Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 25. februar 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 3.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 4.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014 - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki - Upravljanje enotnega trga (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Tadeuszu Cymańskemu (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (glasovanje)
  5.2.Države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (glasovanje)
  5.3.Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člena 290 in 291 PDEU) (A7-0011/2014 - József Szájer) (glasovanje)
  5.4.Prilagoditev zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) (A7-0480/2013 - József Szájer) (glasovanje)
  5.5.Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) (A7-0010/2014 - József Szájer) (glasovanje)
  5.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  5.7.Sprememba člena 136 Poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (glasovanje)
  5.8.Cilj za leto[nbsp ]2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (glasovanje)
  5.9.Blagovna znamka Skupnosti (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  5.10.Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  5.11.Zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  5.12.Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  5.13.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  5.14.Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (glasovanje)
  5.15.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (A7-0183/2013 - Emer Costello) (glasovanje)
  5.16.Biocidni proizvodi (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (glasovanje)
  5.17.Boj proti nasilju nad ženskami (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (glasovanje)
  5.18.Prenos zakonodajnih pooblastil in izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (A7-0435/2013 - József Szájer) (glasovanje)
  5.19.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (glasovanje)
  5.20.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (glasovanje)
  5.21.Upravljanje enotnega trga (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (glasovanje)
  5.22.Žlahtnjenje rastlin (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Tadeuszu Cymańskemu (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2.Države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3.Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člena 290 in 291 PDEU) (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4.Prilagoditev zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5.Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7.Sprememba člena 136 Poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8.Cilj za leto[nbsp ]2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9.Blagovna znamka Skupnosti (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10.Zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11.Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12.Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15.Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17.Biocidni proizvodi (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18.Boj proti nasilju nad ženskami (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19.Prenos zakonodajnih pooblastil in izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22.Žlahtnjenje rastlin (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Domače storitve železniškega potniškega prevoza - Normalizacija kontov železniških podjetij - Agencija Evropske unije za železniški promet - Enotno evropsko železniško območje - Varnost na železnici - Interoperabilnost železniškega sistema (razprava)
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Domače storitve železniškega potniškega prevoza - Normalizacija kontov železniških podjetij - Agencija Evropske unije za železniški promet - Enotno evropsko železniško območje - Varnost na železnici - Interoperabilnost železniškega sistema (nadaljevanje razprave)
 11.Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu (razprava)
 13.Uvedba avtomobilskega sistema eCall - Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall (razprava)
 14.Zavarovalno posredovanje (razprava)
 15.Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020 (razprava)
 16.Vseevropska telekomunikacijska omrežja (razprava)
 17.Dostopnost spletišč organov javnega sektorja (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 19.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2525 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8560 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov