Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 25. února 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 4.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014 - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko - Správa jednotného trhu (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Žádost, aby byl Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (hlasování)
  5.2.Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (hlasování)
  5.3.Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 SFEU (A7-0011/2014 - József Szájer) (hlasování)
  5.4.Přizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU (A7-0480/2013 - József Szájer) (hlasování)
  5.5.Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU (A7-0010/2014 - József Szájer) (hlasování)
  5.6.Jmenování člena Účetního dvora – Oscar Herics (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  5.7.Změna článku 136 jednacího řádu o účasti poslanců na zasedáních (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (hlasování)
  5.8.Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (hlasování)
  5.9.Ochranná známka Společenství (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  5.10.Právní předpisy členských států o ochranných známkách (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  5.11.Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (hlasování)
  5.12.Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  5.13.Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  5.14.Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (hlasování)
  5.15.Fond evropské pomoci nejchudším osobám (A7-0183/2013 - Emer Costello) (hlasování)
  5.16.Biocidní přípravky (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (hlasování)
  5.17.Boj proti násilí páchanému na ženách (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (hlasování)
  5.18.Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí (A7-0435/2013 - József Szájer) (hlasování)
  5.19.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (hlasování)
  5.20.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (hlasování)
  5.21.Správa jednotného trhu (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (hlasování)
  5.22.Šlechtění rostlin (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Žádost, aby byl Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2.Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3.Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 SFEU (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4.Přizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5.Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6.Jmenování člena Účetního dvora – Oscar Herics (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7.Změna článku 136 jednacího řádu o účasti poslanců na zasedáních (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8.Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9.Ochranná známka Společenství (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10.Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11.Právní předpisy členských států o ochranných známkách (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12.Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13.Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14.Fond evropské pomoci nejchudším osobám (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15.Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16.Fond evropské pomoci nejchudším osobám (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17.Biocidní přípravky (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18.Boj proti násilí páchanému na ženách (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19.Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22.Šlechtění rostlin (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici - Normalizace účtů železničních podniků - Agentura Evropské unie pro železnice - Jednotný evropský železniční prostor - Bezpečnost železnic - Interoperabilita železničního systému (rozprava)
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 10.Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici - Normalizace účtů železničních podniků - Agentura Evropské unie pro železnice - Jednotný evropský železniční prostor - Bezpečnost železnic - Interoperabilita železničního systému (pokračování rozpravy)
 11.Opravy (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 12.Hlášení událostí v civilním letectví (rozprava)
 13.Zavedení palubního systému eCall - Zavedení interoperabilní služby eCall v[nbsp ]celé EU (rozprava)
 14.Zprostředkování pojištění (rozprava)
 15.Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (rozprava)
 16.Transevropské telekomunikační sítě (rozprava)
 17.Přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2525 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (8560 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí