Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 25 februari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 4.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014 - Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten - Governance van de interne markt (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Tadeusz Cymański (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (stemming)
  5.2.Lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (stemming)
  5.3.Aanpassing basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikelen 290 en 291 VWEU) (A7-0011/2014 - József Szájer) (stemming)
  5.4.Aanpassing basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikel 290 VWEU) (A7-0480/2013 - József Szájer) (stemming)
  5.5.Aanpassing basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikel 290 VWEU) (A7-0010/2014 - József Szájer) (stemming)
  5.6.Benoeming van Oskar Herics (Oostenrijk) tot lid van de Rekenkamer (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  5.7.Wijziging van artikel 136 van het Reglement betreffende deelneming aan vergaderingen (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (stemming)
  5.8.2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (stemming)
  5.9.Gemeenschapsmerk (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (stemming)
  5.10.Merkenrecht van de lidstaten (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (stemming)
  5.11.Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  5.12.Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  5.13.Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (stemming)
  5.14.Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (stemming)
  5.15.Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello) (stemming)
  5.16.Biociden (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (stemming)
  5.17.Bestrijden van geweld tegen vrouwen (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (stemming)
  5.18.Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie (A7-0435/2013 - József Szájer) (stemming)
  5.19.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (stemming)
  5.20.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (stemming)
  5.21.Governance van de interne markt (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (stemming)
  5.22.Gewasveredeling (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Tadeusz Cymański (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2.Lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3.Aanpassing basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikelen 290 en 291 VWEU) (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4.Aanpassing basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikel 290 VWEU) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5.Aanpassing basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikel 290 VWEU) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6.Benoeming van Oskar Herics (Oostenrijk) tot lid van de Rekenkamer (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7.Wijziging van artikel 136 van het Reglement betreffende deelneming aan vergaderingen (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8.2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9.Gemeenschapsmerk (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10.Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11.Merkenrecht van de lidstaten (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12.Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13.Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14.Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15.Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16.Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17.Biociden (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18.Bestrijden van geweld tegen vrouwen (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19.Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22.Gewasveredeling (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Binnenlands passagiersvervoer per spoor - Normalisatie van de rekeningstelsels van spoorwegondernemingen - Spoorwegbureau van de Europese Unie - Eén Europese spoorwegruimte - Spoorwegveiligheid - Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (debat)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Binnenlands passagiersvervoer per spoor - Normalisatie van de rekeningstelsels van spoorwegondernemingen - Spoorwegbureau van de Europese Unie - Eén Europese spoorwegruimte - Spoorwegveiligheid - Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (voortzetting van het debat)
 11.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 12.Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (debat)
 13.Uitrol van het eCall-boordsysteem - Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (debat)
 14.Verzekeringsbemiddeling (debat)
 15.Derde actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2014-2020) (debat)
 16.Trans-Europese telecommunicatienetwerken (debat)
 17.Toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2525 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (8560 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid