűnözés minden formájával szemben. Lényeges eleme a határozatnak, hogy az Európai Bizottság álláspontjával szemben kiáll a Rendőrakadémia (CEPOL) és az Europol összevonása ellen, és megerősíti a két intézmény egymástól független működésének szükségességét. Ezzel is aláhúzva a rendőrképzés fontosságát, és nem veszélyeztetve a két intézmény egyikének munkáját sem.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Par le vote de ce rapport, je me suis opposée à un projet de fusion d'EUROPOL et du Collège européen de police, proposé par la Commission européenne, sous prétexte de réduction budgétaire mais sans en prouver les réels avantages, et en prenant le risque de sacrifier la qualité de la formation dispensée. Je soutiens également le renforcement du contrôle démocratique d'EUROPOL car il s'agit d'une revendication récurrente du Parlement européen qui trouverait sa concrétisation dans la création d'une cellule de contrôle parlementaire réunissant les députés européens et nationaux.

Contrairement au rapporteur PPE sur ce dossier, je suis particulièrement opposée au fait de donner à EUROPOL un accès direct aux données personnelles de nos citoyens. Bien au contraire, au travers des différents amendements, j'ai soutenu un régime de protection des données personnelles renforcé, tenant ainsi compte des préoccupations exprimées par le contrôleur européen de la protection des données.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - A Bizottság javaslatot tett arra, hogy a két uniós ügynökséget, az Europolt és a CEPOL-t (Európai Rendőrakadémiát) összevonják a szinergiákra és a megtakarításra hivatkozva, amely hivatkozás azonban nézetem szerint nélkülözi az alapos és igazolható érveket. Magam is ellenzem a CEPOL beolvasztását az Europolba, hiszen e két szervezet céljai és feladatai, amelyekkel felruházták őket, jelentősen különböznek. Nem véletlen, hogy az Európai Tanács sem támogatta az összevonást, és a tavaly októberi döntésével Budapestet jelölte meg a CEPOL következő székhelyéül. Magyarország rendkívül kedvező feltételeket biztosít majd az Európai Rendőrkadaémia hatékony és szuverén működéséhez. Ezért is örülök annak, hogy a LIBE szakbizottság múlt heti ülésén nagy többséggel elfogadta a CEPOL Budapestre történő áthelyezését.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Compte tenu de la dimension transnationale de la criminalité, une véritable coopération européenne est devenue nécessaire pour résoudre des affaires dont les contours ne sont plus uniquement nationaux. Europol a été créé pour rassembler les forces de police nationales et coordonner leurs efforts. Cette agence est l'une des manifestations concrètes de ce que peut faire l'Europe pour lutter contre la criminalité, les réseaux mafieux et protéger les citoyens européens. Toutefois, jusqu'ici, le Parlement européen avait peu de prise sur cette agence et son objectif, dans le cadre des négociations sur son statut et ses missions, est de rétablir la légitimité démocratique d'Europol dont les actions sont malheureusement méconnues.

Ainsi, pour le Parlement, la distinction entre Europol et le Collège européen de Police (CEPOL) doit être préservée car les objectifs ne sont pas les mêmes et le contrôle parlementaire de l'agence doit être renforcé, notamment lors de la nomination du directeur exécutif. Je plaide pour qu'Europol bénéficie de tous les moyens nécessaires pour mener à bien et sans entrave les missions qui lui sont conférées. La protection et la sécurité des citoyens doivent être les principes cardinaux de la négociation qui démarre entre le Parlement et le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report. Whilst Europol has an important role to play in countering cross-border crime, it is important that appropriate checks and balances are in place. I consider that this report achieves the correct balance.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. - Olen tyytyväinen, että olemme jälleen panoksellamme syventäneet yhteistyötä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alalla. Europol on yksi konkreettisimmista ja luonnollisimmista yhteistyön muodoista EU:n alueella.

On hyvä, että Europolin tehtäväkenttää tullaan laajentamaan ja että Europolin toiminta yhtenäistetään Lissabonin sopimuksen vaatimusten mukaiseksi, ja äänestin siten esityksen puolesta. Esityksemme luo parlamentaarisen valvontamekanismin Europolin toiminnalle ja varmistaa organisaation vastuuvelvollisuuden kansalaisille. Esityksemme vastustaa CEPOLin ja Europolin yhdistymistä ja varmistaa tietosuojan noudattamisen. Ratkaisumme on kansalaisen puolella, ja on siten hyvä esitys.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - L'aumentare e il diversificarsi del fenomeno della criminalità, a diversi livelli, rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza e la prosperità dell'Unione.

È necessario quindi intensificare la collaborazione tra l'Ufficio europeo di polizia e gli Stati membri, mediante un maggiore scambio di informazioni e attraverso l'utilizzo delle unità nazionali come punto di contatto per Europol. La sicurezza dei cittadini è una delle nostre priorità e grazie al sistema di scambio di informazioni istituito dal regolamento sarà finalmente possibile ottenere alti livelli di sicurezza e protezione dei dati.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté une directive visant à améliorer l'efficacité et à renforcer le contrôle des activités d'EUROPOL, dont le rôle est de soutenir l'action des services répressifs nationaux et leur coopération mutuelle dans la lutte contre les formes graves de criminalité et du terrorisme. Le Parlement européen, en association avec les parlements nationaux, devra désormais contrôler les comptes de l'agence, être consulté sur le programme de travail pluriannuel d'EUROPOL et auditionner son directeur exécutif. Nous avons également pris plusieurs mesures visant à améliorer la coopération des États membres avec Europol pour que l'agence puisse faciliter les échanges d'informations et renforcer l'efficacité du renseignement européen. Nous avons néanmoins prévu de nombreuses garanties afin de protéger les données et la vie privée des citoyens. Enfin, les activités de formation des forces de police seront renforcées et améliorées, en particulier en matière de lutte contre la cybercriminalité. J'ai voté en faveur de ce texte car il permettra de rendre la lutte contre la criminalité plus efficace tout en garantissant la bonne gestion de l'agence EUROPOL et le respect des droits des citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. - Este important ca Uniunea să dispună de o agenție pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) care să aibă un domeniu de aplicare clar, competențe bine definite și care să asigure o cooperare eficientă cu statele membre. Conform unui studiu realizat în 2012 pentru Boardul managerial al Europol, numărul articolelor din presa internaționala care menționează activitatea Europol a crescut de la 8 653 în 2008, la 25 854 în 2011. Această creștere semnificativă demonstrează importanța și implicarea tot mai mare a acestei agenții în prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului. Susțin propunerea Comisiei Europene de a adopta prin procedura legislativă ordinară un regulament care să instituie un Oficiu European de Poliție eficient, cu o structură organizatorică proprie. Combaterea infracționalității în rândul Uniunii reprezintă o prioritate și trebuie să ne asigurăm că Europol dispune de finanțarea și instrumentele necesare pentru a-și îndeplini misiunea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - U ovom Izvješću podržala sam odbijanje prijedloga spajanja Cepol-a i Europol-a. Podržala sam uvođenje snažnijeg mehanizma zajedničke suradnje u svrhu kontrole aktivnosti Europol-a od strane Parlamenta i nacionalnih parlamenata. To bi se omogućilo uključivanjem Parlamenta u imenovanje izvršnog direktora Europol-a te postavljanjem čvrstog okvira za osiguravanje odgovarajuće zaštite podataka.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because it will establish a European Agency for Law Enforcement, which was set out in the Treaty of Lisbon. The report will strengthen the European Parliament’s role in this agency, thus making it more democratic. It also rejects the Commission’s proposals to merge Europol and Cepol, which will ensure that Cepol remains fully independent.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. - Negli ultimi anni l'Unione europea ha visto aumentare e diversificarsi le forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata. Pertanto, risulta indispensabile disporre di un Ufficio europeo di polizia efficace ed efficiente nella cooperazione e nello scambio di tutte le informazioni.

Siamo, però, convinti della necessità di sottoporre tutte le attività di Europol al controllo dei rappresentanti democraticamente eletti dei cittadini dell'Unione, cioè il Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (controllo parlamentare specificamente previsto dall'articolo 53 del presente regolamento).

Siamo inoltre favorevoli a questo regolamento perché intende migliorare la governance stessa di Europol, ne rafforza l'efficienza e razionalizza le procedure, specialmente per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo. Inoltre, per assicurare il buon lavoro del consiglio di amministrazione, la Commissione e gli Stati membri dovranno sempre essere rappresentati ciascuno da un membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A missão da Europol consiste em apoiar os serviços policiais nacionais e a sua cooperação mútua na prevenção e luta contra a criminalidade grave e o terrorismo. A Europol facilita o intercâmbio de informações entre as autoridades competentes dos Estados-Membros e fornece análises criminais para ajudar as forças policiais nacionais nas suas investigações transnacionais. O Tratado de Lisboa assegura que as atividades da Europol estão sujeitas ao controlo dos representantes democraticamente eleitos pelos cidadãos da UE. O mecanismo de controlo das atividades da Europol por parte do Parlamento Europeu, em conjunto com os parlamentos nacionais, deve ser realizado através de uma célula de controlo parlamentar, com uma pequena estrutura especializada, formada pela comissão competente do Parlamento Europeu (LIBE), juntamente com um representante da Comissão dos Assuntos Internos ou similar de cada um dos parlamentos nacionais dos Estados-Membros. Para que haja um controlo eficaz desta Agência, daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La mission d'Europol, telle qu'elle est énoncée à l'article[nbsp ]88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est "d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci". Europol assure l’échange d’informations et de renseignements en matière de criminalité entre les services répressifs des États membres (potentiellement des données personnelles très larges) et fournit des expertises et un soutien technique. Il collabore en outre avec le FBI (échange informations, etc.). Il s'agit ici d'étendre le champ d'application d'Europol et de lui donner plus d'autonomie de fonctionnement vis-à-vis des États dans la droite ligne du programme de Stockholm, « Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens ». Le rapport propose également de permettre l'accès à des bases de données privées. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2013 (SOCTA 2013) produced by Europol found that, ‘serious and organised crime is an increasingly dynamic and complex phenomenon, and remains a significant threat to the safety and prosperity of the EU.’ Because of this, I support this report, which calls for an increase in the provision of information to Europol by Member States and establishing a data processing environment that allows Europol to fully assist Member States in preventing and combating serious crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le rôle d'Europol est fondamental dans la lutte contre la criminalité internationale et le blanchiment d'argent. Toutefois, de par son potentiel considérable et le traitement de nombreuses données sensibles, l'agence nécessite une attention particulière de la part des politiques afin d'éviter tout type de débordement. En tant que défenseur de la protection des données personnelles, je salue ce rapport équilibré qui vise à limiter au maximum le traitement par l'agence de données privées sans pour autant compromettre son efficacité. Ainsi, les informations sensibles ne pourront être traitées que par un personnel restreint et identifié poursuivant des objectifs spécifiques qui sont eux-mêmes définis préalablement.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - The aim of this regulation is to establish the EU agency for Law Enforcement Cooperation, Europol and to bring it in line with the Lisbon treaty. To this end I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Natürlich braucht die EU eine effektive und effiziente Behörde, um die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung ernsthafter grenzüberschreitender Kriminalität und des Terrorismus zu unterstützen. Wenn schon die Aus- und Fortbildung von Europol-Bediensteten forciert werden soll, sollte der Datenschutz eine größere Bedeutung einnehmen. Immerhin sammelt die Behörde seit langem die Daten von völlig unbescholtenen Bürgern und braucht anscheinend ein Jahr, um falsche Angaben zu korrigieren. Ins Bild dazu passt, dass Kommissarin Malmström im Vorjahr die Bürger im Zusammenhang mit „extremen und populistischen“ Parteien zur Spitzeltätigkeit aufrief. Sie forderte die Bürger auf dazu auf, potentielle Täter aufzuspüren, und diese in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden aus dem Verkehr zu ziehen. In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass Europol und EU-Bürokratie-Einrichtungen generell keineswegs zum Mittel des Kampfes gegen politische Gegner verkommen dürfen. In diesem Sinne kann ich dem vorliegenden Vorschlag nicht zustimmen und habe mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Europolas ženkliai prisideda prie organizuotų nusikaltimų skaičiaus mažinimo, tačiau organizuoto nusikalstamumo būdai ir veiklos formos keičiasi, tobulėja, todėl norėdami užtikrinti ES piliečių saugumą bei efektyviai kovoti su nusikalstamumu, turime stiprinti Europolo galias. Palaikau pranešime numatomas priemones, kuriomis siekiama gerinti Europolo valdymą, griežtinti duomenų apsaugos standartus, skatinti valstybes nares efektyviau teikti informaciją Europolui, o kartu įgyvendinamos ir Lisabonos sutarties nuostatos. Įgyvendinus šiuos pakeitimus, Europolo veikla kovoje su organizuotu nusikalstamumu bus veiksmingesnė.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Europol (European Police Office) est un office de police criminelle intergouvernemental qui facilite l'échange de renseignements entre polices nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et de pédophilie au sein de l'Union européenne.

Ce rapport approuve la proposition de la Commission d’augmenter les pouvoirs d’Europol par des compétences et des échanges d’informations accrus ainsi qu’une indépendance renforcée. Des amendements intéressants sont néanmoins venus relativiser ces changements. Les plus significatifs concernent un renforcement de la protection des données privées ainsi que l’indépendance d’Europol qui se voit tempérée du fait d’un renforcement des pouvoirs des autorités des EM. Suite aux pressions d'une majorité de groupes, le rapporteur a en outre renoncé à la fusion d’Europol et du Cepol (Collège européen de police).

Bien que le rapport ait ainsi été amélioré, je déplore l’affaiblissement du contrôle d’Europol concernant la protection des données personnelles. Je me suis par conséquent abstenu lors du vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. - L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) è l'ufficio europeo di polizia che si occupa di combattere la criminalità organizzata.

La relazione sulla proposta di regolamento definisce chiaramente la sfera d'azione di Europol, le sue funzioni e le modalità di realizzazione della cooperazione con gli Stati membri. Il Parlamento europeo, con i parlamenti nazionali, sarà incaricato di controllare le attività dell'Agenzia. Attraverso tale sistema si favorirà lo scambio di informazioni e di dati per le azioni di controllo in tutta l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Europol riveste una sempre più crescente importanza nel compito di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto della criminalità degli Stati membri e di fornire servizi di analisi criminale per aiutare le forze di polizia nazionali nelle indagini transfrontaliere. Tenuto conto, inoltre, che tra i vari obiettivi della proposta in esame vi è quello di migliorarne la governance potenziandone l'efficienza, nonché di intensificare lo scambio di informazioni ed istituire con regolamento il quadro normativo di riferimento per introdurre un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O Serviço Europeu de Polícia (Europol) foi criado, em primeira instância, por uma convenção, em 26 de julho de 1995, o único instrumento disponível no momento da sua criação ao abrigo do Tratado de Maastricht, que exigia a ratificação de todos os Estados-Membros para entrar em vigor. Tal mecanismo implicava que qualquer alteração da Convenção Europol só poderia ser feita através de um protocolo, instrumento que deveria ser apresentado aos parlamentos nacionais para sua posterior ratificação. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de dezembro de 2009, implicou o reconhecimento do poder de codecisão ao Parlamento Europeu. O artigo 88.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece que o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de um regulamento adotado de acordo com o processo legislativo ordinário, determinam a estrutura, o funcionamento, o domínio de ação e as funções da Europol. A proposta elaborada define claramente o campo de atuação da Europol, as suas funções e a maneira de levar a cabo a cooperação com os Estados-Membros. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Podržavam izvješće o Agenciji Europske unije za suradnju i osposobljavanje odgovornih za provedbu zakona. Pozdravljam usklađivanje pravne stečevine EU-a o EUROPOL-u s obzirom na odredbe iz Lisabonskog ugovora koje su stupile na snagu 2009. godine. Novim mehanizmom funkcioniranje EUROPOL-a postaje transparentnije s glavnim naglaskom na demokratizaciji upravljanja i nadzora aktivnosti EUROPOL-a od strane Europskog i nacionalnih parlamenata. Također, pozdravljam snažniju ulogu sustava za zaštitu podataka i davanje veće odgovornosti neovisnom Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Zaključno, smatram da će novi mehanizam funkcioniranja EUROPOL-a donijeti veću učinkovitost u radu čemu će posebno doprinijeti veća odgovornost i obveza država članica da EUROPOL-u osiguraju veću dostupnost relevantnih informacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – La criminalité occupe la cinquième place des préoccupations des citoyens européens, loin derrière, il est vrai, le chômage, la situation économique ou encore la baisse du pouvoir d'achat. Mais dans la majorité des 28 États membres, la crise va de pair avec une hausse généralisée de la criminalité. C'est pourquoi ce rapport sur Europol, l'Office européen de police de la Haye, tombe à point nommé. À l'évidence, les missions des 600 employés d'Europol doivent être renforcées et les échanges d'informations entre les autorités policières nationales facilités.

Que dire aussi de la multiplication des investigations qui incombent à cette organisation: Europol a aidé la Commission à remonter la filière de la fraude à la viande de cheval. Cela justifie un budget plus conséquent que les 83 millions d'euros actuels. Autre problème identifié: la cybercriminalité. Selon un récent Eurobaromètre, 12[nbsp ]% des utilisateurs européens d'Internet ont déjà vu leur boîte de courriels ou leurs sites piratés et 7[nbsp ]% ont été victimes de fraudes via leur carte bancaire. Là encore, il faudra que le récent Centre européen de lutte contre la cybercriminalité rattaché à Europol dispose de plus de moyens afin que l'Union développe une réelle expertise dans la lutte contre la criminalité informatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. The European Police Office (Europol) was established in the first instance on 26 July 1995 by a Convention, the only instrument available at that point in time under the Maastricht Treaty. The Convention had to be ratified by all Member States before it entered into force. This meant that the Europol Convention could only be altered through a ‘protocol’, an instrument which then had to be submitted to the national parliaments for its subsequent ratification. Three protocols were ratified between 2000 and 2003, with the aim of improving Europol’s operation. These protocols entered into force between 29 March and 18 April 2007. The procedure involved was particularly long and complex. This shows the extent to which it was difficult, or almost impossible, to rapidly alter Europol’s overall framework to tackle urgent situations for which it required new powers. Europol needed to be governed by a more effective legal instrument that would enable it to respond more rapidly in its fight against crime, with the latter taking on an ever more international character.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - Dobbiamo definire con maggior chiarezza la sfera d'azione di Europol, le sue funzioni e le modalità di realizzazione della cooperazione con gli Stati membri. Per raggiungere questo obiettivo prima di tutto bisogna conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, istituendo con regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση καθώς κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί στην ΕΕ αύξηση της σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας, καθώς και μια διαφοροποίηση των μορφών τις οποίες αυτή προσλαμβάνει. Σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος για το 2013 (SOCTA 2013) της Ευρωπόλ «το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα ενδυναμώνεται και περιπλέκεται διαρκώς, παραμένοντας μια σοβαρή απειλή κατά της ασφάλειας και της ευημερίας στην ΕΕ». Στη μελέτη επισημαίνεται επίσης ότι «οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις έχουν διευκολύνει την εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικής δραστηριότητας, με τα εγκληματικά δίκτυα να εκμεταλλεύονται τα κενά στη νομοθεσία, το Διαδίκτυο και τις συνθήκες που συνδέονται με την οικονομική κρίση για να αποκομίσουν παράνομα κέρδη με μικρό κίνδυνο». Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την οργάνωση και την εκτέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων ως εργαλείο επικοινωνίας, χώρος αγοραπωλησίας, πεδίο στρατολόγησης και μηχανισμός παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως διευκολύνει τις καινοφανείς μορφές κυβερνοεγκλημάτων, την απάτη με αντικείμενο κάρτες πληρωμής, καθώς και τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Για όλους τους ανωτέρω λόγους είναι απαραίτητη μια Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία που θα χαρακτηρίζεται από αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La proposta definisce chiaramente la sfera d'azione di Europol, le sue funzioni e le modalità di realizzazione della cooperazione con gli Stati membri, riuscendo peraltro a conformare l'Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, a migliorarne la governance e a migliorare lo scambio di informazioni.

Il controllo democratico dell'Europol è un tema estremamente significativo, motivo per cui approvo il fatto che dinanzi al Parlamento si discuta tanto la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, quanto il programma di lavoro annuale e quello pluriennale, nonché il rapporto annuale del Garante europeo della protezione dei dati sulle attività di supervisione di Europol.

La razionalizzazione delle procedure è un tema estremamente significativo, dal momento che assicura un uso efficiente delle risorse e l'efficienza operativa. La protezione dei dati è poi un tema a cui tengo particolarmente e ritengo che la proposta rafforzi il regime di protezione in maniera soddisfacente. In merito allo scambio di informazioni, l'obbligo per gli Stati membri di fornire all'Europol i dati pertinenti e il sistema di scambio di informazioni istituito dal regolamento garantiscono un corretto scambio che potrà giovare all'efficienza dell'intera agenzia.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Podržao sam ovo izvješće koje ponajprije iznosi prijedlog usklađivanja Agencije Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) s Lisabonskim ugovorom te uspostavu mehanizma za kontrolu aktivnosti EUROPOL-a od strane Europskog parlamenta. Posebice bih istaknuo dio izvješća koji predlaže konkretne mjere za zaštitu podataka poput uspostave EPDS-a, neovisnog nadzornog tijela koje će se baviti isključivo nadzorom načina procesuiranja podataka unutar EUROPOL-a. Mislim da će se provođenjem navedenih prijedloga poboljšati upravljanje i učinkovitost EUROPOL-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this regulation as I support increased democratic governance and parliamentary scrutiny of Europol and a strengthened data protection regime.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this report today. I support these efforts to refine the work of Europol, however I do have some concerns about the overly enhanced scrutiny role for the European Parliament and the European Data Protection Supervisor.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. - I have always supported Europol, and it has frequently demonstrated its value for the purpose of facilitating contact between different police forces. Modern-day crime rarely limits itself to national borders, and the Internet in particular can answer to no single nation state. Nevertheless, Europol has shown key deficiencies, particularly in the field of data protection and in its ill-defined relation to Interpol. In particular, I have in the last few months been working with the UK-based Fair Trials International to ascertain whether Europol may ever unwittingly facilitate arrests on political grounds, and how far data is secured when it circulates its own information to third parties. I am therefore happy to endorse this report, which goes some way towards strengthening the checks and balances on Europol as well as making it a more efficient agency. The report goes further than we would like on some matters and perhaps not far enough in others, but it is clear that we need to continue our work to strengthen this vital body, as well as to ensure that its data processing and protection is both well-coordinated and responsible.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Ce règlement vise principalement à créer l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol), à abroger la décision 2009/371/JAI et à l'aligner sur le traité de Lisbonne en accroissant sa responsabilisation. La proposition vise également à renforcer la gouvernance démocratique et le contrôle parlementaire d'Europol, tant au niveau européen que national.

Le Parlement européen et les parlements nationaux recevront annuellement des rapports d’activité et des bilans comptables. Ils recevront également des informations concernant les programmes annuels et pluriannuels, des évaluations de risques, des analyses stratégiques et des rapports sur la situation générale.

La proposition renforce et précise le régime de protection des données: attribution au contrôleur européen de la protection des données (CEPD) de la supervision générale du traitement des données personnelles par Europol; renforcement des droits d'accès aux données personnelles; précision de l'utilisation des données personnelles et instauration des sauvegardes requises.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - A presente proposta visa uma conformidade das decisões relativas à Europol com as exigências do Tratado de Lisboa através de uma definição do seu enquadramento legislativo num regulamento e através da criação de um mecanismo de controlo das suas atividades pelo Parlamento Europeu, em colaboração com os parlamentos nacionais, de forma a reforçar a legitimidade democrática da Europol e a sua responsabilidade perante os cidadãos europeus. Por estas razões, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la propunerea de regulament privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI. Europol sprijină și consolidează activitatea autorităților competente ale statelor membre și cooperarea reciprocă a acestora în ceea ce privește prevenirea și combaterea crimei organizate, a terorismului și a altor forme de criminalitate gravă. Lista infracțiunilor sunt specificate în anexa 1, și afectează două sau mai multe state membre, implicând o abordare comună a statelor membre, date fiind amploarea, importanța și consecințele infracțiunilor. Articolul 88 din tratat prevede că Europol trebuie să facă obiectul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. De asemenea, articolul prevede instituirea procedurii de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate, în conformitate cu articolul 12 litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 9 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. Prin urmare, este necesară înlocuirea Deciziei 2009/371/JAI cu un regulament de stabilire a normelor privind controlul parlamentar. Se instituie Europol pentru a îmbunătăți cooperarea reciprocă între autoritățile de aplicare a legii în Uniunea Europeană și pentru a consolida și a susține acțiunile acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Glasovala sam za ovaj prijedlog jer smatram da bi integriranje i racionaliziranje funkcija EUROPOLA i CEPOL-a moglo dovesti do značajnog poboljšanja djelotvornosti operativnih aktivnosti, naglasiti važnost osposobljavanja te učinkovitost policijske suradnje Unije. Velike kriminalne i terorističke mreže predstavljaju značajnu prijetnju unutarnjoj sigurnosti Unije te sigurnosti sredstava njezinih građana. Stoga bi nacionalna tijela za provedbu zakona trebala blisko surađivati sa svojim partnerima u drugim državama članicama te je u tom smislu potrebno opremiti EUROPOL na način da bi mogao pružiti veću podršku državama članicama u sprečavanju kriminala, analizi i istragama diljem Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur le rapport du Parlement européen concernant l’agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services de police (Europol). Si une coopération policière européenne peut s’avérer nécessaire pour un certain nombre de crimes et délits, cette coopération doit se faire dans le respect des droits des citoyens. Le texte adopté par le Parlement européen ne me semble pas apporter les garanties nécessaires et peut s'avérer inquiétant. Désormais, l’agence Europol disposera d'une autonomie quasi totale avec un contrôle relativement limité des États membres et constituera de facto une sorte de police supranationale. De surcroît, au moment où l'affaire Prism NSA a révélé au monde entier les capacités de surveillance généralisée des États, la question de la protection des données est essentielle. Or ce texte ouvre de nouvelles possibilités de recueillir des données personnelles à l'échelle européenne sans que les garanties indispensables soient assurées aux citoyens européens. Je me félicite qu'un amendement de la droite européenne ouvrant des possibilités supplémentaires d'accès à des sources privées ait a été rejeté. Le rapport du Parlement européen me semble très en deçà de ce que l’on pourrait attendre et même en deçà de ce qui est déjà en place

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - This technical, but important report, which aims to bring the Europol agency in to line with the Lisbon Treaty, will strengthen the democratic governance and parliamentary scrutiny and oversight of Europol. Thanks to the changes, the European Parliament will receive more information from Europol, such as annual work programmes, activity reports and general situation reports. The report also strengthens and clarifies data protection and will give the European Data Protection Supervisor overall supervision.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht beschäftigt sich mit dem Zuständigkeitsbereich der europäischen Polizeibehörde und, genauer, mit der Zusammenarbeit zwischen Europol und den nationalen Polizeibehörden der einzelnen Mitgliedstaaten. Besonderes Augenmerk wird auf den Austausch von persönlichen Daten gelegt, da dieser verbessert zwischen Europol und den Mitgliedstaaten praktiziert werden soll. Obwohl der Berichterstatter auch den Schutz dieser Daten betont, muss mit Bedacht abgewogen werden, ob die gesteigerte Sammlung persönlicher und privater Daten die adäquate Lösung zur internationalen Kriminalitätsbekämpfung ist, vor allem in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen bezüglich Datenschutz.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Unia Europejska potrzebuje skutecznej i oszczędnej agencji zdolnej wesprzeć państwa członkowskie w zwalczaniu poważnej przestępczości transgranicznej i terroryzmu, zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony obywateli i ochrony legalnego obrotu gospodarczego. Nasze propozycje zmierzają do wzmocnienia roli Europolu jako europejskiej agencji egzekwowania prawa, poprawy ochrony danych osobowych, zwiększenia zakresu odpowiedzialności Europolu przed Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi oraz zapewnienia jakości i spójności szkoleń oferowanych funkcjonariuszom operacyjnym.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - A proposta da Comissão alarga o âmbito das competências da Europol. Para além do terrorismo, o crime organizado e outras formas de crimes transfronteiriços graves, pretende agora incluir os crimes, afetando interesses comuns cobertos pelas políticas da UE. A Comissão pretende que haja uma obrigação clara dos Estados-Membros de fornecerem à Europol dados e aumentarem a sua cooperação com a Europol para que esta possa cumprir os seus objetivos, conferindo-lhe também mais poderes de iniciativa. Na proposta da Comissão, a Europol pode propor aos Estados-Membros a criação de investigações conjuntas assim como a partilha de dados pessoais de privados, o que significaria fora da unidade nacional de qualquer Estado-Membro. O PPE quer que a Europol possa tratar dados pessoais provenientes de organismos privados e receber diretamente esses dados de organismos privados, tendo apresentado a alteração 233. A proposta inclui a partilha de informações com o Parlamento Europeu. e uma fusão entre os organismos da UE CEPOL e EUROPOL. Pelos objetivos que consideramos que a Europol prossegue, e que limitam as liberdades e garantias individuais, votámos contra.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika