Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 4.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 - Governanza tas-Suq Uniku (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Tadeusz Cymański (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (votazzjoni)
  5.2.Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (votazzjoni)
  5.3.Adattament ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE (A7-0011/2014 - József Szájer) (votazzjoni)
  5.4.L-adattament ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-Artikolu 290 tat-TFUE) (A7-0480/2013 - József Szájer) (votazzjoni)
  5.5.L-adattament ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-Artikolu[nbsp ]290 tat-TFUE) (A7-0010/2014 - József Szájer) (votazzjoni)
  5.6.Il-ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (votazzjoni)
  5.7.Emenda tal-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-attendenza tal-Membri għas-seduti (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (votazzjoni)
  5.8.Il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (votazzjoni)
  5.9.Trade mark Komunitarja (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (votazzjoni)
  5.10.Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (votazzjoni)
  5.11.L-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (votazzjoni)
  5.12.Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votazzjoni)
  5.13.Il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (votazzjoni)
  5.14.Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (votazzjoni)
  5.15.Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (A7-0183/2013 - Emer Costello) (votazzjoni)
  5.16.Prodotti bijoċidali (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (votazzjoni)
  5.17.Il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (votazzjoni)
  5.18.Delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni (A7-0435/2013 - József Szájer) (votazzjoni)
  5.19.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (votazzjoni)
  5.20.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (votazzjoni)
  5.21.Governanza tas-Suq Uniku (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (votazzjoni)
  5.22.It-tnissil tal-pjanti (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (votazzjoni)
 6.Spegazzjonijiet tal-vot
  6.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Tadeusz Cymański (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2.Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3.Adattament ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4.L-adattament ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-Artikolu 290 tat-TFUE) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5.L-adattament ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-Artikolu[nbsp ]290 tat-TFUE) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6.Il-ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7.Emenda tal-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-attendenza tal-Membri għas-seduti (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8.Il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9.Trade mark Komunitarja (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10.L-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11.Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12.Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13.Il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14.Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15.Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16.Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17.Prodotti bijoċidali (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18.Il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19.Delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22.It-tnissil tal-pjanti (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 8.Servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri - Normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija - Aġenzija Ferrovjarja Ewropea - Żona ferrovjarja unika Ewropea - Is-sikurezza ferrovjarja - L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja (dibattitu)
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 10.Servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri - Normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija - Aġenzija Ferrovjarja Ewropea - Żona ferrovjarja unika Ewropea - Is-sikurezza ferrovjarja - L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja (tkomplija tad-dibattitu)
 11.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 12.Ir-rappurtar tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili (dibattitu)
 13.Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura - Il-varar ta' eCall interoperabbli fl-UE kollha (dibattitu)
 14.Medjazzjoni fl-assigurazzjoni (dibattitu)
 15.It-tielet programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (2014-2020) (dibattitu)
 16.In-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej (dibattitu)
 17.L-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku (dibattitu)
 18.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 19.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (2525 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (8560 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza