Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0299(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0272/2013

Внесени текстове :

A7-0272/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0157

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург Редактирана версия

16. Трансевропейски телекомуникационни мрежи (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της εκθέσεως του Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, επί της προτάσεως κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ [COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)] (Α7-0272/2013).

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, zpravodaj. - Paní předsedající, paní komisařko, jsem velmi rád, že budeme moci uzavřít nyní již téměř 2,5letý příběh telekomunikační části nástroje pro propojení Evropy. Dovolte mi úvodem stručně připomenout hlavní milníky spojené s tímto návrhem.

Evropská komise představila legislativní návrh v říjnu v roce 2011. Na základě dohody o rozpočtovém rámci na léta 2014–2020, kdy došlo ke snížení rozpočtu u telekomunikační části z původních 9,2 miliard EUR na 1 miliardu, představila Komise modifikovaný návrh na konci května loňského roku a výbor ITRE zareagoval velmi pružně. Proto již 9. července byly odhlasovány pozměňovací návrhy společně s mandátem pro jednání s Radou. Na začátku října jsme se sešli s Radou a Komisí na prvním neformálním trialogu a poté probíhala úspěšná technická jednání, a tak jsme se mohli 5. listopadu na druhém trialogu koncentrovat na otevřené politické otázky a dosáhnout dohody mezi institucemi o finální podobě textu.

V průběhu celého jednání jsem jako zpravodaj za výborné podpory a na základě skutečně velmi dobré spolupráce mých kolegů, stínových zpravodajů, důsledně prosazoval hlavně dvě témata.

Na prvním místě bych chtěl zmínit podporu broadbandových projektů, které byly od začátku až do konce jednání jasnou prioritou Evropského parlamentu. V rámci celkové dohody jsme museli ustoupit od požadavku na ambicióznější rychlosti připojení v porovnání s cíli Digitální agendy. Ale podařilo se nám obhájit smysluplnost investic do modelových broadbandových projektů, z nichž třetina měla cíl nad 100 megabitů za sekundu. I když určitě nám všem bylo velmi líto, že jsme nemohli podpořit ve větší míře tento ambiciózní směr.

Již jsem zmiňoval, že na digitální služby by měla jít většina prostředků, konkrétně 850 milionů EUR. Silnou politickou podporu ve výboru ITRE dostaly zejména programy Safer Internet a Europeana, které tak představovaly druhou prioritu v rámci našeho vyjednávání. Důrazně jsme upozorňovali na jejich specifičnost a potřebu nepřerušeného financování ze zdrojů Evropské unie při přechodu od stávajících komunitárních programů k nástroji pro propojení Evropy. V zájmu dosažení kompromisu jsme akceptovali prioritu pro tzv. základní stavební bloky, které by měly přinášet do budoucna finanční úspory při budování dalších digitálních služeb. Pro Safer Internet a Europeanu se nám tak podařilo prosadit privilegované postavení oproti ostatním digitálním službám, kdy minimálně v několika následujících letech budeme mít garantované finanční prostředky ve stejném rozsahu jako doposud.

Jsem přesvědčen, že jsme celkově dosáhli vyváženého kompromisu. Nově nastavená pravidla pro financování digitálních služeb i broadbandových projektů by měla významně přispět k rozvoji jednotného digitálního trhu a v konečném důsledku přinést prospěch i občanům a podnikům.

Jak jistě víte, nabrali jsme z objektivních důvodů zpoždění oproti zbývajícím dvěma pilířům nástroje pro propojení Evropy, energetice a dopravě. Na druhou stranu jsem rád, že se nám podařilo toto zpoždění minimalizovat a dosáhnout rychlé dohody v rámci prvního čtení. Moje poděkování – a skutečně velmi upřímné v tomto ohledu – patří zástupcům litevského předsednictví a Evropské komise. Osobně bych chtěl velmi poděkovat paní komisařce Kroesové, se kterou jsem mnoho věcí velmi projednával, komunikoval s ní a její otevřenost a snaha o řešení byla skutečně mimořádná.

Dnes bych zde nestál bez vynikající spolupráce se stínovými zpravodaji, panem Hökmarkem, paní Trautmannovou, panem Creutzmannem a paní Andersdotterovou. Patří jim proto největší dík a poděkovat bych chtěl i všem, kteří se na tom podíleli z hlediska technického, tj. asistentům. Myslím si, že to byla velmi těžká a náročná práce. Všem velmi děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. - Madam President, I just want to continue with the thanks, because I am really impressed with what has been done not only by the rapporteur, Mr Tošenovský, but also by the shadow rapporteurs and all those who were backing the team in strong cooperation.

Sometimes I have the feeling that time flies. In this case, to be honest, I did not have the feeling that time flies, for we are in a hurry and two and a half years is quite a period; but it can be adopted now, that is the main thing, and let us count our blessings. So the strong cooperation has a result, the child is born. You had a lot of patience throughout the whole process, and it has been a long process.

Everybody agrees – and that is also a remarkable point – that digital infrastructure matters, and of course sometimes you ask yourself: what is the real question? Why does digital infrastructure matter? Because it is not just about one sector, and it is quite important to mention that again. It is not only about telecoms, it is not only about ICT, it is about the digital industrial world. It is about every sector, so to speak. Digital infrastructure underpins everything we do across all aspects of the economy and in our society.

We have to make it easier to interact between public administrations, businesses and citizens. We need to deploy, we need to modernise high-speed internet networks, and we must certainly remember that digital services can drive competitiveness and support citizens, improving their daily lives. To do that, we badly need infrastructure at the European level, interconnected and interoperable. But at the moment we do not have it.

We have now achieved 100[nbsp ]% broadband – that is quite a remarkable figure – and all EU households now have at least a basic connection. Yet I am focused on the next step, which goes beyond the basic: the high-speed networks needed for tomorrow’s services, for Europe’s competitiveness and for Europe’s growth. That is why we proposed an innovative scheme whereby private investors would take the risk in the knowledge that their investment would be secured by EU public funds: the digital Connecting Europe Facility.

The European Council – and sometimes you need to be aware that life is not all pleasure – last year drastically reduced the budget for that facility. This happened some time ago, but I still feel sad about it, because it means a big loss for European broadband and European competitiveness, and because it signalled a need to find other ways to secure investments in digital infrastructure. But more worrying was the fact that at that moment the message did not get through. Digital technologies are revolutionising our lives and livelihoods, they are helping public services modernise. Building the infrastructure of the future today is as critical as transport or energy networks are today. I am absolutely convinced; I know many of you are, too; but others remain to be.

We had to fundamentally reorient the digital Connecting Europe Facility. It will now focus on digital service infrastructures and pan-European platforms to support policies from healthcare to heritage, from e-invoicing and cyber security to cross-border public procurement.

In spite of the limited budget (being creative we need to think about it), broadband is too important to be dropped altogether, and I think we have a consensus on that. The facility will provide the right structures for investment, set up innovative financial instruments for broadband projects with the European Investment Bank, and provide dedicated technical assistance to make more projects ready for potential financial assistance. And of course this will only go some way to meet the broadband challenge.

Private markets will do a lot of the work, and we need to give them what they need, such as a durable framework that rewards investment, and cutting the cost of broadband roll-out and taking down the barriers in our telecoms single market. Where the markets can still not deliver, local, regional and national authorities will have to close the financing gap, and I sincerely hope that the structural funds will also help here.

On the involvement of a Member States Expert Group, the Commission considers that this does not in any way affect our prerogatives or the exercise of our implementing powers. We will add, Madam President, a declaration to that effect to the final act. But overall this is a great result, the best we could achieve in the financial climate, and I again thank the rapporteur and his shadows.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. - Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono stato relatore per la commissione ENVI su questo regolamento che stabilisce una serie di orientamenti, quale parte integrante della strategia Europa 2020, relativi agli obiettivi e alle priorità per le reti di banda larga e per le infrastrutture e i servizi digitali nel campo delle telecomunicazioni.

La creazione di un accesso transfrontaliero a un'infrastruttura interoperabile di servizi pubblici digitali è un ambito dove l'azione dell'Unione europea può apportare un valore aggiunto, fornendo un servizio indispensabile all'applicazione della direttiva sulla sanità transfrontaliera e sull'assistenza sanitaria online.

Diventa possibile l'interazione tra cittadini e operatori della sanità e la trasmissione di dati fra istituzioni, consentendo l'accesso a cartelle sanitarie elettroniche, a servizi elettronici di prescrizione, a teleservizi di medicina remota e assistenza a domicilio.

Va prevista l'adozione di uno standard omogeneo di comunicazione e rappresentazione dei dati e condivisione di documenti elettronici da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere condivise tra gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Ovidiu Ioan Silaghi, Rap avis REGI. - Rețelele și serviciile de telecomunicație transeuropene joacă un rol-cheie în creșterea competitivității economice și asigurarea dezvoltării durabile a Uniunii Europene. Priorități precum rețelele de mare viteză, prestarea transfrontalieră de servicii publice și serviciile energetice inteligente constituie domenii în care autoritățile locale și regionale exercită un rol determinant, acționând în același timp ca furnizori și beneficiari. Atât Comisia, cât și statele membre trebuie să sprijine autoritățile locale și regionale să apeleze la parteneriatul public - privat pentru a furniza servicii în bandă largă, în special în zonele rurale. În acest sens, este esențial ca statele membre să consolideze capacitatea administrativă a propriilor instituții publice la nivel local, regional și național și să își modernizeze infrastructurile pentru a asigura reușita dezvoltării și punerii în funcțiune a rețelelor de telecomunicație transeuropene.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, on behalf of the PPE Group. – Madam President, I would like to thank the Commissioner and the rapporteur for their very good work.

I think it is important to state one thing in particular, and that is that the services of today would not have been possible with the capacity and speeds of yesterday. The changes we have seen were needed for this and by the same token the services of tomorrow, if we are to be in the lead, will not be possible with the capacities and speeds of today. That is why we need to raise standards and set them higher. I think that what is very good in this report is that we are paving the way for doing so.

Due to monies being reduced there are no longer the same opportunities as were planned for from the beginning, but what we can do is, in a focused way, to set the higher standards or the higher speeds that we need to deploy as soon as possible. What we can do is to ensure that we can have the pilot projects showing that this is not futuristic, it is realistic, and what we can do is to encourage private investors to follow suit because then there will be a change.

And I would like to emphasise to the Commission and to the Commissioner that we need to proceed rapidly regarding all areas of broadband because they are crucial to economic growth in our societies.

This is one of the few chances we have to create good opportunities for a new and modernistic wave of growth in our European societies but also to bind the European economy together to the biggest market in the world. The digital economy is the economy that will be the most competitive one and we have paved the way for it, and I would like to thank everyone involved in that.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, în numele grupului S&D. – Implementarea de servicii publice transfrontaliere online va facilita mobilitatea întreprinderilor și a cetățenilor. Agenda digitală subliniază necesitatea de a asigura introducerea și adoptarea generalizată a benzii largi la viteze tot mai mari, atât prin intermediul tehnologiilor fixe, cât și al celor fără fir, precum și de a facilita investițiile în noile rețele internet ultrarapide, deschise și competitive, care vor reprezenta arterele economiei viitorului. Consider deosebit de important să se elimine blocajele care stau în calea finalizării pieței digitale unice, și anume prin asumarea conectivității la rețea și a accesului, inclusiv transfrontalier, la o infrastructură de servicii digitale publice. Aceste blocaje sunt determinate de argumente comerciale neconvingătoare pentru investițiile în rețelele în bandă largă și în furnizarea de servicii esențiale de interes public, cum ar fi eSănătate, eIdentificare, eAchiziții și interoperabilitatea transfrontalieră a acestora. Potențialul de creștere a pieței digitale unice, care se bazează pe conectarea tuturor cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor publice la rețele digitale, este neexploatat.

Regret faptul că bugetul pentru mecanismul de Conectare a Europei pentru servicii digitale a fost drastic redus, de la 9,2 miliarde la 1 miliard de euro. În acest context, a fost necesar să se limiteze domeniul de aplicare al programului. Astfel, rețelelor în bandă largă, care au importanță fundamentală pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă, prezentul regulament le alocă doar o intervenție limitată pentru dezvoltarea lor. De asemenea, unele servicii, cum ar fi conexiuni transeuropene la rețele magistrale de mare viteză pentru administrațiile publice și soluții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru rețelele energetice inteligente nu au fost reținute în anexă la prezenta propunere, tot din motive bugetare. Subliniez potențialul facturării electronice, care este încă, în cea mai mare parte, neexploatat. Adoptarea în masă, în întreaga Uniune Europeană, a facturării electronice ar oferi avantaje economice importante.

Se estimează că trecerea de la facturile pe hârtie la cele electronice ar genera economii de aproximativ 240 de miliarde de euro într-o perioadă de 6 ani. De asemenea, piața de achiziții publice este estimată la peste 2 400 de miliarde de euro. Achizițiile publice electronice au potențialul de a contribui la ameliorarea accesului la achizițiile publice, în special pentru IMM-uri, la creșterea transparenței, stimulând astfel concurența transfrontalieră, inovarea și creșterea în cadrul piețe unice.

 
  
MPphoto
 

  Amelia Andersdotter, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I want to thank my colleagues very much for the fruitful cooperation that we have had on this file. I very much enjoyed working with my parliamentary colleagues on investing in future infrastructure.

That said, I have some criticisms about the way the Commission is pushing forward its agenda to invest in more infrastructure in the Member States and in digital services. It is clear that the Connecting Europe Facility did not work well with the Member States. The top-down approach opted for by the Commission does not properly take into account the various models that are deployed in the Member States, and it is clear, therefore, that they reject what seems to be an arbitrary and sometimes anti-competitive approach by the Commission to telecommunications.

I understand that the Member States do not understand exactly what the Commission is going for, and also that there is uncertainty in Parliament because of the lack of clarity in the Commission’s positions, including on the Connecting Europe Facility. It was difficult to get the discussions under way, and I hope that in the next legislature the Commission will not act in that way.

In the Verts/ALE Group we will reject the proposal when it is put to the vote tomorrow, because we do not believe that the small amount of money which is left for investing in the digital service infrastructure is very useful. For one thing, the Commission seems intent on rendering illegal, or at least making it very difficult to deploy, the kinds of projects they have been investing in in the past. For e-identification, for example, we have had several large European research projects, even flagship programmes, investigating the issue, which were later not put into active legislation by the Commission when they updated legislation from the 1990s. So that seems a useless waste of money by the Commission.

I think we need to be smart about the way we make digital policies. Such policies are definitely desirable with good networks and with good services, but the Commission really needs to show much better strategic thinking and consistency with their previous policies if this is going to be a sustainable [word(s) missing as microphone cut out] organisations to work with and imposed on the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Věra Flasarová, za skupinu GUE/NGL. – Paní předsedající, rozvoj telekomunikačních sítí se dotýká prakticky všech občanů Evropské unie. Řada z nich je ale diskriminována soukromými subjekty, které se starají především o zisky. Budují sítě hlavně tam, kde na tom nejvíce vydělají.

Proto podporuji cíl prezentovaný i ve zprávě, aby veřejnými prostředky byl doplňován soukromý sektor v regionech se sociálně znevýhodněnými vrstvami lidí, především na venkově a v odlehlých oblastech. Dosažitelnost sítí, jejich dostatečná kapacita i finanční dostupnost, to je nástroj proti útěku mladých lidí a vylidňování celých regionů i proti diskriminaci handicapovaných osob. Přístup hlavně k internetu může významně podpořit udržení pracovních míst na venkově.

Neměli bychom se proto soustředit jen na obecné cíle, jako je třeba pokrytí poloviny domácností vysokorychlostním internetem. Soukromý sektor to splní snadno ve velkých městech. Máme ale pořád mnoho míst, kde se připojit nebo dokonce dovolat nelze vůbec. Máme tak trosečníky v evropském moři lidí, nemluvě už o případech živelných katastrof.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, werte Berichterstatter! Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns in diesem Bereich neue Ziele setzen. 2020 ist ja nicht mehr weit weg. Gerade im Bereich der Breitbandnutzung explodieren die Mengen, die wir benötigen, und deshalb gilt es da auch, ein Regelwerk zu entwickeln, wie diese Netze möglichst effizient genützt werden können. Wir wissen, dass in den Netzen natürlich Sprachtelefonie möglich ist, dass Datentransfer möglich ist, dass auf der anderen Seite Filme und Fernsehkanäle entstehen. Also wir haben in Wahrheit das Problem der Interoperabilität. Die Kernfrage ist: Gibt es Prioritäten in diesem Bereich? Und wie kann man eigentlich die Software, die jetzt durch viele Apps neu entsteht, in den verschiedenen Systemen nutzbar machen?

Deshalb ist auch die Forderung des Parlaments, statt 100 Megabyte pro Sekunde bis 2020 ein Gigabyte pro Sekunde zu fordern, glaube ich, die richtige Vorgabe. Wir brauchen den notwendigen Ausbau in diesem Bereich. Und letztlich geht es auch darum, dass uns die neuen Möglichkeiten wie das 5G-Netzwerk, das ja schon in Planung ist, völlig neue Strukturen erlauben. Wir wissen, das Internet of things wird sehr viele Kapazitäten brauchen, aber es muss auch Prioritäten geben für den Notruf – wir haben heute schon den eCall diskutiert –, den Notruf mit den notwendigen Daten. Es ist notwendig, dass es Prioritäten gibt, da kann eine Leitung nicht durch Filmdownloads blockiert werden. Es ist auch äußerst unangenehm, wenn in der Sprachtelefonie dann im IP-Bereich keine Qualität mehr vorhanden ist, weil ganz einfach zu wenig Kapazität da ist. Also die Steuerungsmöglichkeiten müssen in Zukunft gewahrt bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). - Fru talman! Den digitala infrastrukturen och utbyggnaden av den handlar om jobb och tillväxt, det tror jag samtliga talare har understrukit här. Så om detta är vi alltså överens.

Flera beklagar dock att budgeten för utbyggnaden av denna infrastruktur är kraftigt nedbantad, och detta verkar vara något som har kommit som en överraskning. Egentligen är det ju ingen överraskning. Vi har ju ett val vi gör i Europaparlamentet och i rådet. Vi har en jättelik jordbruksbudget som många av oss ville använda just för att omfördela till den här typen av jobb och tillväxtskapande investeringar, som är viktiga även för landsbygden och jordbruket. Men där sitter vi ju fast.

Kanske Evžen Tošenovský som var optimistisk skulle kunna hjälpa till i framtiden och se till så att vi får den nödvändiga omfördelningen från jordbruksbudgeten till den här typen av innovativa investeringar som faktiskt betyder mycket också för regional utveckling och jordbrukets utveckling.

Nu blir det medlemsstaterna och strukturfonderna som man kommer att luta sig mot. Samtidigt är det klart att det finns starka marknadsintressen för investeringar, det ska vi inte glömma bort.

Helt hopplöst är inte läget, men det är inte någon Gud långt uppe i himlen som har ställt till det för oss, utan det är vi i Europaparlamentet och rådet som har beslutat att vi ska ha mycket, mycket mer pengar till jordbruket istället för att omfördela till denna sektor. Det är fakta.

 
  
 

Παρεμβάσεις με τη διαδικασία "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Madam President, perhaps I will pick up where the last speaker left off in relation to the budget and agriculture. I think, sadly, throughout our discussions on the MFF we have been robbing Peter to pay Paul in the European Union budget because of the unwillingness of Member States – and indeed of taxpayers in those countries that are net contributors – to pay more. So we have to do more work with less money.

On the issue of rural access to broadband, I think the point is well made. I am here to just raise it because, Commissioner, you said quite rightly that we have 100% broadband – at least a basic connection – and the trouble with that is, when you know others who have wonderful broadband connections, it is very disappointing and difficult from a business point of view. I live in County Meath, in Ireland, which is not remote, and yet in my office where I serve my constituents the broadband is terrible. So for people who live in much more remote regions they have greater problems. There are technical solutions and we need to hear more about them and they need to be affordable for people generally.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospođo potpredsjednice, daljnji razvoj širokopojasne mreže ključan je ukoliko Europa želi postati središte inovativnosti, znanja i usluga. Stoga u potpunosti podržavam ovo izvješće. No, da bismo bili središte inovativnosti, moramo učiniti sve kako bi građanima Unije učinili dostupnima što kvalitetnije usluge uz što primjereniju cijenu. Europa znanja i inovativnosti ne počinje u ovom visokom domu, niti u zgradi Komisije, već počinje u svakom europskom domu, u svakom vrtiću, školi ili na sveučilištu. Tu dnevno borave nositelji budućeg europskog razvoja i rasta. Njima Internet mora biti dostupan po prihvatljivim cijenama kako bi naše strategije imale učinka.

Imajući u vidu, prije svega, poteškoće s kojima se susreću građani Hrvatske kad su u pitanju niska kvaliteta telekomunikacijskih usluga uz relativno visoke cijene i nepovoljne ugovore s operaterima, ovim putem pozivam pružatelje telekomunikacijskih usluga koji posluju unutar Unije na odgovorno ponašanje i poštovanje prava korisnika.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő jelentés egy nagyon fontos elemére szeretném felhívni a figyelmet, ami nem más, mint a gyermekvédelmet, a biztonságos internetezést támogató „Safer internet” program néven futó projekt.

Nagyon szomorú voltam, amikor a Bizottság javaslatára a korábbi 9,2 milliárd eurós keretről 1 milliárd euróra csökkent az informatikai fejlesztések támogatása. Ebben a pillanatban úgy tűnt, hogy megszűnik ez a sikeres program, amelynek futtatását és jelentőségét testközelből tudtam követni, hiszen a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyarországi egyesületének alelnökeként én magam is láttam, hogy hogy működik. Csak Magyarországon több mint 60[nbsp ]000 gyerek lett képezve az elmúlt évek során és több mint 200[nbsp ]000 gyereket értünk el, ami európai szinten a 27 tagállamban 2 millió gyereket jelentett.

Köszönöm a segítséget Tošenovský jelentéstevő úrnak és azoknak a képviselőtársaimnak, akik támogatták azt a módosító indítványomat, melynek köszönhetően a program életben marad és „Better internet for kids” néven továbbfutva tovább tudja vinni azt a programot, amelynek köszönhetően a gyerekeket meg tudjuk védeni, minél nagyobb számban az internet káros tartalmaitól.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Rýchle napredovanie vývoja v oblasti elektronickej komunikácie prináša nové možnosti pre čoraz intenzívnejšie využitie v každodennom živote. Digitálne technológie zásadným spôsobom menia mnohé aspekty nášho života či už pri štúdiu, práci, nakupovaní, ale aj v komunikácii s úradmi či rozličnými inštitúciami. S rozsiahlym rozšírením kapacity a využitia elektronických služieb stále viac vystupuje do popredia otázka kybernetickej bezpečnosti prenosu informácií, s[nbsp ]ktorými elektronické a digitálne siete pracujú. Nezákonné využitie osobných alebo verejných údajov môže mať pre užívateľov digitálnych služieb fatálne dôsledky. Preto je nevyhnutné, aby sme už pri budovaní transeurópskych telekomunikačných sietí dbali na ich maximálnu možnú bezpečnosť a žiaden z projektov spoločného záujmu by teda nemal umožniť vznik slabého miesta v[nbsp ]ucelenom systéme dobre zabezpečených a zmysluplne organizovaných transeurópskych telekomunikačných sietí, a to ani v dôsledku aktuálneho zníženia dostupných zdrojov na ich financovanie. Preto, myslím si, treba práve na túto bezpečnosť dbať v prvom rade.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Internet szerokopasmowy sprzyja zarówno rozwojowi gospodarczemu jak też innowacyjności. Ma kluczowe znaczenie dla kreowania nowych miejsc pracy. Obecny zakres sieci nie zaspokaja jednak potrzeb większości obywateli. Liczba łączy szerokopasmowych w moim kraju, w Polsce, pozostaje na poziomie zdecydowanie niższym niż średnia w krajach Unii. Zaledwie 4% wszystkich łączy posiada przepustowość przekraczającą 30 megabitów. Następstwem tego jest ograniczony dostęp do e-usług oraz brak potencjalnych miejsc pracy. W kontekście budowy rynku cyfrowego chciałbym przy tym zwrócić uwagę na konieczność podnoszenia dostępu do sieci dla mieszkańców obszarów wiejskich. Mam nadzieję, że założone cele rozwoju internetu o przepustowości przekraczającej 100 megabitów zostaną zrealizowane. Z zadowoleniem przyjmuję efekty porozumienia trójstronnego prowadzące do zwiększenia finansowania kluczowych projektów.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. - Madam President, I could not agree more with the line that Gunnar Hökmark was setting out when he said that we do not need to talk about futuristic images and views. We should be very realistic. We are most definitely in urgent need of speed. We are talking about the competitiveness of Europe. It is no longer a question of digital Europe: yes or no? There is no choice – the answer is yes. We have to have this.

And having said that, and in full agreement with Mr[nbsp ]Hökmark, we need to speed up. We need to make certain – and this was among the first words I spoke in this House at the beginning of this term in office – that when we talk about the Digital [Agenda] for every European, we have to fill in the gaps and we have to act in a fully realistic and speedy way.

Having said that, normally speaking I am not surprised by the remarks made by your honourable Members, Madam President. Tonight I am, and here I am talking about the remarks made by Ms[nbsp ]Andersdotter. I find it a pity that she has left but perhaps she will read my remarks later. For she did understand, and was mentioning, why the Member States did not accept our proposal, namely the numbers that we were proposing for the Connecting Europe Facility. She said too that it showed there was not enough structural thinking in the Commission. Well, of course, the Commission is not perfect. I have already been aware for quite some time that we are not structural thinkers. But no, Madam, that is not acceptable to me, certainly not on this issue.

For what is at stake – and that is the big problem mentioned by all the speakers tonight – if we are talking about the Connecting Europe Facility we are talking about money that can be invested in services connected to this digital development but also in infrastructure that would not, normally speaking, be undertaken by private industry, because we are talking about rural areas. Rural areas badly need the same type of connection and the same type of infrastructure as other areas, and normally speaking you have to give them a hand.

That, by the way, was the main challenge of our connection and cooperation with the European Investment Bank and I am still grateful to them for their positive attitude. For with the leverage they can offer, because they have a AAA rating, we could make it a win-win situation and we could have done much more.

Well, I am a realist. I accept that we did not win that battle with the Council. I do not accept Ms[nbsp ]Andersdotterʼs judgment, but perhaps I can discuss that with her later. Anyhow, having said that, let us with the money that we receive, together with the European Investment Bank, do the best we can.

Referring to another critical remark by Ms[nbsp ]Andersdotter – and perhaps if she hears it today this will make her day because she was making a couple of critical remarks on e-identification. That was also a surprise for me but I am certain that I can please her in this case. Today we reached an arrangement, an agreement on the directive on e-signature and on e-identification. So I am also counting my blessings and your blessings too hopefully. It was rightly said that e-signature is a part of the Connecting Europe Facility Regulation and is fully eligible for funding on the competitive basis.

Just a couple more remarks to make quite clear how important this report and agreement today is for our economic activity. Our economic activities today can be expanded: young people looking for jobs; start-ups looking for infrastructure and if we just look at the figures, more than a million start-up jobs connected with app developers are at stake here. I am only talking about the last couple of years and if we look at what is to be expected, we have to just act and make it possible for them to do their jobs.

So significant investment, in rural areas too, is at stake. Together with the European Investment Bank, hopefully with much lower numbers, we can still prove that it is working and then, hopefully, later on the Member States will realise that perhaps a second chance could make it better.

Finally, I will make sure that all parts of this programme, including Europeana and Safer Internet, will be implemented in a professional and effective manner and rightly so. All digital services need to have a proper business plan, including those two I have mentioned.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, zpravodaj. - Paní předsedající, vzhledem k pokročilé době budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat kolegům za diskusi a zároveň říct, že si všichni velmi dobře uvědomujeme – a celá debata ohledně příprav byla o tom –, že samozřejmě desetina původní částky je velký problém, ale na druhé straně si uvědomujeme, že to je impuls, startovací podnět, abychom jednou dosáhli toho, o čem hovořil pan kolega Hökmark, abychom hovořili o terabitech a hovořili o těch maximálních rychlostech a nejvyšší technologii.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, protože to skutečně nebylo jednoduché, uvědomujeme si, jak je snížení na jednu desetinu složité projednat v Evropském parlamentu se všemi představami i vizemi. Já věřím, že naši kolegové nebo možná my sami posuneme ještě dál tento začátek a věřím, že myšlenka paní komisařky Kroesové se za čas ukáže jako velmi dobrá a skutečně se ta nejvyšší technologie v oblasti broadbandu stane v Evropě běžnou praxí.

Ještě jednou všem děkuji a doufám, že zítra bude tato zpráva schválena.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, στις 11.30 το πρωί.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE) , írásban. Tisztelt Képviselőtársaim! Evžen Tošenovský képviselő úr transzeurópai távközlési hálózatokról szóló jelentése nagy jelentőséggel bír, hiszen a távközlés és az internet egyre inkább a szolgáltatások, az oktatás, a társadalmi és üzleti élet meghatározó eszközévé válik. A jelentéssel kapcsolatban engedjék meg, hogy kiemeljek néhány, általam különösen fontosnak tartott pontot. Elsőként a Gyermekbarát internet kialakításának jelentőségére szeretném felhívni figyelmet. A jelentés hangsúlyos újítása a magyar kormány által is támogatott Biztonságosabb internet program, beleértve a tagállamokban működő „Biztonságosabb internet” központokat, a tudatosságnövelő csomópontokat, segélyvonalakat és a Gyermekbarát internetet is. Másodszor, a jelentés kiemelten foglalkozik a fogyasztók jogaival. Az Unió egységes digitális piacának megvalósítása szempontjából létfontosságú annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyetlen internet-előfizetésen keresztül könnyen hozzáférhessenek a választásuk szerinti tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, és ezeket megoszthassák egymással. Harmadszor, nagy előrelépésnek tartom a szélessávú hálózatok infrastruktúrájának vidéki, valamint a gazdasági és társadalmi értelemben hátrányosabb helyzetű térségekben való kiépítését. Így elősegíthetjük a jobb kommunikációt, főként a csökkent mozgásképességű vagy elszigetelt körülmények között élő személyek esetében. Javíthatjuk a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ösztönözhetjük a kkv-k fejlesztését a vidéki térségekben és új munkahelyek, szolgáltatások kialakításához járulhatunk hozzá az említett területeken.

 
Правна информация - Политика за поверителност