Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2014. gada 25. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 4.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti - Vienotā tirgus pārvaldība (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Pieprasījums atcelt Tadeusz Cymański deputāta imunitāti (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (balsošana)
  5.2.Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām finanšu stabilitātes grūtībām vai kurām draud šādas grūtības (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (balsošana)
  5.3.Tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana (LESD 290. un 291. pants) (A7-0011/2014 - József Szájer) (balsošana)
  5.4.Tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290.[nbsp ]pants) (A7-0480/2013 - József Szájer) (balsošana)
  5.5.Tiesību aktu, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290.[nbsp ]pants) (A7-0010/2014 - József Szájer) (balsošana)
  5.6.Oskar HERICS (AT) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  5.7.Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (balsošana)
  5.8.Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (balsošana)
  5.9.Kopienas preču zīme (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (balsošana)
  5.10.Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (balsošana)
  5.11.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (balsošana)
  5.12.Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  5.13.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (balsošana)
  5.14.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (balsošana)
  5.15.Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello) (balsošana)
  5.16.Biocīdi (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (balsošana)
  5.17.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (balsošana)
  5.18.Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (A7-0435/2013 - József Szájer) (balsošana)
  5.19.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (balsošana)
  5.20.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (balsošana)
  5.21.Vienotā tirgus pārvaldība (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (balsošana)
  5.22.Augu selekcija (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Pieprasījums atcelt Tadeusz Cymański deputāta imunitāti (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2.Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām finanšu stabilitātes grūtībām vai kurām draud šādas grūtības (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3.Tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana (LESD 290. un 291. pants) (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4.Tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290.[nbsp ]pants) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5.Tiesību aktu, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290.[nbsp ]pants) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6.Oskar HERICS (AT) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7.Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8.Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9.Kopienas preču zīme (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11.Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12.Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14.Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16.Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17.Biocīdi (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19.Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22.Augu selekcija (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi - Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos - Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra - Vienota Eiropas dzelzceļa telpa - Dzelzceļu drošība - Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība (debates)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi - Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos - Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra - Vienota Eiropas dzelzceļa telpa - Dzelzceļu drošība - Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība (debašu turpināšana)
 11.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 12.Ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā (debates)
 13.Transportlīdzekļu eCall sistēmas izveide - Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana (debates)
 14.Apdrošināšanas starpniecība (debates)
 15.Trešā ES daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014–2020) (debates)
 16.Eiropas telekomunikāciju tīkli (debates)
 17.Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2525 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (8560 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika