Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Utorak, 25. veljače 2014. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 3.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 4.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. - Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta - Upravljanje jedinstvenim tržištem (rasprava)
 5.Glasovanje
  5.1.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (glasovanje)
  5.2.Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (glasovanje)
  5.3.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članci 290. i 291. UFEU-a) (A7-0011/2014 - József Szájer) (glasovanje)
  5.4.Pravni akti u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) (A7-0480/2013 - József Szájer) (glasovanje)
  5.5.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a) (A7-0010/2014 - József Szájer) (glasovanje)
  5.6.Imenovanje člana Revizorskog suda - g. Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  5.7.Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (glasovanje)
  5.8.Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (glasovanje)
  5.9.Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  5.10.Zakoni država članica koji se odnose na žigove (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  5.11.Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  5.12.Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  5.13.Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  5.14.Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (glasovanje)
  5.15.Fond za europsku pomoć najugroženijima (A7-0183/2013 - Emer Costello) (glasovanje)
  5.16.Biocidni proizvodi (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (glasovanje)
  5.17.Borba protiv nasilja nad ženama (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (glasovanje)
  5.18.Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (A7-0435/2013 - József Szájer) (glasovanje)
  5.19.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (glasovanje)
  5.20.Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (glasovanje)
  5.21.Upravljanje jedinstvenim tržištem (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (glasovanje)
  5.22.Uzgoj biljaka (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
  6.1.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2.Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članci 290. i 291. UFEU-a) (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4.Pravni akti u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6.Imenovanje člana Revizorskog suda - g. Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7.Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8.Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9.Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10.Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11.Zakoni država članica koji se odnose na žigove (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12.Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13.Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14.Fond za europsku pomoć najugroženijima (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15.Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16.Fond za europsku pomoć najugroženijima (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17.Biocidni proizvodi (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18.Borba protiv nasilja nad ženama (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19.Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21.Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22.Uzgoj biljaka (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidjeti zapisnik
 8.Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika - Agencija Europske unije za željeznice - Jedinstveni europski željeznički prostor - Sigurnost željeznica - Interoperabilnost željezničkog sustava (rasprava)
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 10.Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika - Agencija Europske unije za željeznice - Jedinstveni europski željeznički prostor - Sigurnost željeznica - Interoperabilnost željezničkog sustava (nastavak rasprave)
 11.Ispravci (članak 216. Poslovnika): vidjeti zapisnik
 12.Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu (rasprava)
 13.Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila - Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji (rasprava)
 14.Posredovanje u osiguranju (rasprava)
 15.Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) (rasprava)
 16.Transeuropske telekomunikacijske mreže (rasprava)
 17.Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (2525 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (8560 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti