Index 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
PDF 8560k
2014. február 25., Kedd - Strasbourg Lektorált változat
1. Az ülés megnyitása
 2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzokönyvet
 3. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 4. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok - Az egységes piac irányítása (vita)
 5. Szavazások órája
  5.1. Tadeusz Cymański képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (szavazás)
  5.2. A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett tagállamok (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (szavazás)
  5.3. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. és 291. cikke) (A7-0011/2014 - József Szájer) (szavazás)
  5.4. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0480/2013 - József Szájer) (szavazás)
  5.5. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0010/2014 - József Szájer) (szavazás)
  5.6. A Számvevőszék tagjainak kinevezése - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (szavazás)
  5.7. Az eljárási szabályzat a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. cikkének módosítása (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (szavazás)
  5.8. Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020. évi célérték (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (szavazás)
  5.9. A közösségi védjegy (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (szavazás)
  5.10. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (szavazás)
  5.11. A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (szavazás)
  5.12. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (szavazás)
  5.13. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának feltételei (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (szavazás)
  5.14. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (szavazás)
  5.15. A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (A7-0183/2013 - Emer Costello) (szavazás)
  5.16. A biocid termékek (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (szavazás)
  5.17. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (szavazás)
  5.18. A jogalkotási felhatalmazás és a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlása (A7-0435/2013 - József Szájer) (szavazás)
  5.19. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (szavazás)
  5.20. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (szavazás)
  5.21. Az egységes piac irányítása (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (szavazás)
  5.22. A növénynemesítés (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (szavazás)
 6. A szavazáshoz fűzött indokolások
  6.1. Tadeusz Cymański képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2. A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett tagállamok (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. és 291. cikke) (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6. A Számvevőszék tagjainak kinevezése - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7. Az eljárási szabályzat a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. cikkének módosítása (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8. Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020. évi célérték (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9. A közösségi védjegy (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10. A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának feltételei (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14. A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16. A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17. A biocid termékek (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19. A jogalkotási felhatalmazás és a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlása (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22. A növénynemesítés (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 8. A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások - A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése - Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége - Az egységes európai vasúti térség - A vasúti biztonság - A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága (vita)
 9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 10. A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások - A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése - Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége - Az egységes európai vasúti térség - A vasúti biztonság - A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága (a vita folytatása)
 11. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 12. A polgári légi közlekedésben előforduló események jelentése (vita)
 13. A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése - Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése (vita)
 14. A biztosítási közvetítés (vita)
 15. Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) (vita)
 16. Transzeurópai távközlési hálózatok (vita)
 17. A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése (vita)
 18. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 19. Az ülés berekesztése


  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
1. Az ülés megnyitása
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

 

2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzokönyvet

3. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet

4. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok - Az egységes piac irányítása (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  El Presidente. - El punto siguiente en el orden del día es el debate conjunto sobre:

– el informe de Philippe De Backer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 (2013/2157(INI)) (A7-0084/2014),

– el informe de Sergio Gutiérrez Prieto, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 (2013/2158(INI)) (A7-0091/2014), y

– el informe de Sergio Gaetano Cofferati, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2014 (2013/2194(INI)) (A-7-0066/2014).

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Κούρκουλας, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. - Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καλωσορίζω ιδιαιτέρως την ευκαιρία να συμμετέχω εκ μέρους του Συμβουλίου στην φετινή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί ένα από τα εργαλεία-κλειδιά που διαθέτουμε για να συνδράμουμε στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Τα κοινοβούλια αποτελούν ζωτικούς παράγοντες στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μόνο με τη συμμετοχή των κοινοβουλίων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, και μόνο με την υποστήριξη των κοινοβουλίων η μεταρρυθμιστική διαδικασία έχει την αναγκαία νομιμοποίηση. Θα επιθυμούσα, επίσης, να σας επαινέσω για τη σημαντική εργασία που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει φέρει σε πέρας σε διάφορες πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τόσο εφέτος όσο και κατά τα προηγούμενα έτη.

Έχουμε στη διάθεσή μας τρία ψηφίσματα τα οποία περιέχουν λεπτομερείς αναλύσεις και πολύ συγκεκριμένες συστάσεις. Με αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μαζί σας το τι κάνουμε στο Συμβούλιο και πού πιστεύουμε ότι βρίσκονται οι προτεραιότητες. Το σημείο αφετηρίας πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 έδωσε για πρώτη φορά καθοδήγηση στις προτεραιότητες πολιτικής που περιλαμβάνει το φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μία πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη και υπογραμμίζει την πολιτική σημασία της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, είμαι στην ευχάριστη θέση να επισημάνω ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών θεσμών.

Στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξη για το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέντε προτεραιότητες, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013. Το Συμβούλιο τώρα εργάζεται περαιτέρω προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτές τις προτεραιότητες. Καλωσορίζω, λοιπόν, την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εν λόγω προτεραιότητες.

Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η κοινή μας έμφαση στην υλοποίηση, στην εφαρμογή. Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξη για το 2014, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή, προσέφερε μία χρήσιμη ανάλυση για την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (Country-specific recommendations). Το Συμβούλιο προτίθεται να παρακολουθήσει στενά το ζήτημα της εφαρμογής τους. Σημειώνω επίσης ότι αυτό αποτελεί σημαντικό θέμα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η επικέντρωση στην εφαρμογή αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Αυτό είναι βέβαια κάτι πολύ ευπρόσδεκτο αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Η ανάλυση της Επιτροπής τονίζει το σημαντικό έργο που απομένει να πραγματοποιηθεί ως προς την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Άλλωστε, όλοι μας γνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι εύθραυστη και δεν απεικονίζεται ακόμη σε υψηλότερους δείκτες απασχόλησης.

Το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) την περασμένη εβδομάδα πραγματεύθηκε τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υπογράμμισε ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να παραμείνουν σταθερά στην πορεία προς την κατεύθυνση βιώσιμων δημοσιονομικών. Επίσης, το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων απηύθυνε έκκληση να αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα και σύνθεση των δημοσιονομικών προσαρμογών, στην απομάκρυνση των φόρων από την εργασία, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην προτεραιότητα των δημόσιων δαπανών που αυξάνουν την αναπτυξιακή δυναμική. Και εδώ, οι ίδιες προτεραιότητες αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό στο κείμενο του ψηφίσματός σας.

Προκειμένου να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να αποκαταστήσουμε επίσης τον δανεισμό στην οικονομία, την ρευστότητα. Και τούτο έχει αρχίσει, ευτυχώς, να συμβαίνει. Ωστόσο, πρέπει να καταβάλλουμε σοβαρές προσπάθειες για να συνεχίσουμε την πορεία προς επίτευξη της τραπεζικής ένωσης. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ζήτημα στο οποίο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα. Το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα έδωσε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Όταν αρχίσουμε να διακρίνουμε το τέλος της περιόδου της κρίσης, είναι ζωτικό να σταθεροποιήσουμε τη στάσιμη, κατά κάποιο τρόπο, εύθραυστη ανάκαμψη και να βεβαιωθούμε κυρίως ότι η ανάπτυξη θα φέρει μαζί της αυξημένους δείκτες απασχόλησης.

Οι κύριες προτεραιότητες που υπογραμμίσθηκαν από τους Υπουργούς περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανταγωνιστικότητα στις αγορές εργασίας και αγαθών, την αύξηση των επενδύσεων ανταγωνιστικότητας και υποδομών στις βιομηχανίες δικτύων, την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, καθώς επίσης τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτές οι προτεραιότητες τονίσθηκαν περαιτέρω από τους αρμόδιους Υπουργούς για την Εσωτερική Αγορά και τη Βιομηχανία στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, την περασμένη εβδομάδα, το οποίο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ως προς το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών και ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας στη βιομηχανία.

Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν όλους ιδιαιτέρως είναι το πώς θα καταπολεμήσουμε την ανεργία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 έθεσε μία σαφή ημερήσια διάταξη για το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη. Οφείλουμε να δράσουμε τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Αυτό σημαίνει περαιτέρω κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μέτρων ενίσχυσης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Αυτά πρέπει να βοηθήσουν τους άνεργους να βρουν εργασία αλλά και να επεκτείνουν την περίοδο απασχόλησης και να αυξήσουν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα εργατικά κόστη απεικονίζουν τα οφέλη στην παραγωγικότητα. Οι Υπουργοί Εργασίας θα επανέλθουν στις προτεραιότητες αυτές όταν συναντηθούν στις 10 Μαρτίου του 2014. Αναμένεται να εξετάσουν διάφορα σημαντικά θέματα, όπως οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική και οι συντάξεις, καθώς και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Βεβαίως, ένα στοιχείο-κλειδί είναι η ανάγκη να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων. Και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα κατά την συζήτησή μας το πρωί της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου. Εν τούτοις, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, ενώ η εφαρμογή των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων παραμένουν μεταξύ των προτεραιοτήτων του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αυτά καθαυτά δεν επαρκούν. Οι Υπουργοί Παιδείας συναντήθηκαν την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και συμφώνησαν ως προς τη σημασία της επένδυσης στις δεξιότητες. Αυτό περιλαμβάνει βασικές δεξιότητες όπως αυτές που αναπτύσσονται με την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, καθώς επίσης και όλες οι ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του μέλλοντος. Τούτο απαιτεί περισσότερη επένδυση στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης, αυτό προϋποθέτει την προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εργασίας και του κόσμου της εκπαίδευσης.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, διέτρεξα ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όπως είπα στην αρχή, σε πολλά από αυτά έχουμε τις ίδιες απόψεις, τόσο όσον αφορά τους στόχους όσο και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων. Εντούτοις, περιμένω τώρα να ακούσω τις απόψεις σας για τις οποίες θα ενημερώσω και το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. - Mr President, first of all, and since this is the first time I have had the opportunity to speak to this Parliament after the dramatic developments in Ukraine, allow me to say a few words about the situation in that European country which we feel is so close to us now.

We were all shocked by the images of dead people and violence in Kiev. Our number one priority was to stop the bloodshed and create the conditions for a political process that can deliver what the Ukrainian people most wish for: democracy, respect for fundamental freedoms, and a better prospect for the country’s future.

A lasting solution to the political and institutional crisis can only be achieved through an inclusive transitional government that respects the different political and regional sensitivities, and through constitutional reform and democratic elections as laid down in the agreement of 21[nbsp ]February. Ukraine’s unity and territorial integrity needs to be respected. The High Representative is currently in Kiev speaking to all political forces, Rada representatives and civil society to assist in this process.

We also remain committed to supporting Ukraine’s path towards political and economic reforms. We are already working together with the international community and international financial institutions to find ways to support the country. I launch from here an appeal to all our international partners, and in particular Russia, to work constructively with us to guarantee a united Ukraine that can be effective for stability in the European continent, a Ukraine that will have good relations both with its western and its eastern partners. The winds of change are knocking again at Ukraine’s doors. The will of the people must prevail.

Let me now turn to the topic of today’s discussion, the European Semester. First of all, I would like to acknowledge the hard work of the three rapporteurs, Philippe de Backer, Sergio Gutiérrez Prieto and Sergio Gaetano Cofferati, as well as of the Committee on Economic and Monetary Affairs, the Committee on Employment and Social Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, which allows us to have this timely debate today. I would also like to thank the Greek Presidency for their commitment and the comments which the Minister for European Affairs has just made.

The European Semester goes to the very heart of what has preoccupied us all especially from the outset of the financial crisis – our economy. How can we make our economy recover again? How, in fact, can we work together for employment in Europe? These are the issues that our citizens expect us to address – jobs and growth.

A year ago, some were still talking of the collapse of the euro, some were even speculating about the disintegration of the European Union. I think we can say that, together, we have proved that the prophets of doom were wrong. This is the year in which we are moving away from recession. The recovery is expected to continue and to become more robust during this year and to strengthen further in 2015.

Consumer confidence and investment confidence is now positive. Industrial investment seems to be picking up. Instead of expressing concern, leaders outside Europe congratulate us on our resilience and for our political willingness to act. They also congratulate us on the necessary, courageous and often painful reforms that several Member States have had to put in place.

Naturally, we know the situation is still difficult. Tackling unemployment and the social consequences of the crisis will take time and resolve. But the situation globally is improving and I do not think we should underestimate that fact. In a few hours, Vice-President Rehn will officially present our latest economic forecasts, and they will confirm that we are on the path of recovery.

We have come a long way. The comprehensive response we gave to the crisis is bearing fruit. We have moved from pooled bilateral loans to Greece in 2010 – in a situation of real emergency – which was the only possibility available at the time, to the European Stability Mechanism in 2013, which today has a capital of EUR[nbsp ]700 billion! Frankly, a while ago it would have been unthinkable to admit that Member States could agree to create such a facility.

We were able to provide financial assistance to Member States in distress, or – in some cases – specifically to their banking sector. Were it not for European solidarity, the economies of Greece, Ireland, Portugal and Cyprus would have collapsed, with the huge social consequences that such a collapse would have had. We also significantly reformed our financial sector, from new capital requirements to, more recently, the proposal on the structural reform of banks. We are about to conclude – and I certainly expect the strong support of Parliament on this – the Banking Union which is a significant step in the deepening of Economic and Monetary Union.

And finally, we have overhauled the system of economic governance in the European Union, particularly in the euro area. This has been done through legislation, co-decided with this Parliament, giving us a strong foundation for taking both preventive and, if necessary, corrective action in the future. Not only was budgetary surveillance strengthened, but the system was widened to cover macroeconomic imbalances.

I think we can say that this was a strong set of achievements, which were possible due to the strong involvement of this House. While some of us would have liked to go further and faster, I believe it is fair to recognise progress in this area. The crisis has given us the political will to make the necessary changes that were politically unattainable and simply unimaginable five years ago!

And in the most recent years all this has been done in a coherent European framework which is provided precisely by the European Semester. Throughout the crisis, the Europe 2020 Strategy has served as our compass, and the European Semester as our main delivery tool. By introducing the European Semester, we have ensured that coordination of Member State economic policies takes place at European level, respecting of course the national competences. In difficult economic and political times, this has allowed for further transparency, effective dialogue and monitoring.

The Commission has also proposed that the social dimension be developed as an integral part of European Union economic governance. A reinforced surveillance of employment and social developments is now a reality as part and parcel of the European Semester. And rightly so. Because we know how difficult the situation remains in many Member States, especially with unemployment and youth unemployment so high.

It is true that improvements in macroeconomic conditions are not yet being felt by citizens themselves and by their families in some of our Member States. But at the same time, it would be politically inaccurate and, I think, intellectually dishonest to deny the progress we have made.

We have, in short, started down the path of a Deep and Genuine Economic and Monetary Union to fix the structural faults that lay hidden during the good times, and have now put in place a more sustainable model. These renewed foundations were laid down in just a few years and they play a key role in helping Europe emerge from the crisis more resilient for the future and stronger.

In all of this, and in spite of many of the debates, we have seen more, and not less, Europe – in fact we have seen European integration make progress, particularly in the euro area– with calendars of economic and fiscal reporting and evaluation now synchronised, draft national budgets now seen at a European level, and a stronger role for the European institutions, including the Commission.

This was possible thanks to many of you in this Parliament. Honourable Members have played a vital role in the European Semester from the start. You insisted – and rightly so – on making the so-called Six-Pack and Two-Pack legislative, despite initial strong reservations by some governments, and you defended the Community method on several key occasions.

Your role has thus gone far beyond improving the governance structures. Along with national parliaments, you have brought democratic legitimacy, accountability and ownership. As we said last year in the blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union, economic governance, social commitments and democratic legitimacy must move forward hand in hand.

Tighter economic governance needs tighter democratic control. That is why I was delighted to take part in the European Semester Week in January which brought Members of this Parliament together with 140 national parliamentarians. And many of my colleagues in the Commission, including both Vice-President Olli Rehn, responsible for economic and monetary affairs, and Commissioner László Andor, responsible for employment, social affairs and inclusion, who are with me here today, actively participated in the economic dialogues you decided to organise.

The European Semester has not simply been about putting new processes in place. I have to insist on the process because it was, in fact, an innovation and it is important to make sure now that it will be consolidated for the future. But more important than the process is that it has led to concrete and significant fiscal and structural reforms that have helped restore confidence. It has added a strong economic dimension to a range of policies – from taxation, energy, transport, research, climate and environment, to judicial systems.

This is very important politically because, as I have already said to you, during the most acute moments of the crisis, the big question that the markets and our partners put to us was not so much about the deficit of this or that country but was about our political will to work together, particularly in the euro area. By putting in place a system of increased coordination, I think Europe has shown that there was a will – and there is in fact a will – to learn the lessons from the crisis and to avoid some of the mistakes of the past.

I think we can say that the need for sound public finances is now entrenched. This was not the case some years ago. Some governments believed that they could go on and on and on spending money that was simply not in their treasuries.

Deficits have been halved and significant structural reforms for more competitiveness are under way: reforms such as the modernisation of our labour markets and public administrations, or the Youth Guarantees that are being put in place to ensure that all young people under 25 receive a good quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within four months of leaving formal education or becoming unemployed. This is a matter which I believe deserves support – strong support – and a sense of urgency, and governments should now implement the programmes on the ground.

I very much welcome many of the recommendations in the reports being debated today.

We should continue to look at ways to be more competitive: by making further progress on the single market and adopting the remaining proposals under Single Market Act I and II, in telecoms, transport, energy and the digital sector; by getting rid of the blockages in business and professional services, retail and construction; by cutting red tape and reducing regulatory burdens; and by improving access to finance for our SMEs.

Tax systems should be simplified further and the tax burden redirected away from labour. We should be more resource and energy efficient and invest more in research, innovation and development.

Because we cannot afford to sit back and relax. Not only do we remain exposed to external risks, but we still have a long way to go in our own reforms and in deepening the Economic and Monetary Union. We cannot honestly say that we have exited from the crisis whilst unemployment remains so unacceptably high, especially amongst our younger generation.

We have a responsibility to deliver. That is why I want to see the European Union budget used to its full potential. We must now get down to the business of extracting the biggest added value from every last euro that has been decided. Through the European Structural and Investment Funds, through Horizon 2020, through Erasmus+ and through the Youth Employment Facility, the European budget focuses on jobs and growth, and it is the main source of investment funds for many of our Member States. This budget is indeed a very tangible expression of European solidarity at work.

I think it is also important from this Parliamentʼs perspective. We all know that in many of our Member States people now associate Europe with austerity. I think that through the European budget and through the very important funds invested by Europe in our regions, we can say that Europe can be associated with solidarity because the European Union is in fact providing very important resources to the regions that most need to achieve territorial, economic and social cohesion.

Responsibility to deliver reforms and to make the most of available funds now lies with the Member States themselves. But all of us here have a responsibility to explain to Europe’s citizens the reason for the reforms, and also to listen to them about the effects of those reforms.

Let me conclude by saying that we should take heart from what we have achieved so far, remembering where we are now and where we were five years ago, and also thinking about what the alternatives could have been.

Together we are emerging from the crisis united, open and, I believe, stronger. Stronger because we are now preparing a new basis for the competitiveness of Europe, because we are now drawing on all the lessons from the globalised world and what being ready to confront our partners in this much more competitive world means.

But there is still much more to do under the European Semester and Europe 2020 Strategy. And for those who question our approach and who question whether the European Union is part of the solution – I believe that all of us who care about Europe should welcome and engage in that debate. Because Europe does indeed need that political debate. Because I believe that a renewed consensus will move us towards greater convergence, solidarity and cohesion. We are stronger together and it is together that we can better achieve our common aims: growth and jobs for Europe.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, on behalf of the PPE Group. – Mr President, when we debate this year’s annual growth survey, we do so with much more assurance and trust than a year ago. We have not yet left the crisis fully behind us; however, thanks to joint and concerted efforts, we have overcome its most critical part. We are working our way out slowly but surely. Unit labour costs are decreasing; current accounts are improving and, after 18 months of stagnation, growth has been picking up since early 2013.

We are returning to healthier public finances, but we have not yet experienced a turnaround on the job market. However, this will come. It is the consequence of this development, but unfortunately it is always lagging behind. The first changes become visible when, for instance, you look at Portugal’s figures. Those who saw everything going down the drain, those who only criticised and made the maximum amount of noise, they were wrong. We can make it provided we do not slow down. Rather, we must step up our ambition, because we have to continue with determination.

This House has negotiated many important proposals in the past years and months. It will help to stabilise our economies and stimulate growth, and on behalf of the EPP I would like to thank President Barroso and Vice-President Rehn for the determination – the determination of your Commission – which you have shown. You have rejected fatalism from many sides. Europe has been in good hands and the EPP also fully supports your approach in the 2014 Semester. Our group wants a strong Commission, an independent Commission. The best rules are of no use if there is no strong referee to implement them.

Today’s debate is the occasion to look at our Member States and pay tribute to the efforts many courageous women and men have made. The reforms, for instance, carried out by the Portuguese, the Spanish, the Irish and the Greek governments deserve our respect. We are aware of the great challenges that the Cypriot Government is facing. Let us not forget that many of them have only inherited the extremely difficult problems in their countries. They have shown courage and accepted the responsibility which voters entrusted in them. I would like to underline that a vital role for social dialogue is essential to achieving sustainable reforms.

The cure is starting to bear fruit, it is paying off. The structural reforms are sometimes painful and we should never forget how many Europeans are hit very hard without having the slightest responsibility for the problems of the past. But we have to solve the problems of over-indebtedness and lack of competitiveness. We have to think of the future, of our children, their jobs and their future. Delaying reforms would cause even more hardship. Therefore, I am sure we are laying the right foundations to give young Europeans a brighter future and offer them jobs instead of debt.

But we still have great challenges ahead. We have to beat the unacceptable unemployment figures. Therefore, we have to unleash the investment potential, but we also have to step up our efforts for structural reforms with great ambitions. Look at what happens in countries like France and Italy. They also have to step up in order to achieve good results for all of us.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Kollegin! Sie haben so beschönigend über die ökonomische Realität unserer Europäischen Union gesprochen. Ich möchte Sie fragen: Glauben Sie wirklich, dass der Prozentsatz der Bürgerinnen und Bürger, die das glauben, was Sie da sagen, höher ist als der mickrige Prozentsatz des sogenannten Wachstums, das wir gerade haben?

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE), blue-card answer. – I can only answer with a question to you. Do you think that the efforts the French Government is putting into solving problems works for the people? It is indeed painful when you have high indebtedness and when there are problems from the past you have to solve, but what the PPE wants is real jobs, and SMEs can provide us with those jobs. Therefore, we cannot just take the French approach, which will only lead us down the drain. Solving the real problems: that is the PPE’s approach.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, on behalf of the S&D Group. – Mr President, first of all I want to thank the rapporteurs because they have made it very clear how important a European strategy is. Targeting the French, the Italians and others is not useful. We need a strong European strategy; that is what the rapporteurs say and that is very important.

But the question really is: is this strategy embedded in a long-term vision for Europe? Yes, as the President of the Commission said, there is some improvement at the growth level but there are still many people in Europe who think that inflation is the big problem. Deflation may be a big problem very soon, and if the ECB is to be criticised over anything, it is perhaps that they underestimate, as the Commission does, the deflation in Europe.

Mass unemployment is still here, especially for the younger generation too. Here is the one point on which I agree with President Barroso, because I see that many Member States do not use the money delivered by Parliament and the Council under what is, admittedly, a pragmatic agreement for the Youth Guarantee. It is important to invest this, important that the money should go there. Unemployment is still much too high in most countries.

But it is not only unemployment, there are also social issues; social issues will have to be on the agenda: poverty, child poverty and health risk. Now neither the Commission President nor the Vice-President are listening and I can understand that they do not listen because they do not want to hear – I am speaking to Mr[nbsp ]Rehn here – that nearly 30% of children are at risk of poverty or social exclusion. What are you going to do about that? Do you know that you will not defeat child poverty with your policy? Infant mortality in Greece – I now address the Minister – has increased by 43%! This is not only a result of the crisis but also of the European Union’s crisis policy: to raise infant mortality, something that is catastrophic in the European Union. This is what we should talk about.

President Barroso is right that it would be dishonest not to speak about progress, but it would be at least equally dishonest not to speak about the social problems created by the austerity policy we have in Europe today.

Now the G20 said that an additional 2% growth is needed annually. How will that happen with the kind of policies we have? We would need much more investment to have at least 2% additional growth in Europe or worldwide. For example, in education: the Minister spoke about education at the meeting of the Education Ministers. But do you know, Minister – sorry to bring this up, it is not your personal responsibility – and does the Commission know that in at least 20 EU Member States education expenditure today is less as a percentage of GDP than it was before? In 20 Member States education expenditure is less as a percentage of GDP and you want to speak about growth! If you do not spend more on education in science and research we will not get more growth. This is the situation in Europe today and I do not know what your strategy is about.

So let me come to the conclusion, because I do not think that what we have heard today is up to the level of what needs to be done in Europe today. They are nice words but we need action; we need action in the sense of growth policy by investment, with action for employment, including action from the European budget; I agree on that point.

We also need action on the fight against poverty. I know Mr Barroso fought for poverty to be included in the Europe 2020 Strategy but now we have to fight not just for it to be included in words, but included in deeds. A strong fight against poverty, especially child poverty, and against youth unemployment: those are the things we have to do but here we lack clear action from both the Commission and the Council.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich möchte den Kollegen Swoboda fragen, was er glaubt, was wir tun können, damit es wieder viele gut bezahlte Jobs in Europa gibt. Welche Anreize können wir setzen, damit die Menschen wieder arbeiten gehen, damit sie länger arbeiten und damit ihnen, wenn sie arbeiten, das Geld wirklich netto in der Brieftasche bleibt? Denn wir haben ja in Europa gesehen, wie die Politiker – die Staats- und Regierungschefs – Geld ausgeben. Was schlagen Sie konkret vor, damit unseren Arbeitern mehr Geld in der Brieftasche bleibt?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Also ich weiß nicht, ob schon Wahlkampf ist, aber lassen wir uns auf das Thema ein! Die Kommission hat auch festgestellt, dass tausend Milliarden Euro pro Jahr durch Steuerflucht wegfallen oder nicht an die Steuerbehörden gehen. Wir brauchen gar nicht höhere Steuern, wir brauchen nur einen effizienten Kampf gegen die Steuerflucht und endlich die Finanztransaktionssteuer. Wenn wir diese Mehreinnahmen hätten, könnten wir investieren, und dann könnten wir auch mehr Jobs schaffen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Président de la Commission, je tenais tout d'abord à saluer le travail qui a été accompli par nos collègues rapporteurs. Je dirais qu'ils ont fait un bon travail dans le cadre extrêmement limité qui est celui du contrôle, par ce parlement, des décisions économiques qui sont prises dans la zone euro.

Ne nous faisons pas d'illusions. À ce propos, je voudrais rappeler –[nbsp ]Corien Wortmann-Kool était aussi l'un des rapporteurs[nbsp ]– que c'est le Parlement européen qui a introduit dans la législation le rôle des parlements nationaux dans le semestre. La Commission l'avait imaginé, mais c'est nous qui l'avons introduit dans la législation. Ceci pour prouver que nous ne sommes pas hostiles aux parlements nationaux. En revanche, il y a un problème que nous avons à affronter en commun, avec les parlementaires nationaux: pour l'instant, le contrôle démocratique des décisions qui sont prises en matière économique et sociale en Europe est insatisfaisant.

On le constate, par exemple, quand la Commission procède à l'examen annuel de la croissance. Nous sommes aujourd'hui invités à discuter; tout cela est bien gentil. Vous allez publier le rapport; vous faites un travail qui est tout à fait appréciable. Mais, sur le fond, nous n'avons aucun impact. Et sur des sujets qui sont aussi importants pour les citoyens, je crois que ce n'est pas une situation satisfaisante.

Je ne parlerai par de la troïka: nous avons voté en commission ECON hier soir un rapport qui sera voté en plénière bientôt. Je passe sur le fait que l'ESM n'est pas non plus contrôlé de manière suffisante. Il est évident que nous sommes confrontés à une situation dans laquelle ici, aujourd'hui, avec vous, avec beaucoup de bonne volonté, nous faisons de notre mieux, mais nous sommes bien en-deçà des critères démocratiques dont ce continent prétend s'honorer.

Deuxièmement, sur le fond. On voit bien, sur le fond, qu'il y a un certain nombre de problèmes, notamment parce qu'il n'y a pas de contrôle du suivi de certaines décisions. En juin[nbsp ]2012, le Conseil européen nous avait parlé d'un pacte de croissance et le document que nous avons devant nous aujourd'hui montre bien –[nbsp ]et nous le regrettons[nbsp ]– que la Commission n'a pas fait de bilan. Où en est-on de toutes ces annonces qui sont faites par le Conseil européen –[nbsp ]auquel, d'ailleurs, vous participez, Monsieur[nbsp ]Barroso? Où en est-on dans l'évaluation? Il y a toujours les déclarations devant les journalistes, mais cela s'arrête là.

De même, pour ce qui est des déséquilibres macroéconomiques –[nbsp ]qui est un des points importants dont vous avez la responsabilité[nbsp ]–, ce rapport vous invite aujourd'hui à considérer que vous devez regarder l'ensemble des situations et les effets de contagion des pays les uns sur les autres.

Monsieur Barroso, je terminerai par un point concernant l'union bancaire. Vous avez dit que vous souhaitiez des résultats. Nous, nous souhaiterions que la Commission joue pleinement son rôle de gardienne des traités. Nous sommes confrontés à une attaque des ministres des finances, qui considèrent qu'ils peuvent s'approprier un pan du travail législatif de ce Parlement et le mettre à l'extérieur du cadre communautaire.

Monsieur le Président de la Commission, que faites-vous face à cela? Vous contentez-vous de protester un petit peu et de dire "il faut être réaliste"? Ou bien envisagez-vous éventuellement, à un moment donné, de retirer le texte ou de faire quelque chose pour signifier qu'on ne peut pas priver cette maison de ses droits démocratiques?

C'est bien gentil de faire des beaux discours sur l'Ukraine. Nous serions extrêmement heureux que la démocratie soit défendue et que les traités, dont vous avez la responsabilité, soient défendus à l'intérieur de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur Barroso, vous êtes trop modestes. Je pense que vous êtes trop modestes parce que vous nous dites que nous percevons, peut-être, les premiers signes de sortie de crise; vous êtes trop modestes parce que la croissance est de retour. Elle l'est de manière massive. Évidemment, c'est la croissance de la dette, du chômage, des inégalités, de la pauvreté, c'est la croissance – M. Swoboda l'a dit – de la maladie, de la mortalité infantile. Mais la croissance est de retour.

Corien, je t'ai bien entendue quand tu dis que nous étions dans une situation insoutenable et qu'il est normal que les efforts fassent mal. Tu as raison: nous étions dans une situation insoutenable dans les pays en crise, comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe.

Seulement, la question est de savoir qui paie les efforts aujourd'hui. La répartition des efforts correspond-elle à la répartition des responsabilités de la crise? Les efforts sont-ils justement répartis? La réponse est évidemment non, et c'est ce qui justifie, selon moi, la révolte d'une grande partie de nos concitoyens, qui disent que le chemin de sortie de crise est évidemment agréable pour certains et très désagréable et insupportable pour d'autres.

Qu'on ne se trompe pas! Monsieur Rehn, nous sommes de fervents partisans du semestre européen et de la coordination des politiques économiques et sociales au sein de l'Union européenne. Le semestre est un instrument indispensable. Néanmoins, vous en avez fait un instrument orienté exclusivement vers deux objectifs: la réduction des dépenses publiques et la réduction de ce qu'on appelle les coûts du travail, c'est-à-dire des salaires et de la protection sociale.

Pensez-vous sérieusement que c'est ainsi que nous allons sortir l'Europe de la crise? Nous disons que le semestre européen doit mettre au cœur de ses objectifs, d'une part, la réduction des inégalités et, d'autre part, la réduction de notre empreinte écologique. C'est en concentrant toute notre énergie sur ces objectifs-là que nous sortirons l'Europe de la crise. Nous pensons que c'est en rendant le semestre, peut-être, plus démocratique, plus comptable de ses actes devant des assemblées élues, que ce soit – comme l'a dit Sylvie – au niveau national ou au niveau européen, que nous aurons une chance de donner une nouvelle orientation au semestre, et ce dans l'intérêt général des Européens.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD), blue-card question. – Mr Lamberts, it is all very well for you, as a Green MEP, to say that it is a disaster that people are finding the cost of living so high, yet it is your green policies – firstly, not allowing GM crops to be grown properly in Europe, which would make food cheaper and, secondly, your crazy energy policies – which are raising the price of energy to every single household. Take your green policies out of the equation, and people might be able to afford to live.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE), blue-card answer. – Firstly, if you want to put junk food on everyone’s plate then, of course, that junk food will cost less than good food. That is your choice; it is not ours. Energy transition is a cost, but there is no question that at some time we will need to get rid of our addiction to fossil fuel, and that means investment. We do have the capability to invest. Then the question is how do you correct the impact of these measures on those at the lowest end of the income spectrum via ambitious tax policies? That is what we need to change. So there are answers. I do not deny the reality of the problems you are putting on the table, but I believe that there are solutions to them.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, on behalf of the ECR Group. – Mr President, so far this debate has been very predictable. Many people, particularly from the left, continue to argue that socialism, spending and more state interference are somehow the answer to Europe’s competitiveness crisis. But we must never forget that it was, of course, predominantly the Socialists who – particularly in Greece – actually took Europe to the brink. It is the parties of the centre-right that are slowly dragging it away from the precipice, taking the hard decisions that are slowly returning this continent to growth. Much as I enjoyed the Minister’s speech this morning, I have to say that there is something deeply ironic about a Minister from Greece coming here to argue with us and tell us how to reduce youth unemployment.

Yet many on the left – as Mr[nbsp ]Swoboda exemplified this morning – are still arguing for more state spending and more centralisation of power. You are still perpetuating the falsehood that states can somehow create jobs or that politicians can somehow legislate to create more employment. Surely the experience of recent years shows us that when countries do tighten their belts, spend to invest and restructure their economies, we begin to see the benefits.

We are certainly seeing that in my own country. My Conservative-led Government in Britain has stuck with its long-term plan to pay down the deficit, to incite the productive parts of the economy and to reform our welfare system. As a result, the economy is now growing faster than any other major European economy, there are 1.3 million more jobs and unemployment is falling sharply. There is, of course, still much more to do. The economy is not secure but it is going in the right direction.

If we compare that to Socialist France, public spending there is now equivalent to 56[nbsp ]% of national income, the second highest in the euro area. Unemployment is at a 16-year high, taxes have sent wealth abroad and social welfare spending is now the highest in the OECD. President Hollande promised us all an end to austerity, but he has actually been mugged by reality because the only way to end austerity is to implement the tough reforms that encourage investment and grow the economy.

At EU level, those lessons are starting to apply as well. The debate is already beginning to shift away from protectionism, away from higher spending and an endless stream of red tape and towards open markets, better spending and cutting back on regulation. I welcomed many of the things Mr[nbsp ]Barroso said on that this morning. I only hope that Commissioner Andor, sitting behind him, is actually listening, because of course his Unemployment Department is doing more to make employing people and actually creating more jobs in Europe as difficult as possible.

For those of us who want to see state spending controlled, the worst possible thing you could do is to give the EU new powers to raise its own revenue through new own resources. I understand that this afternoon Mr[nbsp ]Schulz and Mr[nbsp ]Barroso will join with Prime Minister Samaras and Mr[nbsp ]Monti to launch the new High-Level Group on own resources. Own resources would give the Commission and this Parliament carte blanche to spend increasing amounts of taxpayers’ money on their special pet projects, which, of course, is why it will never actually happen.

That is why the next European elections are also so important. This Parliament now has powers to either help our economy to recover or – as it so often does – to actually hinder it. That is why the parties, certainly in my group, will offer an agenda for the EU that mirrors the reforms being taken in many of our Member States – to deliver investment and infrastructure instead of wasteful spending, to deliver deregulation and decentralisation instead of interference, and to open up trade and the single market instead of creating more barriers to business.

We are proud to have begun that debate about taking the EU in a new direction, away from its socialist and centralising past. It is a debate that many are now starting to pay lip service to, including Michel Barnier, including even Mr[nbsp ]Schulz. Now it is time to deliver on that agenda so that we can truly make the EU work for its people.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE), blue-card question. – I just wanted to ask you whether you are sure that you are less predictable than the others, because we have been listening to you for five years and the only words you know – and I would like to improve my English by listening to you – are ‘less taxes, less red tape, deregulation, decentralisation’. What exactly do you propose for the future in a positive way? I would like to know.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (ECR), blue-card answer. – I want to see more people in work in Europe. The policies that we are pursuing in the UK are actually generating more jobs – contrast that of course to the Socialists and others in France where we are seeing jobs lost. What happens in practice is that Conservative centre-right policies are actually delivering the agenda that we all want to see. Of course the Socialists and the Greens can talk a good story, can talk about concern and compassion, but the results on the ground show that their policies are misguided and on the ground do not actually deliver any results.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Das Europäische Semester soll ja das Rückgrat der Economic Governance sein. Insofern ist zu hinterfragen, inwieweit die Empfehlungen, die gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten ausgesprochen werden, tatsächlich dazu beitragen, die makroökonomischen Ungleichgewichte zu beseitigen, ein Krisenmanagement, das nicht zulasten der Ärmsten der Armen zielt, durchzuführen und zugleich auch die demokratische Beteiligung der Parlamente zu stärken. Insofern möchte ich für meine Fraktion sehr deutlich sagen, dass wir erhebliche Zweifel daran haben, ob das, was in den Empfehlungen letztendlich ausgesprochen wird, tatsächlich ausreichend ist.

Das europäische Krisenmanagement belastet einseitig Arme und Schwache. Ich verweise hier nur auf den Bericht der Kommission für Beschäftigung und Soziales zur Entwicklung in der EU für 2013. Die Zahl prekärer Beschäftigungen ist gestiegen, die Zahl der Teilzeitverträge ist gestiegen, die Zahl der prekären Löhne ist gestiegen. Hauptsache Arbeit – das ist der Slogan, den ich immer wieder höre und von dem ich sage, der reicht überhaupt nicht aus, um wirklich soziale Gerechtigkeit, soziale Fairness hier in der Europäischen Union durchzusetzen und Menschen mitzunehmen.

Es hat drastische Eingriffe in die Renten gegeben. In Portugal sind aufgrund von Empfehlungen und Druck der Europäischen Union die Renten um 300 bis 400[nbsp ]Euro pro Monat gesenkt worden. In Lettland liegt der Durchschnitt der Renten unter 240[nbsp ]Euro – das ist das Existenzminimum. In Spanien ist vorgesehen, 33[nbsp ]Millionen Euro bei Renten einzusparen. Das kann es doch wohl nicht sein!

Wenn schon, dann müssen wir uns doch dafür aussprechen, dass es armutsfeste Mindestlöhne, armutsfeste Mindesteinkommen, armutsfeste Renten geben muss. Ja, es ist gut, dass jetzt erstmalig auch soziale Indikatoren eingeplant werden. Aber welche Wirkung haben die letztendlich, zu welchen konkreten Maßnahmen führen sie?

Noch ein Wort sei mir gestattet: Vor allem werden wiederum die Länder am meisten bestraft, die die höchsten Exportdefizite haben. Was ist aber mit Deutschland, was ist mit den Exportüberschüssen von Deutschland? Der Schwellenwert ist bei 6[nbsp ]% schon längst überschritten worden. Es wird wiederum sich vor konkreten Maßnahmen gedrückt. Wenn man wirklich makroökonomische Ungleichgewichte beseitigen will, dann muss man auf die Inflationsrate zielen, dann muss man darauf zielen, dass Länder wie Deutschland mit 180[nbsp ]Milliarden Exportüberschuss das eben nicht zulasten der anderen Mitgliedstaaten tun können. Die deutschen Gewinne sind die Schulden der anderen. Das sollte hier einmal deutlich festgestellt werden.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Mr President, I have sat here this morning feeling like the odd man out. To me it is beyond parody for the Greek Finance Minister, Mr Kourkoulas, to come along here and tell us our fortune: the policies are bearing fruit, we are going to tackle unemployment. And no-one says anything! No, because, of course, everybody here is tied up with the same obsession that the euro must and will work; the obsession that you will use the crisis to build a United States of Europe.

What you could have told them, Mr[nbsp ]Kourkoulas, is that, according to the respected medical journal The Lancet, there are now 800[nbsp ]000 people in Greece without access to welfare or medical care. You could have told them that. But even if you had, they would not have listened, so obsessed are they with building the euro. OK, a simple lesson in economics: when you have two countries that are at completely different stages of the economic cycle, one currency needs to devalue. But if those countries are pegged or tied inside the same currency and they cannot devalue, you have to devalue the country – and that is what is happening to the Mediterranean.

We are devaluing the Mediterranean, and it is leaning towards Third World status. No amount of socialist state spending can mend this imbalance. It is about time, if people here cared for the citizens of Europe, particularly in the south, that we admitted the euro does not work for southern Europe and it is time we broke it up and gave countries currencies that reflect their current economic status.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE), blue-card question. – Mr Farage, I think that many things you said make a lot of sense: internal devaluation in a currency union is inevitable if there are no transfers. Now would you then, applying the same reasoning to the United Kingdom, say that if the economic cycles of Wales, of Scotland or of Northern Ireland are different, then probably the best solution would be to dissolve the currency union and to then leave each part of the current union to live its own life, possibly with monetary devaluation, instead of solving these asymmetries?

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD), blue-card answer. – The point that the late Eddie George, Governor of the Bank of England, made is that it is tough enough to have an interest rate that works for Newcastle and London, let alone to have one that works across the whole of Europe, so there is a valid economic argument.

However, the taxpayers in London do not object strongly to transfers going to Newcastle or Scotland or wherever they may be needed because we are part of the same country. The problem you have with the euro area is not just this huge economic imbalance between north and south, but that increasingly the taxpayers of the north do not want to go on subsidising the south because there is no sense of European identity. We are very different countries.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI). - De bemoeizucht uit Brussel wordt steeds extremer. Nederland moest zijn begroting al voorleggen ter goedkeuring, maar dat gaat de Europese Unie niet ver genoeg. Nu wil Brussel ook controle over ons sociaal-economisch beleid. Ons werkgelegenheidsbeleid, ons belastingstelsel, ons sociaal beleid, onze pensioenen. Overal wil Brussel een vinger in de pap hebben.

Economische beleidscoördinatie heet het in EU-jargon, maar het is je reinste planeconomie. Ongekozen bureaucraten van de Europese Commissie houden hierbij toezicht op de lidstaten. Landen die braaf luisteren naar de dictaten uit Brussel krijgen geld. Het leidt allemaal tot nog meer controle, centralisatie en geldverspilling door Brussel.

Voorzitter, de Europese Unie zit op een doodlopend spoor. Maar weet u, er is een alternatief dat veel beter is voor Nederland dan al deze zinloze planeconomie, een exit. Nederland stapt uit de Europese Unie. Onderzoek dat de PVV heeft laten uitvoeren toont aan dat een exit goed is voor Nederland. Een exit creëert groei en banen, omdat Nederland zijn eigen begroting, zijn eigen handelsbeleid en zijn eigen immigratiebeleid weer kan bepalen.

Een exit betekent dat Nederland niet langer miljarden moet afdragen aan de EU-begroting, de bailouts en de noodfondsen. Een exit levert Nederland uiteindelijk vele procenten méér groei en banen op en in plaats van een dependance van Brussel wordt Nederland door een exit eindelijk weer een vrij en een soeverein land.

Nederland moet daarom uit de Europese Unie. Een exit, en wel zo snel mogelijk!

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati, relatore. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo in primo luogo ringraziare i relatori ombra, il presidente della commissione IMCO e la coordinatrice del mio gruppo, che mi hanno aiutato concretamente nella discussione e poi nella stesura del testo che qui discutiamo.

Signor Presidente della Commissione, volevo dirle che considero le sue valutazioni sullo stato dell'economia dell'Europa in verità troppo ottimistiche. È un errore politico enfatizzare anche i segnali positivi che si sono determinati in alcuni dei nostri territori. Siamo ben lontani da un rovesciamento di tendenza che consenta di guardare con serenità al futuro.

Lei sa meglio di me che per avere della nuova occupazione occorre avere una crescita che sia superiore almeno ai 2 punti percentuali di prodotto interno lordo e la quasi totalità dei paesi europei non è oggi in questa condizione. Dunque dovremo gestire ancora per lungo tempo gli effetti negativi della crisi e, nello stesso tempo, mettere in campo le azioni e le politiche necessarie per far crescere le singole economie e l'economia di tutta l'Unione.

Noi abbiamo lavorato con l'intendimento di dare un contributo al Semestre europeo che è uno strumento importante che ci siamo dati, nuovo e importante. Abbiamo pensato che fosse necessario individuare con una governance specifica il terzo pilastro – come l'abbiamo chiamato –, quello che dovrebbe connettere il primo pilastro, quello delle politiche macroeconomiche, con l'altro, quello che riguarda le politiche sociali e il lavoro in senso stretto.

È evidente che un'economia cresce se alcuni settori strategici sono in grado di produrre ricchezza, di svilupparsi. La Commissione ha indicato alcuni di questi settori, vale a dire i servizi, l'energia, i trasporti e il mercato unico digitale, come settori fondamentali per il mercato interno.

Vorrei aggiungere, se mi è concesso, anche la necessità di avere attenzione per il settore manifatturiero. Barack Obama sta agendo per far crescere la manifattura nel suo paese. Noi abbiamo perso posizioni importanti in settori che hanno fatto la storia dell'industria europea e dobbiamo recuperare questo differenziale che è venuto meno esattamente per responsabilità nostra, per distrazione o perché abbiamo dato per scontato che i paesi emergenti sarebbero stati in grado di fare quello che noi non eravamo più in condizioni di fare.

Allora bisogna concepire il mercato interno per quello che è, vale a dire una straordinaria leva per qualsiasi politica economica basata sulla crescita, e bisogna definirne una governance specifica dove ci siano insieme le politiche per l'innovazione. Noi dobbiamo puntare ad un modello di competizione che abbia come fondamento la conoscenza. È la competizione alta sulla quale dobbiamo sfidare il resto del mondo, non la competizione che si basa sulla riduzione dei costi che alla fine producono solo rotture sociali e peggiorano la condizione di vita di milioni di persone. Dunque la conoscenza, tutti gli strumenti relativi dalla scuola all'innovazione, alla ricerca.

Nel contempo dobbiamo pensare anche al sistema dei diritti che non è più ed esclusivamente quello che riguarda la sfera della produzione. Le persone che lavorano, donne e uomini, devono essere protette, devono avere a disposizione un lavoro dignitoso. Ma noi dobbiamo farci carico allo stesso tempo e con la stessa convinzione dei diritti di cittadinanza, tra cui la libertà di muoversi all'interno dell'Unione europea, che è stata messa in discussione malamente da alcuni paesi proprio in questi mesi. Dall'altra parte dobbiamo pensare anche ai diritti dei consumatori, consumatori consapevoli in grado di scegliere perché conoscono, di scegliere bene i servizi da consumare in virtù del fatto che sono stati resi edotti di quello che stanno per fare.

Tutto questo noi abbiamo cercato di riassumere nella proposta che, come le dicevo, ha l'obiettivo ambizioso ma non fuori luogo di creare il terzo pilastro.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto, Ponente. - Señor Barroso, le he escuchado atentamente hoy y la verdad es que me gustaría creer en la realidad dulcificada que nos ha dibujado hoy, cuando nos habla de mejorías, de puntos de inflexión, de la salida de la crisis. Me gustaría creerle. Pero, después de este discurso de política-ficción que nos ha dirigido hoy aquí, sería una grave irresponsabilidad creer en cada una de sus palabras, en cada uno de sus diagnósticos.

Señor Presidente, no le voy a negar la existencia de algunos datos positivos, pero ¿acaso, señor Barroso, podemos hablar de mejorías con un crecimiento anual en el año 2013 de 0,0[nbsp ]%? ¿Podemos hablar de mejorías con 27 millones de desempleados en Europa (uno de cada cinco jóvenes en situación de desempleo)? ¿Podemos hablar de mejorías cuando el 24[nbsp ]% de los hogares y de las familias europeas está hoy en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social? ¿Podemos hablar de recuperación cuando después de haber inyectado 500 mil millones de euros al sistema financiero todavía hoy el crédito sigue sin fluir y el poco que fluye lo hace a intereses totalmente desorbitados?

No, señor Barroso. Si hablamos de mejorías en los sistemas de financiación de los Estados miembros, yo le aplaudo. Si lo hacemos hablando de los déficits comerciales, hago lo mismo. Pero proclamar hoy la recuperación con esta tasa de crecimiento, de desempleo y de desigualdad me parece un grave ejercicio de irresponsabilidad por su parte.

Pero ¿sabe cuál es el mayor problema, señor Presidente? Para que usted hoy pueda sacar pecho mínimamente de un dato de crecimiento económico estamos desfigurando el proyecto europeo hasta tal punto que hoy no lo reconocemos ninguno de nosotros.

Estamos en la Europa de las divergencias, en la Europa de la desigualdad, en la Europa que, para salir de la crisis, está perdiendo todas y cada una de las señas de identidad que hemos construido con este proyecto.

¿O es que usted, señor Barroso, puede estar orgulloso de que por primera vez en la historia europea los niveles de convergencia entre los Estados miembros estén disminuyendo a día de hoy? ¿O es que puede acaso estar orgulloso de que las diferencias entre los que más tienen y los que menos ganan en la Unión Europea de hoy se estén multiplicando como nunca? ¿O es que podemos estar orgullosos de que la diferencia en las tasas de crecimiento del desempleo entre los países periféricos y los países centrales sea la mayor de toda nuestra historia (10,5 puntos en 2012 y siguen creciendo)?

¿O acaso podemos estar orgullosos de que veinte de los veintiocho Estados miembros hayan reducido hoy sus presupuestos en educación y de que estemos renunciando al capital humano —precisamente para competir a la baja en costes que, por cierto, ya no dan más de sí y que lo que hacen es poner en peligro nuestro modelo social—?

Señor Barroso, en el informe del que soy ponente advertimos de la falta de compromiso de la Comisión y de los Estados miembros con las recomendaciones que hace este Parlamento Europeo, y por eso pedimos un acuerdo interinstitucional para ir más allá. Le recordamos los efectos recesivos del calendario de reducción del déficit sobre el crecimiento y el empleo pero, también, le advertimos de que algunas reformas estructurales que la Comisión está proponiendo pueden ser igual de nocivas para el crecimiento, como ha sido ese calendario de reducción fiscal.

Le pedimos que fortalezca los indicadores sociales, que han tardado cuatro años en introducir y que ahora son insuficientes a la hora de elaborar sus recomendaciones. Les pedimos que creen un verdadero paquete de inversión para compensar en parte los excesos de ajuste que se están imponiendo en algunos países de la Unión Europea y, sobre todo, le pedimos una estrategia más ambiciosa para luchar por el empleo y contra el desempleo juvenil.

Pero, sobre todo, les decimos que tienen razón. Les decimos que no podemos caer en la autocomplacencia y que tenemos que seguir haciendo mejoras que aumenten nuestra competitividad. Pero que ésta no puede alcanzarse única y exclusivamente devaluando salarios: primero, porque estamos devaluando nuestra demanda interna, porque nos hace más dependientes de las coyunturas económicas de otros países; pero, sobre todo, lo que nos están haciendo es aumentar el sentimiento de injusticia social de muchos ciudadanos que o bien pierden su trabajo o pierden una parte importante de sus salarios.

Termino ya, señor Presidente, recordándole que hace algunas semanas la Comisión advirtió de que en algunos países de la Unión Europea tener hoy un salario ya no es sinónimo de salir de la pobreza. O mejor dicho: que los salarios obtenidos por su trabajo ya no son suficientes para garantizar un mínimo de calidad de vida decente. Lo que yo me pregunto es si la Comisión, si usted, señor Barroso, es consciente de que han sido sus políticas, sus recomendaciones, sus decisiones, las que están promoviendo precisamente eso que ustedes critican.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer, Rapporteur. - Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat wij in Europa de zwaarste economische crisis hebben gekend en nog altijd kennen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ik denk dat de discussie vandaag ook aantoont dat wij nog niet uit die crisis zijn, dat er nog meer werk te verzetten is. Dat is ook de kernboodschap van mijn verslag namens de Commissie economische en monetaire zaken. Het werk is niet af!

Het zou dan ook bijzonder jammer zijn, wanneer de Commissie of een aantal lidstaten zouden denken dat wij op dat moment zijn aangekomen en de hervormingspakketten die nog moeten worden uitgevoerd en de besparingen en hervormingen die nog moeten worden gerealiseerd nu eigenlijk op de lange baan kunnen worden geschoven.

Het zeer fragiele economische herstel dat wij vandaag zien toont aan dat wij nog verder moeten gaan op de weg die wij zijn ingeslagen. Wij moeten verder gaan met het uitvoeren van die hervormingspakketten. Dat zal cruciaal zijn om de economische groei en het creëren van arbeidsplaatsen te stimuleren.

In mijn verslag wordt dan ook duidelijk opgesomd welke taken nog vóór ons liggen. In de eerste plaats zijn dat een aantal taken op Europees niveau. Het is heel duidelijk dat wij er ook op Europees niveau alles aan moeten doen om onze competitiviteit op te drijven. Zowel de lidstaten als de Europese Unie in haar geheel moeten competitief blijven en nieuwe exportmarkten proberen te veroveren om intern de groei te creëren die nodig is om welvaart te genereren. Dat zal moeten gebeuren via structurele hervormingen op de arbeidsmarkt, in het pensioenstelsel, in de sociale zekerheid, niet om sociale afbraak te organiseren, maar juist om de volgende generatie perspectief te bieden op een sociale zekerheid zoals wíj die heden ten dage kennen.

Dit betekent ook dat de lidstaten er zelf alles aan zullen moeten doen en bovendien veel meer ownership zullen moeten tonen voor het implementeren van de hervormingen die zij hier samen met ons afspreken in het kader van het six pack en het two pack en het Europees semester. Want het zijn die hervormingen die ook in de lidstaten moeten worden doorgevoerd, zoals de afbouw van de schulden of het samen met de Europese Unie investeren om een optimaal gebruik van de Europese Fondsen te maken. Ik denk dan aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling, Horizon 2020, onderzoek en infrastructuur, aan investeringen om onze transportnetwerken beter op elkaar af te stemmen. Daarbij hebben wij ook de steun van de lidstaten nodig die die financiering mee op tafel moeten leggen om Europa verder te integreren en de lidstaten dichter bij elkaar te brengen.

De discussie moet zich toespitsen op de vraag hoe wij de privésector beter kunnen ondersteunen en meer ruimte kunnen geven om te investeren. Wij weten allemaal dat KMO´s en kleine bedrijven de ruggengraat van onze economie zijn. Wij stellen vast dat zij momenteel heel veel moeite hebben om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot financiering. Europa en de lidstaten kunnen er samen werk van maken om ervoor te zorgen dat die privésector, die industrie en die bedrijven de noodzakelijke duurzame jobs en groei op lange termijn genereren.

Van cruciaal belang in dezen is natuurlijk de democratie en de democratische controle op heel dit proces. Ook daarin is mijn verslag bijzonder duidelijk. Ook dat werk is niet af! Wij zullen eveneens stappen moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat alles wat hier in het Europees Parlement gebeurt alsook alle voorstellen van de Europese Commissie hier in het Europees Parlement getoetst worden.

Daarvoor is de gemeenschapsmethode natuurlijk dé aangewezen methode. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat bijvoorbeeld alle programma's die vanuit de troika worden voorgesteld hier aan het Parlement ter democratische controle worden voorgelegd. Ook alles wat te maken heeft met het Europees stabiliteitsmechanisme kan getoetst worden in dit Parlement, want hier in het Europees Parlement ligt de democratische controle en ook de democratische legitimiteit van de Commissie om die stappen te kunnen doen; wij zullen voorts ook moeten toezien op een effectieve implementatie van hetgeen wij hier afspreken.

Dames en heren, het is natuurlijk nog altijd een bijzonder moeilijke economische periode die wij vandaag de dag doormaken, maar het ergste wat wij nu kunnen doen is op onze lauweren rusten en niet langer vooruitdenken en vooruitkijken. Het is onmogelijk om een sociaal paradijs op te bouwen op een economisch kerkhof. Wij zullen dus in de eerste plaats onze economie weer op de rails moeten krijgen, privé-investeringen moeten aanmoedigen, van overheidswege alles moeten doen om in te zetten op onderwijs, ontwikkeling, onderzoek en vervoerinfrastructuur, zodat onze economie weer kan gaan groeien en de noodzakelijke jobs en welvaart gaat genereren voor onze burgers.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann, rapporteur for the opinion of the Committee on Budgets. - Mr President, the European Semester is the first part of the annual cycle of economic policy, guidance and surveillance. It gives analysis, provides recommendations and monitors their implementation. We have heard many statements already today and, comparing this year’s survey with last year’s, one understands very quickly that there are barely any differences, with the exception that, amongst other things, we have the new MFF.

There has been progress made in Spain, Ireland and in Portugal. There is also the Youth Guarantee Implementation Plan. There are many things, but one thing that I miss definitely, and which we should work on with all our force, is a system of own resources. It is a hot topic, I know; it is certainly one of the topics we should have at the top of our budgetary agenda. There is still a lot to do.

Minister, allow me to say one thing: you mentioned unemployment. May I alert you to the 55-plus generation. Let us also do something in that field now, before it is too late.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señor Presidente, Presidente de la Comisión, ministro, en primer lugar me gustaría felicitar al ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Sr. De Backer, por el gran trabajo que ha desarrollado en este informe.

Creo que este debate sobre el Semestre Europeo es una oportunidad para hacer balance de lo conseguido hasta ahora. Como decía el presidente Barroso, hace ahora algo más de un año hablábamos del colapso del euro.

Hoy el debate es el crecimiento y la creación de empleo, y, sobre todo, cómo acelerar esta última. Todo esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de todos, gracias a las reformas a nivel nacional, gracias a los procesos de consolidación fiscal y gracias a los avances en la integración europea.

No obstante, como decíamos aquí, queda mucho por hacer. Nadie ha dicho lo contrario. Hace falta ahora centrar los esfuerzos en impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y para ello es clave continuar con los procesos reformistas a nivel nacional a fin de poder conseguir mejoras en la productividad y seguir impulsando nuestras exportaciones que, sin duda alguna, serán el motor del crecimiento.

Pero, sobre todo, hace falta hacer un esfuerzo mayor para conseguir que las PYME tengan acceso al crédito. Es verdad que la unión bancaria y el Mecanismo Único de Resolución ayudarán a conseguir este objetivo, pero no es suficiente. A corto plazo necesitamos una acción más contundente del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Central Europeo, y también necesitamos aunar esfuerzos para luchar contra el desempleo juvenil.

Me gustaría destacar el esfuerzo hecho por el comisario Andor a este respecto. Es momento de liberar los fondos de la garantía juvenil. Deben estar activos lo antes posible.

Por último, debemos seguir avanzando en la tan ansiada y necesaria unión económica y monetaria con una mayor legitimidad democrática.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω, και εγώ με τη σειρά μου, τον εισηγητή μας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τον κ. Philippe De Backer, με τον οποίο δουλέψαμε μαζί φθάνοντας σε ένα καλό αποτέλεσμα και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα ζητήματα του μείγματος της οικονομικής πολιτικής και στα ζητήματα της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας.

Ως προς το πρώτο, εκείνο που υπογραμμίσαμε είναι ότι δεν αρκεί να μιλάμε για μια φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική προσαρμογή. Η ίδια προτεραιότητα υπήρχε στις προτάσεις μας και στις δεσμεύσεις μας της προηγούμενης χρονιάς. Το ερώτημα είναι: στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, κάναμε αυτά που έπρεπε, κάναμε αρκετά για να προωθήσουμε μια φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική προσαρμογή;

Είναι γεγονός ότι έχουμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, αλλά είναι μία ανάκαμψη-ανάπτυξη αναιμική και εύθραυστη, συνοδευόμενη μάλιστα από πρωτόγνωρα επίπεδα ανεργίας, που σε κάποιες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, πλησιάζουν το 30%. Είναι γεγονός ότι μειώθηκε το χάσμα ανταγωνιστικότητας, αλλά είναι επίσης γεγονός ότι διευρύνθηκαν άλλες ανισότητες, που αφορούν στα επίπεδα απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, καταπολέμησης της φτώχειας.

Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, είναι γεγονός ότι διαψεύσθηκαν οι ‘Κασσάνδρες’ που μιλούσαν για διάλυση της ευρωζώνης, είναι γεγονός ότι έχουμε ενθαρρυντικά σημάδια. Στην Ελλάδα έχουμε, όχι μόνο νωρίτερα του αναμενόμενου, πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά έχουμε και πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όλα αυτά είναι μία πραγματικότητα αλλά σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τρεις μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, η απόλυτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό σχέδιο, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις σε ιστορικά χαμηλά. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε πράξεις και όχι μόνο λόγια.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, I want to thank the rapporteurs and in particular our employment rapporteur, Sergio Gutiérrez Prieto, for his excellent work and good cooperation.

Our Committee looked at the social and employment aspects of the European Semester and to me they are central to the debate. They are not some side issue; they are not some afterthought to be taken into consideration when the economic issues are dealt with. That is why, in my opinion, social indicators are just as valid as economic ones and in my view they should be binding. In our employment report we added additional indicators such as child poverty levels, access to health care, homelessness and a decent work index.

The Commissioner for Human Rights from the Council of Europe, in his Report on Safeguarding human rights in times of economic crisis, said that most austerity measures have exacerbated the already severe human consequences of the economic crisis and that vulnerable and marginalised groups have been disproportionately hit. These are not just words, they describe the lives of real people and I would say to Mr[nbsp ]Barroso, who I think is no longer with us, that yes, some small progress has been made but for many countries it is not a sustainable model. Yes, deficits have been reduced, but debts mount.

Last night in this Parliament I spoke of Eurostat figures from 2012 and my own country, Ireland. If you take the general government gross debt and consolidated private debt, that total debt as a percentage of GDP is a staggering 420[nbsp ]%. In Portugal it is 340[nbsp ]%, in Greece, 285[nbsp ]% and in Spain, 280[nbsp ]%.

So without significant growth those debt figures that I spoke of become overwhelming, and how can we have growth if we do not have targeted investments? Are we saying to those countries: tough, get used to it, the crisis will continue, the grinding, scraping along the bottom that we call progress will continue?

Yes, people do associate Europe with austerity. Why? Because that is where the policy originates, ably assisted by some Member States. In my own country an assessment of the last five budgets showed that the hardest hit by those budgetary policies are the very rich and the very poor. That is why we need binding social targets.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE). - Mr President, I would also like to concentrate on the Gutiérrez Prieto report. When our committee decided our position on that, we were very pleased to support the report. It emphasises the social mess that we are in because of the way the crisis has been handled. We have heard about increasing unemployment and increasing poverty. Marian Harkin spoke very movingly on that subject, and it is clear that, at the moment, it looks as if we have no hope in hell of achieving the EU 2020 goals by that date. This does not mean we should walk away from the targets, of course.

We are also very pleased that the demand for an interinstitutional agreement has not been included in this report. That discontent about the lack of democracy, about the real influence of this House – as the people’s representatives – on the Annual Growth Survey and on the country-specific recommendations, is broadly felt here, and in our view a Treaty change is not needed to have this interinstitutional agreement.

Our feeling is that the Commission and Council should be grabbing this with both hands. I would really like to ask their representatives here whether they are going to take action on the issue and start negotiating such an agreement or not? It is also clear that, if we want the EU 2020 process, the Semester, to have democratic legitimacy, we need to involve civil society and social partners much more strongly.

At the European level, we have seen a coalition of civil society organisations working very hard over the last few years to gain a meaningful role, and with some success. But we need to see this embedded structurally into this whole process – at national level too. In the UK, we have seen civil society social partners really squeezed out of the process since the change from the past coordination method. We really need to feel that people are on board with this process to actually have a say and to shape it.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Mr President, I want to thank the rapporteur for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection and Vice-Chair of my committee, Sergio Gaetano Cofferati, for producing a very strong report. I just want to echo very strongly what he said to both the Commission and Council: when we have this debate in the next Parliament, we hope to see the Commissioner for the Internal Market on those benches. This is what the third pillar is all about. I was very pleased that Mr Kourkoulas and Mr Barroso – I am sorry he is still not here – both included in their speeches explicit references to the potential of the single market and areas that need to be moved forward in order to create the jobs and growth that we all seek.

Mr Kourkoulas, in particular, mentioned services and the implementation of the services directive. This is what this is all about. This is the third pillar, because it is about the opportunities for jobs, growth and new small businesses for the future. So that is the big message from my committee which I hope will be taken on board.

I just want to supplement this by saying, in particular to the Commission, to Mr[nbsp ]Barroso, that we already gave you the instruments by approving in this Parliament the single market acts – which were not in your original Europe 2020 programme – because we wanted a political programme to complete the key instruments of the single market, so why are you not following those through properly in this Semester? Why are you not taking the lead from this Parliament by giving us a programme for the digital single market? The Council asked you for it. This Parliament passed a resolution with a large majority in favour. Where is the Commission’s programme on this key growth instrument?

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). - Senhor Presidente, o Senhor Kourkoulas, Ministro das Finanças grego, e o Sr. Barroso, que infelizmente já saiu e não nos pode ouvir em reação ao que veio dizer, vieram aqui falar numa viragem da política europeia. Houve de facto uma viragem na política europeia a seguir à crise financeira. Foi viragem que levou as instituições europeias a impor aos países e às economias da periferia programas de compressão salarial, precarização do trabalho, desmantelamento e privatização dos serviços públicos, aumento dos impostos... Enfim, tudo o que seria necessário para conseguir o ajustamento orçamental fosse qual fosse o custo. Foi esse o projeto da União Europeia.

Isso em Portugal traduziu-se numa duplicação do desemprego, traduziu-se no maior aumento da dívida pública que alguma vez conhecemos na história da democracia. Na Grécia traduziu-se num aumento de 40 % da mortalidade infantil. Enfim, quantas mais pessoas são precisas para ficarem pobres, ficarem sem casa, para perceber que este programa falhou? E, portanto, não vale a pena apenas mudar o slogan. Porque dizer que o ajustamento orçamental agora é amigo do emprego sem mudar a política é a mesma coisa que dizer que as instituições europeias querem falhar, mas agora duas vezes.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (EFD) - Политиката на спестявания се оказа грандиозен провал за заетостта и социалната сфера! Дори и МВФ го призна. Огромна безработица в целия ЕС, орязани социални услуги, това ли е Европа на 21-ви век?

Има държави като България, където над 50% от населението се намира в хуманитарна криза, официалната безработица е над 12% и се отпускат смешни социални помощи за всички нуждаещи се! За жалост от това се възползват популистките партии, които обещават многократно по-високи пенсии и заплати от реалните в момента, все едно държат парите на държавата в джоба си! А когато измамят избирателите и не спазят обещанията си, обвиняват ЕС за провала си.

Настоявам за коренна промяна в социалната и икономическата сфера, за да не може от провала на Комисията да се възползват тези, които мамят народите си.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Ursprünglicher Zweck des Europäischen Semesters – und vermutlich gut gemeint – war die Hilfestellung zur Sicherung der Euro-Stabilitätskriterien. Doch das hat sich geändert. Sukzessive wird es zum zentralistischen Steuerungsorgan einer EU-Planwirtschaft. Diese mischt sich dann in die Haushaltsplanung der Mitgliedstaaten ein und instrumentalisiert diese für EU-Ziele.

Darüber hinaus wird durch die Brüsseler Vorgaben der Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten gebremst. Es findet also eine Nivellierung auf das wirtschaftliche Mittelmaß statt. Wer einen Überschuss in der nationalen Leistungsbilanz von 6[nbsp ]% der Wirtschaftsleistung hat, gefährdet laut Kommission die Stabilität Europas. Das ist Bestrafung der Wettbewerbsfähigkeit. Doch die Bestrafung von Wettbewerbsfähigkeit, die Bestrafung von Erfolg innerhalb einer Wirtschaftsunion ist kein vernünftiges Konzept, insbesondere im Hinblick auf den globalen Wettbewerb.

Wie soll das Ganze weitergehen? Wird es bald ein Gesetz geben, in dem geregelt wird, wie erfolgreich eine Nation bei Olympia sein darf, damit eine andere Nation sich nicht benachteiligt fühlt? Was ich auch vermisse, ist ein Aufschrei. Niemand hat in der Union „Halt!“ oder „Stopp!“ gegen diesen Eingriff in die Regeln der Marktwirtschaft gerufen. Niemand protestiert gegen einen zentralen Eingriff in die Souveränität unserer Staaten. Mich erinnert das ein bisschen an die vormaligen COMECON-Länder, die sich auch schlicht und einfach in die Planwirtschaft gefügt haben, und zu allem Ja und Amen gesagt haben.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). - Señor Presidente, señores comisarios, señor ministro, hace un año debatimos sobre el rumbo que debían marcar las directrices políticas de la Unión Europea y la necesidad o no de cambiar la estrategia económica y social.

Se barajaban dos posibilidades: continuar con una consolidación fiscal y presupuestaria proporcional, diferenciada y favorable para el crecimiento o volver al camino de aquellas políticas basadas en el gasto que nos habían conducido a una situación de crisis, desempleo y drama social. Afortunadamente, optamos por la primera y, pese a que los esfuerzos que han tenido que realizar los ciudadanos han sido altos, la situación se está revirtiendo.

El escenario económico ―punto de partida para avanzar con paso firme y seguro en la creación de empleo―, la situación social, han mejorado. Hemos superado las dudas y temores sobre una posible quiebra de algunos países o sobre la ruptura del euro. Y hemos garantizado el Estado del bienestar y los servicios sociales que las políticas erróneas del pasado pusieron en peligro.

Los frutos se están empezando a ver, la destrucción de empleo se ha frenado y estamos en la senda del crecimiento ―poco a poco― y de la recuperación del empleo. Por lo que ahora, con mejores perspectivas económicas, es el momento de centrarse más a fondo en los aspectos sociales y de empleo ―sin variar la senda marcada y continuando con el espíritu reformista― y, principalmente, en el mercado de trabajo.

Tampoco nos podemos olvidar de las necesidades particulares de algunas regiones o provincias, en especial de las zonas escasamente pobladas en las que es más difícil mantener la actividad económica y, por lo tanto, el empleo, lo que afecta a la prestación de servicios públicos como la educación o la atención sanitaria.

En España existen varias regiones que sufren este problema, como es el caso de la mía, Aragón, y, en concreto, la provincia de Teruel. Por ello pido que en el futuro se considere esta problemática en el reparto de los Fondos de Cohesión, tal como se ha tenido en cuenta en las regiones del norte de Europa con tan buen resultado.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, vous nous avez dit que vous étiez là pour recueillir nos points de vue et les transmettre au Conseil. Sachez – et vous vous en souvenez – que toute l'affaire du semestre européen a été élaborée et mise en place à cause du caractère faible du pilier économique de l'Union économique et monétaire. Ce pilier ne peut exister sans démocratie au niveau européen, ni sans démocratie au niveau national. C'est le sens de ce débat ici, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de porter clairement le message qu'effectivement, ce Parlement adresse au Conseil.

Simplement, je constate qu'aujourd'hui, le Conseil est bloqué dans une approche intergouvernementale qui ne lui permet pas de comprendre qu'il n'y aura pas de démocratie, de débat démocratique, autour des enjeux de politique économique si vous ne prenez pas au sérieux la contribution de ce Parlement dans ce débat sur le semestre européen.

Et j'en veux pour preuve que, que ce soit au niveau de la Commission ou du Conseil, vous continuez à aborder ces sujets de politique économique sans véritablement regarder les enjeux en termes de déséquilibre macroéconomique, ni l'interférence entre les économies des uns et des autres, en restant simplement dans une stratégie de punition ou de réforme structurelle que certains États membres devraient, selon vous, mettre en place.

J'en veux pour preuve les propos de Mme Worthman-Kool, qui ne voit même pas qu'au-delà de la stratégie de réforme engagée courageusement par un certain nombre d'États membres, personne ne s'en sortira au niveau européen si, à ce niveau-là, nous ne définissons pas une véritable stratégie de croissance, avec une reprise de l'investissement public et privé qui permette le retour de l'emploi.

J'en veux pour preuve que les propositions que la Commission a mises sur la table pour définir des indicateurs sociaux sont bien sûr très appréciables, mais à quoi cela nous sert-il d'avoir de nouveaux indicateurs si ce n'est pas pour en tirer des conclusions en termes d'orientation de politique économique? Et de ce point de vue-là, Monsieur le Président en exercice du Conseil, vous-même avez mentionné l'importance de l'investissement social, notamment dans le domaine de l'éducation ou de la formation. Mais que faites-vous, Monsieur le Président de la Commission, pour mettre en cohérence ce nécessaire investissement social avec votre façon d'évaluer les budgets des États membres et leur stratégie de réforme?

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor einem oder zwei Jahren wurde noch diskutiert, ob der Euro zusammenbricht. Heute malen dieses Horrorszenario nur noch die Populisten, Nationalisten und Bauernfänger an die Wand. Alle anderen kümmern sich darum, für Europa und in Europa wieder Wachstum und Arbeitsplätze zu generieren.

Und ich will eines deutlich sagen, weil viele Rednerinnen und Redner das hier sehr leichtfertig dargestellt haben: Die Sparpolitik war notwendig, denn die Alternative zur Sparpolitik war die Zahlungsunfähigkeit. Und natürlich ist Sparpolitik nicht angenehm, und natürlich hat sie zum Teil schwierige soziale Konsequenzen, aber die Konsequenzen der Zahlungsunfähigkeit wären noch viel dramatischer gewesen! Dann hätte man Lehrer nicht mehr bezahlen können, Ärzte nicht mehr bezahlen können, Polizisten nicht mehr bezahlen können. Das war doch die Alternative, die hier diskutiert worden ist, aber die hier verschwiegen wird!

Deswegen ist es richtig, den Kurs zu halten, die Nerven zu bewahren und die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu steigern. Und das Ganze geht mit konsequenter angebotsorientierter Politik, wie inzwischen sogar der sozialistische Präsident der Französischen Republik zugibt, der ja inzwischen von sich sagt, er sei nicht mehr Sozialist, sondern Sozialdemokrat, d.[nbsp ]h. es geht in kleinen Schritten in die richtige Richtung.

Liberalisierte Dienstleistungsmärkte, flexible Arbeitsmärkte, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen, Zugang zu Krediten für den Mittelstand, funktionierende Verwaltungen, moderne Infrastrukturen, das sind alles die Dinge, an denen wir arbeiten, an denen die Troika arbeitet, an denen auch die Kommission arbeitet. Und wir wissen doch, dass so etwas dauert. So etwas geht nicht über Nacht, nur so werden Reformen glaubwürdig umgesetzt, damit wieder Chancen entstehen in Europa für junge Leute, für Arbeitsuchende und für Unternehmen.

Ich finde es deswegen auch richtig, wenn Olli Rehn, wenn die Kommission hingeht, und in den Mitgliedstaaten, wo die Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt wird, Maßnahmen androht. Das gilt auch für Deutschland, wo die große Koalition mit Rentengeschenken, mit ungedeckten Schecks auf die Zukunft genau diese Glaubwürdigkeit verspielt. Wir müssen Kurs halten, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Wir wollen Chancen statt Schulden für Europa!

(Beifall)

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel[nbsp ]149 Absatz[nbsp ]8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Lambsdorff! Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen, wonach die Lasten der Krise und die Lasten der Sparpolitik gerecht verteilt worden wären? Oder können Sie eventuell den Mut aufbringen, der Einschätzung zuzustimmen, dass diese Politik ausschließlich zulasten der Ärmsten, zulasten des Mittelstands gegangen ist? Wo hat es wirklich konkrete Forderungen oder Maßnahmen gegen diejenigen gegeben, die die Krise verursacht haben, gegen die Spekulanten, die auch sogar noch von der Krise profitieren?

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Das kann ich gerne tun, Frau Zimmer. Ich habe gesagt, es hat soziale Härten gegeben – die bestreitet niemand. Aber wir haben die Finanzmärkte stärker reguliert, wir sind gegen den Hochfrequenzhandel vorgegangen, wir sorgen dafür, dass über den Abwicklungsfonds der Finanzsektor sich selber an den Konsequenzen der Finanzkrise beteiligt. All das sind Maßnahmen, die den Finanzsektor genauso daran beteiligen wie diejenigen, die zum Teil unter der Sparpolitik in einigen der betroffenen Länder leiden, wovor wir ja nicht die Augen verschließen. Wir verschließen nicht die Augen davor, dass es schwierige Konsequenzen gibt. Wir wissen aber auch, man kann Probleme nicht mit Geld zukleistern, nur Strukturreformen helfen, nur Wettbewerbsfähigkeit hilft. Das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben. Da wollen wir Kurs halten, da müssen wir Kurs halten.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). - Herr Präsident, Herr Minister, sehr geehrte Kommissare! Die Grundkontroverse dieser Diskussion heißt: Wollen wir – wie Herr Lambsdorff sagt – festhalten an der Priorität einer sogenannten einseitigen Sparpolitik – man kann es auch eine Austeritätspolitik nennen –, oder wollen wir die Priorität neu setzen zur Schaffung neuer wirtschaftlicher Dynamik in der EU? Darüber müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, das Zweite ist richtig. Ich glaube aber auch, dass dazu mehr gehört als die Kommission bis jetzt in den Blick gefasst hat.

Ich will einen Punkt hervorheben, der mir besonders wichtig ist, nämlich die Frage, wie wir die Ziele, die in der Europa[nbsp ]2020-Strategie etwa für die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit definiert worden sind, eigentlich ernst nehmen bei diesem Europäischen Semester. Ich muss bei der Analyse leider feststellen: nicht allzu stark. Die ganze Frage der Rohstoffeffizienz zum Beispiel, die für die Wettbewerbsfähigkeit und auch für die Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung ist, hat im Europäischen Semester noch nie eine Rolle gespielt. Ich nehme das nur als ein Beispiel. Man muss nicht der Meinung sein, dass alle Ziele, die Businesseurope vertritt, richtig sind, um trotzdem ihre Forderung zu teilen, dass Industriepolitik im Europäischen Semester eine größere Rolle spielen sollte. Da ist die Kommission hinter den Aufgaben zurückgeblieben.

Letzte Bitte an Sie: Wenn wir wollen, dass dieses Europäische Semester eine politische Bedeutung hat und nicht nur ein bürokratisches Selbstgespräch ist, dann sorgen Sie dafür, dass es in jedem einzelnen Mitgliedsland auf Einladung der Kommission zumindest eine große öffentliche Diskussion gibt mit den Sozialpartnern, mit der Zivilgesellschaft, über die Ziele, die wir damit verfolgen!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte‟ gemäß Artikel[nbsp ]149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich würde den Kollegen Bütikofer gerne fragen, ob er den Unterschied kennt zwischen Austeritätspolitik, von der in meinen Ausführungen hier nicht die Rede war, und angebotsorientierter Wirtschaftspolitik, die mit anderen Worten etwas völlig anderes sagt. Ist ihm dieser Unterschied bekannt? Das ist Volkswirtschaft Grundkurs. Aber ich wäre dankbar, wenn er sagen könnte, dass er diesen Unterschied kennt.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Lambsdorff, ich glaube, Politik und Besserwisserei sollten wir auseinander halten. Ich bin der Meinung, dass Reformen erforderlich sind, dass aber eine Austeritätspolitik, wie sie viel zu lange vertreten worden ist, den Reformen den Sauerstoff nimmt. Hätten wir in Deutschland bei den Arbeitsmarktreformen, von denen heute alle sagen, sie sind erfolgreich gewesen, damals gemeint, wir müssten das durch eine Austeritätspolitik noch verbessern, dann wäre uns das um die Ohren geflogen. Das sollte man sich vielleicht einfach mal anschauen, bevor man hier dumme Bemerkungen macht!

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Jednolity rynek europejski odgrywa coraz poważniejszą rolę w zakresie pobudzania wzrostu. Słusznie zatem staje się jednym z istotniejszych priorytetów zarówno Parlamentu, jak i Komisji, mających na względzie konkurencyjność, poszerzanie wiedzy czy innowacje. Wciąż jednakże wiele do życzenia pozostawia kwestia transpozycji odpowiednich regulacji przez państwa członkowskie. Opóźnienia sięgają nawet kilku lat, co musi powodować zaniepokojenie instytucji europejskich. Liczę na zwiększenie zaangażowania w tym właśnie zakresie. W obecnej sytuacji najpilniejsze wydają się obszary mogące szczególnie poprawić konkurencyjność europejskich gospodarek. Myślę tutaj o sektorach energii, transportu, usług oraz rynku cyfrowego. Celem zwiększenia zaufania do jednolitego rynku niezbędne jest wzmocnienie ochrony praw konsumenta oraz praw pracowniczych. Tylko w ten sposób jego mechanizmy wykażą zamierzoną skuteczność.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhor Presidente, o Senhor Presidente da Comissão Europeia disse aqui hoje que a resolução do problema do desemprego ainda vai demorar algum tempo. Será evidentemente verdade, sim, mas sobretudo se insistir obstinadamente nas políticas recessivas que destroem todos os dias milhares de postos de trabalho, que aumentam a precariedade que vai, novamente, criar mais desemprego. É um contrassenso não inocente, mas propositado, feito à medida do objetivo de acumular rendimentos nos grandes grupos económicos e financeiros. Aliás, como os dados demonstram sobre as desigualdades, sobre o nível do aumento dos lucros e sobre a diminuição do peso dos salários na economia.

Em relação ao relatório Gutiérrez Prieto, nada de novo. A social-democracia cumpre o seu papel histórico de manter tudo na mesma, mas fingindo que algo muda. Mas está lá tudo escrito. A defesa da flexibilidade do mercado de trabalho contra a sua suposta rigidez – leia-se direitos adquiridos dos trabalhadores –, a defesa precisamente da consolidação orçamental, que transfere os rendimentos dos trabalhadores para os privados, mas desta forma mais devagar, e também a redução do custo do salário, mas desta feita acompanhada de outras medidas, também a defesa do aumento da idade da reforma.

Sim, a governação económica e o Semestre Europeu precisam de uma participação democrática, como foi aqui dito. Os trabalhadores lutam todos os dias contra estas políticas, mas dessa participação parece que ninguém aqui, neste Parlamento, ou pelo menos a maioria, não se interessa.

 
  
MPphoto
 

  Magdi Cristiano Allam (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo Semestre europeo è ancora all'insegna della politica di austerità.

In Italia stiamo morendo di austerità. Siamo uno stato ricco ma la popolazione diventa sempre più povera: ci sono 4.100.000 italiani che non hanno i soldi per comprare il pane, la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 42%, i disoccupati sono aumentati di 1.700.000 e si sono persi 1.100.000 posti di lavoro. Nel 2013, 149 italiani si sono suicidati, uno ogni due giorni e mezzo. È un bollettino di guerra che continua a mietere vittime. Questa è una vera e propria guerra mondiale di natura finanziaria.

Mi domando come possa questa eurocrazia continuare ad accanirsi nei confronti della spesa pubblica, della guerra ad oltranza contro l'evasione fiscale, quando è del tutto palese che il problema principale è il debito, il debito dello Stato, delle imprese, delle banche, delle famiglie, complessivamente 5.517 miliardi, pari a 326% del PIL che gravano per 220 miliardi di interessi annui ...

(Il Presidente interrompe il relatore)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo quadro ben descritto dal precedente intervento, ieri al Senato italiano il Presidente incaricato non ha avuto modo di spendere molte parole, e soprattutto nessuna parola seria, d'impegno per affrontare i temi dell'occupazione su cui stiamo discutendo qui al Parlamento europeo.

Ha citato fra i suoi punti di riferimento metapolitici una chanteuse italiana. Avrebbe fatto meglio a fare riferimento a un vero grande pensatore che è Corrado Gini, il teorico del coefficiente sulle disuguaglianze sociali. Pur essendo stato un esponente della cultura scientifica del vecchio regime fascista, viene citato intelligentemente da Obama e dalla migliore intellighenzia americana quando si applica l'analisi delle disuguaglianze sociali, che è un tema profondo che l'Europa deve affrontare. Dio sa con quale spirito ci apprestiamo a un Semestre italiano da luglio con un Presidente del Consiglio così ilare e superficiale.

Invece è gravissimo il danno che questa politica di austerity ha determinato proprio in punto di disuguaglianza sociale a cui però manca, ed è mancato in parte in questo dibattito, la citazione dell'altro grande killer dell'eguaglianza sociale nei paesi ad economia più debole, quelli che hanno patito maggiormente queste politiche, che si chiama "Euro". Bisogna che qualcuno abbia il coraggio di dirlo, ma certamente non può essere chi nel suo territorio, è stato detto molto giustamente ...

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Először is szeretnék gratulálni az előadóknak, mert kiváló munkát végeztek, és mindhárom jelentés, ami a mai kiemelt vitának az alapját képezi, nagyon jól körülhatárolja az európai szemesztert. Természetesen először Cofferati úrnak az együttműködését szeretném megköszönni, és azt, hogy így egy olyan jelentés születhetett a szakbizottságunkban, ami nagyszerűen mutatja a belső piac hiányosságait. Ugyanakkor tudtunk olyan konkrét pontokat beemelni a jelentésbe, akár az online piaci eredménytábla vagy a digitális belsőpiac tekintetében, amely már konkrét intézkedési lehetőség lehet.

Örülök annak is, hogy rá tudtunk mutatni arra, hogy az előző belső piacról készült beszámolónak nagy hiányosságai voltak. Mint ahogy azt a vita és a vitának a heve is mutatja, valójában többről van itt szó. Arról van szó, hogy a közös célt hogyan tudjuk az európai szemeszter keretében elérni. Örülök a Tanács állásfoglalásának, amely kinyilvánította, hogy a prioritások mentén támogatni kell a tagállami erőfeszítéseket.

Képviselőtársaim! Elevenen él bennem 2010-nek az emléke, annak a terhes hagyatéknak, amit az előző kormány hagyott a jelenlegi magyar kormányra, és annak az emléke, hogy mennyire nem kaptunk támogatást, csak erős kritikákat, amikor egyéni lépéseket tettünk a megoldás érdekében. Annak viszont örülök, hogy az erőfeszítéseink eredményre vezettek, és ezt most már az Európai Unió is elismeri.

Andor biztos úrnak fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy az együttműködés arról is szól, hogy a Parlamentben megfogalmazott jelentéseket és az abban kért dolgokat a Bizottság figyelembe veszi, és arról is, hogy a végrehajtás hatásairól beszámolunk, bevonva a nemzeti parlamenteket is. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság jó szándékát senki sem vonja kétségbe, azonban a demokratikus kontrollra e tekintetben is szükség van. A belső piac hatalmas lehetőség, mint ahogy elmondták képviselőtársaim, most a cselekvésről van szó, és azt hiszem jól sikerült meghatároznunk a cselekvés irányát.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - Herr Präsident! Ich kann nur staunen über manche Sachen, die ich von der rechten Seite dieses Hauses höre, nur staunen über die Unverfrorenheit, mit der die bisherige Politik der Europäischen Union als Erfolgsmodell nahezu gefeiert wird. Sind massenhafte Arbeitslosigkeit von Jugendlichen in manchen Staaten der Europäischen Union ein Erfolgsmodell? Ist das Klagen von Städten in Italien oder Griechenland, dass sie nicht mehr wissen, wie sie Suppenküchen finanzieren sollen, ein Erfolgsmodell? Ganz zu schweigen davon, dass überhaupt die Notwendigkeit von Suppenküchen in der Europäischen Union ein Skandal ist. Ist das wirklich ein Erfolgsmodell? Nein, ganz bestimmt nicht!

Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier in dieser Europäischen Union einen neuen Akzent in die Politik hineinbringen, wie es Sergio Cofferati in seinen Bericht zur New Governance hineingeschrieben hat. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht nur den Banken gutgeht in der Europäischen Union, wir müssen dafür sorgen, dass es den Menschen, den Bürgern und Bürgerinnen in Europa gutgeht, dass deren Belange stärker berücksichtigt werden und dass dafür gesorgt wird, dass der wirtschaftliche Erfolg sich auch wirklich in der Schaffung von Arbeitsplätzen niederschlägt, und zwar in guten Arbeitsplätzen, und dass dafür gesorgt wird, dass die Produktion in diesen Staaten, in denen es gerade hier mangelt, auch wirklich vorangeht. Und wo, liebe Europäische Kommission, bleibt der Ansatz der neuen Industriepolitik, gerade auch für diese Staaten? Darauf warten wir!

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte‟ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Frau Kollegin Gebhardt, glauben Sie wirklich, dass sozialistische Konzepte zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit führen? Oder sind Sie nicht vielmehr der Auffassung, dass zum Beispiel der Weg, den wir in Baden-Württemberg gehen – solide Haushalte, vor allen Dingen die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, also eine Wirtschaftspolitik und ein duales Berufsausbildungssystem – dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit abgebaut wird, und eben nicht ein Weg in die Verschuldung, den alle Reformer-Länder und Krisenländer gegangen sind?

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Theurer, Sie haben ganz offensichtlich ganz vergessen, dass wir, als wir in der Wirtschaftskrise in Deutschland waren, mit Konjunkturprogrammen mit der Unterstützung der Wirtschaft genau das gemacht haben: die Wirtschaft zu stärken und dafür zu sorgen, dass keine Arbeitslosigkeit entsteht – genau das Gegenteil dessen, was wir zurzeit in Europa machen!

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Samordningen av den ekonomiska politiken i EU måste förbättras, jag tror vi alla är överens om det. Vi hänger ihop på ett helt annat sätt än tidigare.

Europa måste möta den globala utmaningen, utmaningarna kanske, med ordnade finanser. Reinhard Bütikofer sa dumme Bemerkungen – ja, alltså ni som sitter på den här kanten, ni får ju då svara för vad alternativet hade varit. Vad hade alternativet varit för Grekland? För de länder som gick in i kvav? Varför reformerade socialdemokraterna och de gröna och liberaliserade arbetsmarknadspolitiken i Tyskland? Var det för att ni tyckte det var roligt? För att ni ville djävlas med folk, eller var det möjligen för att skapa förutsättningar för tillväxt?

Man blir så förvånad när man lyssnar på er, för det verkar precis som om vi står och sparkar på varandra och kastar saker mot varandra. Vi förstår väl alla de sociala problemen i Europa. Det är självklart att vi gör, och vi lider med de människor som har det svårt, men kom inte och säg att era alternativ och att inte göra någonting hade varit bättre. Det är er skyldighet att förklara också vad ni ville göra, och ni sa nej till det mesta. Nu står vi i en situation där det går lite bättre för Europa, och då ska vi inte anklaga dem som har försökt att släcka de här bränderna för att de har skapat problemen. Det är ohederligt utav er, mina vänner, det är djupt ohederligt. De som har försökt göra någonting, dem bör vi snarare bistå och stärka i deras fortsatta arbete.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). - Monsieur le Président, chers collègues, nous avons une occasion en or de corriger les multiples défauts de l'Union économique et monétaire.

La gouvernance économique ne peut plus nier les dommages collatéraux de la crise. Ainsi, il faut renforcer le suivi macroéconomique en adoptant de nouveaux indicateurs: taux d'emploi, inégalités de revenus, pauvreté, dépenses d'éducation, mais aussi empreinte écologique. Parce que, oui, les impacts environnementaux doivent être absolument soulignés.

Profitons de la dynamique allemande pour enfin créer un salaire minimum et, demain, un revenu de base dans chacun des pays européens, afin de couper l'herbe sous le pied du dumping social! Sans convergence, nous ne parviendrons pas à mettre en place l'Europe sociale.

Enfin, il faut exiger des garanties démocratiques. Si un État qui risque la banqueroute appelle à l'aide, c'est à la Commission européenne de mener les politiques sous le contrôle du Parlement européen.

La question est simple: quelle est la part de responsabilité de la Commission Barroso dans ce modèle injuste et opaque qu'est la troïka? Et les mesures d'austérité imposées? Quand allez-vous mettre en œuvre véritablement la transition écologique et énergétique dont nous avons besoin aujourd'hui?

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas (EFD). - Kalbėdami apie naują semestrą, turėtume gerokai įdėmiau pažvelgti į praėjusį laikotarpį, galima pasidžiaugti pasiekimais, tačiau jis nebuvo toks geras, kokio tikėjomės, ir tą reikia pripažinti. Daugelis gerų dalykų, surašytų direktyvose, rezoliucijose bei pasiūlymuose, ten ir liko, nepasiekę tikrojo gyvenimo. Mes turime susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, tačiau nedarbo lygis teigiama linkme pasistūmėjo labai nedaug, ypač kalbant apie jaunimą. Manau, kad Europos Komisija padarė ne viską, kad šis susitarimas iš žodžio taptų kūnu. Investicijos, augimas – štai ateities kelias.

Kita vertus, kalbėdami apie naują EP semestrą, privalome iš esmės apsispręsti dėl pačios Europos ateities: kaip ir kuriuo keliu turi pasukti Europa. Mano įsitikinimu, tik demokratinės, laisvos, lygios, stiprios nacionalinės valstybės yra stiprios Europos Sąjungos pagrindas. Kalbant apie ekonomiką, būtina sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį, todėl siūlyčiau pagalvoti apie tai, kad ES valstybėse būtų nustatytas vienodas minimalių pajamų dydis, kuris turėtų atitikti dabartinį Bendrijos šalių vidurkį. Nors rekomenduoti valstybėms tai ir reikėtų.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Mr President, first of all I would like to thank the rapporteurs for emphasising the need for fiscal consolidation, the need to further boost cost and non-cost competitiveness in the global economy, and the need for ambitious structural reforms.

The problem for the European Union economy is not, and has never been, fiscal consolidation – it has been the lack of fiscal consolidation. It has been the lack of structural reforms. That has created unemployment and deep social problems. We all know that the policy of ʻspendarityʼ which is advocated from that side has led to ever growing costs for interest rates, squeezing out important spending on welfare and important investments in infrastructure. Yet still some of the colleagues here are defending more spending, more deficits, higher interest rates, more cost for interest rates, but every step which is taken in that direction undermines prosperity and competitiveness.

What we see now is that those countries which have started to implement fiscal consolidation and structural reforms are emerging from the deeper problems. Spending or ʻspendarityʼ caused high unemployment and high interest rates and undermined public finances. The medicine to deal with that cannot be more of the same.

The fact is that countries where reforms were carried out were able to stay out of the crisis. Countries where reforms were started are coming out of the crisis. But in the countries that persist there are still deep problems. This is why these proposals in the report are so important.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). - Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Mit Ihrer Erlaubnis würde ich mich gerne an die Kommission wenden. Die letzten vier, fünf Jahre waren nicht leicht für Europa, aber sie waren ganz sicher auch nicht einfach und leicht für die Kommission. Ein ums andere Mal ist der Europäische Rat davongezogen mit zwischenstaatlichen Vereinbarungen. Das war so beim Fiskalpakt, das war so beim Rettungsschirm, ja sogar Vertragspartnerschaften sind vorgeschlagen worden. Ich frage mich mitunter, wie die Kommission sich in einem solchen Spiel vorgekommen ist. Sie wusste doch sehr oft nicht, ist sie nun der Prokurist, ist sie der Ghostwriter, oder ist sie einfach die Instanz, die den Federhalter hält, wenn die anderen unterschreiben! Meine Frage an die Kommission ist: Welche institutionellen Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Wir diskutieren heute über das Europäische Semester. Das ist ein Instrument, um das die Kommission Prodi gekämpft hat als ein Instrument, das in die Gemeinschaftsmethode eingebettet ist. Sie wissen ganz genau, Sie können nur Dinge erreichen, wenn Sie sie zusammen mit den Völkern Europas erreichen, wenn Sie sie zusammen mit diesem Europäischen Parlament erreichen. Wann genau macht diese ausgehende Kommission Vorschläge zur besseren Beteiligung des Europäischen Parlaments, so wie es in unseren Entschließungen gefordert wird? Wann genau bieten Sie uns eine Zusammenarbeit zwischen den Institutionen an, die endlich einen demokratisch validen Prozess der wirtschaftspolitischen Gestaltung gewährleistet? Wir warten darauf!

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Ende einer solchen Debatte ist man immer ein bisschen im Unklaren darüber, was jetzt eigentlich schon gesagt wurde und was nicht. Ich glaube, es gibt ganz viel, was uns verbindet. Wir alle wollen erreichen, dass wir mehr Wachstum in der Europäischen Union hinbekommen mit weniger Schulden und vor allem, dass die vielen jungen Menschen in Südeuropa alle wieder einen Arbeitsplatz bekommen, der ihnen langfristig ihre Zukunft sichert.

Ob aber die pauschale Kritik an der Troika oder an der Kommission hier weiterhilft, darf getrost bezweifelt werden. Deswegen möchte ich ganz ausdrücklich auf den Bericht des Binnenmarktausschusses zu sprechen kommen, den der Kollege Cofferati für uns gemacht hat, der eben darauf hinweist, dass es am Ende nur funktionieren wird, wenn alle Parlamentarier in den betroffenen Mitgliedstaaten, in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Verantwortung für einen zusammenwachsenden europäischen Binnenmarkt übernehmen, der dann auch neues Wachstum gerade in diesen Ländern schaffen kann. Daran hat es in der Vergangenheit halt leider gemangelt.

Deswegen sind die Dinge, die hier unter dem Tisch – wie der Kollege Olle Schmidt, der inzwischen gegangen ist, gesagt hat – den Nachbarn ein Stück weit hingetreten werden, unehrlich. Wer tritt denn tatsächlich in Ländern wie Portugal dafür ein und sagt: Wir wollen mehr Wachstum tatsächlich auch vor Ort schaffen und sind bereit, dafür die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen? Wer tritt denn in Deutschland von den Kollegen, die sich gerade geäußert haben, dafür ein und sagt: Wir brauchen noch mehr Solidarität über das hinaus, was wir schon erreicht haben. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt vor allem Kurs halten müssen. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, führt in die richtige Richtung. Er hat dazu beigetragen, dass sich die mitgliedstaatlichen Parlamente stärker an den Entscheidungen beteiligt haben.

Und wenn es uns gelingt, im nächsten Parlament tatsächlich die mitgliedstaatlichen Parlamente stärker in die Verantwortung zu nehmen und ihnen klarzumachen, dass sie eine Mitverantwortung dafür tragen, dass dieser europäische Binnenmarkt gelingen kann, dann glaube ich, dass wir einen großen Schritt nach vorne kommen!

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Nedarbas Europos Sąjungoje vis dar išlieka didelis, ypač jaunimo, todėl turime kuo skubiau imtis veiksmų, pavyzdžiui, sudaryti Europos jaunimo užimtumo paktą, pagal kurį būtų pradėtos įgyvendinti priemonės, dėl kurių seniai sutarta. Be to, reikėtų skirti papildomų lėšų bei parengti naujas priemones jaunimo nedarbo problemai spręsti mažinant nedirbančio, nesimokančio, profesiniame gyvenime nedalyvaujančio jaunimo skaičių. Ir kartu noriu paraginti valstybes nares kuo skubiau įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą, kuri nuo žodžių turi pereiti prie darbų.

Greta jaunimo nedarbo problemų negalime pamiršti ir vyresnio amžiaus žmonių, ypač kai ilginame pensinį amžių, todėl valstybės narės turi užtikrinti užimtumo galimybes ir vyresniems darbuotojams, sudarant sąlygas mokytis visą gyvenimą, užtikrinti darbo sąlygas ir tinkamus atlyginimus.

Komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad žmonėms būtų suteikta reikalinga ir atitinkama socialinė apsauga, prieinamumas prie sveikatos ir socialinių paslaugų, reikėtų didesnio pažeidžiamų grupių įtraukimo į darbo rinką ir skurdo, ypač vaikų skurdo, sumažinimo.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhor Presidente, caros Colegas, Senhor Comissário, senhor Representante do Conselho, este relatório sobre o Semestre Europeu leva-nos a pensar na origem do próprio Semestre. Ele surgiu, aqui também com a intervenção do Parlamento Europeu, dentro do six pack – dentro de um pacote legislativo que estava a responder a uma situação de crise grave na Europa, com défices altos, com dívidas incontroláveis, com alguns Estados numa situação de total incapacidade de pagarem salários, pensões e cumprirem com o mínimo que é exigido a um Estado. E por isso mesmo, na análise do Semestre, tem que se pensar em algo muito simples: é que não se pode voltar a esses tempos. É que é preciso fazer uma distinção entre aqueles Estados e aqueles governos que entraram dentro de uma crise e aqueles Estados e aqueles governos que estão a sair dessa mesma crise.

Ainda há pouco o colega Schwab falava do caso de Portugal. Eu posso dizer que Portugal neste momento está a exportar mais. Portugal neste momento está com perspetivas de desemprego que, apesar de altas, estão abaixo das previsões. Está numa situação de criação de empresas. Isto é, o caminho trilhado começa a fazer algum sentido. Há sinais positivos que são cada vez mais evidentes. E por isso mesmo se tem que fazer uma distinção muito clara e nestas análises do Semestre Europeu entre as políticas que nos levaram a estar numa crise e as políticas que nos estão a levar a sair dessa mesma crise. E esta é uma análise que nós temos que fazer também a nível europeu.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vais m'attarder évidemment sur le rapport Cofferati, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, en soulignant notamment que la protection des droits des citoyens, que ce soit en qualité de consommateurs ou de citoyens, est fondamentale, également pour les travailleurs.

Il faut susciter la confiance en ce marché unique et encourager les comportements responsables. Il faut renforcer Solvit, notamment, mais aussi la mise en œuvre et la transposition des directives-clés, comme celles sur les marchés publics, les concessions, la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'agenda digital. D'où l'importance de suivre la transposition.

Permettez-moi de saluer aussi le rapport de M.[nbsp ]Gutiérrez[nbsp ]Prieto sur la qualité de l'emploi, car on a beaucoup parlé de croissance –[nbsp ]et on a raison de parler de retour à la croissance[nbsp ]–, mais cette croissance n'a pas de sens si on n'évoque pas en parallèle la manière dont on la redistribue. Réduire les inégalités est fondamental en Europe. Je vais prendre un exemple extraeuropéen: le Qatar –[nbsp ]6,6[nbsp ]% de croissance en 2012[nbsp ]–, qui se base sur un système d'esclavagisme des travailleurs et où, déjà, 850[nbsp ]travailleurs étrangers sont morts dans les chantiers de la future et honteuse Coupe du monde[nbsp ]2022.

On aura compris avec cet exemple qu'il faut bien sûr un retour à la croissance, mais qu'il faut qu'elle soit partagée et assortie d'emplois de qualité et d'un respect fondamental de ceux qui y participent, c'est-à-dire les travailleurs.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Boulland (PPE). - Monsieur le Président, nous sommes ici tous d'accord sur le principe même d'avoir un tableau de bord pour les politiques sociales dans le cadre de la surveillance macroéconomique. De façon plus ou moins exhaustive, de façon plus ou moins contraignante, le constat reste le même. Les mesures économiques ont été correctement prises, passons maintenant à ce qui touche au quotidien de nos concitoyens: l'emploi des jeunes, la lutte contre le chômage, la gestion des retraites, autant de sujets qui appellent la même réponse, à savoir une meilleure convergence sociale au sein de l'Europe.

Ne nous contentons plus d'évoquer cette convergence mais mettons-la en place dès maintenant, au travers de marchés publics aux appels d'offres socialement responsables, au travers de la promotion volontaire d'un comportement plus responsable et plus éthique de nos entreprises par le biais d'un label social ou de la RSE, au travers des mêmes mesures contre le dumping social et au travers d'une meilleure coopération transfrontalière entre les services sociaux, les inspecteurs du travail, les services de mobilité des jeunes et les services de retraite. De nombreux outils sont déjà en place, mais ils sont sous-utilisés par habitude nationale ou par manque d'information.

Nos concitoyens doutent de l'utilité de l'Europe, car nous sommes incapables de leur démontrer que l'Europe n'est pas seulement une union économique, mais qu'elle est avant tout basée sur la solidarité. Les pays tiers que nous aidons le savent, les pays en soif de démocratie le réclament.

Je finirai par la citation de Victor Hugo: " La volonté ne peut se manifester que par des actions". Que nos chefs d'État aient la volonté de mettre en place une véritable Europe sociale et agisse en conséquence, et les parlementaires européens les soutiendront dans cette démarche. Les textes que nous adoptons dans cette enceinte le prouvent.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, cher Commissaire, les rapports de mes collègues –[nbsp ]que je félicite[nbsp ]– doivent contribuer à l'affirmation du rôle du Parlement dans le processus du semestre européen. Il faut tenir compte de leurs recommandations.

Je soulignerai parmi celles-ci la nécessité d'une croissance en Europe, et non pas d'une austérité exclusive; le fait que l'ensemble des États membres doivent s'impliquer dans la réduction des déséquilibres économiques, y compris ceux bénéficiant d'excédents commerciaux; ou encore le fait que l'existence d'un tableau de bord social constitue une avancée, mais qu'il doit être contraignant pour être utile.

En matière sociale, le semestre européen devrait être un catalyseur, non pas pour détricoter le système de protection sociale mais pour lutter contre la pauvreté, avec des salaires et revenus décents partout en Europe qui permettent le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens, pour assurer la qualité de l'emploi, notamment grâce à un dialogue social renforcé, et pour investir dans la jeunesse, notamment via la garantie jeunes, avec des moyens budgétaires suffisants.

Si nous n'avons pas de changement d'orientation, notamment sur ces axes, nous ne retrouverons pas la confiance des citoyens.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Aș dori să felicit în primul rând Comisia Europeană, pe comisarul Olli Rehn pentru modul în care conduce acest proces al Semestrului european, cât și pentru modul în care a intervenit, a acționat în problema statelor membre aflate în criză. Aș dori să atrag atenția aici că, în unele state membre, avem încă o problemă de legitimitate a Semestrului european prin faptul că parlamentele naționale nu se implică încă din prima fază a Semestrului european atunci când statele membre pregătesc planurile de convergență sau stabilitate, după caz, și planurile naționale de reformă. Aceste parlamente naționale intervin de regulă în ultima parte a anului, când se prezintă proiectele de bugete spre examinare și adoptare. Consider însă necesar ca parlamentele naționale să intervină din prima fază, dezbătând proiectele de planuri de convergență sau stabilitate și planurile naționale de reformă, pentru că acolo se stabilesc, de regulă, deciziile majore care, pe urmă, sunt urmate de recomandările Comisiei Europene, însușite de Consiliul European și care sunt transmise apoi fiecărui stat membru.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση δεν είναι μία συζήτηση ρουτίνας, είναι μία ουσιαστική και πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Ανεξάρτητα από τη σκοπιά από την οποία αντιμετωπίζει ο καθένας το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται, μέσα σε αυτή την αίθουσα υπάρχει μία αγωνία. Μία αγωνία που έχει να κάνει με τους ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι δεν έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με τον δείκτη χρέους, με τον δείκτη ανάπτυξης, με τον δείκτη ελλείμματος. Έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον δείκτη της ανεργίας, με τον δείκτη της βρεφικής θνησιμότητας, με τον δείκτη της φτώχειας, με τον δείκτη της εγκατάλειψης του σχολείου από νέους.

Οι εκθέσεις των τριών συναδέλφων, του κ. Cofferati, του κ. Gutiérrez Prieto και του κ. De Backer, δίνουν, νομίζω, πολύ συγκεκριμένες "συμβουλές", αν μου επιτρέπετε τον όρο, προς την Επιτροπή. Και έχουν θέσει τρεις πολύ συγκεκριμένους στόχους: να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής και νομισματικής πορείας, να ενισχυθεί ο κοινωνικός πυλώνας, αλλά και εμείς με τη σειρά μας, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λάβουμε επιτέλους υπόψη όχι μόνο τους οικονομικούς αλλά και τους κοινωνικούς δείκτες. Επίσης, προτείνω κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει: στο μέλλον, να καθιερωθεί σε μόνιμη βάση κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Senhor Presidente, começo por felicitar os colegas relatores e dizer que a crise tem tido consequências sociais graves, sobretudo no aumento do desemprego. Mas hoje podemos dizer que o pior já passou. A consolidação orçamental e as reformas estruturais estão a criar bases para o relançamento da economia.

Neste quadro do Semestre Europeu já se veem indicadores económicos positivos na União, assim como no meu país, Portugal. A taxa de desemprego em Portugal recuou pelo décimo mês consecutivo. A par disto, o emprego cresce há três trimestres seguidos. A economia portuguesa já está a crescer, e Portugal já concretizou grande parte da sua agenda para as reformas.

Face a estes dados positivos, o meu país irá concluir o programa de assistência no próximo mês de maio. Esta tem sido uma etapa difícil para os nossos concidadãos portugueses, mas também para os espanhóis, para os irlandeses, para os cipriotas, que têm sabido corresponder com grandes sacrifícios e elevado sentido patriótico para remediar políticas erradas do passado.

Continuamos a ter uma prioridade clara, acabar com o desemprego. É importante por isso que a Comissão continue a ajudar os Estados-Membros com orçamentos limitados a fazer mais investimentos na educação, investigação e inovação e na energia para aumentar a competitividade e produtividade da União.

Termino, apelando a que os Fundos Estruturais não gastos sejam reprogramados a favor de programas de emprego e de apoio às pequenas e médias empresas.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). - Herr Präsident! Es handelt sich hier um drei gute Berichte. Ich danke den Berichterstattern für ihre Arbeit. Aber entgegen der heutigen Diskussion bin ich froh, dass immer mehr Menschen, auch immer mehr Politikern, klar wird, dass Wachstum und Beschäftigung im Mittelpunkt der europäischen Wirtschaftspolitik stehen müssen, und nicht nur die Haushaltskonsolidierung.

Um die Produktivität der nationalen Volkswirtschaften zu stärken, brauchen wir allerdings auch einen fairen Wettbewerb ohne Sozialdumping. Da gibt es noch viele Elemente, die wir in Europa verbessern müssen, unter anderem auch wirksame Arbeitskontrollen über Grenzen hinweg, aber auch die direkte Sanktionierung von Illegalität am Arbeitsmarkt und Sozialdumping, weil der Lohnunterbietungswettbewerb uns in Europa auch nicht weiterbringen wird. Es ist endlich an der Zeit, zu handeln. In einem Europa des Kampfes um die niedrigsten Lohn- und Arbeitsbedingungen begeben wir uns auf den falschen Weg. Ich unterstütze die Forderung der Berichterstatter und will nochmal betonen, dass nur, wenn die sozialen Indikatoren verbindlich in die länderspezifischen Empfehlungen integriert werden können, ...

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, hyvät komission jäsenet, talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tulee parhaimmillaan olla jäsenvaltioita talousuudistuksiin ja rakenteellisiin muutoksiin kannustavaa, mutta kansallisen budjettisuvereniteetin on säilyttävä. Muuten tämä ohjaus koetaan helposti Brysselin pakkopaidaksi.

Velkaantumiskehitys jäsenvaltioissa on pysäytettävä, sillä muuten jätämme lapsillemme ja lapsenlapsillemme aivan kestämättömän taakan. On ollut huolestuttavaa kuulla, kuinka vasemmisto haluaisi olla lisäämässä velkaantumiskehitystä entisestään.

Hyvinvointiyhteiskunta voi perustua vain kattavaan verojärjestelmään, jossa verorasitus jakautuu oikeudenmukaisesti. Monien kriisimaiden ongelmien ytimessä on veronkantoon nähden ylimitoitettu julkinen sektori. Muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto IMF suosittaa progressiivisuuden lisäämistä ja verotuksen parantamista. Samoin verotuksen on huomioitava yritysten kasvun ja työpaikkojen luomisen mahdollisuus. Jäsenvaltioille kuuluu vastuu verojärjestelmien saattamisesta kuntoon.

Olen tässä keskustelussa myös vierastanut niitä sävyjä, joissa verorahoitteinen sosiaalipolitiikka haluttaisiin yhä enemmän yhteiseen ohjaukseen. Indikaattoreilla voidaan toki seurata jäsenvaltioiden tilannetta, mutta on nähtävä, että esimerkiksi laajat universaalit sosiaalipalvelut jäävät hyvin helposti huomioimatta tällaisissa yksittäisiä lukuarvoja listaavissa taulukoissa, joten näissä tulkinnoissa on oltava varovainen. Tärkeintä on tunnustaa, että jäsenvaltioiden talouden rakenteet ja kilpailukyky ovat erilaisia. Siksi tarvitaan erilaista politiikkaa eri maissa.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente Rehn, lei è uno sportivo. Immagini che su una pista di atletica leggera ci siano tre corridori: uno può essere tedesco, uno finlandese, uno italiano. Quello italiano non riesce a correre perché ha due pesi ai piedi. Può liberarsi di un peso con una chiave che ha soltanto lui – l'atleta italiano – e noi speriamo che il nuovo governo che si è data l'Italia riesca a liberarsi da quel peso. Ma l'altro peso ha bisogno di due chiavi: una ce l'ha l'atleta italiano e l'altra ce l'ha l'Europa.

Signor Vicepresidente Rehn, questa crisi ci lascia in eredità molti squilibri e molte diseguaglianze nei paesi della zona euro. Ci lascia una crescita debole e soprattutto poco caratterizzata dal punto di vista qualitativo, sostenibile e di lungo termine. Per superare questi problemi noi abbiamo bisogno di favorire gli investimenti nei settori strategici di cui parlava il Presidente Barroso, soprattutto nei paesi in cui la ripresa appare più debole. La spesa per investimenti non è la stessa cosa della spesa corrente e la Commissione dovrebbe dare la possibilità di usare le risorse necessarie per fare questi investimenti strategici verificando che ogni singolo euro non vada sprecato per spese improduttive.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, it has been a lengthy debate and I was here for most it. The word that I did not hear very often was ‘confidence’. We need to say, very clearly, that what business, students, parents and Europe as a whole need is confidence. What the Commission said has helped to rebuild confidence and what the Member States and the Commission have done – despite the negativity – has restored stability and confidence. Let us be clear about that message.

Secondly, I have heard a great deal about jobs and growth, but we are missing a key word here. In Ireland we had jobs and growth to beat the band during the Celtic Tiger era: but it was unsustainable. Let us talk about sustainable jobs and growth. My third point: let us talk about spending – money, cuts, etc. We have wasted money; we have thrown money at problems. We need quality spending of Member States’ budgets, just as we need quality spending of the European Union’s budget. Let us work to that end.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum einen ist ein Teil der Krise die Staatsschuldenkrise. Sie ist dadurch entstanden, dass Staaten über ihre Verhältnisse gelebt haben, also mehr Geld ausgegeben haben, als sie eingenommen haben. Interessant ist, wenn der Präsident des griechischen Rechnungshofs im Haushaltskontrollausschuss sagt, er hatte weder die rechtlichen noch die tatsächlichen Mittel, um das zu verhindern. Da kann man nur sagen: Wir müssen die Haushaltskontrolle verbessern. Das[nbsp ]heißt, wir brauchen solides Wirtschaften in den öffentlichen Haushalten in den Mitgliedstaaten.

Das Zweite ist: Der Euro ist weder Ursache noch Lösung der Probleme. Die Probleme liegen in der Realwirtschaft. Wir müssen in der Realwirtschaft durch Existenzgründungen, durch bessere Bedingungen für kleine und mittlere Unternehmen, durch Unternehmenskredite, durch Technikfreundlichkeit, durch moderne Erfindungen dafür sorgen, dass Produkte erfunden werden, die auf den Weltmärkten auch verkauft werden können. Das heißt, nur wenn wir in der Realwirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad kommen, können wir auch wieder Beschäftigung erhalten, und dann haben die Staaten auch die Einnahmen, die sie brauchen, um ihre Ausgaben für Sozialleistungen zu tätigen!

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). - Monsieur le Président, merci tout d'abord à M.[nbsp ]Gutiérrez[nbsp ]Prieto pour son rapport en commission de l'emploi et des affaires sociales, qui nous rappelle que les aspects sociaux et économiques sont indissociables. En effet, nous ne pouvons pas aborder la coordination des politiques économiques et budgétaires des États membres sans rappeler que 24[nbsp ]% de la population de l'Union européenne est aujourd'hui menacée de pauvreté et d'exclusion sociale.

La Commission européenne et les États membres doivent donc proposer de nouvelles mesures ambitieuses pour garantir des emplois et des revenus décents et lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres. Les politiques d'austérité ont eu des effets sociaux néfastes, que nous ne pouvons pas accepter. La prise en compte d'indicateurs sociaux et d'emploi dans l'évaluation des politiques économiques et budgétaires des États membres va dans le bon sens, mais elle ne constituera une réelle avancée que si ces indicateurs sociaux ont le même poids que les indicateurs économiques, afin de réduire les inégalités de richesse, si élevées aujourd'hui.

Enfin, les choix d'orientation des politiques économiques –[nbsp ]des décisions qui influeront directement sur la vie des citoyens[nbsp ]– ne peuvent se faire sans un contrôle démocratique des élus et sans le dialogue[nbsp ]...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, iz hrvatske perspektive neke predložene smjernice ostavljaju jako dobar dojam. Fiskalna konsolidacija, strukturne reforme te model rasta koji se ne temelji na gomilanju prekomjernog duga trebaju biti prioritet svake odgovorne vlade. Pozdravljam i poziv na pojednostavljenje poreznih sustava. Smatram kako se fiskalna konsolidacija ne smije svesti na dodatno porezno opterećenje, već mora podrazumijevati odgovorne i hrabre poteze na rashodovnoj strani proračuna.

Međutim, vizija uređenja tržišta rada ne ostavlja tako dobar dojam. Mobilnost radne snage, a naročito mladih, nije dugoročno rješenje jer dovodi do koncentracije najkvalitetnijih radnika u bogatim članicama dok će one siromašnije biti osuđene na ekonomsku i demografsku propast. Navođenje problema odljeva mozgova, koji se već pojavio u članicama koje su najviše pogođene krizom, ipak budi nadu da ćemo razorne posljedice otvorenog propagiranja i poticanja mobilnost uvidjeti prije nego one unište pola europskog kontinenta.

 
  
MPphoto
 

  Nikola Vuljanić - Gospodine predsjedavajući, uspjeh ili neuspjeh gospodarske politike Unije… [predsjednik je prekinuo govor]

[nečujno]

… upravo nedostatak perspektive. Politika rezanja, austerity policy, udara tamo gdje najviše šteti i boli, udara na standard radnika, na zdravstvo, obrazovanje i slične sektore. Nema napretka u siromaštvu. Solidarnost i više zajedništva ključni su za uspjeh europskih politika. Europa nije samo bogati sjever, uspješna Njemačka ili socijalna Švedska. Europa je i 26 milijuna nezaposlenih, rastuća bijeda na jugu i sve veće socijalne razlike. Očito je potreban novi i drugačiji društveni dogovor o pravcima razvoja europskog društva kao cjeline. Ovaj sustav ne samo da je nemoralan, on ne daje rezultate.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Semestre europeo è solamente l'ennesimo strumento con cui si vogliono imporre misure dall'alto. In Italia, in passato, ci lamentavamo dei nostri politici, poco lungimiranti e molto corrotti. Il governo burocratico di Bruxelles è riuscito addirittura nella difficile impresa di farci rimpiangere i nostri vecchi governanti. Questi, infatti, erano spesso a contatto con il popolo e sapevano le richieste e le necessità della gente, non come i Commissari e i funzionari che vivono in un mondo tutto loro, nel quale conta solo la teoria economica.

La realtà è, purtroppo, ben diversa, come dimostrano i nostri giovani senza lavoro e le imprese che chiudono ogni giorno in nome di misure che non hanno portato alcun beneficio, ma solo danni e miseria.

Non possiamo continuare in questa direzione e mi stupisco che manchi anche la minima autocritica, la capacità di riconoscere i propri errori. Sono tuttavia convinto che a maggio sarà il popolo europeo a far sentire la sua voce e il suo malessere e allora forse si dovrà cambiare, sarete costretti a cambiare, prima che sia troppo tardi.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. - Mr President, let me first of all thank you for this very serious and substantive debate today. I would also like to thank and congratulate the rapporteurs of the various committees for their very thorough and hard work. I have listened carefully to the remarks made here today and I note that there seems to be quite broad support for the key priorities identified in the Annual Growth Survey.

I also want to thank the Greek Presidency and Greek Government for their work for the Annual Growth Survey, including working for the single market, especially in the field of services, which Mr Kourkoulas referred to. I very much appreciate and commend the efforts of Greece to restore economic growth and job creation under very difficult circumstances and following decades of economic and policy mismanagement. I have to say that I find certain personal attacks, especially by Mr Farage, against Minister Kourkoulas utterly unfair both to him personally and to his country, Greece.

I am actually very proud of having worked with you, Mr Kourkoulas, when you were posted in Sofia and Sarajevo when we worked together for the success of the stabilisation of the Western Balkans. European diplomacy will continue to need you and the positive contribution of Greece. As I have said before, when you need a good guy in a real trouble spot, I say: ‘call Kourkoulas’.

Now that the economic recovery is gaining ground we need to focus on strengthening its foundations and boosting sustainable growth and job creation. That is why we need to stay the course of economic reform, and in addition we need to work in order to restore bank lending for the sake of investment and job creation, especially by SMEs. We need to continue to modernise public administration, and we need to further tackle unemployment and the social consequences of the crisis. My colleague Laszló Andor will in a moment present the Commission’s views on policies for fighting poverty and unemployment.

I also want to thank Parliament for the key role it has played in developing the European Semester. The European Semester has been instrumental in driving the necessary structural reforms in the Member States and raising these reform goals to the political agenda.

Later on today here in Strasbourg I will present the Commission’s winter economic forecast. It is a very realistic forecast and it shows that Europe’s economic recovery, which began in the second quarter of 2013, will continue gaining strength and spreading across countries, while at the same time becoming more sustained and balanced. However, as is typical following a deep financial crisis, the recovery still remains modest – too modest. In many parts of Europe, unemployment remains at intolerable levels. Excessively tight lending conditions, especially for SMEs, remain a serious bottleneck to growth and we also have many other problems and challenges.

Therefore, we cannot be complacent. Further decisive action is urgently needed. Our focus must now be squarely on strengthening the recovery. We should put all efforts into continuing and reinforcing the recovery process. We shall proceed on the basis of common economic and policy priorities agreed together, and on the basis of an open dialogue that constitutes the basis for strong democratic legitimacy and accountability. This necessarily implies a key role to be played by you, the European Parliament. Only then can we ensure that Europe moves effectively from modest recovery to strong and sustainable growth and job creation.

To conclude, one Member criticised President Barroso for painting too rosy a picture of the economic situation in Europe. That is certainly not the case. Yes, we must avoid any illusory over-optimism, but at the same time we must stay away from nihilistic pessimism which does not recognise any progress made and thus only erodes Europe’s confidence and self-confidence. What we need is a reinforcement of confidence, and we need strong self-confidence to overcome this crisis.

Instead of over-optimism or pessimism, we need realistic reformism by reinforcing the recovery that is now under way. That means we need to unleash our growth and jobs potential by improving the lending conditions of SMEs, which are the backbone of job creation in Europe; by completing the single market, especially in services and in the digital economy; and by investing in sustainable green growth and turning innovations in that field into competitive products and services – that is, into new businesses and new jobs for Europeans; and also by tackling the problem of youth unemployment and poverty, which is a key priority of the Commission.

 
  
MPphoto
 

  László Andor , Member of the Commission. - Mr President, I must indeed echo Vice-President Rehn. Tackling youth unemployment and poverty are priorities for us.

There are very important developments. Not only economic growth, but also growth in jobs, is coming back. But, as Mr Barroso and Mr Rehn always say, this is also a time when we need to avoid complacency and focus on quality. Unemployment is indeed falling, but youth unemployment has not yet started to fall; working conditions have not yet started to improve and poverty is still continuing to increase in a number of Member States.

That is why the actions which we have been launching recently have to be taken very seriously. Most importantly I should mention the Youth Guarantee: a proposal to ensure that young people do not become unemployed for longer than four months, and that the public employment services function better in the southern European Member States, in order to deliver a proper Youth Guarantee, supported by additional EU funding.

Because of the short amount of time available, let me just highlight that on 8[nbsp ]April we will be holding a conference in Brussels at which President Barroso, Prime Minister Samaras, and the Head of the ILO will be present, in order to take stock of the implementation of the Youth Guarantee and discuss what else needs to be done at this time. As I have said, it is not only the number of jobs we have to focus on, but also the quality of the employment, especially for young people. This is why proposals like the Quality Framework for Traineeships are very important. This will be discussed in the EPSCO Council in early March and hopefully also approved by the EPSCO.

There are a number of countries, including, for example, the United Kingdom, where despite the fall in unemployment poverty is relatively high and a very serious issue. Poverty, as explained by the Employment and Social Developments in Europe Review for 2013, is a serious issue. Policies introducing or maintaining a minimum wage in the Member States play a significant role here. In order to tackle poverty in old age, we launched a White Paper two years ago, and at another conference in Brussels at the end of March, together with Vice-President Rehn and Michel Barnier, we will look into the implementation of measures such as pension reforms, as well as other measures like the portability of occupational pensions, which will need to ensure that pensions in Europe are sustainable and adequate in the long run.

Finally, let me just highlight the importance of the social dimension of the MFF, which Parliament and the Council created together, following the Commission’s proposal, on important aspects such as, for example, a minimum share of and within the Social Fund to support social inclusion measures. The Social Fund’s capacity in this respect, together with some smaller instruments like the Fund for aid for the most deprived (FEAD) and the Employment and Social Innovation instrument, will have to provide the necessary support for Member States to be able to tackle poverty and to ensure that we can make progress in the area of social cohesion, as envisaged in the Europe 2020 strategy. To do this, we of course count on the social partners and on the contribution of the social NGOs, both within the Member States and at EU level.

 
  
MPphoto
 

  Dimitrios Kourkoulas, President-in-Office of the Council. - Mr President, honourable Members, let me first express my thanks to Vice-President Olli[nbsp ]Rehn for his kind words. I indeed had the chance and the pleasure to work under his political guidance during the very important and historic period of the completion of the fifth enlargement and the opening-up of the European perspective to the Western Balkan countries. He should be proud of the personal contribution he made to these historic European developments.

The debate today has demonstrated clearly that the European Semester is not just an obscure bureaucratic procedure of interest to the institutions. We have discussed the issues which are in the forefront of citizens’ minds: public services, wages, unemployment, poverty and education. These are issues of concern to all of us, since they affect all our citizens irrespective of their home country. It is also the case that developments in one Member State can have a sometimes significant impact in other Member States, and therefore all these issues are of common interest.

There is discussion about the situation. I think everybody agrees that there has been progress, but that this progress is not sufficient. I do not think anybody can deny that fiscal adjustment is underway and has given good results so far. Let me remind you at this point that my own country has made a tremendous adjustment from a 15% deficit in 2009 to less than 3% today and, already in 2013, to a primary budgetary surplus. Reforms are also giving results and, for the first time since 1948, Greece has a positive current account balance.

Other Member States which were hit by the crisis, such as Ireland and Portugal, have also achieved positive results. We should, of course, ensure better balance between economic and employment and social concerns, and the presence here today of both Vice-President Olli Rehn and Commissioner László Andor is symbolic of the balance which we need.

The inclusiveness of growth is one of the main principles of the Europe 2020 strategy. The priorities of this year’s Annual Growth Survey endorsed by the European Council include tackling unemployment and the social consequences of the crisis. Let me remind this House also that in the economic field there are binding tools backed by sanctions. In the social field we still largely rely on the open method of coordination.

I would also like to recall that the social scoreboard is one of the innovations of the 2014 Semester. The Commission proposed this scoreboard in its draft joint employment report in the autumn and it was approved by the EPSCO Council and then by the European Council in December. We expect the EPSCO Council in March to adopt the joint employment report, including the scoreboard.

The debate as a whole underlines that the European Semester merits our full attention. I hope that all the issues which were discussed today in this House will be at the forefront of your electoral campaigns so that the citizens of Europe can consider they have a direct stake in the policies which have been enacted to achieve a stronger and more competitive European Union and a European Union with stronger social and economic cohesion.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati, relatore. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi, i Commissari e il rappresentante del Consiglio per le osservazioni e i commenti che hanno fatto alle nostre relazioni. Proprio partendo da questi commenti vorrei ritornare rapidamente su due aspetti che mi paiono molto importanti.

Siamo tutti d'accordo che il Semestre europeo è uno strumento innovativo di grandi potenzialità. Perché queste potenzialità vengano esercitate compiutamente, però, io credo che siano decisivi la consultazione e il coinvolgimento delle parti sociali e di tutte le forme di rappresentanza collettiva che hanno a cuore non soltanto i problemi di chi lavora nei settori strategici che dovrebbero comporre l'azione del Semestre europeo, ma anche dei cittadini, nella loro funzione di consumatori. La consultazione va fatta, è un elemento di democrazia sostanziale che dobbiamo rafforzare, cercando di anticipare al massimo la discussione sugli aspetti che riguardano le priorità e poi le singole ricadute di ciascun provvedimento, dunque nella fase di costruzione esattamente come nella fase di verifica.

Il secondo aspetto, ugualmente importante, è quello che riguarda i contenuti delle nostre azioni. Noi non possiamo limitarci a utilizzare strumenti di rilevazione quantitativi, ma abbiamo bisogno di puntare alla qualità, verificare cioè che effetto producono i provvedimenti dei quali discutiamo e che poi decidiamo di adottare, in modo tale che ci sia il massimo di resa possibile.

A questo proposito anche le procedure d'infrazione andrebbero riviste. La procedura d'infrazione deve essere considerata l'estrema ratio, l'ultimo provvedimento da mettere in campo; cammin facendo, dove si dovessero verificare delle condizioni diverse da quelle auspicate, bisognerebbe che Commissione e Consiglio intervenissero presso gli Stati membri per riportarli sulla giusta via. Soltanto in questo modo avremo il massimo di resa dalle azioni che proponiamo e, soprattutto, non avremo l'uso semplicemente dell'atto punitivo a fronte invece della necessità e dell'utilità di promuovere e d'incentivare comportamenti positivi.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto, Ponente. - Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo todas las intervenciones y subrayando algo que se ha mencionado aquí: la complementariedad de los tres informes. Entre los tres se dibuja la realidad de una economía europea que, es verdad que presenta mejoras desde el punto de vista macroeconómico, pero también ofrece una dramática cara social.

El problema del discurso de hoy del señor Barroso es que ha querido subrayar demasiado lo primero, obviando totalmente lo segundo; y obviar la realidad no hace que desaparezcan los problemas, sino todo lo contrario, que los agraven.

El señor Barroso y muchos diputados hoy del Partido Popular nos han querido hablar de los beneficios de la consolidación fiscal, pero lo defienden con algunas afirmaciones que no son verdad. Ha dicho el señor Barroso que hay algunos que siguen defendiendo hoy el déficit («gastar lo que no se tiene») y no es verdad. Lo que estamos defendiendo precisamente es otro ritmo de consolidación fiscal que es radicalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque hay estudios que nos están diciendo que un ritmo distinto de consolidación fiscal hubiera evitado, en términos porcentuales, mucha más destrucción de empleo que algunas de las reformas laborales que se están haciendo y que tanto promueve la Comisión en este proceso de semestre europeo.

Miren, lo más alarmante es que creamos este proceso del semestre para aumentar la coordinación de las políticas económicas, para impulsar el crecimiento y favorecer la cohesión. Y la realidad es que, cuatro años después, solo hemos tenido una receta única que no ha favorecido precisamente el crecimiento económico, han aumentado las divergencias económicas y, sobre todo, las desigualdades sociales.

Y ahora es nuestra responsabilidad poder corregirlas, considerando los elementos sociales y de empleo en pie de igualdad con los macroeconómicos, con una acción dirigida a estimular el conocimiento, reestructurando la deuda privada — a la que nadie ha hecho hoy referencia—, que es tan alarmante y más preocupante en términos de sostenibilidad, por ejemplo, que la deuda pública, y también haciendo un verdadero plan de inversiones.

Quiero terminar agradeciendo asimismo el trabajo de los ponentes alternativos, del resto de ponentes de los demás informes y, sobre todo, de Ana Ahijado, pues no cabe duda de que sin su trabajo no podría haber elaborado este informe del que tan orgulloso me siento.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer, rapporteur. - Mr President, I want to thank, first of all, all the colleagues who have worked on this report. Both in the Committee on Economic and Monetary Affairs and in the Committee on Employment and Social Affairs we found a very good, a very strong and a very clear compromise which also sends a very clear signal to the Council and to the Commission.

I must say after listening to the debate that I do not think that the European Semester is from the right or from the left. I think that we, as the European Parliament, should take up our role in this process much more maybe than we do today.

We have of course, after the very difficult economic situation, taken a road ahead, also supported by this Parliament: a road of reducing deficits and balancing budgets; a road of implementing economic reform; a road of modernising social protection; but also a road of investing in education, research and development.

We cannot go back and restore the mistakes which were made at the start and the onset of the creation of the euro. But I do feel that we must do our utmost – and maybe it is the task of our generation – to make sure that we correct the mistakes and take a clear path forward.

My report and the report by Mr[nbsp ]Gutiérrez Prieto start this process and provide a clear path forward: a combination of more democratic accountability, a combination of solidarity with conditionality and clear responsibilities, and also more room for private investment, to boost investment and to improve entrepreneurship and create jobs and growth.

These reforms are not, of course, always pleasant but it is also our job as politicians to have the courage to defend the road taken and the benefits it will bring in the long term. This is, I think, our job as politicians and also the job of our generation. We could not continue with business as usual. We could not continue along the road that was taken 20 years ago, so it is now time for a new path.

I think that with more democratic control – we are here in the European Parliament, the centre of European democracy – that if we can take a step forward here, if we can continue along the path that we have followed, we will reconnect with economic growth, we will reconnect with job creation and we can offer the young generation of Europe a future.

 
  
MPphoto
 
 

  President. - The debate is closed. The vote will take place at noon.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. Dnešní debata o evropském semestru ukázala, že pro překonání krize se musíme soustředit na posílenou spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie. Musíme dále bojovat proti nezaměstnanosti mladých a nezaměstnanosti vůbec. Nezaměstnanost se může eliminovat pouze růstem a posílenými investicemi do hospodářského růstu. Růst se ale musí doplnit nástroji, které sníží sociální nerovnost. Jsou to nástroje jako vytvoření pracovních míst, ochrana zaměstnanců, zlepšení systému vzdělávání, aby se mladí lidé rychle uplatnili na pracovním trhu. Domnívám se, že i solidarita a spolupráce mezi členskými státy je tady klíčová. K tomu patří i spolupráce v rámci bankovní unie a fiskální politiky. Proto jsem ráda, že minulý týden oznámil premiér Sobotka v Bruselu, že se Česká republika chystá na podepsání fiskálního balíčku a že ve střednědobém horizontu plánuje zavedení eura. Považuji to za správný krok směrem k posílení spolupráce České republiky s Evropskou unií.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. În primul rând, doresc să salut afirmația domnului Președinte Barroso potrivit căreia predicțiile economice pentru anul 2015 sunt favorabile unei redresări economice. Cu toate acestea, nu putem să uităm adevăratele provocări cărora trebuie să le facem față prin intermediul unor acțiuni concertate la nivel european: șomajul și consecințele sociale negative ale crizei. Executivul european a recunoscut, de altfel, că obiectivele Strategiei Europa 2020 nu vor putea fi atinse, ceea ce ar afecta grav credibilitatea politicilor europene. De curând, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică atrăgea atenția asupra potențialului destabilizator al unei tinere generații „pierdute”. De aceea, o schimbare esențială a strategiei economice trebuie să fie consolidarea fiscală bazată pe creștere durabilă și echilibrată din punct de vedere social, în detrimentul politicilor bazate pe austeritate. Nu în ultimul rând, consider că un „parteneriat în favoarea convergenței” cu instituțiile europene ar putea stimula statele membre să intensifice cooperarea economică, dar și reformele întreprinse la nivel național, cu condiția creării unui mecanism financiar în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), írásban. Az Európai Szemeszter legfontosabb eleme a gazdasági stratégiák megváltoztatásán alapszik. Ennek ki kell terjednie a foglalkoztatás, a gazdaság és a költségvetés területére egyaránt. Az egyetlen járható út az egységes piaci, gazdasági növekedés elősegítése, a foglalkoztatás növelése, új munkahelyek teremtése és a munkanélküliség csökkentése, a megszorítások helyett, mely inkább hátráltató tényező a fejlődésben. Az alacsony fizetések és nyugdíjak mellett nem lehet elérni, hogy a gazdaság újra növekedjen. Az európai gazdaság még mindig veszélyben van, nem rázódott helyre. A versenyképesség eléréséhez az EU-nak be kell fektetnie kutatásba, oktatásba, új technológiákba. Ehhez az összes tagállamnak össze kell fognia, nem elég, ha a nehézségekkel küzdők tesznek erőfeszítéseket a helyzet rendbe hozásának érdekében. Minden tagállamnak egyaránt viselnie kell a terheket. Ezért szükséges egy közös európai finanszírozás létrehozása, a megszorítások okozta károk helyrehozására. Fontos megerősíteni a tagállamok parlamentjeinek pozícióját az Európai Szemeszterben, hogy ezzel hangsúlyozzák a szociális és gazdasági krízis következményeit. Ezzel elősegítve a fenntartható gazdasági növekedést, előtérben a foglalkoztatás minőségi javulásával, és a szociális normák növekedésével.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. W minionym roku bez pracy było ponad 26 mln osób, a poziom długotrwałego bezrobocia przekroczył historyczne granice. Co czwarta młoda osoba, a w niektórych krajach nawet co druga, pozostaje bez pracy. Nierówności w poziomie bezrobocia pomiędzy państwami członkowskimi osiągnęły nienotowany od dawna poziom 10 punktów procentowych. Coraz więcej osób zmuszonych jest do migracji zarobkowej. Skutki wzmożonej mobilności pracowników obserwujemy w postaci wyników ostatniego referendum w Szwajcarii czy nastrojów społecznych w Wielkiej Brytanii.

Musimy sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj w Europie najważniejszy do rozwiązania jest problem wysokiego bezrobocia. Wzrost gospodarczy i lepsze wyniki finansowe firm nie przekładają się na wzrost zatrudnienia, szczególnie w państwach o niskiej konkurencyjności i mało elastycznym rynku pracy. Wbrew temu, co sugeruje sprawozdanie, nie da się we wszystkich krajach członkowskich wprowadzić elastycznej ochrony socjalnej (model flexicurity). By model ten się sprawdził, potrzebna jest skandynawska solidarność społeczna i kultura polityczna – tego zaś nie da się wprowadzić odgórnie. Dzisiaj pierwszoplanowym zadaniem Unii powinno być zwrócenie uwagi na znaczenie kwestii społecznych. Cieszy zatem, że po raz pierwszy w rocznym sprawozdaniu uwzględniono wskaźniki dotyczące polityki społecznej i polityki zatrudnienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. Uważam, ze semestr europejski staje się skutecznym instrumentem koordynacji i monitorowania polityki gospodarczej państw członkowskich, choć napięty harmonogram stanowi poważne utrudnienie dla właściwego przebiegu konsultacji, zarówno z Parlamentem jak i z partnerami społecznymi. Ponadto, konieczne jest wypracowanie wskaźników, które adekwatnie pokazywałyby sytuację społeczną i zatrudnieniową poszczególnych państw i umożliwiły porównywanie aktualnych danych. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że największym wyzwaniem jest obecnie utrzymanie tempa reform. Jednakże, aby w pełni wykorzystać efekty reform strukturalnych w poszczególnych krajach i całej Unii, a także aby zapewnić trwały wzrost gospodarczy, konieczne jest pełne funkcjonowanie jednolitego rynku. Jak wielokrotnie podkreślałem, niezbędne jest także lepsze dopasowanie systemów edukacji do wymogów rynku pracy oraz przewidywanie trendów w zakresie restrukturyzacji gospodarki i dostosowanie do nich oferty edukacyjnej oraz szkolenia doskonalącego.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. EÚ sa musí zmeniť. Je načase dať prácu na[nbsp ]prvé miesto. Dnes 27 miliónov Európanov si nedokáže nájsť zamestnanie vrátane takmer štvrtiny našich mladých. 120 miliónov Európanov žije na hranici alebo pod[nbsp ]hranicou chudoby. Tvorba pracovných miest pre mladých je výzvou, ktorá sa týka súčasnej aj budúcej mladej generácie a zároveň naším dlhodobým záväzkom. Na[nbsp ]tvorbu pracovných miest potrebujeme ambicióznu priemyselnú politiku, investície do sociálnej ekonomiky a podporu malým a stredným podnikom, ktoré sa bez[nbsp ]možnosti získať externé zdroje, nezaobídu. Potrebujeme prísne pravidlá v[nbsp ]sociálnej oblasti: rovnaká odmena za rovnakú prácu; ochrana práv pracovníkov; dôstojnosť práce. Je načase oživiť ekonomiku. Čisto úsporné opatrenia poškodili naše ekonomiky a[nbsp ]na[nbsp ]to doplatili tí najslabší. Na tvorbu pracovných miest a oživenie ekonomiky potrebujeme využívať inovácie, vedu a výskum, vzdelávanie a rozumnú priemyselnú politiku. Objavy z európskych laboratórií a univerzít vytvoria viac pracovných miest pre európskych pracovníkov. Potrebujeme koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík v eurozóne a predvídať možné sociálne dopady.

Treba prísne strážiť verejné financie, zbavovať sa balastu a investovať tam, kde to prinesie najväčší úžitok občanom. Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom sú rozhodujúcimi prioritami na dosiahnutie spravodlivého daňového systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich kann den Optimismus der Kommission nicht teilen; es stimmt, wir haben wieder Wachstum in Europa – dieses wird aber von der katastrophalen Situation auf den Arbeitsmärkten überschattet. Die Bürgerinnen und Bürger spüren nichts von dem minimalen Wirtschaftswachstum, von der Erholung der Märkte! Was sie spüren, ist das „Wachstum“ bei der Langzeitarbeitslosigkeit; die hat mittlerweile ein Rekordniveau erreicht! Die Situation auf den Arbeitsmärkten ist katastrophal – EU-weit sind 23[nbsp ]% aller Jugendlichen arbeitslos! Steigt die Armut, steigt die Kindersterblichkeit! Genau das wird auch in einer jüngsten Studie belegt: In Griechenland hat die Säuglingssterblichkeit um 43[nbsp ]% zugenommen! Wir dürfen die Augen nicht vor der Realität verschließen: Die Kommission muss endlich mit konkreten Maßnahmen reagieren – die rasche Umsetzung der Finanztransaktionssteuer, die Bekämpfung der Steuerflucht, mehr Investitionen in Bildung, Forschung, Innovation, um wieder Arbeitsplätze zu schaffen – all das sind Maßnahmen, mit denen den Bürgerinnen und Bürgern geholfen werden kann!

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. Europejski semestr , czyli europejski okres oceny koordynacji polityki gospodarczej, został ustanowiony na mocy jednego z rozporządzeń sześciopaku w listopadzie 2011 r. Stanowi on podstawowe ramy wzmocnionego zarządzania gospodarczego w UE. Ma on na celu łączyć działania przewidziane w strategii „Europa 2020” oraz w tzw. pakcie fiskalnym. Obecnie mamy już czwarty cykl europejskiego semestru. Co istotne, w tym roku widoczne są już pewne oznaki poprawy w europejskiej gospodarce. Niektóre pogrążone w kryzysie kraje strefy euro, które podjęły trudne reformy, powoli opanowują sytuację – zmniejsza się ich nierównowaga w handlu i rośnie konkurencyjność. To z kolei ma przełożenie na powolny powrót zaufania do rynków finansowych i spadające koszty finansowania długu.

Najpilniejszym zadaniem stojącym przed UE, a w szczególności strefą euro, jest jak najszybsze ukończenie budowy unii bankowej opartej na trzech filarach: wspólnym jednolitym systemie nadzoru finansowego, wspólnym systemie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji banków oraz wspólnym systemie gwarantowania depozytów. Zbliżamy się do końca prac nad drugim filarem unii bankowej, który powinien zostać utworzony jeszcze przed wyborami europejskimi. Istnieje więc szansa na ukończenie budowy całej struktury w najbliższych kliku latach. Unia bankowa powinna przyczynić się do uchronienia UE przed podobnymi kryzysami w przyszłości.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. Podczas dzisiejszej debaty kolejny raz poruszamy ważne społecznie problemy. Dyskutując nad europejskim semestrem na rzecz koordynacji polityki gospodarczej zajmujemy się też tymi zagadnieniami, które bezpośrednio wpływają na sytuację ekonomiczną wszystkich państw członkowskich. Ilość miejsc pracy, realna wysokość płac, czy też bezpieczne i stabilne emerytury warunkują ekonomiczną zasobność Europejczyków. To właśnie od niej zależna jest zdolność przezwyciężania negatywnych skutków kryzysu i to zarówno przez poszczególne państwa, jak i całą Wspólnotę. Dlatego koordynacja polityk gospodarczych musi być nakierowana na osiągnięcie jak najlepszego efektu służącego ekonomicznemu pobudzeniu państw i całej Unii Europejskiej. Walka z bezrobociem, wykluczeniem społecznym, działania sprzyjające rozwojowi programów, dzięki którym osoby zagrożone utratą pracy mogą zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności poprawiające ich sytuację na rynku pracy, czy też finansowanie programów kierowanych do młodych ludzi, zachęcających ich do podejmowania kształcenia, to tylko niektóre z niezmiernie ważnych, wspólnych priorytetów, jakie powinny być zalecane państwom członkowskich. Dlatego gorąco apeluję zarówno do Rady Europejskiej jak i Komisji, by koordynując w ramach semestru europejskiego polityki gospodarcze, szczególny nacisk kładły na finansowanie programów sprzyjających pobudzaniu i rozwojowi rynków pracy, a także przeciwdziałaniu bezrobociu szczególnie wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego braku pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. Het sociaal scorebord maakt voor het eerst deel uit van de Annual Growth Survey en dus van het Europees semester. Het sociaal scorebord wordt door de Europese Commissie naar voren geschoven als een concrete stap in de versterking van de sociale dimensie van de EMU. Dit mag niet als 'zoethoudertje' gebruikt worden om de lastige vragen naar een sociaal Europa mee te counteren. Ik wil duidelijk benadrukken dat zo'n sociaal scorebord enkel zin heeft als er ook acties aan gekoppeld worden.

Immers, wat heeft het voor zin sociale indicatoren in kaart te brengen om er vervolgens niets mee te doen? De Europese Commissie inventariseert reeds geruime tijd macro-economische indicatoren van de lidstaten. Deze vormen de basis voor strakke begrotingsdoelstellingen die aan de lidstaten worden opgelegd. Zolang de Europese Commissie de lidstaten bindende macro-economische doelstellingen oplegt maar sociale doelstellingen louter vrijblijvend meegeeft, zullen we er nooit in slagen de Europese Unie te laten heropleven.

Mijn pleidooi is dan ook eenvoudig én duidelijk: geen afdwingbare begrotingsdoelstellingen of strakke macro-economische doelstellingen zonder dat deze in evenwicht worden gebracht door afdwingbare sociale doelstellingen. Economische maatregelen op gelijke voet met sociale maatregelen dus. Enkel zo kan er werk gemaakt worden van de sociale heropleving van Europa.

 
  
 

(The sitting was suspended for a few minutes before the vote)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 

5. Szavazások órája
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

5.1. Tadeusz Cymański képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (szavazás)

5.2. A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett tagállamok (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (szavazás)

5.3. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. és 291. cikke) (A7-0011/2014 - József Szájer) (szavazás)

5.4. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0480/2013 - József Szájer) (szavazás)

5.5. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0010/2014 - József Szájer) (szavazás)

5.6. A Számvevőszék tagjainak kinevezése - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (szavazás)

5.7. Az eljárási szabályzat a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. cikkének módosítása (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (szavazás)

5.8. Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020. évi célérték (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (szavazás)

5.9. A közösségi védjegy (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (szavazás)

5.10. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (szavazás)

5.11. A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (szavazás)

5.12. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (szavazás)

5.13. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának feltételei (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (szavazás)

5.14. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (szavazás)

5.15. A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (A7-0183/2013 - Emer Costello) (szavazás)
 

Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Madame la Présidente, avant de procéder au vote du rapport de Mme Costello et de l'accord qui a été élaboré en codécision, nous avons besoin que le commissaire fasse, au nom de la Commission européenne, une déclaration sur le sort qui sera réservé aux épiceries sociales dans le cadre de cette nouvelle législation.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. - Madam President, the draft Regulation for the Fund for European Aid to the Most Deprived does indeed provide that the food and goods shall be distributed free of charge to the most deprived.

This choice was dictated by the Financial Regulation rules relating to the generation of revenue, which require that any amount gained when executing a project should be limited, or even deducted, from the EU contribution. This amount is subject to control. This does not mean that social groceries distributing food against a small fee cannot participate in the Fund. What is required from social groceries is that those products that are co-financed by the Fund are distributed free of charge.

Since I have the floor, let me take this opportunity to thank Parliament, and in particular the Committee on Employment and Social Affairs, for their critical role in defending this Fund. Without Parliament we would by no means be certain of having such a Fund today to express EU solidarity with the most deprived citizens.

 

5.16. A biocid termékek (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (szavazás)

5.17. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (szavazás)

5.18. A jogalkotási felhatalmazás és a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlása (A7-0435/2013 - József Szájer) (szavazás)

5.19. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (szavazás)

5.20. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (szavazás)

5.21. Az egységes piac irányítása (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (szavazás)

5.22. A növénynemesítés (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (szavazás)
MPphoto
 

  La Présidente. - Ceci clôt l'Heure des votes.

 

6. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek

6.1. Tadeusz Cymański képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que, no dia 7 de junho de 2013, às 13.08, na localidade de Szyldak, Polónia, um dispositivo de controlo da velocidade detetou que um veículo da propriedade de Tadeusz Cymański circulava a 86 km/h numa zona cujo o limite de velocidade é de 50 km/h. Foi enviado ao proprietário do veículo uma citação, datada de 3 de julho de 2013, referente a esta infração. Em resposta a esta citação, Tadeusz Cymański enviou à Inspeção-Geral da Circulação Rodoviária uma declaração redigida num formulário previamente impresso, segundo a qual concorda em pagar a coima aplicável sem revelar a identidade da pessoa que estava a guiar o veículo no momento da infração, contrariamente à obrigação que lhe cabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului deoarece infracțiunea nu a fost săvârșită în contextul desfășurării activității de deputat european. De asemenea, ea nu este legată de calitatea de membru al PE. De aceea, ridicarea imunității este un pas firesc pentru a lăsa justiția din Polonia să își facă datoria.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour la levée immunitaire de Tadeusz Cymanski, comme le préconisent tous les partis politiques

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. O Procurador do Ministério Público da República da Polónia apresentou um pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Tadeusz Cymański com respeito a um pedido de autorização para mover um processo penal a um membro do Parlamento Europeu, apresentado pela Inspeção-Geral da Circulação Rodoviária, relativo à infração a que se refere o artigo 96.º, n.º 3, do Código das Contraordenações vigente na Polónia. A infração alegada não tem uma ligação direta ou óbvia com o exercício das funções de membro do Parlamento Europeu por Tadeusz Cymański, nem constitui opinião ou voto expresso no exercício das suas funções enquanto membro do Parlamento Europeu, para os efeitos do artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia Assim voto favoravelmente o levantamento da imunidade parlamentar de Tadeusz Cymanski.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - La richiesta di revoca dell'immunità di Tadeusz Cymański è stata trasmessa dalla procura della Repubblica di Polonia il 23 ottobre 2013 e comunicata in Aula il 18 novembre 2013. Tenendo conto del fatto che, sebbene a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, il procedimento penale da avviare nei confronti del collega Tadeusz Cymański non è collegato in alcun modo alla sua posizione di membro del Parlamento europeo, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Tadeusz Cymański, no âmbito de um processo de infração leve às regras da circulação rodoviária e ao pagamento de uma coima relativamente reduzida. Uma vez que a Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que o processo que será movido a Tadeusz Cymański não tem qualquer ligação com o seu cargo atual de membro do Parlamento Europeu, concordo que se decida pelo levantamento da imunidade parlamentar de Tadeusz Cymański. Assim sendo, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. On the basis of the considerations presented and pursuant to Rule 7(3) of the Rules of Procedure, the Committee on Legal Affairs recommended that the European Parliament should waive the parliamentary immunity of Mr Tadeusz Cymański. Our Group supported that position.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Podržao sam zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom. Radi se o prometnom prekršaju i kazni koju je gospodin Cymanski već pristao platiti, no poljske vlasti ju ne mogu naplatiti ukoliko mu se ne oduzme parlamentarni imunitet. Uzimajući u obzir da navodni prekršaj nema nikakve očigledne veze s radom g. Cymanska u Europskom parlamentu, nema potrebe za aktiviranim imunitetom.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. - I agree with request for the waiver of the parliamentary immunity of Mr Tadeusz Cymański. Mr Cymański was recorded by a traffic enforcement camera while travelling at 86[nbsp ]km/h in a 50[nbsp ]km/h zone. He agreed to accept the fine. According to Article[nbsp ]8 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union, Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed by them in the performance of their duties. But this offence does not have a direct or obvious connection with Tadeusz Cymański’s performance of his duties as a Member of the European Parliament. Therefore, I support this request for the parliamentary immunity of Mr Cymański to be waived.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le 7 juin 2013 à 13 h 08, dans le village de Szyldak (Pologne), une caméra de contrôle routier a enregistré un véhicule appartenant à Tadeusz Cymański circulant à 86 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Une assignation datée du 3 juillet 2013 a été transmise en lien avec cette infraction au propriétaire du véhicule. En réponse à cette assignation, M. Cymański a transmis une déclaration sous forme pré-imprimée à l'inspection générale de la circulation routière dans laquelle il fait part de son intention de s'acquitter d'une amende pour avoir refusé de révéler – contrairement à l'obligation lui incombant – l'identité de la personne à qui il avait confié le véhicule concerné. Nous suivons l'avis de la commission juridique.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - Após tomar conhecimento do relatório apresentado e votado pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, e de acordo com o artigo 9.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, voto a favor do levantamento da imunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Podržala sam ovaj Prijedlog s obzirom da kazneni postupak koji se pokreće protiv Tadeusza Cymańskog ni na koji način nije povezan s njegovim položajem zastupnika u Europskom parlamentu, te s obzirom da u ovom slučaju Parlament nije našao dokaz za fumus persecutionis, tj. dovoljno ozbiljnu i konkretnu sumnju da je postupak pokrenut kako bi se dotičnom zastupniku nanijela politička šteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru deecizia Parlamentului European privind cererea de ridicare a imunității lui Tadeusz Cymański prin care se hotărăște să se ridice imunitatea lui Tadeusz Cymański. In conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European nu pot fi urmăriți, deținuți sau trimiși în judecată pentru opiniile sau voturile exprimate în exercițiul funcției lor. Ministerul Public al Republicii Polone a transmis la 23 octombrie 2013 cererea de ridicare a imunității lui Tadeusz Cymański. Cererea este prezentată în urma unei declarații scrise a dlui Cymański, prin care domnia sa a refuzat să respecte obligația de a dezvălui identitatea persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul indicat în raportul său de către Inspectoratul General de Poliție Rutieră și a acceptat să achite o amendă de 500 PLN în legătură cu delictul descris la articolul 96 alineatul (3) din Codul delictelor minore al Poloniei. Domnul Tadeusz Cymański a fost audiat de comisia de specialitate, în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul de procedură. Delictul prezumtiv nu are o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Tadeusz Cymański a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European și nu reprezintă opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European.

 

6.2. A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett tagállamok (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. - Kull għajnuna lis-sajjieda hija f´waqtha. Din l-għajnuna għandha tingħata f´rispett sħiħ lejn l-ambjent biex hekk, l-industrija tas-sajd tkun qed titħares anke ghall-ġejjieni. Kien hemm pajjizi fejn l-indusrija tas-sajd intlaqtet ukoll mill-kriżi ekonomika u dan ir-rapport jindirizza l-ħtiġijiet ta´ dawn il-pajjiżi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que a crise financeira e a recessão económica têm afetado desde 2009 a estabilidade financeira e o crescimento económico da União Europeia em geral e em especial os Estados-Membros sob assistência financeira externa. Estes últimos foram sujeitos a programas de ajustamento macroeconómico acordados com a Comissão Europeia, os quais abrangeram inicialmente sete Estados-Membros - Chipre; Grécia; Hungria; Irlanda; Letónia; Portugal; Roménia - sendo que atualmente apenas continuam sob assistência financeira Chipre, Grécia, Irlanda e Portugal. Estes quatro Estados-Membros sofrem graves restrições orçamentais e problemas de liquidez decorrentes da necessária consolidação orçamental, o que dificulta a execução dos programas operacionais. Creio que existe uma necessidade premente de promover condições que facilitem a gestão dos fundos da União Europeia, de modo a iniciar e agilizar os investimentos nos Estados-Membros sob assistência financeira, ao dinamizar projetos indispensáveis ao relançamento socioeconómico e desenvolvimento setorial.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. - La crisi finanziaria e la recessione economica hanno compromesso, dal 2009 e con effetti importanti, la stabilità finanziaria e la crescita economica dell'UE e degli Stati membri beneficiari di assistenza esterna in particolare. I paesi che ricevono assistenza esterna ovviamente hanno problemi di liquidità a causa della necessità di risanamento del bilancio e ciò complica la realizzazione dei programmi operativi. È quindi opportuno sostenere il testo, per aiutare gli Stati membri attualmente beneficiari di assistenza finanziaria nonché quelli che potrebbero beneficiare di programmi di aggiustamento, affinché possano continuare a disporre di mezzi finanziari per attuare i loro progetti nel quadro della politica settoriale della pesca, così come degli altri settori. Ovviamente gli Stati si devono impegnare a spendere gli importi disponibili in modo più efficace e a migliorare le percentuali di esecuzione dei programmi operativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – À ce jour, sept pays ont bénéficié d'une aide financière et ont convenu avec la Commission européenne d'un programme de redressement macroéconomique. Ces pays sont la République de Chypre, la Hongrie, la Roumanie, la Lettonie, le Portugal, la Grèce et l'Irlande. La Hongrie, la Roumanie et la Lituanie ne font désormais plus partie de ce programme. J'ai voté en faveur de ce texte qui permettra d'accroître le cofinancement pour les États membres bénéficiant d'une aide financière. Cet accroissement garantira la mise à disposition des ressources financières indispensables en temps voulu et facilitera la bonne mise en œuvre des programmes opérationnels nationaux afin de sortir au plus vite de cette crise économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Pritariau šiai rezoliucijai. Nuo 2009 m. finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis stipriai pablogino visos Europos Sąjungos ir ypač išorinę paramą gaunančių valstybių narių finansinį stabilumą ir ekonomikos augimą. Šioms valstybėms buvo sukurtos su Europos Komisija suderintos makroekonominio koregavimo programos, kurios iš pradžių buvo įgyvendinamos septyniose valstybėse narėse (Kipre, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje, Latvijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje), o šiuo metu finansinė paramą vis dar teikiama Kiprui, Graikijai, Airijai ir Portugalijai. Sumažėjo šių valstybių narių pajėgumas investuoti tiek į viešąjį, tiek į privatųjį sektorių ir tapo sudėtingiau panaudoti turimas lėšas augimo ir konkurencingumo labui. Dėl šių priežasčių būtina skatinti sudaryti sąlygas supaprastinti Europos Sąjungos lėšų valdymą siekiant paskatinti ir paspartinti investavimą į valstybes nares, kurioms teikiama finansinė parama, taip pat socialiniam ir ekonominiam atgaivinimui bei sektoriaus plėtrai būtinų projektų įgyvendinimą. Šiuo Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 siekiama padėti toms valstybėms narėms, kurios šiuo metu gauna finansinę paramą, ir toms, kurioms galėtų būti taikomos koregavimo programos, kad jos galėtų ir toliau naudotis finansinėmis priemonėmis savo projektams įgyvendinti remiantis žuvininkystės sektoriaus politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Ribarska industrija EU-a druga je po veličini u svijetu te godišnje osigurava oko 7.3 milijuna tona ribe dok ribarstvo i industrija prerade ribe zapošljavaju više od 400.000 ljudi. Kada je riječ o Hrvatskoj ribarstvo je tradicionalno najvažnija djelatnost hrvatskoga priobalja i otoka, koju odlikuje dugogodišnja povijest i čitav niz iznimnih dostignuća. Ulaskom Hrvatske u EU pred hrvatske ribare stavljen je izazov prilagodbe zahtjevnim propisima EU a time i suočavanje s dodatnim troškovima. Slijedom navedenog razumijem situaciju u kojoj se nalaze države članice koje primaju financijsku pomoć i odobravam izvješće gospođe Neves. Povećanje stope sufinanciranja za 10% neće biti od koristi ukoliko se hitno ne produži rok za uspješnu provedbu operativnih programa Europskog fonda za ribarstvo i programa prilagodbe država članica planiranih za razdoblje 2007-2013. Produženje roka omogućit će kontinuitet projekata i ulaganja u ribarski sektor. Ovu odluku smatram nužnom ukoliko želimo ostvariti prioritet ribarske politike EU-a a to je postizanje ravnoteže između osiguravanja konkurentne ribarske industrije s jedne i održivih ribljih zaliha te održivog pomorskog eko-sustava s druge strane.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestui raport deoarece efectele crizei financiare persistă, exercitând presiuni asupra bugetelor naționale. În acest context, aplicarea corectă a programelor Fondului european pentru pescuit este vitală pentru investițiile în domeniul piscicol. Statele care fac obiectul programelor de ajustare macroeconomică trec în prezent prin restricții bugetare puternice și implicit printr-o problemă de lichidități. De aceea, propunerea Comisiei va genera o simplificare și creștere a ritmului de finanțare, stimulând din ce în ce mai puternic proiectele și investițiile în sectorul pescuitului.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - La crisi finanziaria e la recessione economica hanno compromesso, dal 2009 e con effetti importanti, la stabilità finanziaria e la crescita economica dell'Unione europea in generale e degli Stati membri beneficiari di assistenza esterna in particolare.

Crediamo che sia fondamentale promuovere condizioni che agevolino la gestione dei Fondi dell'Unione europea, in modo da favorire e accelerare gli investimenti negli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria e stimolare i progetti indispensabili per il rilancio socioeconomico e lo sviluppo del settore.

La proroga dell'applicazione dei tassi di cofinanziamento maggiorati di dieci punti percentuali fino alla fine del programma e fino alla data di deposito della domanda di pagamento finale costituisce una misura trasparente, semplice e flessibile, ed è fondamentale per agevolare il pagamento degli aiuti e favorire così lo sviluppo di progetti e investimenti nel settore della pesca, che svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzamento della crescita economica e nella creazione di posti di lavoro in diverse regioni che dipendono fortemente da questa attività. Per tali motivi abbiamo deciso di votare a favore della proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Condivido le posizioni sostenute in questa relazione che analizza talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Ritengo fondamentale il provvedimento che vuole garantire la continuità del cofinanziamento maggiorato per gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria e che permette di mettere a disposizione anticipatamente i mezzi finanziari disponibili, al fine di contrastare più efficacemente la crisi in corso.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria pakeitimams, reikalingiems užtikrinti, kad ES fondų lėšos galėtų ir toliau pasiekti finansinius ir ekonominius sunkumus patiriančias šalis. Šioms valstybėms narėms iki šiol yra taikomi griežti biudžeto suvaržymai, todėl vykdant reikalingą fiskalinį konsolidavimą kyla likvidumo problemų ir tampa sudėtingiau įgyvendinti veiksmų programas, šiuo konkrečiu atveju – veiksmų programas, skirtas įsisavinti Europos žuvininkystės fondo lėšas. Taigi gali būti pakenkta žuvininkystės sektoriaus aktyvumui, ir gali kilti pavojus, kad jis patirs nuosmukį. Pagrindinis šiuo dokumentu daromas pakeitimas – pratęsiamas krizės metu numatytas padidinto finansavimo tęstinumas, nekeičiant paskirtų asignavimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui vise à aider les États membres en difficulté financière à disposer de moyens pour mettre en œuvre leurs projets dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche. Ce rapport permet de promouvoir des conditions facilitant la gestion des fonds de l'Union européenne, de manière à favoriser et à accélérer les investissements et à dynamiser les projets indispensables à la relance socioéconomique et au développement du secteur. 4 pays sont principalement concernés: Irlande, Portugal, Chypre et Grèce.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Nastavak programa sufinanciranja ribarstvenih projekata uz povećanu stopu od 10% pokazuje odlučnu predanost Europske unije u potpori članica koje primaju financijsku potporu uz odgovarajuće programe makroekonomske prilagodbe. Ovaj prijedlog je jedina opcija kojom se omogućava kontinuiranost projekata i investicija u ribarstvenom sektoru. Predložene mjere doprinose pojednostavljenju te ubrzanom financiranju, oživljavajući projekte i investicije ribarstvenog sektora. Omogućen je prijelaz nastavka korištenja sredstava za period 2014.-2020. Postojanje Europskog fonda za ribarstvo rasterećuje proračune članica kojima je potrebna financijska pomoć. Republika Hrvatska iz fonda može raspolagati s oko 30 milijuna eura namijenjenih sufinanciranju, na koje se dodaje i najmanje 25% nacionalnih sredstava. Zbog specifičnosti položaja, četiri vanjska hrvatska otoka Mljet, Vis, Lastovo i Dugi otok dobila su i trajnu mogućnost korištenja veće stope sufinanciranja iz sredstava što je u EU dosad bilo moguće samo na vanjskim grčkim otocima. Podržavam Izvješće jer smatram kako je od velike važnosti za unaprjeđenje ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta u brojnim europskim regijama koje su dominantno ovisne u ribarstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório no intuito de facilitar a gestão do financiamento da União, de contribuir para a aceleração dos investimentos nos Estados-Membros e nas regiões e de melhorar a disponibilização de fundos para a economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Dal 2009 l'azione congiunta della crisi finanziaria e della recessione economica ha minato la stabilità e la crescita economica dell'UE nella quasi totalità dei settori.

Molti Stati membri hanno beneficiato dei programmi di aggiustamento macroeconomico, ma la necessità di risanare il proprio bilancio ha reso difficile la loro realizzazione e, di conseguenza, ha minato la capacità dei paesi di investire.

Ho votato a favore di questa proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 volta ad aiutare gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria, nonché quelli che potrebbero beneficiare di programmi correttivi affinché possano continuare a disporre di mezzi finanziari per attuare i loro progetti nel quadro della politica settoriale della pesca.

La proposta è finalizzata a prorogare la durata, al fine di garantire la buona esecuzione dei programmi operativi sostenuti attraverso il FEP, senza che ciò gravi sul bilancio dell'Unione. In secondo luogo la proposta contribuisce a semplificare e velocizzare il finanziamento, stimolando i progetti e gli investimenti nel settore della pesca, favorendo una transizione ottimale del periodo di programmazione tra il periodo attuale e quello datato 2014-2020. Ritengo che questa sia l'unica soluzione per favorire la messa in atto dei progetti e investimenti necessari al miglior funzionamento possibile del settore della pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Avec ce texte, nous permettons à certains États membres de continuer à bénéficier du cofinancement de l'Union à un taux majoré dans le secteur de la pêche. Il s'agit d'un soutien à des États membres en difficulté financière et dont la pêche est un secteur essentiel à leur économie. Cette aide vise à juste titre à éviter à ces pays de voir leur secteur de la pêche pris dans une spirale récessive et à éviter à l'Union d'être contaminée par cette mauvaise santé du secteur dans ces États membres. C'est une mesure nécessaire dans le cadre de la conduite d'une politique commune de la pêche efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. - O crescimento económico e a estabilidade financeira da União têm sido afetados pela recessão económica que desde 2009 atravessa a Europa e, muito particularmente, os Estados-Membros sob programas de assistência externa como é o caso de Portugal. As necessárias restrições impostas pelos programas de ajustamento com o objetivo de alcançar a consolidação orçamental reduziram a capacidade de investimento dos Estados-Membros intervencionados o que, por sua vez, dificulta a execução dos programas operacionais e a utilização dos fundos disponíveis para o crescimento, criação de emprego e melhoria da competitividade. No caso concreto do Fundo Europeu das Pescas, o prolongamento do período de aplicação das taxas de cofinanciamento majoradas de 10 %, reduzindo o esforço exigido aos orçamentos nacionais, permitirá alavancar e agilizar investimentos no setor das pescas, os quais representam um dos pilares do desenvolvimento socioeconómico e do desenvolvimento regional para as regiões fortemente dependentes da actividade piscatória. Por estas razões, voto a favor deste relatório que permite aos Estados-Membros sob assistência financeira e programas de ajustamento continuarem a dispor dos meios financeiros para uma correta execução dos projectos no âmbito da política de pescas.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui permettra à la Commission de compléter les paiements aux pays participant au programme jusqu'à l'échéance de la période 2007-2013. De fait, la poursuite des efforts entrepris dans la bonne exécution des programmes relevant du Fonds européen pour la pêche sont particulièrement importants pour garantir et préserver les investissements dans ce secteur. Consciente de l'importance de la pêche dans des pays lourdement frappés par la crise économique, comme l'Espagne ou la Grèce, je me réjouis de l'adoption de cette mesure.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Deste modo, fica garantido que a prossecução da política de pescas não é posta em causa e que os Estados-Membros beneficiam do apoio financeiro necessário para as implementar. Considero, por isso, que esta é mais uma das várias medidas de extrema importância que a União Europeia tem vindo a adotar, de forma a garantir o apoio financeiro necessário aos países em dificuldades económicas. Nos últimos anos, foram sete os Estados-Membros que tiveram de recorrer a programas de ajustamento macroeconómico: Portugal, Chipre, Hungria, Roménia, Letónia, Grécia e Irlanda. De modo a garantir que estes países não ponham em causa o financiamento necessário para a implementação das políticas do programa das pescas, o Parlamento Europeu decidiu hoje garantir que a Comissão Europeia possa fazer contribuições mais elevadas para estes países durante o tempo de implementação dos programas de ajustamento macroeconómico.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Em 2011, a Comissão apresentou uma proposta de regulamento para alterar os artigos 76.º e 77.º do Regulamento (CE) n.º 1198/2006, que prevê que os pagamentos intermédios e o saldo final são calculados através da aplicação da taxa de cofinanciamento para cada eixo prioritário previsto pela decisão da Comissão que adota o programa operacional em causa. Esta proposta previa a aplicação de um aumento da taxa de cofinanciamento para os países alvo de programas UE-FMI. Esta disposição foi aplicada até 31 de dezembro de 2013. Mas dado que os ditos programas de ajustamento ainda estão em vigor em alguns Estados-Membros, como é o caso de Portugal, a Comissão propõe agora prolongar a majoração no cofinanciamento, para além do período inicialmente previsto, a fim de garantir a execução dos programas operacionais do Fundo Europeu das Pescas. Estivemos de acordo com esta majoração, que há muito reivindicávamos. Logo, estamos de acordo também com este prolongamento, justificado e necessário, para garantir, até o fim do período de elegibilidade e à apresentação do pedido de pagamento final, o reembolso das despesas declaradas de novo, através da aplicação do aumento de 10 %, acima das taxas de cofinanciamento para os eixos prioritários dos programas operacionais de 2007-2013 cofinanciadas pelo FEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Hospodárska a finančná kríza výrazným spôsobom narušila finančnú stabilitu a hospodársky rast členských štátov. Európska únia poskytla vonkajšiu pomoc prostredníctvom makroekonomických programov, ktoré sa v súčasnosti týkajú Cypru, Grécka, Írska a Portugalska. Hlavnou úlohou pomoci je, aby predmetné členské štáty mali v budúcnosti dostatok finančných prostriedkov na plnenie svojich politických projektov v oblasti rybolovu. Predĺženie uplatňovania podielov spolufinancovania navýšené o[nbsp ]10[nbsp ]% je nevyhnutným opatrením, ktoré má za úlohu podnietiť rozvoj projektov a investície v oblasti rybného hospodárstva a podporiť tak vytvorenie nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. - Di sola austerità si muore. Un paese che non investe non può crescere e tanto meno ha speranze di uscire da una fase che si preannuncia recessiva.

La situazione in cui versano gli Stati membri interessati da programmi di aggiustamento è allarmante e potrebbe continuare a peggiorare se si abbandonano le iniziative di sostegno finora prestate. Occorre quindi maggiore elasticità e comprensione da parte delle istituzioni europee. Inutile lanciare una corda a chi sta affogando se poi gli si dice di tirare poco per volta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report. EU money plays an important role in sustaining many of Europe's coastal communities and it is right we maintain special provisions for Member States with financial difficulties.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Nel contesto di crisi finanziaria che colpisce particolarmente alcuni Stati membri dell'Unione europea, la relazione dell'onorevole Neves sugli Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, mi trova favorevole.

L'urgenza di rendere disponibili, per alcuni Stati in particolare, i finanziamenti europei e di poterli, in questo modo, utilizzare per investimenti sul territorio, non può essere elusa. Tuttavia, così come sottolineato nella relazione, non possiamo non dimenticare l'esigenza di far sì che gli Stati spendano al meglio i fondi che ricevono.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Am votat în favoarea modificării Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 privind Fondul european pentru pescuit, în sensul includerii de dispoziții privind statele membre care se confruntă cu dificultăți financiare grave și care află în programe de ajustare. Modificările anterioare aduse Regulamentului privind Fondul pentru pescuit prevăd creșterea ratei de cofinanțare cu 10 puncte procentuale pentru statele aflate în programe de asistență financiară, această dispoziție aplicându-se până la 31 decembrie 2013. Având în vedere că unele state membre se află în continuare în programe de ajustare, confruntându-se în continuare cu restricții bugetare majore, și că se fac în continuare plăți pe programele operaționale 2007-2013, consider binevenită propunerea Comisiei Europene de a extinde acest termen peste data de 31 decembrie 2013. Măsura va permite o mai bună execuție a programelor operaționale de pescuit pentru perioada 2007-2013 și o utilizare mai eficace a fondurilor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Zbog utjecaja financijske krize, određene države članice prolaze kroz makroekonomske programe u dogovoru s Europskom komisijom kako bi se oporavilo gospodarstvo. Ti programi utječu na probleme s likvidnošću zemalja te na ulaganja investitora u privatni i javni sektor. Postoji hitna potreba za djelovanjem kako bi se osigurali uvjeti koji će olakšati upravljanje europskim fondovima, a to uključuje i mehanizme pomoći država koje primaju pomoć. Pozdravljam ovaj prijedlog jer pomaganje državama članicama u EU-u dovodi do razvoja gospodarstva u zemljama eurozone, a time i rasta zaposlenosti u cijeloj Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport modifiant le règlement en vigueur de la politique commune de la pêche afin de rendre plus flexibles les conditions de financement pour les États membres qui subissent des restrictions budgétaires sévères. Ces modifications permettront la mobilisation des fonds européens pour mettre en œuvre les projets dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette proposition vise à débloquer, de manière anticipée et majorée, des crédits du Fonds européen pour la pêche pour les États en crise. Ouverte aux États soumis à un programme d’aide et d’ajustement macroéconomique (actuellement Chypre, la Grèce, l'Irlande et le Portugal), cette possibilité doit être prolongée pour pouvoir continuer à être utilisée. En proposant une telle dérogation aux règles européennes de cofinancement, la Commission avoue à demi-mot que les politiques d’austérité paralysent les États et les privent de toute possibilité d’investissement et donc de reprise, au point d’empêcher toute utilisation des fonds européens dont ces États auraient pourtant besoin. Le rapport pointe d’ailleurs la nécessité d’empêcher une « spirale récessive ». Cela montre bien l’absurdité des politiques d’austérité face auxquelles la Commission est obligée d’inventer des usines à gaz réglementaires. Il serait plus simple et plus rationnel d’abandonner directement les politiques d’austérité. Néanmoins, je vote pour, afin de permettre aux États concernés d’accéder à ces quelques soulagements financiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Os Estados-Membros intervencionados sofrem graves restrições orçamentais, as quais criam problemas de liquidez decorrentes da necessária consolidação orçamental e dificultam a execução dos programas operacionais. Consequentemente, estes Estados-Membros dispõem de uma capacidade reduzida de investimento, tanto no setor público como no setor privado, o que acarreta uma dificuldade acrescida na utilização dos fundos disponíveis para o crescimento e a melhoria da competitividade. Concordo assim que se mantenham o cofinanciamento majorado para os Estados-Membros sob assistência financeira, facultando a disponibilização antecipada de recursos financeiros essenciais na atual conjuntura de crise e facilitando a boa execução dos programas operacionais no âmbito do FEP. No atual quadro de instabilidade financeira e de contração económica, a proposta da Comissão perfila-se como a única alternativa tendente a permitir a continuidade de projetos e investimentos no setor das pescas. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report because it is essential that EU Member States currently obtaining financial assistance, as well as Member States that might be assisted in the future, have the financial resources needed to carry out their fisheries policy projects and ensure investment in their fisheries sectors.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. - La modifica del regolamento in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria serve per adattare le necessità degli Stati in difficoltà a causa della crisi economica rispetto alle esigenze del 2006 (data di attuazione del regolamento stesso).

La relazione intende dare la possibilità agli Stati membri in difficoltà di usufruire con continuità di un cofinanziamento maggiorato, fornendo così gli strumenti finanziari per poter eseguire i programmi operativi europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - At the moment, four Member States (Greece, Cyprus, Ireland and Portugal) are subject to severe budgetary constraints. These constraints cause liquidity problems resulting from the necessary fiscal consolidation, that hamper the implementation of operational programmes. As a consequence, investment capacity in both the public and the private sector is limited, thus hindering further utilisation of available funding for growth and competitiveness. There is, therefore, an urgent need to ensure that in the aforementioned Member States, appropriate mechanisms and non-bureaucratic procedures are set in place, so as to facilitate the efficient management of European Union funds; to leverage and speed up investment; as well as to boost projects essential for their socio-economic recovery and sectoral development. Extending the application of the 10% top-up on co-financing rates until the end of the programme and the final application for payment, provides a simple, transparent, and flexible measure to facilitate both the payment of support as well as the development of projects that are crucial for economic growth and job creation.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - La crisi finanziaria e la recessione economica hanno compromesso, dal 2009 e con effetti importanti, la stabilità finanziaria e la crescita economica dell'Unione europea in generale e degli Stati membri beneficiari di assistenza esterna in particolare. Ciò considerato e tenuto conto che la presente proposta della Commissione di modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 mira ad aiutare gli Stati membri attualmente beneficiari di assistenza finanziaria, nonché quelli che potrebbero beneficiare di programmi di aggiustamento, affinché possano continuare a disporre di mezzi finanziari per attuare i loro progetti nel quadro della politica settoriale della pesca conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente documento, do qual fui relatora do Parlamento Europeu, visa alterar o Regulamento (CE) n.º 1198/2006 destinado a auxiliar os Estados-Membros atualmente sob assistência financeira, no sentido de permitir que continuem a dispor de meios financeiros para executar projetos e investimentos no âmbito da política sectorial das pescas. Esta disposição regulamentar, aplicável até 31 de dezembro de 2013, permitia a aplicação de uma majoração de 10 % às taxas de cofinanciamento dos eixos prioritários dos programas operacionais cofinanciados pelo Fundo Europeu das Pescas (FEP 2007-2013), flexibilizando os pagamentos aos Estados-Membros sem modificar a dotação orçamental global do financiamento da UE. Neste sentido, propus a extensão da aplicação da referida majoração de 10 % até ao encerramento dos programas apoiados pelo FEP, permitindo a sua aplicação até ao final do período de elegibilidade e à apresentação do pedido de pagamento final, mesmo que nessa data o Estado-Membro já não esteja sob assistência financeira. Este relatório permite flexibilizar os pagamentos dos apoios e melhorar as taxas de execução dos programas operacionais, e, consequentemente, alavancar o desenvolvimento de projetos e investimentos no setor das pescas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Financijska kriza i gospodarska recesija su od 2009. različitim intenzitetom utjecale na financijsku stabilnost i gospodarski rast Europske unije u cjelini. Od sedam država članica (Cipar, Grčka, Mađarska, Irska, Latvija, Portugal i Rumunjska) koje su dio programa prilagodbe dogovorenih s Komisijom, financijsku pomoć trenutačno primaju još Cipar, Grčka, Irska i Portugal. Slažem se s idejom Komisije da cilj izmjene Uredbe nije samo pomoći državama članicama koje trenutačno primaju financijsku pomoć (financijska je pomoć najprije obuhvaćala sedam država članica; četiri su države još primateljice pomoći), već i državama članicama koje bi u budućnosti mogle biti pogođene sličnim problemima, omogućavajući i osiguravajući dovoljno sredstava za provedbu projekata politike ribarstva. Upravo zbog toga podržavam Komisijin prijedlog izmijene članka 77. a Uredbe (EK) br. 1198/2006 tako da njegova primjena ne bude ograničena na tekuću godinu, već da Komisija bude u mogućnosti i dalje nadoknađivati novo prijavljene izdatake primjenom 10[nbsp ]% povećanja u odnosu na i iznad stopa sufinanciranja prioritetne osi operativnih programa 2007. - 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Dugotrajna globalna financijska i gospodarska kriza ozbiljno su naškodile gospodarskom razvoju i financijskoj stabilnosti te uzrokovale ozbiljno pogoršanje financijskih i gospodarskih uvjeta u više država članica. Kako bi se olakšalo upravljanje sredstvima Unije, potpomognulo ubrzano ulaganje u državama članicama i regijama te istovremeno poboljšala dostupnost financijskih sredstava za gospodarstvo, izmijenjena je Uredba (EZ) br. 1198/2006. Izmjenom Uredbe državama članicama koje su najpogođenije krizom i koje su s Komisijom ugovorile program makroekonomske prilagodbe omogućilo se potraživanje povećanja stope sufinanciranja privremenih plaćanja i konačnih isplata iz Europskog fonda za ribarstvo. Prijedlog je u potpunosti u skladu s načelom supsidijarnosti i načelom proporcionalnosti te je u tom smislu osiguranje nesmetane uporabe Europskog fonda za ribarstvo od naročite važnosti za ulaganje u ribarstveni sektor. Na taj je način također osiguran kontinuitet realizacija projekata i investicija u sektoru ribarstva. Slijedom navedenog podržavam izvješće zastupnice.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. Since 2009, the financial crisis and economic recession have, to varying degrees, affected the financial stability and economic growth of the European Union in general and, in particular, that of Member States receiving external assistance. The latter countries have been under macro-economic adjustment programmes agreed with the Commission, which initially covered seven Member States: Cyprus, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Portugal and Romania. Only Cyprus, Greece, Ireland and Portugal are currently still receiving financial assistance. These four Member States are subject to severe budgetary constraints, and these constraints cause liquidity problems resulting from the necessary fiscal consolidation and hamper the implementation of operational programmes. There is therefore an urgent need to help ensure that conditions are in place that will facilitate the management of European Union funds, so as to leverage and speed up investment in the Member States receiving financial assistance and provide a boost for projects that are essential for socio-economic recovery and sectoral development.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - Non possiamo permettere che la crisi finanziaria e la recessione economica compromettano ulteriormente la stabilità finanziaria e la crescita economica dell'Unione europea. Per questo è necessario agevolare la gestione dei Fondi dell'Unione europea, favorendo e accelerando gli investimenti negli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria per rilanciare non solo l'economia ma l'intera società europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La proposta della Commissione è coerente con altre iniziative adottate dalla Commissione in risposta alla crisi economica che ha colpito l'UE e vigila affinché l'efficacia dei diversi fondi non sia compromessa da politiche macrofinanziarie non sufficientemente solide.

Inoltre, il meccanismo di sostegno agli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria è perfettamente in linea con il principio di sussidiarietà, così come il principio di proporzionalità trova riscontro nella proroga dell'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato di dieci punti percentuali.

Per concludere, sono d'accordo con il relatore nel sostenere che la Commissione deve assolutamente allineare la presente proposta di regolamento a quella relativa ai fondi, al fine di garantire la continuità della maggiorazione di dieci punti percentuali dei tassi di cofinanziamento per ciascun asse prioritario fino alla chiusura dei programmi sostenuti dal FEP.

La proposta della Commissione è particolarmente urgente, motivo per cui la sua approvazione nel più breve tempo possibile trova tutto il mio appoggio e il mio sostegno tramite voto positivo, al fine di favorire la più prossima entrata in vigore e l'attuazione effettiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Podržao sam prijedlog Komisije da se državama članicama koje su suočene s financijskim poteškoćama, a koje su pristale na makroekonomski program prilagodbe u dogovoru s Komisijom, produži razdoblje povećanih isplata sredstava. Ovim mjerama ćemo osigurati kontinuiranu provedbu programa i projekata obuhvaćenih Zajedničkom ribarstvenom politikom i u državama članicama koje su u teškoj ekonomskoj situaciji. U vrijeme krize, važno je osigurati glatku provedbu programa kohezijske politike u svim državama članicama, a u svrhu povećanja investicija u ribarstvo i otvaranja novih radnih mjesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this report, which focuses on ensuring that in times of financial instability and economic downturn, there is continuity of fisheries sector projects and investment.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam ovu izmjenu uredbe. Globalna financijska kriza i recesija nanijele su ozbiljnu štetu europskom gospodarstvu, gospodarskom rastu i financijskoj stabilnosti. Došlo je do značajnog pogoršanja financijskog i gospodarskog stanja nekih država članica. Neke države članice poput Hrvatske imaju mnogo ekonomskih i gospodarskih problema, kao na primjer veliki deficit, pad BDP-a ili visoke razine nezaposlenosti mladih. Hrvatska ima jednu od najvećih stopa nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji (više od 50[nbsp ]%) i upravo sam zbog toga na temu nezaposlenosti mladih u siječnju organizirala konferenciju kako bismo pomogli mladim ljudima i identificirali što se može učiniti da se smanji ta poražavajuća činjenica. Iako se slažem da su već poduzete neke mjere za kompenzaciju negativnih učinaka krize, moramo dodatno ublažiti utjecaj financijske krize na realno gospodarstvo te sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) pomoći državama članicama. Dolazim iz Hrvatske, koja ima registriranu nezaposlenost 21,6[nbsp ]% odnosno nezaposleno je više od 383 000 ljudi, i želim naglasiti da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo potaknuli gospodarske trendove i ublažili ove zastrašujuće trendove.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La crise financière et la récession économique ont compromis, depuis 2009 et de manière significative, la stabilité financière et la croissance économique de l'Union européenne en général et des États membres bénéficiant d'une aide extérieure en particulier. Ces derniers ont été l'objet de programmes d'ajustement macroéconomique convenus avec la Commission européenne, qui couvraient initialement sept États membres (Chypre, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Portugal et Roumanie), alors que, actuellement, seuls Chypre, la Grèce, l'Irlande et le Portugal continuent de bénéficier d'une aide financière. Ces quatre États membres subissent des restrictions budgétaires sévères, qui entraînent des problèmes de liquidités en raison de la nécessité d'assainissement budgétaire et compliquent la mise en œuvre des programmes opérationnels.

Pour ces raisons, il est impératif de promouvoir des conditions qui facilitent la gestion des fonds de l'Union européenne, de manière à favoriser et à accélérer les investissements dans les États membres bénéficiant d'une aide financière et à dynamiser les projets indispensables à la relance socioéconomique et au développement du secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - Desde 2009 que a Europa tem sofrido as graves consequências da crise financeira e recessão económica e, em especial, os Estados-Membros que se encontram sob assistência financeira, como é o caso de Chipre, da Grécia, da Irlanda e de Portugal. Urge que sejam criadas condições que facilitem a gestão dos fundos da União Europeia, pois atualmente estes Estados-Membros dispõem de uma capacidade reduzida de investimento, quer no setor público como no privado. Este documento apresenta medidas que vêm auxiliar os países sob assistência, para que estes possam dispor dos meios financeiros necessários para executar projetos no âmbito da política setorial das pescas. Para tal, é facultada a disponibilização antecipada de recursos, bem como uma maior simplificação e celeridade do processo de financiamento. Votei a favor deste relatório, pois é um passo essencial para o crescimento e a melhoria da competitividade dos países em questão.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Dugotrajna globalna financijska i gospodarska kriza ozbiljno je naštetila gospodarskom razvoju i financijskoj stabilnosti te je uzrokovala snažno propadanje financijskih, gospodarskih i socijalnih uvjeta u državama članicama. Posebno određene države članice proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nestajanje. Navedene države članice subjekt su ozbiljnih proračunskih ograničenja koje uzrokuju problem likvidnosti koji usporava implementaciju operativnih programa. Cilj ovog Prijedloga Komisije je pomoći državama članicama da imaju na raspolaganju potrebne resurse za projekte u ribarskoj politici, koji bi se implementirali u operativne programe. Iako su već poduzete važne aktivnosti za poništavanje negativnih učinaka krize, uključujući izmjene zakonodavnog okvira, učinak financijske krize na realno gospodarstvo, tržište rada i građane tek je sada došao do izražaja. Pritisak na nacionalne financijske resurse povećava se i potrebno je žurno poduzeti daljnje korake. Sukladno tome, podržala sam Prijedlog Komisije koji je usklađen s načelom supsidijarnosti i proporcionalnosti, te predstavlja opciju koja može održati kontinuitet projekata i ulaganja u ribarskom sektoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Rezoluţia referitoare la propunerea de regulament în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară. Asigurarea aplicării în bune condiții a programelor Fondului european pentru pescuit este deosebit de importantă pentru investițiile în sectorul pescuitului. Executarea programelor este adeseori dificilă din cauza problemelor în materie de lichiditate generate de consolidarea bugetară. Acesta este cazul statelor membre care au primit asistență financiară în cadrul unui program de ajustare. Până în prezent, șapte țări au primit asistență financiară și au convenit asupra unui program de ajustare macroeconomică cu Comisia- Cipru, Ungaria, România, Letonia, Portugalia, Grecia și Irlanda. Pentru a se asigura că aceste state membre (și orice alt stat membru care poate beneficia de astfel de programe de asistență în viitor) vor continua executarea pe teren a programelor politicii privind pescuitul și vor aloca în continuare fonduri pentru proiecte, prezenta propunere cuprinde dispoziții care vor permite Comisiei să efectueze plăți mai mari către aceste țări pe parcursul perioadei în care acestea beneficiază de intervenția mecanismelor de sprijin, fără a modifica fondurile totale care le sunt alocate în cadrul politicii privind pescuitul pentru perioada 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL), napisan. - Financijska nestabilnost je nešto zajedničko većini država članica kao i onima koje to žele postati. Mnogi ministri financija reći će kako postupak prekomjernog deficita nije kazna za njihove države članice, no činjenica je da je to ipak kazna odnosno dokazivanje da vlade same nisu sposobne kontrolirati svoje financije. Smisao ove procedure smanjiti proračunski manjak ispod 3, a javni dug ispod 60 %, kako nalažu kriteriji iz Maastrichta, no to ipak nije lagan zadatak i ispada da države nisu same spremne učiniti neke rezove pa tu odluku prebacuju na Bruxelles. Činjenica je da države nemaju političke volje za odlučne promjene jer su uvijek neki izbori na pragu pa se boje da bi ih građani mogli kazniti i tako lopticu prebacuju na Europsku komisiju koja će provesti bolne rezove na najsiromašnijem dijelu građana jer im se ne da razmišljati o drugom načinu smanjivanja javnog duga, dok će oni koji su i doveli do velikog zaduživanja i dalje uživati u političkom životu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Um ein möglichst schnelles Inkrafttreten und eine möglichst schnelle praktische Umsetzung der Verordnung zu ermöglichen und so unnötige Komplikationen, Verzögerungen und Nachteile zu vermeiden, war dieser Bericht positiv abzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. - Am votat propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 care are ca scop sprijinirea statelor membre care beneficiază în prezent de ajutor financiar, precum și pe cele care ar putea să beneficieze de programe de ajustare, astfel încât să poată continua să dispună de resurse financiare pentru a pune în aplicare proiectele lor din cadrul politicii sectoriale în domeniul pescuitului. Consider că acest ajutor este binevenit, mai ales în cazul Ciprului, Greciei, Irlandei și Portugaliei, care încă fac obiectul unor restricții bugetare severe care generează probleme de lichidități din cauza necesității de consolidare bugetară și complică punerea în aplicare a programelor operaționale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Aby powrócić na ścieżkę wzrostu, państwa członkowskie muszą bardziej zdecydowanie zaangażować się w realizację reform strukturalnych, jak również zdecydować się na ściślejszą integrację strefy euro. Cele, jakie przyświecają temu pakietowi inicjatyw – wzrost gospodarczy, stabilność finansowa, dyscyplina budżetowa – są wzajemnie powiązane. Musimy osiągnąć wszystkie z nich, jeśli chcemy przezwyciężyć obecną sytuację kryzysową i zbudować Europę, w której panuje równowaga między solidarnością i większą odpowiedzialnością.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - La crisi finanziaria e la recessione che dal 2009 hanno colpito l'Europa hanno minato la stabilità finanziaria e la crescita economica dell'Unione europea. Per queste ragioni Cipro, Grecia, Irlanda e Portogallo, i quattro Stati membri che al momento continuano a beneficiare di assistenza finanziaria, hanno gravi problemi di liquidità a causa della necessità di risanamento del bilancio.

La capacità di investimento di questi Stati membri è limitata, sia nel settore pubblico che nel settore privato, e ciò rende più difficile l'utilizzo dei fondi disponibili a favore della crescita e della competitività. È dunque fondamentale promuovere condizioni che agevolino la gestione dei fondi dell'Unione europea, per favorire e accelerare gli investimenti in questi paesi e stimolare i progetti indispensabili per avviare un rilancio socioeconomico.

 

6.3. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. és 291. cikke) (A7-0011/2014 - József Szájer)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta que, em 2007-2008, após a introdução do procedimento de regulamentação com controlo, foi realizado um primeiro exercício de harmonização. Nessa ocasião, a Conferência dos Presidentes atribuiu à Comissão dos Assuntos Jurídicos a competência quanto à matéria de fundo e designou as comissões especializadas como comissões incumbidas de emitir pareceres. No contexto da aprovação da Conferência dos Presidentes das Comissões, foi confirmada a sua abordagem relativa às novas propostas de harmonização. Em 19 de novembro de 2013, e no seguimento desta ação, foram adotadas as modalidades de cooperação entre a Comissão dos Assuntos Jurídicos e as outras comissões especializadas. A minha opinião está alinhada com a do relator e das comissões especializadas consultadas quando se opõem à maioria das adaptações de disposições que preveem a utilização do PRC no regime dos atos de execução. Penso que as propostas da comissão falham por não ter uma justificação pormenorizada e individual.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui est une adaptation technique et juridique concernant la prise de décision notamment par la Commission européenne. Il s'agit de rendre les procédures concernant les actes délégués et d'exécution conformes avec les nouveaux traités.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. - Négy évvel ezelőtt lépett hatályba a Lisszaboni Szerződés, amely komoly változásokat hozott az Európai Unió jogrendjében. A szerződés révén egyrészről az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú társjogalkotó szervvé vált, másrészről a Parlament szerepe az Európai Bizottsággal szemben is felértékelődött. A Parlament és a Tanács, a két európai jogalkotó, nem tud önmagában minden egyes részletkérdéssel foglalkozni. A Parlamentnek azonban kiterjedt ellenőrzési jogosítványokkal kell rendelkeznie az Európai Bizottságra átruházott hatáskörök tekintetében. Az új jogi rendszer rendkívül kiterjedt hatáskört biztosít a Parlament számára. Világossá kell tennünk a többi uniós intézmény számára, hogy az EP határozottan kiáll a jogai mellett, és ragaszkodik az ellenőrzés megtartásához. Ez azt jelenti, hogy a polgárok által közvetlenül választott képviselők mostantól a Parlament és a jogalkotás erejénél fogva tudják ellenőrizni és megvétózni azokat a végrehajtási határozatokat és döntéseket, amelyeket az Európai Bizottság hoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului deoarece procedura de reglementare cu control trebuia adaptată articolului 290 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, precum și celorlalte acte legislative în domeniu. Deși nu modifică aspecte esențiale ale legislației, actele delegate sau de punere în aplicare au un rol deosebit de important, întrucât asigură o aplicare eficientă a instrumentelor legislative, oferind consistență juridică.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - La relazione che come PPE abbiamo approvato si prefigge l'obiettivo di opporsi a parte degli adattamenti proposti dalla Commissione europea e presentati al momento dell'adozione del regolamento di comitatologia.

In linea con il relatore ritengo che molte delle modifiche illustrate non siano state adeguatamente corredate da motivazioni dettagliate e opportune. Trattandosi, dunque, di adattamenti relativi al regime degli atti di esecuzione delle disposizioni, che prevedono l'uso della procedura di regolamentazione con controllo, credo siano più adeguate le proposte avanzate dall'onorevole Szájer.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione Szájer è un testo procedurale che analizza dal punto di vista tecnico gli adattamenti che si rendono necessari dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Per questo motivo ho inteso sostenerlo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritarė reikalingiems procedūriniams pakeitimams Europos Sąjungos teisėkūroje, susijusiems su reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimu. Reguliavimo su tikrinimu procedūra Lisabonos sutartyje buvo pakeista vadinamaisiais deleguotaisiais aktais, kuriais iš dalies keičiami arba papildomi neesminiai teisės aktai – deleguotųjų aktų atveju teisės aktų leidėjas suteikia Komisijai įgaliojimą priimti norminamojo pobūdžio aktus. Vis dėlto reguliavimo procedūra su tikrinimu yra ir toliau taikoma priimant priemones, kurių pagrindas yra galiojantys teisės aktai. Šiandien priimtu dokumentu buvo tikrinama, ar konkrečiais atvejais buvo pagrindas naudoti anksčiau galiojusią reguliavimo su tikrinimu procedūrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur l'adaptation d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (articles 290 et 291 du traité FUE). C'est très technique mais permettra de simplifier les procédures (Omnibus I)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Pozdravljam Izvješće kolege Szajera o prilagodbi člancima 290. i 291. Lisabonskog ugovora nizu pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom. Prvenstveno kao članica Odbora za ustav Europskog parlamenta držim da svaka inicijativa za racionalizacijom i utvrđivanjem jasnih pravila u pogledu primjene spomenutih članaka vodi ka postizanju pravnog standarda i načela pravne sigurnosti. Zato smatram, a podsjećajući na činjenicu da je upravo interpretacija ovih članaka nerijetko razlog nesporazuma kako među europskim institucijama tako i među pravnim znalcima, kako relevantne institucije imaju odgovornost prema građanima voditi se tendencijom prilagođavanja propisa konkretnim okolnostima i potrebama vremena. Također, željela bih istaknuti da prilikom samog definiranja pojma provedbenih i implementacijskih akata dolazimo do apsurda da definiranje istog traži ogromne napore, a u konačnici ne daje nedvosmislenu i objektivnu informaciju građanima o tome što zapravo postupak kojeg ova dva članka podrazumijevaju znači.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório, tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore della prima tra le tre relazioni proposte dall'onorevole Szájer perché apprezzo il lavoro svolto in commissione giuridica, e concordo con i contenuti della relazione, ottenuti attraverso la collaborazione proficua tra commissione giuridica e le altre commissioni.

Nell'opporsi a gran parte degli adattamenti al regime degli atti di esecuzione delle disposizioni che prevedono l'uso della PRC vedo la volontà di migliorare la proposta della Commissione e di ottenere da essa motivazioni più dettagliate. Considero positivo inoltre il fine di questa relazione: cercare la maggior cooperazione possibile tra Parlamento europeo e Consiglio. Allo stesso tempo però apprezzo la volontà di avere una posizione chiara del Parlamento verso questo tema anche senza un accordo con il Consiglio, poiché ritengo che il Parlamento, unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, debba distinguersi per rapidità ed efficienza, per non dare un'immagine di un'Unione lenta e farraginosa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte aligne une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice sur les nouvelles compétences de la Commission européenne accordée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je soutiens l'avis du Parlement européen selon lequel tous les dossiers traités jusqu'ici au titre de l'ancienne procédure de réglementation avec contrôle devraient désormais être alignés sur les nouvelles dispositions législatives. Il est important de s'assurer de la cohérence de la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Em conformidade com esta declaração e na sequência da análise da legislação em vigor, a Comissão apresentou três propostas de regulamentos que adaptam ao artigo 290.º do TFUE uma série de atos jurídicos que preveem o recurso ao procedimento de regulamentação com controlo. Na verdade, a definição de atos delegados constante do artigo 290.º, n.º 1, do TFUE é muito semelhante à definição dos atos aos quais se aplica o procedimento de regulamentação com controlo, tal como estabelecida no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE, que é agora revogada pelo artigo 12.º do Regulamento «Comitologia». Sou a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La risoluzione propone di rivedere e regolamentare con maggior precisione alcuni aspetti riguardanti i poteri di esecuzione e le potestà legislative delegate alla Commissione.

Ritengo che simili poteri in capo alla Commissione meritino una maggiore attenzione e delimitazione. Si tratta infatti di importanti competenze, che il legislatore naturale può delegare alla Commissione, cosa che potrebbe portare ad una alterazione dannosa dei rispettivi ruoli se non ben disciplinata. Esprimo dunque voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Oggi abbiamo adottato la presente relazione di iniziativa, che propone una serie di criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE.

Verranno riesaminate le disposizioni concernenti la procedura in ciascuno degli strumenti che si intende modificare, per adattarle in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato, mentre il Parlamento ed il Consiglio avranno la possibilità di segnalare atti di base che ritengono importante adattare con urgenza. La Commissione avrà quindi il potere di adottare atti di esecuzione qualora questi ultimi soddisfino i criteri dell'articolo 291 del TFUE e, in caso contrario, sopprimerli qualora i poteri conferiti non siano conformi al trattato.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport concernant l'alignement des dispositions se référant à la procédure de réglementation avec contrôle sur le régime des actes délégués pour 30[nbsp ]actes législatifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente resolução legislativa do Parlamento Europeu que prevê a adaptação dos atos jurídicos com o Tratado de Lisboa, e através da qual os poderes conferidos à Comissão pelo legislador foram alterados substancialmente. É feita uma distinção entre poderes de delegados - a Comissão pode adotar atos não legislativos de aplicação geral para completar ou alterar certos elementos não essenciais de um ato legislativo - e poderes de execução - poderes conferidos à Comissão para adotar atos de execução. É fundamental a adaptação dos atos jurídicos de acordo com o novo procedimento estabelecido, preparando as iniciativas legislativas adequadas para completar a adaptação ao novo quadro jurídico. À Comissão deve ser requerido que submeta de novo a sua proposta e que a mesma reflita uma alteração substancial do texto, para que o poder de adotar atos delegados que é conferido à Comissão seja feito de forma limitada e passe pelo cumprimento de determinados requisitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La Commission s'est engagée à évaluer, pour la fin 2012, le nombre d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle qui restaient en vigueur à cette date, afin d'élaborer des initiatives législatives appropriées et, sur cette base, de parachever l'adaptation au nouveau cadre juridique. Il s'agit ici d'adapter le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (PRC) aux articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d’exécution) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité[nbsp ]FUE). Dans les deux cas, les actes en question sont de portée générale et visent à modifier ou à compléter certains éléments non essentiels de l’acte législatif. S'agissant de la mise en œuvre technique d'un traité auquel je me suis opposé, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted against these reports as I believe that the current balance between implementing acts and delegated acts is adequate. I do not believe that there should be any change to this status quo and I think that the input of national experts is still very much needed in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. - Il testo dell'onorevole Szájer si propone di adeguare gli articoli 290 e 291 del TFUE a una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alle procedure di regolamentazione con controllo.

L'obiettivo generale della Commissione è di sopprimere tutte le disposizioni che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. A tal fine sono state presentate tre proposte di regolamento che adeguano all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici che prevedono l'utilizzo della procedura di regolamentazione con controllo. In questa proposta la Commissione ha analizzato oltre 30 atti legislativi contenenti misure che prevedono la procedura di regolamentazione con controllo, concludendo che alcune di esse non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 290 del TFUE e quindi da sopprimere in quanto non conformi al trattato.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Le proposte di regolamento, presentate dalla Commissione, adeguano all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici che prevedono l'utilizzo della procedura di regolamentazione con controllo (PRC). Tenuto conto della relazione della commissione giuridica e de i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente processo insere-se num pacote de três propostas adotado pela Comissão para adaptar os numerosos instrumentos legislativos que ainda contêm disposições que preveem o recurso ao procedimento de regulamentação com controlo (PRC) ao regime do Tratado de Lisboa sobre atos delegados e de execução. O relator e as comissões especializadas consultadas opõem-se à maioria das adaptações de disposições que preveem a utilização do PRC ao regime dos atos de execução, que são propostas pela Comissão sem uma justificação pormenorizada e individual. Por isso, exceto em casos especiais, a maioria das disposições incluídas pela Comissão no Anexo II foram deslocadas para o Anexo I. Do mesmo modo, a maior parte das supressões previstas no Anexo III, que não foram justificadas, são suprimidas e transformadas em atos delegados. Concordando com a metodologia, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Prva verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Rimski ugovor – postavio je osnovu za daljnju suradnju europskih zemalja i tako je započet dugi put prema Europskoj uniji kakvu imamo danas. Osnovni ciljevi bili su i ostali: osigurati mir u Europi, suradnju, zajedničko tržište... Tijekom tog vremena Europska unija prerasla je iz carinske unije za trgovinu ugljenom i čelikom u jedan od najvećih demokratskih entiteta na svijetu, s direktno izabranim predstavnicima koji štite interese građana u Europskom parlamentu. Danas, ovaj projekt pokazao je svoju snagu i izdržljivost u više od pola stoljeća rasta i poboljšanog funkcioniranja, pogotovo u pogledu transparencije i demokratičnosti. I sada, kada se izjašnjavamo o prilagodbi ovog najbitnijeg Ugovora, treba biti vrlo pažljiv, jer i mi činimo dio te povijesti. Konkretno, u izmjeni članka 291. smatram da bi Europski parlament trebao imati udio u zakonodavnom procesu jer je povijest Europske unije, povijest jačanja demokratski izabranog Parlamenta i jačanja njegovih prava i odgovornosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. We follow the rapporteur and the specialised committees consulted who oppose to most of the adaptations of provisions for the use of RPS to the regime and implementing acts, which have been proposed by the Commission without a detailed and individual justification. Therefore, except for specific exceptions, most of the provisions included by the Commission in Annex II have been moved to Annex I. Similarly, most of the deletions contained in Annex III, which have not been justified, have been deleted and transformed into delegated acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα το παρόν σχέδιο έκθεσης καθώς συνδέεται με μια πρόταση που καλύπτει 160 νομοθετικές πράξεις σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ο εισηγητής πρότεινε στις γνωμοδοτικές επιτροπές να θεωρήσουν αυτές τις τρεις προτάσεις μία δέσμη με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και να τις εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ευθυγράμμισης, ιδανικά, έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν το δικαίωμα να υποδεικνύουν τις βασικές πράξεις τις οποίες θεωρούν ότι πρέπει να προσαρμοστούν κατά προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - In linea con il relatore, ritengo che la posizione della Commissione sia errata. Già nel novembre scorso la commissione giuridica aveva approvato all'unanimità una relazione di iniziativa in merito al seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, proponendo tutta una serie di criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE.

Nello specifico, al paragrafo 6 la relazione afferma chiaramente che il Parlamento "ritiene che almeno tutti i casi in precedenza trattati con la procedura di regolamentazione con controllo debbano ora essere allineati all'articolo 290 del TFUE, dal momento che le misure RPS sono altresì misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base, tra l'altro sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto di base mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali". Per questo motivo, gli adattamenti al regime degli atti di esecuzione delle disposizioni che prevedono l'uso della PRC, che sono stati proposti dalla Commissione senza motivazioni singole e dettagliate, non sono condivisibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I do not support the blanket alignment of many of these provisions to delegated acts and therefore I could not vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - I support these legal acts. The overall objective of the Commission was that by the end of the 7th term of the Parliament, all provisions referring to the regulatory procedure with scrutiny should be removed from all legislative instruments. The Commission put forward three proposals for a regulation adapting to Article 290 TFEU a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny. In this proposal, the Commission has analysed more than 30 legislative acts containing RPS measures and has come to the conclusion that some of those measures do not fall into the scope of Article 290 TFEU. In cases where the Commission has considered that those measures fulfil the criteria of Article 291 TFEU, it has proposed that the Commission is empowered to adopt implementing acts (Annex II). In other cases, the Commission proposes to delete those provisions (Annex III). The rapporteur and the specialised committees don’t agree with those conclusions. The Committee on Legal Affairs adopted, initiative report which proposes inter alia set of criteria for application of Articles 290 and 291 TFEU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O regulamento relativo aos atos de execução foi adotado no final de 2010. A Comissão comprometeu-se, em seguida, a alinhar todas as disposições relativas ao procedimento de regulamentação com controlo pelos artigos 290.º e 291.º do TFUE até ao fim da atual legislatura. A posição do Parlamento relativa ao alinhamento do procedimento de regulamentação com controlo respeita a adaptação de 30 atos legislativos (Omnibus III). A Comissão concluiu que algumas dessas medidas não recaem no âmbito do artigo 290.º do TFUE. Propôs que, nos casos em que entende que essas medidas não preenchem os critérios do artigo 291.º do TFUE, ela própria seja habilitada a adotar atos de execução. Noutros casos, entendeu que os poderes que lhe foram conferidos não são conformes ao Tratado, propondo por isso que essas disposições sejam suprimidas. O relator e as comissões especializadas consultadas não concordam com a maioria das conclusões e eu votei a favor do documento do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Ovo izvješće predstavlja prilagodbu post Lisabonskih promjena regulatornog postupaka nadzora koji je zamjenjen sa pravom Komisije na delegiranje i implementiranje zakonodavnih akata. Budući da se na Europskom sudu pravde još uvijek iščekuje presuda o razlici između delegiranih i provedbenih akata, smatram da se pravna sigurnost i dosljednost uvijek trebaju rangirati iznad političke obzirnosti, te sam stoga glasovala protiv izvješća.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la propunerea de regulament de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control. Tratatul de la Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate), și competențele conferite Comisiei de a adopta condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare). Atunci când îi sunt conferite competențe de punere în aplicare Comisiei, aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul nr.182/2011. Susțin amendamentul 1 prin care se conferă competența de a adopta acte delegate Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. - The rapporteur seems to have several issues with the changes that have been made to regulatory procedures with scrutiny and opposed the deletions that have been made, allegedly without any justification. In this context one should tread with caution and carefully consider the circumstances surrounding delegated acts and the regulatory procedure with scrutiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Popieram inicjatywę Komisji, gdyż zapewnia ona bezpieczeństwo źródeł prawa Unii Europejskiej, zmierza do uproszczenia i wzrostu skuteczności, a także gwarantuje pełne korzystanie z uprawnień do demokratycznej kontroli oraz przekazywanie jasnych i przejrzystych informacji wszystkim zainteresowanym.

 

6.4. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que, em 2007-2008, após a introdução do procedimento de regulamentação com controlo, foi realizado um primeiro exercício de harmonização. Nessa ocasião, a Conferência dos Presidentes atribuiu à Comissão dos Assuntos Jurídicos competência quanto à matéria de fundo e designou as comissões especializadas como comissões incumbidas de emitir parecer. A Conferência dos Presidentes das Comissões, que aprovou esta decisão, confirmou a abordagem relativa às novas propostas de harmonização e, em 19 de novembro de 2013, adotou as modalidades de cooperação entre a Comissão dos Assuntos Jurídicos e as outras comissões especializadas. O presente relatório diz respeito a uma proposta que abrange cinco atos legislativos no domínio da justiça que ainda fazem referência ao procedimento de regulamentação com controlo. Dada a especificidade da questão, que se insere plenamente na esfera de competências da Comissão dos Assuntos Jurídicos, nenhuma outra comissão foi convidada a emitir parecer. Por esta razão, não me oponho à posição indicada por esta comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui est une adaptation technique et juridique concernant la prise de décision notamment par la Commission européenne. Il s'agit de rendre les procédures concernant les actes délégués et d'exécution conformes avec les nouveaux traités.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. - Négy évvel ezelőtt lépett hatályba a Lisszaboni Szerződés, amely komoly változásokat hozott az Európai Unió jogrendjében. A szerződés révén egyrészről az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú társjogalkotó szervvé vált, másrészről a Parlament szerepe az Európai Bizottsággal szemben is felértékelődött. A Parlament és a Tanács, a két európai jogalkotó, nem tud önmagában minden egyes részletkérdéssel foglalkozni. A Parlamentnek azonban kiterjedt ellenőrzési jogosítványokkal kell rendelkeznie az Európai Bizottságra átruházott hatáskörök tekintetében. Az új jogi rendszer rendkívül kiterjedt hatáskört biztosít a Parlament számára. Világossá kell tennünk a többi uniós intézmény számára, hogy az EP határozottan kiáll a jogai mellett, és ragaszkodik az ellenőrzés megtartásához. Ez azt jelenti, hogy a polgárok által közvetlenül választott képviselők mostantól a Parlament és a jogalkotás erejénél fogva tudják ellenőrizni és megvétózni azokat a végrehajtási határozatokat és döntéseket, amelyeket az Európai Bizottság hoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului deoarece propunerea Comisiei este de natură să simplifice aplicarea unor acte legislative prin procedura actelor delegate sau a celor de punere în aplicare. Întrucât o mare parte din acquis-ul comunitar este format din acte legislative adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, consistența juridică a procedurilor de reglementare cu control cu prevederile Tratatului era absolut necesară pentru a asigura implementarea coerentă a acelor acte.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Il progetto di relazione che abbiamo approvato oggi come PPE riguarda una proposta che copre cinque atti legislativi nel settore della giustizia facenti ancora riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC).

Il progetto dell'onorevole Szájer non contiene alcun emendamento perché si tratta di una materia altamente specifica e di competenza esclusiva della commissione giuridica del Parlamento. Nessun'altra commissione, di conseguenza, si è espressa in merito.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione Szajer é un testo procedurale equilibrato che analizza gli adattamenti tecnici necessari in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per questo motivo ho inteso sostenerlo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur l'adaptation d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité FUE). C'est très technique mais permettra de simplifier les procédures. (Omnibus II)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Podržavam ovo izvješće ali ističem i nekoliko nespornih činjenica vezanih za problematiku provedbe dotičnog članka Lisabonskog ugovora. Poradi pravne perfekcije i korištenja pravno relevantne terminologije valja imati na umu da je naziv nove komitologije zapravo ostatak starog naziva iz uvjetno rečeno predlisabonskog razdoblja. Promjene koje su se stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora desile išle su u smjeru dodjeljivanja ovlasti tijelima unije u smislu delegiranih odnosno implementacijskih akata. Smatram ovu temu vrijednom pažnje stoga što je u Ugovoru ostala među nedorečenijim upravo ta razlika između delegiranih i provedbenih akata. Naime, stupanja Lisabonskog ugovora na snagu, među institucijama, a u povodu donošenja propisa, pitanje delegiranih i provedbenih akata je vidljivo jedno od najkompleksnijih i osjetljivih pitanja u pregovorima oko teksta propisa. Za primijetiti je da se upravo zbog nedorečenosti 'nove komitologije' gubi dosta vremena u pregovorima, tako da zakonodavni postupak nekad bude produžen upravo zbog tog pitanja, a ne nužno zbog sadržaja o kojemu se pregovara.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório, tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Come nel caso della prima relazione sul pacchetto "Omnibus" realizzata dall'onorevole Szájer voto a favore perché condivido l'obiettivo di questa proposta di regolamento avanzata dalla Commissione, ovvero completare, il prima possibile, l'adeguamento al nuovo quadro giuridico, e sopprimere le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo da tutti gli strumenti legislativi.

Credo sia giusto che il Parlamento europeo abbia votato anche senza un accordo con il Consiglio per lanciare un messaggio ai cittadini europei: le proposte legislative non devono essere bloccate da un'istituzione europea, ma l'Unione deve rispondere in modo celere, chiaro ed efficace alle sfide che affronta ogni giorno. Il processo di adeguamento al nuovo quadro giuridico non può permettersi di rallentare o essere posticipato. Il Parlamento con questa votazione lancia una sfida e allo stesso tempo avanza una mano tesa verso il Consiglio, porgendo un invito alla collaborazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte aligne une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice sur les nouvelles compétences de la Commission européenne accordée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission est ainsi à présent habilitée à adopter des actes délégués là où les législations renvoient à l'ancienne procédure de réglementation avec contrôle. Je soutiens une telle actualisation des législations européennes dans le domaine de la justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Em conformidade com esta declaração e na sequência da anunciada análise da legislação em vigor, a Comissão apresentou três propostas de regulamentos que adaptam ao artigo 290.º do TFUE uma série de atos jurídicos que preveem o recurso ao procedimento de regulamentação com controlo. Sou a favor do presente relatório que diz respeito a uma proposta que abrange os cinco atos legislativos no domínio da justiça que ainda fazem referência ao procedimento de regulamentação com controlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La proposta di regolamento tratta di un maggiore controllo e limitazione del potere assegnato alla Commissione europea. Esprimo quindi voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - In virtù di un adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia, la Commissione riesaminerà le disposizioni concernenti gli atti legislativi in vigore in ciascuno degli strumenti che intende modificare. Il presente adeguamento riguarda una proposta che copre cinque atti legislativi nel settore della giustizia che fanno ancora riferimento alla PRC.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport concernant l'alignement des dispositions se référant à la procédure de réglementation avec contrôle sur le régime des actes délégués pour 5 actes législatifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente resolução legislativa do Parlamento Europeu que prevê a adaptação dos atos jurídicos. Com o Tratado de Lisboa, os poderes conferidos à Comissão pelo legislador foram alterados substancialmente. É feita uma distinção entre poderes de delegados - a Comissão pode adotar atos não legislativos de aplicação geral para completar ou alterar certos elementos não essenciais de um ato legislativo - e poderes de execução - poderes conferidos à Comissão para adotar atos de execução. É fundamental a adaptação dos atos jurídicos de acordo com o novo procedimento estabelecido. À Comissão deve ser requerido que submeta de novo a sua proposta e que a mesma reflita uma alteração substancial do texto, para que o poder de adotar atos delegados que é conferido à Comissão seja feito de forma limitada e passe pelo cumprimento de determinados requisitos. No que respeita à adaptação dos atos jurídicos no domínio da justiça, a necessidade de incluir no programa de trabalho da Comissão o alinhamento dos atos existentes relativos ao antigo terceiro pilar face ao Tratado de Lisboa, adaptação à nova hierarquia normativa de atos base, delegados e de execução.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La Commission s'est engagée à évaluer, pour la fin 2012, le nombre d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle (PRC) qui restaient en vigueur à cette date, afin d'élaborer des initiatives législatives appropriées et, sur cette base, de parachever l'adaptation au nouveau cadre juridique. Le présent projet de rapport a trait à une proposition relative à cinq actes législatifs dans le domaine de la justice qui prévoient toujours le recours à la PRC et pour lesquels la Commission sera désormais habilitée à adopter des actes délégués. S'agissant de la mise en œuvre technique d'un traité auquel je me suis opposé, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted against these reports as I believe that the current balance between implementing acts and delegated acts is adequate. I do not believe that there should be any change to this status quo. The input of national experts is still very much needed in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. - Il testo dell'onorevole Szájer si propone di adeguare gli articoli 290 del TFUE a una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alle procedure di regolamentazione con controllo. L'obiettivo generale della Commissione è di sopprimere tutte le disposizioni che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. A tal fine sono state presentate tre proposte di regolamento che adeguano all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici che prevedono l'utilizzo della procedura di regolamentazione con controllo. In questa proposta la Commissione ha analizzato cinque atti legislativi nel settore della giustizia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - La Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adeguamento al nuovo quadro giuridico. L'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi. Ciò considerato e tenuto conto del fatto che le proposte della Commissione soddisfano tale impegno, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente relatório diz respeito a uma proposta que abrange cinco atos legislativos no domínio da justiça que ainda fazem referência ao procedimento de regulamentação com controlo. Dada a especificidade da questão, que se insere plenamente na esfera de competências da Comissão dos Assuntos Jurídicos, nenhuma outra comissão foi convidada a emitir parecer. O presente relatório não contém alterações. Nestes termos votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Prije 15 godina, godine 1999., Odlukom o komitologiji, Europska unija napravila je još jedan velik korak na području jačanja transparentnosti i demokratičnosti svojeg funkcioniranja – Europski parlament dobio je pravo kontrole u provođenju određenih usvojenih zakonodavnih aktova, a 2006. je ova odluka proširena i uveden je novi sustav – regulatorni postupak s kontrolom. Prilikom prihvaćanja novog niza regulacija o Komitologiji, Komisija se obvezala procijeniti koliko zakonodavnih odredbi vezanih za taj postupak ostaje na snazi, a sami akti koje Komisija predlaže su općeniti u primjeni i cilj im je dopuniti određene ne-ključne dijelove legislative. U skladu s već dogovorenim pravcem zakonodavnih inicijativa vezanih za novi pravni okvir, podržavam ovih pet zakonodavnih aktova kojima je cilj usklađivanje regulative.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. The present draft report is related to a proposal covering five legislative acts in the area of Justice which still refer to the RPS(5). Given the specificity of the subject-matter, which entirely falls within the remit of the Committee on Legal Affairs, no opinion-giving committees are concerned. This draft report does not contain amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα το παρόν σχέδιο έκθεσης καθώς συνδέεται με μια πρόταση που καλύπτει 160 νομοθετικές πράξεις σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ο εισηγητής πρότεινε στις γνωμοδοτικές επιτροπές να θεωρήσουν αυτές τις τρεις προτάσεις μία δέσμη με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και να τις εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ευθυγράμμισης, ιδανικά, έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν το δικαίωμα να υποδεικνύουν τις βασικές πράξεις τις οποίες θεωρούν ότι πρέπει να προσαρμοστούν κατά προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. - I support adaptation of these legal acts. The Commission issued the statement regarding acts in force which currently contain references to the regulatory procedure with scrutiny. The Commission will review the provisions attached to this procedure in each instrument it intends to modify, in order to adapt them in due course according to the criteria laid down in the Treaty. In addition, Parliament and the Council will be entitled to signal basic acts they consider it important to adapt as a matter of priority. In keeping with that statement and further to the announced screening of existing legislation, the Commission put forward three proposals for a regulation adapting to Article[nbsp ]290 TFEU. The Conference of Committee Chairs confirmed its approach vis-à-vis the new alignment proposals and agreed on the modalities for cooperation between the Committee on Legal Affairs and the other committees involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I do not support the blanket alignment of many of these provisions to delegated acts and therefore I could not vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le présent projet de rapport a trait à une proposition relative à cinq actes législatifs dans le domaine de la justice qui prévoient toujours le recours à la PRC. Vu la spécificité de ce domaine, qui relève entièrement des compétences de la commission des affaires juridiques, aucune commission pour avis n'a été désignée. Ce projet de rapport ne contient pas d'amendements, et je l'ai validé.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O regulamento relativo aos atos de execução foi adotado no final de 2010. A Comissão comprometeu-se, em seguida, a alinhar todas as disposições relativas ao procedimento de regulamentação com controlo pelos artigos 290.º e 291.º do TFUE até ao fim da legislatura atual. O presente relatório diz respeito a uma proposta que abrange cinco atos legislativos no domínio da justiça que ainda fazem referência ao procedimento de regulamentação com controlo. Votei, assim, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la propunerea de regulament de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control. Prezenta propunere se referă la alinierea a cinci acte legislative din domeniul justiției care conțin încă trimiteri la procedura de reglementare cu control. Instrumentele respective trebuie să fie aliniate printr-o propunere separată, întrucât acestea au fost adoptate pe baza unui temei juridic care intră sub incidența titlului V din partea a treia a TFUE, nefiind, prin urmare, obligatorii pentru toate statele membre și fiind astfel incompatibile cu temeiurile juridice ale celorlalte acte de bază. Cele cinci acte legislative sunt: Regulamentul nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială; Regulamentul nr. 805/2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate; Regulamentul 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată; Regulamentul nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă; Regulamentul nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) și abrogarea Regulamentului nr. 1348/2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht befasst sich mit dem Regelungsverfahren mit Kontrolle und der Anpassung der Rechtsakte im Bereich der Justiz. Diese Anpassung umfasst das Ziel, bis zum Ende der 7. Wahlperiode des Parlaments sämtliche Bestimmungen, die sich auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle beziehen, aus allen Rechtsinstrumenten zu entfernen. Es gehe darum, so der Berichterstatter, die geeigneten Rechtssetzungsmaßnahmen vorzubereiten und damit den Prozess der Anpassung an den neuen Rechtsrahmen abzuschließen. In diesem Sinne kann der Bericht befürwortet werden, da die Anpassung des neuen Rechtsrahmens mit sicherer Rechtsstaatlichkeit einhergehen soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Popieram inicjatywę Komisji, gdyż zapewnia ona bezpieczeństwo źródeł prawa Unii Europejskiej, zmierza do uproszczenia i wzrostu skuteczności, a także gwarantuje pełne korzystanie z uprawnień do demokratycznej kontroli oraz przekazywanie jasnych i przejrzystych informacji wszystkim zainteresowanym.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - Il progetto di relazione dell'on. Szájer riguarda una proposta che copre 160 atti legislativi in vari settori. Il relatore ha proposto alle commissioni competenti per parere di considerare le tre proposte come un pacchetto, in modo da poter idealmente completare il processo di allineamento entro la fine dell'attuale legislatura.

 

6.5. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que diz respeito a uma proposta que abrange 160 atos legislativos em diversos domínios. Sou a favor da sugestão do relator, que pediu às comissões emissoras de parecer que as três propostas fossem tratadas como um único pacote, sujeito à mesma calendarização e aprovado com a maior brevidade possível, por forma ao processo de harmonização ser concluído, idealmente, até ao final da presente legislatura. Este projeto de relatório contém um número limitado de alterações propostas pelas comissões especializadas nos seus pareceres.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui est une adaptation technique et juridique concernant la prise de décision notamment par la Commission européenne. Il s'agit de rendre les procédures concernant les actes délégués et d'exécution conformes avec les nouveaux traités.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. - Négy évvel ezelőtt lépett hatályba a Lisszaboni Szerződés, amely komoly változásokat hozott az Európai Unió jogrendjében. A szerződés révén egyrészről az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú társjogalkotó szervvé vált, másrészről a Parlament szerepe az Európai Bizottsággal szemben is felértékelődött. A Parlament és a Tanács, a két európai jogalkotó, nem tud önmagában minden egyes részletkérdéssel foglalkozni. A Parlamentnek azonban kiterjedt ellenőrzési jogosítványokkal kell rendelkeznie az Európai Bizottságra átruházott hatáskörök tekintetében. Az új jogi rendszer rendkívül kiterjedt hatáskört biztosít a Parlament számára. Világossá kell tennünk a többi uniós intézmény számára, hogy az EP határozottan kiáll a jogai mellett, és ragaszkodik az ellenőrzés megtartásához. Ez azt jelenti, hogy a polgárok által közvetlenül választott képviselők mostantól a Parlament és a jogalkotás erejénél fogva tudják ellenőrizni és megvétózni azokat a végrehajtási határozatokat és döntéseket, amelyeket az Európai Bizottság hoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului și susțin o mai mare transparență în ceea ce privește actele delegate sau de punere în aplicare adoptate de Comisie. Aceasta trebuie să raporteze periodic asupra modului în care și-a exercitat atribuțiile și impactului actelor delegate. Nu în ultimul rând, pentru a asigura un control democratic al modului în care Comisia își exercită atribuțiile, am susținut ca perioada în care aceasta are competențe de a adopta acte delegate să fie limitată și reînnoită pe baza unui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della presente relazione perché si tratta di una proposta riguardante 160 atti legislativi che coprono vari settori di estrema importanza per l'UE.

In linea con il relatore considero opportuno aver richiesto alle commissioni competenti per parere (ECON, ITRE, EMPL, ENVI, IMCO, ecc.) di esaminare le tre proposte avanzate dalla Commissione europea come un pacchetto soggetto al medesimo calendario e approvato il prima possibile, in modo da poter idealmente completare il processo di allineamento entro la fine dell'attuale legislatura. Gli emendamenti contenuti nella presente relazione, pertanto, riflettono la posizione delle singole commissioni che si sono espresse in merito.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione Szájer è un testo procedurale equilibrato che analizza gli adattamenti tecnici necessari in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Per questo motivo ho inteso sostenerlo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur l'adaptation d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité FUE). C'est très technique mais permettra de simplifier les procédures. (Omnibus III)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Lisabonski ugovor je utvrdio razliku između ovlasti Europske komisije da usvaja nezakonodavne akte opće primjene koji nadopunjuju određene segmente zakonodavnog akta koji nisu ključni, kako je predviđeno člankom 290. UFEU-a u postupku delegiranja. Europski parlament štiti interese građana širom Europske unije i ima dužnost predstavljanja svakog od njih.

Zato koristim ovu priliku da izrazim zabrinutost jer velik dio ljudi s kojima smo u svakodnevnom kontaktu smatra da je Lisabonski ugovor, koji je inače trebao pojednostaviti složene postupke Unije, učinio upravo suprotno i zakomplicirao ih. Međutim, ono što ističem je da upravo nedefiniranost predmetnog članka ali i čl. 291. izaziva konfuziju kod građana. Zato svi mi zajedno moramo uložiti velike napore da procese učinimo razumljivima građanima. Svaku inicijativu koja ide u smjeru definiranja i simplifikacije odnosno razjašnjenja postojeće situaciju u cilju činjenja propisa konzistentnima pozdravljam i odobravam. Stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório, tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore perché credo che l'iniziativa del relatore di considerare le tre proposte di allineamento al quadro giuridico attuale come un unico pacchetto soggette al medesimo calendario e da approvare il prima possibile voglia dare un segnale all' esterno, e quindi ai cittadini, e un segnale all'interno delle stesse istituzioni europee.

Condivido entrambi i messaggi. Nel primo caso, quindi verso l'esterno, il Parlamento europeo vuole rispettare le tempistiche inizialmente stabilite dalla Commissione europea per completare l'adattamento giuridico, entro la fine di questa legislatura. Apprezzo l'intenzione di rispettare gli impegni e di dare un'immagine efficiente ai cittadini.

Per quanto riguarda il messaggio interno alle istituzioni, credo che il Parlamento approvando questo pacchetto possa trasmettere al Consiglio il desiderio di non aspettare, di non retrocedere di fronte alla sua riluttanza a trovare un compromesso. Allo stesso tempo approvare il pacchetto significherebbe fornire uno stimolo al processo di negoziazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione, e fare in modo che tutto si risolva il prima possibile e in modo concordato.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce texte qui vise à adapter une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice aux nouvelles dispositions mises en œuvre par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'objectif est alors de faire disparaître toutes les dispositions se référant à la procédure de réglementation avec contrôle des instruments législatifs pour les remplacer par la possibilité pour la Commission européenne d'adopter des actes délégués. Cette mise en conformité de ces actes juridiques permet alors une meilleure cohérence de la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Aplica-se a mesma explicação dada ao relatório A7-480/2014: em conformidade com esta declaração e na sequência da anunciada análise da legislação em vigor, a Comissão apresentou três propostas de regulamentos que adaptam ao artigo 290.º do TFUE uma série de atos jurídicos que preveem o recurso ao procedimento de regulamentação com controlo. Sou a favor do presente relatório que diz respeito a uma proposta que abrange os cinco atos legislativos no domínio da justiça que ainda fazem referência ao procedimento de regulamentação com controlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - A mio parere la suddivisione in tema di art. 5 bis decisione 1999\468\CE, comporta una razionalizzazione e chiarimento delle competenze della Commissione. Esprimo voto favorevole alla proposta di regolamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il presente progetto di relazione che riguarda una proposta di 160 atti legislativi in vari settori contiene un numero limitato di emendamenti proposti dalle commissioni specializzate nei loro pareri.

Sono state presentate tre proposte di regolamento che adeguano all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici che prevedono l'utilizzo della procedura di regolamentazione con controllo (PRC). L'aver considerato queste proposte come un pacchetto unico, soggetto al medesimo calendario ha consentito di poter idealmente completare il processo di allineamento entro la fine dell'attuale legislatura.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport concernant l'alignement des dispositions se référant à la procédure de réglementation avec contrôle sur le régime des actes délégués pour 160[nbsp ]actes législatifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente resolução legislativa do Parlamento Europeu que prevê a adaptação dos atos jurídicos ao Tratado de Lisboa, e através da qual os poderes conferidos à Comissão pelo legislador foram alterados substancialmente. É feita uma distinção entre poderes delegados - a Comissão pode adotar atos não legislativos de aplicação geral para completar ou alterar certos elementos não essenciais a um ato legislativo - e poderes de execução - poderes conferidos à Comissão para adotar atos de execução. É fundamental a adaptação dos atos jurídicos de acordo com o novo procedimento estabelecido. À Comissão deve ser requerido que submeta de novo a sua proposta e que a mesma reflita uma alteração substancial do texto, para que o poder de adotar atos delegados que é conferido à Comissão seja feito de forma limitada e passe pelo cumprimento de determinados requisitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La Commission s'est engagée à évaluer, pour la fin 2012, le nombre d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle (PRC) qui restaient en vigueur à cette date, afin d'élaborer des initiatives législatives appropriées et, sur cette base, de parachever l'adaptation au nouveau cadre juridique. Le présent projet de rapport est lié à une proposition couvrant 160 actes législatifs dans divers domaines politiques pour lesquels la Commission sera désormais habilitée à adopter des actes délégués. S'agissant de la mise en œuvre technique d'un traité auquel je me suis opposé, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted against these reports as I believe that the current balance between implementing acts and delegated acts is adequate. I do not believe that there should be any change to this status quo. The input of national experts is still very much needed in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. - Il testo dell'onorevole Szájer si propone di adeguare gli articoli 290 e 291 del TFUE a una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alle procedure di regolamentazione con controllo.

L'obiettivo generale della Commissione è di sopprimere tutte le disposizioni che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. A tal fine sono state presentate tre proposte di regolamento che adeguano all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici che prevedono l'utilizzo della procedura di regolamentazione con controllo. In questa proposta la Commissione ha analizzato 160 atti legislativi in vari settori.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Il presente progetto di relazione riguarda una proposta che copre 160 atti legislativi in vari settori. Il relatore ha proposto alle commissioni competenti per parere di considerare le tre proposte come un pacchetto, soggetto al medesimo calendario e approvato il prima possibile, in modo da poter idealmente completare il processo di allineamento entro la fine dell'attuale legislatura. Ciò considerato e tenuto conto, inoltre, del numero limitato di emendamenti proposti dalle commissioni specializzate nei loro pareri, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente relatório diz respeito a uma proposta que abrange 160 atos legislativos em vários domínios. O relator sugeriu às comissões emissoras de parecer que as três propostas fossem tratadas como um único pacote, sujeito à mesma calendarização e aprovado com a maior brevidade possível, de modo a que o processo de harmonização seja concluído, idealmente, até ao final da presente legislatura. Este projeto de relatório contém um número limitado de alterações propostas pelas comissões especializadas, nos seus pareceres, e que não levantam objeções. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Cilj ovog prijedloga je usklađivanje odredbi različitih zakonodavnih akata s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, dodijeljujući delegirane ovlasti Komisiji. Podržao bih Parlament u amandmanu kojim razdoblje ovih ovlasti nije „neodređeno”, već se svodi na pet godina, uz mogućnost produljenja. Ovim se amandmanom povećava međusobna kontrola koju Parlament ima nad radom Komisije. Pozdravljam i jačanje transparentnosti, budući da po prijedlogu Komisija mora predati izvješće o izvršenju delegiranja devet mjeseci prije isteka razdoblja. Također, podržavam produljenje razdoblja za nadzor koji vrši Europski parlament, budući da su u određenim slučajevima ograničenja rokova opravdana. Za zaštitu ovlasti Europskog parlamenta u kontekstu delegiranih akata opravdano je ograničeno prihvatiti njihovu primjenjivost, jer se ne smije zaboraviti da postupak ranog prihvaćanja bez prigovora već postoji za hitne slučajeve.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - The present draft report is related to a proposal covering 160 legislative acts in various policy areas. Parliament states that the three proposals should be regarded as a package, subject to the same timetable and adopted as soon as possible, so that the alignment exercise can be completed, ideally, by the end of the current legislative term. The present draft report contains a limited number of amendments that were suggested by the specialised committees in their opinions.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα το παρόν σχέδιο έκθεσης καθώς συνδέεται με μια πρόταση που καλύπτει 160 νομοθετικές πράξεις σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ο εισηγητής πρότεινε στις γνωμοδοτικές επιτροπές να θεωρήσουν αυτές τις τρεις προτάσεις μία δέσμη με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και να τις εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ευθυγράμμισης, ιδανικά, έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν το δικαίωμα να υποδεικνύουν τις βασικές πράξεις τις οποίες θεωρούν ότι πρέπει να προσαρμοστούν κατά προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I do not support the blanket alignment of many of these provisions to delegated acts and therefore I could not vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. - The Commission will, regarding legislative acts in force, review the provisions attached to this procedure in each instrument it intends to modify, in order to adapt them in due course according to the criteria laid down in the Treaty. The Commission will assess the results of this process and, by the end of the 7th term of this Parliament, all provisions referring to the regulatory procedure with scrutiny will be removed from all legislative instruments. The present draft report is related to a proposal covering 160 legislative acts in various policy areas. The rapporteur proposed to the committees giving opinions that the three proposals should be regarded as a package, subject to the same timetable and adopted as soon as possible, so that the alignment exercise can be completed, ideally, by the end of the current legislative term.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous avons proposé l'amendement suivant: par dérogation au premier alinéa, tout acte délégué adopté en application des règlements répertoriés aux points 81, 82, 85, 86, 90 à 93 de la section G et, en ce qui concerne les normes internationales d'information financières, au point 95 de la section H de l'annexe 6a, n'entre en vigueur que s'il n'a suscité aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O regulamento relativo aos atos de execução foi adotado no final de 2010. A Comissão comprometeu-se, em seguida, a alinhar todas as disposições relativas ao procedimento de regulamentação com controlo pelos artigos 290.º e 291.º do TFUE até ao fim da atual legislatura. O presente relatório diz respeito a uma proposta que abrange 160 atos legislativos em vários domínios. O relator sugeriu às comissões emissoras de parecer que as três propostas fossem tratadas como um único pacote (Omnibus I), sujeito à mesma calendarização e aprovado com a maior brevidade possível, para que o processo de harmonização seja concluído até ao final da presente legislatura. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la propunerea de regulament de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control. Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, modifică în mod considerabil cadrul competențelor conferite Comisiei de către legislator. Tratatul face o distincție clară între, pe de o parte, competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și, pe de altă parte, competențele conferite Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare. Susțin amendamentul 1 prin care se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective, cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

6.6. A Számvevőszék tagjainak kinevezése - Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta o n.º 2 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0009/2014), bem como o artigo 180.º do seu Regimento e o Relatório da Comissão do Controlo Orçamental. Para além disso, a Comissão do Controlo Orçamental avaliou as qualificações do candidato proposto, nomeadamente quanto às condições estabelecidas no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Adicionalmente, e no decurso da sua reunião de 17 de fevereiro de 2014, a Comissão do Controlo Orçamental procedeu à audição do candidato proposto pelo Conselho para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Por estas razões, dou parecer favorável à proposta do Conselho para nomear Oskar Herics para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Oskar Herics disposant de l'expérience, des compétences et de l'indépendance d'esprit indispensables à l'exercice de la fonction de membre de la Cour des comptes de l'Union européenne, j'ai voté en faveur de sa candidature en soutenant ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea propunerii de numire a domnului Oskar Herics ca membru al Curții de Conturi deoarece experiența profesională acumulată până în prezent îl recomandă ca fiind un candidat excelent pentru acest post. Studiile juridice, urmate de practica extinsă în domeniul finanțelor publice și a auditului, reprezintă o dovadă a înaltei calificări profesionale în domeniu. În plus, candidatul prezintă garanția independenței - obligație fundamentală în exercitarea viitoarelor atribuții.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. - Die Nominierung von Oskar Herics als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs wurde vom Ausschuss für Haushaltskontrolle des Parlaments nach einer Anhörung bestätigt. Der gelernte Jurist und Rechtsanwalt war für den österreichischen Rechnungshof als Wirtschaftsprüfer seit 1991 tätig und kann so auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken. Ich begrüße die Bestätigung der Nominierung und wünsche auch auf diesem Weg alles Gute!

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Ayala-Sender sur la nomination de Oskar Herics, candidat autrichien à la Cour des comptes; sa nomination a reçu un avis favorable de la commission du contrôle budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az osztrák kormány jelöltjét az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsága 2014. Február 17-én hallgatta meg. A szakbizottsági meghallgatást követően a titkos szavazáson a képviselők többsége úgy döntött, hogy támogatják az osztrák jelölt számvevőszéki taggá történő kinevezését. A néppárti munkacsoportülés és a frakcióülés is ezt a döntést hagyta jóvá és a 2014. februári plenáris szavazáson a néppárti képviselők támogatták Oskar Herics jelölt kinevezését az Európai Számvevőszék tagjává.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Na importante tarefa para a qual é indicado, desejo a Oskar HERICS um mandato com todo o sucesso, estando convicto de que exercerá as funções para as quais é agora nomeado com toda a dedicação e competência.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la nomination d'Oskar Herics comme membre de la Cour des comptes européenne car il présente les compétences requises pour exercer à bien les missions confiées par ce mandat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora, que verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste espírito, a nomeação das individualidades que o compõem tem se reger por critérios de competência e independência. Assim, por iniciativa do Conselho, foram indigitadas várias personalidades de variados países da UE para o Tribunal de Contas. O candidato apresentou o seu Curriculum Vitae, respondeu a um questionário escrito e foi ouvido na Comissão do Controlo Orçamental, tendo apresentado argumentos suficientes para justificarem a nomeação para o Tribunal de Contas e para aí desempenhar as suas funções de forma competente e independente. Votei assim favoravelmente o nome de Oskar Herics.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Oskar Herics est un haut-fonctionnaire autrichien. Dans ses réponses au questionnaire pour sa nomination à la Cour des comptes, il développe un certain nombre de points qui m’ont semblé intéressants: il rappelle l’importance du respect des parlementaires nationaux et des structures de contrôle nationales, il déclare être fier que l’un de ses rapports ait servi de base pour une « interdiction de spéculation » dans le cadre des opérations financières réalisées par des établissements publics. Tout cela est positif. Cependant, Monsieur Herics reste un « orthodoxe » en matière budgétaire et il n’ira pas contre les politiques d’austérité européennes et nationales une fois installé à son poste. Je ne peux voter favorablement à sa nomination, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto e tenuto conto dell'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti presso la medesima commissione, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Oskar Herics para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos os dados apresentados para esta opção, incluindo as respostas ao Questionário destinado aos candidatos a membros do Tribunal de Contas, em anexo ao presente relatório, fundamentaram a minha decisão por indicarem o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a necessidade de plena independência dos membros do Tribunal de Contas, pelo que me congratulo com a nomeação de Oskar Herics.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Podržao sam imenovanje Oskara Hericsa za člana Revizorskog suda. Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta dao je, nakon saslušanja kandidata, pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Herics imenuje članom Revizorskog suda i to s 15 glasova za, 2 suzdržana i 1 protiv. Uvažavam mišljenje nadležnog parlamentarnog odbora i njegovih članova da procjene kompetentnost kandidata te sam glasovao za ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. - I support the appointment of Oskar Herics as a member of the Court of Auditors. Oskar Herics joined the Austrian Court of Auditors in 1991. His experience has involved him in government auditing and the auditing of state-owned undertakings. He held positions at the Austrian Court of Auditors as auditor, senior auditor, head of department and head of section. It is known that he successfully performed all types of auditing: financial audits, compliance audits and performance audits. In regard to his involvement in national and international activities, it is obvious that he has acquired detailed knowledge and experience in the area of auditing. He has proved himself in many sectors: financial, banking, energy, transport, agricultural, etc. His active involvement in the public sector field at bilateral, European and international levels has shown his abilities. His expertise has been demonstrated at many seminars, workshops and meetings where he exchanged experience with supreme audit institutions in other countries (Croatia, Slovakia, FYROM). I think he is up to the role.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous avons statué sur la nomination proposée d'Oskar Herics comme membre de la Cour des comptes et rendu un avis favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - A secção 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece o Tribunal de Contas como uma das instituições europeias. Criado em 1975, tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia (UE). O Tribunal de Contas poderá realizar auditorias junto de qualquer pessoa ou organização que seja responsável pela gestão de fundos da UE, sendo as suas conclusões apresentadas por escrito sob a forma de relatórios, que são transmitidos à Comissão e aos governos dos países da UE. Os Estados-Membros apresentam uma proposta ao Conselho que, após consulta do Parlamento Europeu, aprova a lista de membros do Tribunal de Justiça. Voto favoravelmente a nomeação de Oskar Herics pois reúne as condições previstas no artigo 1º do artigo 286º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia Parlamentului European privind propunerea de numire a lui Oskar Herics ca membru al Curții de Conturi, prin care se emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Oskar Herics ca membru al Curții de Conturi. Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European, a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, în cursul reuniunii sale din 17 februarie 2014, Comisia pentru control bugetar a audiat candidatul desemnat de Consiliu pentru a fi membru al Curții de Conturi. În urma acestor audieri, Comisia pentru control bugetar a emis un aviz favorabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Gratuluję Panu Oskarowi Hericsowi minowania na członka Trybunału Obrachunkowego.

 

6.7. Az eljárási szabályzat a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. cikkének módosítása (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This report ensures that it is recorded when Members are excused from sittings owing to maternity/paternity leave, illness, serious family circumstances, missions or other reasons, and I fully support this.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que o conceito de licença de maternidade/paternidade não está atualmente contemplado nas disposições jurídicas que regem o mandato parlamentar. Contudo, é reconhecido como um motivo legítimo para a ausência de reuniões oficiais. Desta forma, os deputados cuja ausência tenha sido justificada pelo Presidente (mediante apresentação de documentos comprovativos aos questores) por razões de saúde, circunstâncias familiares graves, presença em missão em nome do Parlamento, gravidez ou licença de maternidade, deixariam de constar da folha de presenças com a designação geral e pouco esclarecedora de «ausente». Para além disso, esta alteração visa exclusivamente reduzir o impacto negativo na folha de presenças dos deputados e os consequentes «indicadores de atividade parlamentar» em sítios web como o Vote Watch, nos casos devidamente justificados e sem qualquer implicação financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului deoarece consider că această modificare procedurală a regulilor de funcționare a Parlamentului este de natură să crească transparența activității noastre. Există anumite situații perfect justificate, care nu permit prezența unui deputat în cadrul ședințelor plenare. În acest context, mi se părea normal ca în cazul în care un deputat se află în concediu de maternitate sau paternitate, absența sa la ședințele plenare să fie "motivată".

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho trovato il testo della relazione Häfner equilibrato e condivisibile, per cui ho inteso sostenerlo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Häfner relatif à la modification de l'article[nbsp ]136 du règlement sur la participation des députés aux séances. L'article[nbsp ]136 du règlement intérieur concerne la feuille de présence. Dans sa version actuelle, il fait uniquement la distinction entre les députés qui sont présents en séance (sur la base de leur signature apposée sur cette feuille) et ceux qui ne le sont pas. Il ne tient donc aucun compte des absences autorisées par le Président (et régies par les Questeurs au titre de l'article 31 des mesures d'application du statut des députés). La proposition de modification de l'article[nbsp ]136 du règlement intérieur a pour objet de consigner au procès-verbal de chaque séance les noms des députés dont l'absence est excusée par le Président, assortis de la mention "Excusés" (par exemple: congé de maternité ou de paternité).

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Podržavam izmjenu članka 136. Poslovnika kao što predlaže izvješće gospodina Hafnera. Iako je ova izmjena samo tehničke prirode, ipak je bitna. Nevladine organizacije koje prate rad Parlamenta i prenose informacije medijima i građanima moraju znati je li izostanak zastupnika sa sjednice opravdan ili ne. Takve organizacije mogu razlikovati izostanak zastupnika sa sjednice samo ukoliko i Parlament to čini. Treba razlikovati one koji ne dolaze zbog opravdanih razloga kao što su visoki stadij trudnoće, porodiljni dopust, bolest i sl., od onih koji ne dolaze zbog neopravdanih razloga. Smatram kako nije potrebno specificirati razlog nedolaska zastupnika na sjednicu, jer bi u suprotnom bila narušena privatnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório, tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - La modifica dell'emendamento all'articolo 136 avviene allo scopo di pubblicare sul processo verbale di ciascuna seduta i nomi dei deputati assenti, i quali devono essere giustificati dal Presidente dell'assemblea come "assenti giustificati"; in tale dicitura sono da intendere coloro che, previa presentazione di documenti giustificativi agli organi competenti, per cause di maternità o paternità, motivi di malattia, gravi problemi familiari o in missione a nome del Parlamento non posso essere presenti in Aula.

Mi sono espressa a favore di questa proposta modificante l'articolo 136 del regolamento sulla partecipazione dei deputati alle sedute poiché ritengo che fornisca maggiore completezza e trasparenza ai cittadini dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte dont l'objet est de consigner au procès-verbal de chaque séance les noms des députés dont l'absence est excusée par le Président, assortis de la mention "Excusés". Jusqu'à présent, le mandat des parlementaires européens ne prévoyait pas de telles dispositions, dès lors cela sera le cas, ce qui est une preuve de transparence supplémentaire vis-à-vis de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A proposta de alteração do artigo 136.º visa a inscrição na ata de cada sessão dos nomes dos deputados cuja ausência tenha sido justificada pelo Presidente com a indicação «ausência justificada». Desta forma, os deputados cuja ausência tenha sido justificada pelo Presidente (mediante apresentação de documentos comprovativos aos questores) por razões de saúde, circunstâncias familiares graves, presença em missão em nome do Parlamento, gravidez ou licença de maternidade, deixariam de constar da folha de presenças como sendo deputados «ausentes». Estou de acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - A regra do Regimento que agora se pretende alterar regula a lista de presenças dos deputados. O relator introduz uma categoria de ausência justificada, que abrange todas as possíveis categorias de ausência autorizada (doença, missões em representação do Parlamento Europeu, razões familiares graves, proximidade do parto ou licença de maternidade). Isto significa que as ausências autorizadas não aparecerão como ausente na lista de presenças. A Comissão para os Direitos das Mulheres e Igualdade de Género, congratulando-se com a decisão de que a ausência dos deputados por motivo de maternidade, paternidade ou adoção não seja mais considerada como não estar presente, propunha, todavia, uma redação distinta do relator, que tivesse em conta que a licença de maternidade, paternidade e adoção envolve normalmente um longo período de ausência. Esta ausência deve estar claramente identificada nas estatísticas. Em geral, as alterações propostas ao Regimento neste domínio restrito parecem-nos adequadas e justificadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Pravidlo 136 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu upravuje ustanovenia o prezenčnej listine. V aktuálnej podobe rozlišuje iba medzi prítomnými a neprítomnými poslancami na zasadnutí na základe podpisu poslanca na prezenčnej listine. Neberie teda do úvahy oprávnenú neprítomnosť schválenú predsedom a odôvodnenú kvestormi. Navrhovaná zmena by mala priniesť výpis v protokole o zasadaní a označiť presne tých členov, ktorí boli ospravedlnení po predložení príslušných dokladov. Dôvodom predmetnej zmeny rokovacieho poriadku a ustanovení o prezenčnej listine je obmedzenie vplyvu prezenčných listín na ukazovatele parlamentnej činnosti v odôvodnených prípadoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE), schriftlich. - Demokratie braucht Transparenz. Schließlich vertreten Abgeordnete nicht sich selbst, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Diese haben einen Anspruch, zu erfahren, wie intensiv und regelmäßig sich einzelne Repräsentanten im Parlament einbringen. Das war bisher nicht möglich. Weder das Protokoll noch die öffentlichen Statistiken enthielten alle relevanten Informationen. Beispielsweise konnte man nicht ersehen, wer krank, auf Dienstreise oder im Mutterschutz war oder wer grundlos wichtigen Sitzungen fernblieb. Das wird mein Bericht nun ändern. Künftig wird es ein klares und transparentes Protokoll jeder Sitzung geben, in dem die Namen der anwesenden, der entschuldigten wie der fehlenden Mitglieder aufgeführt sind. Ich setze mich schon lange und auf vielen Ebenen für mehr Transparenz als die Voraussetzung einer lebendigen Demokratie ein. So konnte ich seit der letzten Europawahl erfolgreich dazu beitragen, mit dem Transparenzregister Licht in den Brüsseler Lobby-Dschungel zu bringen, die komplette Offenlegung von Nebeneinkünften und Nebentätigkeiten der Europaabgeordneten zu erreichen und den Zugang des Europaparlaments zu Geheimdokumenten von Rat und Kommission durchsetzen. Die heutige Initiative ist kein gewaltiger, aber ein unverzichtbarer weiterer Baustein für ein bürgernäheres Europa. Er schafft Klarheit, trennt die Spreu vom Weizen, macht die Faulen namhaft und schützt zugleich die, die etwa wegen schwerer Krankheit, Geburt oder Mutterschaftsurlaub begründet fehlen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - A norma dell'articolo 212 la commissione AFCO ha esaminato la proposta di modifica dell'articolo 136 del regolamento del Parlamento europeo che disciplina l'elenco di presenza. Essendo il concetto di assenza giustificata non contemplato dalle disposizioni giuridiche che disciplinano il mandato parlamentare, è stato proposto di pubblicare nei verbali di ciascuna seduta i nominativi dei deputati assenti, giustificati dal Presidente come "assenti giustificati".

In tal modo, i deputati giustificati per motivi di malattia, gravi motivi familiari, per una missione effettuata a nome del Parlamento o congedo di paternità o maternità non saranno più considerati "non presenti".

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because it is an important step in helping MEPs who have been officially excused from the Strasbourg voting sessions in being recognised as such. For example, if an MEP were to go on maternity/paternity leave and be officially excused by the President, this will now be officially recorded. Labour supports all workers having access to basic rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport modifiant le règlement interne de notre institution afin de tenir compte, dans les procès-verbaux des séances, des situations particulières pour lesquelles les députés ont été excusés par le Président du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Concordo que os deputados cuja ausência tenha sido justificada pelo Presidente (mediante apresentação de documentos comprovativos aos questores) por razões de saúde, circunstâncias familiares graves, presença em missão em nome do Parlamento, gravidez ou licença de maternidade deixem de constar da folha de presenças como sendo deputados ausentes. Com esta alteração, reduz-se o impacto negativo na folha de presenças dos deputados e os consequentes indicadores de atividade parlamentar em sítios Web como o Vote Watch, nos casos devidamente justificados. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose de modifier l’article du règlement intérieur du Parlement européen concernant la participation aux séances afin de tenir compte des absences dûment justifiées, par l'ajout de la mention « Excusé » au procès-verbal. C'est peu de chose. D’autant que ce rapport reste silencieux sur les critères permettant de justifier de telles absences. Cette dispense m'a ainsi été refusée alors que j'étais au tribunal de Béthune pour assister au procès qui m'oppose à Marine Le Pen dans « l'affaire des faux tracts ». La mention « Excusé » reste ainsi soumise au bon vouloir du Président du Parlement, le fait du prince. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report, which seeks to record expressly in the minutes those Members who were not present in the sittings, but would have been excused by the President for reasons such as maternity or paternity leave, ill health, or serious family circumstances, which are recognised as legitimate reasons of absence from official meetings under Article 31(4) of the Implementing Measures for the Members’ Statute.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - This report amends the rules of procedure regarding the absence of members from Plenary during the sitting. I support the report in requiring that more detailed explanations be provided of reasons for missing sessions.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Hinkünftig soll es den Mitgliedern des EP auch möglich sein, sich für das Fernbleiben von den Plenarsitzungen beim Präsidenten des EP zu entschuldigen, etwa wegen Krankheit, ernsthaften familiären Umständen, Dienstreisen im Namen des Parlaments, bevorstehender Geburt oder Mutterschaftsurlaub. Das ist durchaus vernünftig, wenngleich die Abwesenheit von Abgeordneten, die ebenfalls in Ausübung ihres Mandats an anderweitigen Veranstaltungen oder Presseterminen teilnehmen, dann als „unentschuldigt“ eingestuft werden könnte. Obwohl es daher keine ideale Lösung ist, habe ich dafür gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Attualmente il concetto di congedo di maternità/paternità non è contemplato dalle disposizioni giuridiche che disciplinano il mandato parlamentare. La formulazione attuale dell'articolo opera una distinzione solo fra i deputati che sono "presenti" nel corso di una seduta (e firmano l'elenco di presenza) e quelli che non lo sono, non tenendo quindi conto di eventuali assenze giustificate (autorizzate dal Presidente e gestite dai Questori, ai sensi dell'articolo 31 delle disposizioni di attuazione dello statuto dei deputati). Inoltre, l'emendamento in questione propone di pubblicare sul processo verbale di ciascuna seduta i nominativi dei deputati assenti, giustificati dal Presidente come "assenti giustificati", mirando dunque a ridurre l'impatto negativo sull'elenco di presenza dei deputati e sui relativi "indicatori di attività parlamentare" su siti web come Vote Watch, nei casi debitamente giustificati. Ciò considerato, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A deputada Katharina Brantner e 14 cossignatários apresentaram um projeto de alteração do artigo 136.º (1). Em conformidade com o disposto no artigo 212.º, a Comissão AFCO deverá examinar a proposta e decidir da sua apresentação ao Parlamento Europeu. A alteração visa exarar em ata os nomes dos deputados que não estiveram presentes em sessões, mas cuja ausência fora justificada pelo Presidente (por exemplo, licença de maternidade/paternidade). O conceito de licença de maternidade/paternidade não está contemplado nas disposições jurídicas que regem o mandato parlamentar (Ato de 1976 e Estatuto dos Deputados). É, contudo, reconhecido como um motivo legítimo para a ausência de reuniões oficiais. Atualmente a norma não contempla as ausências autorizadas (concedidas pelo Presidente e geridas pelos Questores, nos termos do artigo 31.º das medidas de aplicação do Estatuto dos Deputados). A proposta de alteração do artigo 136.º visa a inscrição na ata de cada sessão dos nomes dos deputados cuja ausência tenha sido justificada pelo Presidente com a indicação ausência justificada. Esta alteração visa reduzir o impacto negativo na folha de presenças dos deputados e os consequentes indicadores de atividade parlamentar em sítios web como o Vote Watch. Em face do exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržao sam izvješće zastupnika Geralda Hafnera o izmjeni članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama, jer smatram da je za budući saziv Europskog parlamenta potrebno uvesti razlikovanje između ispričanih i neispričanih izostanaka sa sjednica Europskog parlamenta. Odlukom Europskog parlamenta iz 2005. godine donesen je Statut zastupnika u EP-u, a odlukom Ureda Europskog parlamenta iz 2008. donesene su provedbene mjere za taj status koje u članku 31. jasno definiraju slučajeve u kojima Predsjednik opravdava nenazočnost zastupnika (zdravstveni problemi, teške obiteljske okolnosti, misija u ime Parlamenta, porodiljni dopust). S obzirom da rad Europskog parlamenta prate mnogi mediji i specijalizirani portali koji često ukazuju na pozitivne i negativne pojave u djelovanju zastupnika, smatram da je radi veće transparentnosti potrebno izmijeniti članak 136. Poslovnika Europskog parlamenta tako da se uskladi s gore spomenutim člankom 31. Unosom imena prisutnih ali i ispričanih zastupnika u zapisnike sjednica smanjit će se negativna percepcija koja se javlja kod građana pri objavama raznih evidencija i rang lista posebno u vrijeme izbora.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. A draft amendment to Rule 136 was submitted by the MEPs Ms[nbsp ]Brantner and 14 co-signatories pursuant to Rule 212(1). Under this rule the Committee on Constitutional Affairs is required to examine the proposal and decide whether to submit it to Parliament. In substance the amendment seeks to record expressly in the minutes those Members who were not present at sittings but had been excused by the President (for e.g. maternity/paternity leave). Currently, the concept of maternity/paternity leave does not exist in the legal provisions governing the parliamentary mandate (the act of 1976 and the Membersʼ Statute). It is however recognised as a legitimate reason for absence from official meetings (Article[nbsp ]31(4) of the Implementing Measures for the Membersʼ Statute).

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - La modifica dell'articolo 136 deve essere una priorità per permettere finalmente di pubblicare esplicitamente sul processo verbale i nominativi dei deputati che non erano presenti alle sedute ma erano stati giustificati dal Presidente perché, ad esempio, in congedo di maternità. La maternità non è una malattia: questo segnale deve partire forte e chiaro dal Parlamento europeo, che per primo deve dare l'esempio in merito.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - A norma dell'articolo 212, paragrafo 1, la commissione per gli affari costituzionali è tenuta a esaminare la proposta di modifica dell'articolo 136, che mira a pubblicare esplicitamente sul processo verbale i nominativi dei deputati che non erano presenti alle sedute, ma erano stati giustificati dal Presidente (ad esempio perché in congedo di maternità/paternità), che per ora non è contemplato dalle disposizioni giuridiche che disciplinano il mandato parlamentare.

La modifica, a mio avviso condivisibile, prevede che sull'elenco di presenza i deputati giustificati dal Presidente (su presentazione di documenti giustificativi ai Questori) per motivi di malattia o gravi motivi familiari, o per una missione effettuata a nome del Parlamento, attesa di nascita di un bambino o congedo di maternità, non saranno più considerati "non presenti", al fine di ridurre l'impatto negativo sull'elenco di presenza dei deputati e sui relativi "indicatori di attività parlamentare" di alcuni siti web che monitorano l'attività dei deputati europei, nei casi debitamente giustificati.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Članak 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama Poslovnika Europskog parlamenta uređuje popis nazočnih zastupnika na dnevnim sjednicama. U dosadašnjoj verziji članak je razlikovao samo prisutnost i odsutnost zastupnika na sjednicama. Izmjenom članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama dodaje se mogućnost zapisa u slučaju opravdanog izostanka zastupnika, a čiju je ispriku prihvatio Predsjednik. Takvi slučajevi se unose u zapisnik sa svake sjednice s napomenom „ispričan/ispričana”. Glasovao sam za ovaj prijedlog. Dobro je razlikovati opravdane slučajeve izostanka od neopravdanih, primjerice kada su zastupnici na službenoj misiji Parlamenta, porodiljnom dopustu i slično, kako bi se smanjio negativni imidž zastupnika na internetskim stranicama koje prate prisutnost zastupnika na plenarnim sjednicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. - I agree with the report. This amendment seeks to record as ‘presentʼ in the minutes of each sitting, those Members who were not present at the sitting but had been excused by the President (e.g. for maternity or paternity leave). Currently, the concept of maternity or paternity leave does not exist in the legal provisions governing the parliamentary mandate. However, it is recognised as a legitimate reason for absence from official meetings. All Members excused by the President on the grounds of ill-health, serious family circumstances, or imminent childbirth will no longer be counted as ‘not presentʼ. The aim of this amendment is to reduce the negative impact on a Member’s attendance record and the resulting online ‘parliamentary activity indicatorsʼ such as VoteWatch. I support this amendment and I think that if there is a reasonable excuse for absence then a Member’s attendance statistics should not be jeopardised.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this report which concerns a change to the rules, which will now ensure that Members who have valid reasons for their absence at plenary sessions are appropriately accounted for.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Si cette proposition était adoptée, les députés excusés par le Président (sur présentation de pièces justificatives aux questeurs) pour des raisons de santé, pour des circonstances familiales graves, pour la réalisation d'une mission au nom du Parlement, en raison d'une grossesse ou qui sont en congé de maternité ne seraient plus mentionnés comme absents sur la liste de présence.

L'amendement proposé vise uniquement à réduire l'influence négative des absences dûment justifiées sur le registre de présence des députés et sur les indicateurs de l'activité parlementaire des députés diffusés sur des sites internet tels que Vote Watch. Cette mesure n'entraînera aucune implication financière.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O artigo 136.º do Regimento do Parlamento Europeu rege a inscrição na folha de presenças. Na versão atual, este artigo estabelece apenas a distinção entre os membros que estão presentes durante cada sessão e os que não estão. Porém, o articulado não contempla as ausências devidamente autorizadas. A proposta de alteração do artigo 136.º visa a inscrição na ata de cada sessão dos nomes dos deputados cuja ausência tenha sido justificada pelo Presidente com a indicação ausência justificada, como no caso de razões de saúde, circunstâncias familiares graves, presença em missão em nome do Parlamento, gravidez ou licença de maternidade. Votei, assim, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru propunerea de decizie a Parlamentului European privind modificarea articolului 136 din Regulamentul de procedură referitor la participarea la ședințe. Am votat pentru amendamentul 1 care modifică articolul 136 – alineatul 2 din Regulamentul de procedură. Astfel, numele deputaților a căror prezență este atestată de foaia de prezență sunt înscrise în procesul-verbal al fiecărei ședințe, însoțite de mențiunea „prezent”. Numele deputaților a căror absență este aprobată de Președinte sunt înscrise în procesul-verbal al fiecărei ședințe, însoțite de mențiunea „absent motivat”. În prezent, conceptul de concediu de maternitate sau de paternitate nu există în dispozițiile juridice care reglementează mandatul parlamentar. Însă acesta reprezintă un motiv justificat de absență de la reuniunile oficiale. Articolul 136 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European reglementează lista de prezență. În versiunea sa actuală, se face distincția doar între deputații prezenți la o reuniune. Articolul nu prevede absențe justificate. Propunerea de modificare sugerează menționarea în procesul-verbal al fiecărei ședințe a numelor deputaților a căror absență a fost aprobată de Președinte. Singurul scop al prezentei modificări este să reducă impactul negativ asupra listei de prezență a deputaților și asupra „indicatorilor activității parlamentare”. Această măsură nu are implicații financiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), in writing. - Currently, the concept of maternity/paternity leave does not exist in the legal provisions governing the parliamentary mandate. However, it is recognised as a legitimate reason for absence from official meetings. I voted for the proposed amendment of Rule 136 of the Rules of Procedure which suggests listing in the minutes of each sitting the names of those Members who have been excused by the President as ‘excused’. It is solely aimed at reducing the negative impact on a Member’s attendance record. As a result of the new measure the attendance record of those Members who have been excused by the President on the grounds of ill health, serious family circumstances, presence on mission on behalf of Parliament, expectation of childbirth or maternity leave would no longer be counted as ‘not present’.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I supported this report, which calls for more transparency regarding the voting sessions of Members. Final votes in parliamentary committees will now be taken by roll call vote, as well as all final votes in the plenary. I welcome these moves, which will make it easier for EU citizens to follow the results of reports. This report is a positive move to make Parliament even more open and transparent and I pleased that Labour MEPs will now be able to prove their voting record on issues of importance for constituents.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht von Gerald Häfner beschäftigt sich mit den An- und Abwesenheiten der Mitglieder des Europäischen Parlaments bei Sitzungen. Die Änderung sieht vor, dass die abwesenden MdEPs unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr als „abwesend“, sondern als „entschuldigt“ aufgeführt werden – ein Vorschlag, dem nichts entgegenzusetzten ist und der befürwortet werden kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Poseł do Parlamentu Europejskiego dzieli swój czas pracy między Brukselę, Strasburg i swój okręg wyborczy. W Brukseli uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych, grup politycznych, dodatkowych posiedzeniach plenarnych, a w Strasburgu bierze udział w dwunastu sesjach plenarnych. Oprócz wspomnianej działalności głównej poseł europejski musi oczywiście poświęcać swój czas również na działania w swoim okręgu wyborczym. Posłowie do Parlamentu Europejskiego tworzą grupy w zależności od poglądów politycznych i bez względu na narodowość. Posłowie do Parlamentu Europejskiego sprawują mandat w sposób niezależny. Ponieważ posłowie europejscy posiadają coraz większe uprawnienia, poprzez swoją działalność mają oni wpływ na wszystkie dziedziny życia codziennego obywateli: środowisko, ochronę konsumentów, transport, ale także na edukację, kulturę, zdrowie itp. Nowy Statut posła do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie 14 lipca 2009 roku. Statut wprowadza jednolitą pensję poselską wypłacaną z budżetu UE i zapewnia większą przejrzystość wynagrodzenia.

 

6.8. Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020. évi célérték (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion (ALDE). - Madam President, I welcome this long-awaited agreement on reducing CO2 emissions from passenger cars by 2020. It gives crucial certainty to car manufacturers across Europe. If we want car manufacturers to invest in low carbon technologies, we need to give them this certainty.

Reducing CO2 emissions from passenger cars is vital to fight against air pollution and climate change and also to reduce fuel costs for consumers. We must remember that cars are not produced for one single country, but for a single market of 500 million consumers, as well as for export to the rest of the world, so we need action at an EU level for this to be effective. For all of these reasons we need this agreement adopted today.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospođo predsjednice, podupirem ovo izvješće. Naime, dok emisije CO2 iz drugih sektora općenito padaju, cestovni promet je jedan od rijetkih sektora u kojemu one još uvijek rastu, a između 1990. i 2008. narasle su čak za 26[nbsp ]%. Kao rezultat, taj je sektor drugi najveći generator emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji i doprinosi s približno petinom ukupne emisije CO2 unutar EU-a.

Međutim, jučer sam govorila u debati i pogrešno sam rekla da 13[nbsp ]000 radnika radi u automobilskoj industriji – 13[nbsp ]milijuna radnika diljem Europe zaposleno je u automobilskoj industriji i o njima moramo voditi računa i zato podupirem super kredite koji se odobravaju i smatram da je to jedan doprinos napretku te industrije. Dakle, ono što me veseli, to je da Komisija poslije 2020. nastavlja razmatrati na koji način za daljnjih 20[nbsp ]% smanjiti emisiju CO2.

 
  
MPphoto
 

  Franco Bonanini (NI). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole alla relazione del collega Ulmer sulle modalità di conseguimento della riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove.

Si tratta di un accordo importante per l'intera Unione, maturato alla fine di un iter complesso e non del tutto corretto da un punto di vista procedurale, durante il quale l'Unione europea è rimasta paralizzata per alcuni mesi a causa di un veto tedesco su un accordo già raggiunto.

Siamo tuttavia ora giunti alla conclusione e credo si tratti di una buona conclusione. L'obiettivo medio comunitario di 95 grammi di CO2 entro il 2020 è significativo e va nella giusta direzione di una graduale ma costante riduzione delle emissioni complessive dell'Unione europea e di decarbonizzazione della nostra economia, pur nella considerazione di ragionevoli tempi da concedere alle industrie di settore per gli adeguamenti necessari.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie w ostatecznej wersji uwzględnia szereg ustępstw, przykładowo zwolnienie niszowych producentów wytwarzających poniżej 1[nbsp ]000 pojazdów rocznie z obowiązku ustalania i realizacji rocznych celów. Z kolei jednoroczny okres przejściowy umożliwi większym producentom dostosowanie się do nowych wymogów bez zagrożenia karą. Jest to optymalne podejście pozwalające na racjonalne przeprowadzenie procesu zmniejszenia emisji spalin z nowych samochodów. Mniej emisyjne pojazdy będą nie tylko bardziej przyjazne środowisku, ale również bardziej ekonomiczne, co szczególnie ucieszy potencjalnych nabywców.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Auch ich habe für den Bericht gestimmt. Man könnte sagen: „Ende gut, alles gut“, denn wir haben mit diesem Kompromiss zweierlei erreicht: Erstens Planungssicherheit für die Pkw-Industrie, und zweitens haben wir das Kunststück fertiggebracht, einen Anreiz zu setzen. Ich unterstütze die neuen EU-Standards, da dadurch die Fahrzeuge sparsamer werden und die Technologieführerschaft der europäischen Hersteller bei sauberen Fahrzeugen gesichert werden kann. Das heißt einerseits Ansporn bei den Zielen, damit Technologieführerschaft, und andererseits nicht übertreiben bei dieser Zielstellung. Denn wenn man sich zu hohe Ziele setzt, wirken diese demotivierend. Dieser Kompromiss ist gut. Deshalb unterstütze ich ihn nachdrücklich.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospođo predsjedavajuća, podržala sam ovo izvješće jer je cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova u skladu s mjerama koje su propisane Strategijom Europa 2020. Određivanjem cilja do 2025. i poticanjem istraživanja i inovacija u automobilskoj industriji promiče se zeleni rast, stvaranje radnih mjesta i jačanje međunarodne konkurentnosti Europske industrije.

Sve propisane mjere u skladu su s planom za prelazak na konkurentnu nisko-ugljičnu ekonomiju do 2050. koji naglašava dugoročni cilj smanjenja emisija za 80% do 2050. godine. Isto tako ono što podržavam u izvješću je poticanje razvoja sustava potpora koji bi utjecao na razvoj i upotrebu novih i ekološki osvještenih inovativnih koncepata, što ne smije naravno imati negativan učinak na proračune.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo agus vótálaim leis an ngrúpa sna vótaí atá ann. Gan dabht ar bith, tá tionscal an ghluaisteáin an-tábhachtach dʼeacnamaíocht na hEorpa agus tá sé tábhachtach go leanfadh sé ar aghaidh mar sin agus go mbeadh siad in ann carranna a dhíol agus go mbeadh na carranna sin éifeachtach go háirithe ó thaobh astaíochtaí CO2 de. Tugann sé seo an chinnteacht dhleathach atá ag teastáil agus tugann sé sprioc dóibh freisin úsáid a bhaint as teicneolaíocht nua chun na hastaíochtaí sin a laghdú. Déanfaidh sé sin an-difríocht mar is sa tslí sin a bheimid ag troid i gcoinne athrú aeráide, beimid ag laghdú an méid CO2 atá ag éalú isteach san aeráid agus beidh na carranna níos éifeachtúla agus níos saoire do chustaiméirí. Déanfaidh sé sin maitheas do gach uile dhuine.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - It is important that the EU takes the initiative in setting clear emission reduction targets for new cars. The knowledge about the environmental impact of CO2 emission needs to be translated into concrete targets, as this will benefit not only the environment, but also consumers who are enabled to make well-informed choices when purchasing a car. Moreover, with the right set of incentives, eco-innovative production methods will give a boost to the competitiveness of the European automotive industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que, com a presente proposta, se pretende alcançar uma redução significativa, mas simultaneamente sensata do ponto de vista económico e ecológico, das emissões de CO2 dos veículos mais recentes. Penso ser importante ser criado um parâmetro de comparação fiável para os consumidores como o consumo de combustível de cada modelo de automóvel, em que todos os fabricantes implantariam um procedimento de ensaio normalizado, denominado NEDC (novo ciclo de condução europeu). Neste momento, a Comissão e outras instituições estão a desenvolver num novo procedimento, o WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure), que substituirá o antigo ciclo de ensaio e será introduzido até janeiro de 2017. Por outro lado, os fabricantes de automóveis e os seus fornecedores devem ser incentivados a certificar e incorporar nos novos carros tecnologias ou pacotes tecnológicos (ecoinovações) suscetíveis de contribuir para uma redução do consumo de combustível e das emissões de CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea noilor reglementări care au ca scop reducerea emisiilor de CO2 ale mașinilor noi până la 95g/km. Salut inserția graduală a țintei obligatorii de 95g/km la 95% din mașinile noi și la un singur an: 2020. Consider că prin intermediul acestor noi prevederi se va încuraja certificarea și introducerea de tehnologii sau pachete tehnologice (inovații ecologice) care să reducă și mai mult emisiile de CO2 aferente, ținta de 95g reprezentând o economie de 15 milioane de tone de emisii CO2 pe an, și care totodată să contribuie la reducerea consumului de combustibil, aceasta în beneficiul consumatorului. Am convingerea că îmbunătățirea eficienței autoturismelor înseamnă o utilizare mai eficientă a resurselor în Europa, reprezentând deci un pas înainte spre o creștere sustenabilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui confirme l'objectif d'un niveau maximum d'émission de CO2 par kilomètre de 95g pour les véhicules neufs vendus à partir de 2020 et définit les conditions d'application de cette disposition. Ainsi, nous fixons le cap, et c'est essentiel pour notre industrie automobile et notre climat! Néanmoins, dès les débats en commission parlementaire de l'environnement, j'avais exprimé mon scepticisme sur le niveau d'ambition: on aurait dû aussi réformer le critère de calcul de répartition de l'effort entre les constructeurs et ne pas multiplier les "super-crédits" aux constructeurs.

Je regrette également que, du côté des États membres, l'Allemagne ait cru bon, à l'été dernier, de remettre en cause l'accord en préparation afin d'obtenir encore plus de flexibilité pour ses constructeurs. En réalité, en ajoutant de la flexibilité à la flexibilité, on prend clairement le risque de décrédibiliser les objectifs car on aide les constructeurs à les contourner…

Au final, même si j'aurais préféré un mécanisme mieux encadré et moins favorable aux constructeurs les plus polluants, je me réjouis que l'Union maintienne globalement son ambition de réduction des émissions de CO2. Les constructeurs doivent s'y préparer, notamment avec les véhicules électriques.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šią rezoliuciją. Šio pasiūlymo tikslas – mažinti naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Nuo 2006 m. naujų automobilių parkui taikoma išmetamų teršalų kiekio norma yra 160 g CO2/km, nuo 2015 m. – 130 g CO2/km, o nuo 2020 m. jau – 95 g CO2/km. Manau, kad buvo būtina suteikti aiškumo ir nuspėjamumo transporto sektoriui nustatant konkrečius ir apibrėžtus tikslus, suteikiant šiam sektoriui didesnį užtikrintumą ir aiškų teisinį reguliavimą planuojant ilgalaikes investicijas į tvarias technologijas bei užsitikrinant konkurencingumą. Siekiant sudaryti sąlygas automobilių pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir taikyti naujoves turėtų būti nustatytas 2025 m. tikslą. Jis turėtų būti pagrįstas išmetamų teršalų kiekiu, kurį būtina sumažinti laikantis Sąjungos ilgalaikių klimato kaitos tikslų, ir turėtų paspartinti automobiliams skirtų lengvųjų automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo ekonomiškai efektyvių technologijų plėtrą. Pritariu, kad Komisija pateiktų ataskaitą ir pasiūlytų normas, kurios derėtų su ekonomiškai efektyviu būdu pasiekti Sąjungos ilgalaikius klimato kaitos 2050 m. tikslus ir kuriomis būtų užtikrinamas tolesnis Europos Sąjungos pirmavimas degalų taupymo ir išmetamo CO2 kiekio srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Svaka aktivnost koja ima za cilj smanjenje zagađivanja dobar je i značajan doprinos važan za čitavu Uniju, ali i za susjedne zemlje. Veoma je značajno što se prijedlog Komisije nije vremenski ograničen na razdoblje do 2020. već se odnosi i na razdoblje nakon 2020.

Ovim izvješćem kolega Thomas Ulmer daje značajan prinos smanjenju onečišćenja prirode što rezultira poticanjem međunarodne kompetetivnosti europskog gospodarstva u cijelosti. Dao sam svoj afirmativni glas jer smtram da ovaj dokument predstavlja dobitnu kombinaciju između razvoja tehnologije i opravdanog ulaganja u očuvanje okoliša.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului deoarece transportul rutier este un sector în care emisiile de gaze cu efect de seră cresc rapid. De aceea, este nevoie de o acțiune coordonată, pe termen lung, orientată spre atingerea obiectivelor asumate pentru anul 2050. Uniunea are datoria de a-și consolida și menține rolul de lider internațional în combaterea schimbărilor climatice. Totuși, modificarea prea frecventă a obiectivelor creează incertitudine pentru industria automobilelor și afectează competitivitatea la nivel mondial. Consider că este nevoie de strategii pe termen lung, pentru a stimula investițiile în domeniu, iar în prezentul regulament ar trebui stabilite obiective și pentru anul 2025 deoarece industria poate beneficia de pe urma acestui semnal politic. Doar prin intermediul certitudinii juridice putem promova creșterea economică și locurile de muncă ecologice, îmbunătățind competitivitatea industriei auto din Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - La proposta che come gruppo PPE abbiamo approvato è intesa a conseguire, mediante il ricorso a moderni sistemi di trasmissione, un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli nuovi, che sia non solo sostanziale ma anche valida dal punto di vista economico ed ecologico.

A seguito dell'approvazione di tale direttiva, il limite di emissione applicabile agli autoveicoli dovrà essere così pari a 130 g CO2/km a decorrere dal 2015 e, infine, a 95g CO2/km a decorrere dal 2020 (mentre era di 160g CO2/km dal 2006 ad oggi). Il sistema di incentivi dovrebbe permettere a tutti i fabbricanti di risparmiare fino al 2020 i cosiddetti "supercrediti", che verrebbero gestiti dalla Commissione mediante un registro pubblico. I costruttori avrebbero quindi la possibilità di comunicare alla Commissione se i supercrediti risparmiati debbano essere o meno computati in maniera flessibile per ciascun anno civile ai fini del conseguimento del loro obiettivo individuale. Tuttavia, i costruttori potranno esigere la presa in considerazione dei supercrediti soltanto se non sforano i loro obiettivi specifici di emissioni di oltre il 15% per un determinato anno civile. Il sistema di incentivazione giungerà a scadenza nel 2023.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non ho appoggiato la relazione Ulmer, perché le posizioni che sostiene coincidono con la definizione di obiettivi troppo stringenti e vincolanti che penalizzano una volta di più il comparto automobilistico, già fortemente toccato dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria reglamentui, kuriuo nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį. Minėto tikslo bus siekiama taikant modernias pavaros koncepcijas. Dėl šių priemonių didesnių aukščiausios klasės automobilių gamintojai patirs daugiau išlaidų negu mažesnių automobilių gamintojai. Visgi, kadangi pažangiausios technologijos apskritai pirmiausia diegiamos didesniuose automobiliuose, šiame reglamente yra siūloma realistinė paskatų sistema, kuria būtų skatinama vystyti ir naudoti naujas, aplinkai palankias pavaros koncepcijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - In questo settore possiamo dire che un approccio orientato al mercato ha favorito miglioramenti tecnologici nel settore privato tali da qualificare la domanda e da consentire una certa ambizione al legislatore.

La relazione mantiene questo approccio – mi riferisco anche agli emendamenti 6, 21 e 22 – e propone una misura in termini di accompagnamento a processi produttivi già largamente maturati nell'industria, quale il passaggio dei parametri da massa a impronta. Possiamo considerare come un elemento favorevole agli investimenti in tecnologia la prevista predominanza dei motori tradizionali. Non trascuriamo però che in pochi anni le vetture a carburante alternativo sono proiettate al 10% del circolante e che alcuni osservatori (per esempio Morgan Stanley) prevedono intorno al 2020 una quota di veicoli elettrici ad elevata autonomia intorno al 5%. Quindi, l'approccio business-friendly paga, orientando anche il consumo secondo linee di consapevolezza per i valori dell'ambiente.

Nel 2020 i limiti di emissione stabiliti oggi potrebbero anzi essere superati da una più generale discussione di bilancio energetico, di gestione della mobilità, di nuove modalità di trasporto pubblico di massa. Segnalo che in Italia – certo complice la caduta della produzione e la contrazione del mercato interno – nel 2013 si sono vendute più biciclette che automobili.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Ulmer relatif aux émissions de CO2 des véhicules particuliers qui valide l'accord intervenu en trilogue. Cet accord confirme l'objectif de 95[nbsp ]g CO2/km d'ici 2020 mais apporte des flexibilités supplémentaires (95[nbsp ]% de la flotte devra respecter cet objectif au début 2020, 100[nbsp ]% seulement au début 2021, les constructeurs pourront utiliser les "super-crédits" jusqu'en 2022).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório para garantir condições uniformes de aplicação do Regulamento (CE) n.º 443/2009, devendo ser conferidas competências de execução à Comissão. As referidas competências devem ser exercidas em conformidade com o Regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (NI), in writing. - Passenger cars alone are responsible for around 12[nbsp ]% of CO2 emissions in the EU. The agreement not only protects the climate but will also save consumers money and will boost innovation and competitiveness in the EU car industry, creating much needed jobs in the process. It is a win-win for climate, consumers, innovation and jobs. That is why I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Îmbunătățirea eficienței autoturismelor se înscrie pe linia utilizării eficiente a resurselor în Europa din cadrul strategiei Europa 2020, care va asigura trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în vederea obținerii unei creșteri sustenabile. În plus, prin îmbunătățirea eficienței și a durabilității noilor autoturisme și vehicule utilitare ușoare, se va reduce dependența Uniunii de petrol. Producerea de vehicule mai eficiente din punctul de vedere al consumului de carburanți în UE va crea noi de locuri de muncă, în special în industria chimică și cea electronică, precum și în domeniul tehnologiilor de vârf în Europa. Consider că statele membre, Comisia și autoritățile regionale și locale ar trebui să depună eforturi pentru a identifica și disemina cele mai bune practici pentru stimularea cererii pentru vehicule cu emisii ultrascăzute, astfel încât creșterea puternică a vânzărilor din unele țări europene să fie preluată în toate statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ritengo che porsi come obiettivo il 2020 per la riduzione delle emissioni di CO2 per le autovetture di nuova produzione sia una prerogativa irrinunciabile per l'UE.

In tal senso, produrre veicoli più efficienti significherà creare in Europa nuovi posti di lavoro, stimandoli in 110 mila entro il 2030; essi saranno impiegati nell'industria chimica ed elettronica, che acquisiranno maggior peso. Ho espresso il mio voto a favore considerando come anche, in secondo luogo, l'Unione sarà meno dipendente dal petrolio e ciò sarà dovuto a una sempre maggiore efficienza e sostenibilità delle autovetture che renderà la dipendenza dall'"oro nero" sempre minore; visto e considerato anche il fatto che, al momento, il prezzo elevato dei combustibili fossili rappresenta una seria minaccia per la ripresa economica.

L'obiettivo proposto per il 2025 è quello di arrivare a 70 g CO2/km, tale meta potrà essere raggiungibile solo se le valutazioni riguardo alle emissioni effettive saranno le più uniformi possibili: a tal proposito concordo pienamente con il fatto che sia opportuno mettere rapidamente a punto un nuovo ciclo di prova che rifletta in maniera chiara ed adeguata le reali emissioni delle autovetture e che escluda interpretazioni divergenti ed eventuali differenze tra gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Cuschieri (S&D), bil-miktub. - Is-settur tal-karozzi minn dejjem kien settur li segwejtu b'ċertu interess. Permezz ta' mistoqsija li kont għamilt lill-Kummissjoni, kont aċċennajt fuq l-importanza fundamentali li hemm biex jitneħħew dawk l-intoppi marbutin mal-ħlas ta' taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. Insistejt li għandna nagħmlu dak kollu possibli biex nissemplifikaw il-proċeduri u kundizzjonijiet fejn tidħol ir-reġistrazzjoni tal-karozzi fi Stat Membru ieħor. Sadanittant, tal-anqas mil-lat ambjentali, nilqa' bil-ferħ il-vot tal-lum fuq "Il-Modalitajiet biex jintlaħqu l-miri tal-2020 għal tnaqqis fl-emissjonijiet CO2 minn traffiku ġdid." Din il-leġiżlazzjoni hija l-qofol tal-istrateġija tal-UE sabiex titjieb l-ekonomija f'dak li hu fjuwil minn karozzi mibjugħa fis-suq Ewropew. Dawk li jibnu u jsostnu l-karozzi ġodda għandhom ikunu mħeġġa jiċċertifikaw u jirrikorru għal teknoloġiji u innovazzjonijiet teknoloġiċi li jgħinu biex jonqsu aktar il-konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet CO2 marbutin miegħu. It-tnaqqis fl-emissjonijiet CO2 tal-karozzi huwa ta' gwadann kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-ambjent. Waqt li jonqos il-konsum, ikun qed jagħti vantaġġ kompetittiv lill-industrija Ewropea tal-karozzi fis-suq dinji.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. - Przepisy regulujące emisję spalin do środowiska dotyczą nowych samochodów osobowych. Zmiany wchodzące z odpowiednim wyprzedzeniem nie powinny stanowić problemu dla producentów. Dbałość o jakość powietrza w miastach jest istotną częścią projektu. Nie możemy zapominać, że – zgodnie z ostatnim sprawozdaniem – w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajdują się największe miasta Śląska oraz Małopolski. W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do poprawy jakości życia. Ważną kwestią zawartą w projekcie jest również dążenie do uniezależnienia Europy od dostaw ropy. Dodatkowo nacisk położony jest na innowacje przemysłu motoryzacyjnego, co stanowi impuls dla rozwoju fabryk oraz ich restrukturyzacji. Dla obywateli nie mniej istotną kwestią jest fakt, że to producenci zostaną zobligowani do redukcji spalin, co w konsekwencji przełoży się na mniejszy poziom spalania paliwa przez nowe pojazdy, co w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie również na wydatki konsumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte vise à modifier la législation européenne afin de permettre à l'Union européenne d'atteindre l'objectif fixé pour 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves. En effet, le secteur routier constitue la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre en Europe. Des efforts doivent donc être entrepris dans ce domaine. Il est essentiel que l'Union européenne se donne les moyens de parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre en encourageant la production de véhicules plus propres et économes, tout en évitant une insécurité juridique aux effets néfastes pour la compétitivité et l'emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui a pour effet de réduire les émissions de CO2 à l'horizon 2020 pour les voitures particulières neuves. Le respect de la contrainte environnementale est au cœur de ce texte, ce qui traduit la volonté de l'Union de s'engager durablement en faveur de la réduction de CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted against this report because it would mean that 5% of the most polluting cars would be excluded from the manufacturers' average for 2020. It would also allow manufacturers to use the supercredit cap flexibly over 3 years, therefore further delaying the 2020 95g/km target. I made a commitment to my constituents in Wales to use my vote to combat climate change. If the EU is serious about this then we need strict targets.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Numa altura em que o debate em torno das emissões de CO2 se tornou incontornável, estando no centro da discussão sobre as alterações climáticas, é importante que sejam encontradas soluções para a necessária redução de emissões dos veículos comerciais ligeiros. A aprovação de objetivos comunitários aplicáveis aos veículos comerciais ligeiros novos pretende evitar a fragmentação no mercado interno resultante da adoção de medidas diferentes a nível dos Estados-Membros. Esta nova regulamentação, como chama a atenção o relator, servirá também como incentivo para o setor automóvel investir em novas tecnologias.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - O relatório elaborado pelo colega Thomas Ulmer debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 443/2009 a fim de definir as formas de consecução do objetivo de 2020 em matéria de redução das emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros. Este relatório fixa um objetivo de 95 g de CO2/km de emissões médias para a frota de automóveis novos matriculados na UE em 2020. Este objetivo vai aplicar-se aos fabricantes que produzam mais de 1000 veículos por ano. Este facto implica reduções de 27 % do consumo anual de combustível, em comparação com o objetivo de 130 g de 2015. Lembro que os veículos automóveis têm um impacto significativo nas alterações climáticas, na medida em que representam 12 % das emissões globais de CO2 da UE. Saliento também a mais-valia de um novo procedimento de ensaio mais realista e fiável, por forma a garantir que representa as condições reais de condução e evitar a subestimação das emissões reais de CO2 e do consumo de combustível.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Neste relatório continuam a ser defendidos os supercréditos como medidas de incentivo à produção de veículos novos menos poluentes, embora com valores menores do que a anterior legislação. Ou seja, autorizam-se os construtores automóveis a compensar a venda de veículos elétricos com a venda de veículos poluentes, que escapam aos limites de emissão definidos na legislação. Por cada carro elétrico vendido, os construtores automóveis beneficiam de 1,3 supercréditos, ou seja, a permissão de venda de 1,3 carros altamente poluentes, sem que as emissões desses veículos sejam contabilizadas no cálculo das emissões médias do construtor. Além disso, a proposta altera o número mínimo de automóveis novos produzidos por uma empresa, para que esta fique isenta das obrigações de redução de emissão de CO2, de 500 para 1000. Acresce que a forma como o relatório insiste nas chamadas soluções de mercado é reveladora de uma opção política e ideológica de fundo. Votámos contra. Concordamos e defendemos a urgência de diminuir a dependência face aos combustíveis fósseis, desenvolvendo e aplicando alternativas energéticas mas de domínio público, a par do aumento da eficiência energética. Defendemos o reforço, o desenvolvimento e o incentivo e incremento de todos os transportes públicos coletivos, particularmente os eletricamente acionados em especial nas cidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Právne predpisy, ktoré Európska únia prijala v roku 2009, stanovili záväzné ciele pre zníženie emisií nových automobilov. Hlavným cieľom legislatívy je zlepšenie spotreby paliva nových automobilov a zníženie vypúšťania CO2 na 130[nbsp ]g medzi rokmi 2012-2015 a[nbsp ]95[nbsp ]g/km v roku 2020 na európskom trhu. Výrobcovia automobilov sa podnecujú k inováciám a zabudovávaniu nových ekologických technológií a balíčkov, ktoré znižujú spotrebu a tým pádom aj emisie CO2. V budúcnosti by malo dôjsť k vytvoreniu stimulov na zjednodušenie uznávania inovatívnych technológií a nového celosvetového skúšobného cyklu na meranie spotreby paliva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La relazione riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 443/2009 stabilendo le modalità per raggiungere l'obiettivo di 90 g CO2/km al 2020; l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 per le nuove automobili.

Esprimo voto contrario al testo in quanto tali provvedimenti non aiutano il mercato automobilistico europeo, al contrario invece lo penalizzano ulteriormente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. - Dieser Bericht ist zu begrüßen, die Erhöhung der Effizienz und Nachhaltigkeit von PKWs anstrebt und damit sowohl die CO2-arme Wirtschaft und den nachhaltigen Wachstum fördert als auch die Ölabhängigkeit der EU reduziert.

An dem für 2020 festgelegten Ziel von 95 g CO2/km sollte festgehalten werden, da der Industrie entsprechende Planungs- und Investitionssicherheit gewahrt bleiben sollte. Jedoch war ich kein Befürworter der noch weitreichenderen Festlegung für das Jahr 2025. In Anbetracht der Tatsache, dass hier aber ein Richtwert zwischen 68 und 78[nbsp ]g CO2/km festgeschrieben wird, bleibt der Kommission ein gewisser Spielraum erhalten. Diese Flexibilität benötigt sie bei der von ihr geforderten Festlegung der Emissionsvorgaben, um einer schnelleren nachhaltigen Entwicklung der Fahrzeuge nicht im Wege zu stehen.

Des Weiteren begrüße ich die Aufrechterhaltung der Begünstigungen, denn sie schaffen Anreize zum Einsatz von nachhaltigen Technologien. Jedoch muss in diesem Zusammenhang auch an die Schaffung von entsprechender Infrastruktur gedacht werden, denn was nützt ein Elektroauto, wenn nur sehr wenige Aufladestellen vorhanden sind?

Die Festlegung von nachhaltigen, aber vor allem realistischen Zielen für Neuwagen wird den Forschungs- und Innovationsstandort Europas stärken und damit dazu beitragen, die Verlagerung von Produktionsstätten und dem damit verbundenen Arbeitsplatzverlust in Europa entgegenzuwirken.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cet accord car il s'agit d'un texte équilibré et pragmatique, débarrassé des objectifs irréalistes souhaités par certains, et qui profitera à la fois à l'environnement, à l'industrie et aux consommateurs.

L'objectif de limiter les émissions de CO2 à 95g par kilomètre à l'horizon 2020, déjà très ambitieux, a ainsi été maintenu, mais agrémenté d'un délai supplémentaire pour donner plus de flexibilité aux constructeurs. Ces derniers devront aussi revoir leurs batteries de tests, afin de mesurer plus précisément la consommation des véhicules. Le mécanisme de bonification, dit de super-crédits, a également été préservé. Il sera en place jusqu'en 2022 et permet aux constructeurs d'accumuler des "bonus" lorsqu'ils mettent sur le marché des véhicules propres. C'est un mécanisme incitatif indispensable qui doit encourager la recherche sur les véhicules de demain, un secteur dans lequel l'Europe ne peut se permettre de rester à la traîne.

Face à la désindustrialisation qui touche notre continent, et alors que les plans sociaux se multiplient, je me réjouis que la raison ait prévalu. Nos citoyens attendent aujourd'hui de l'Europe qu'elle donne la priorité à l'emploi et à la croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. - I voted against this report as I am disappointed that Parliament has opted to become less ambitious in terms of emissions targets.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), por escrito. - He votado en contra del informe porque los objetivos propuestos inicialmente para la reducción de las emisiones han sido rebajados en el proceso de negociación en unos informales diálogos a tres bandas a causa de la presión ejercida por el Gobierno alemán.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - L'obiettivo ambizioso di ridurre le emissioni di CO2 nelle autovetture di nuova produzione, in linea con la strategia Europa 2020, si è scontrato con alcune rilievi che il relatore ha voluto sottolineare nella relazione.

Indubbiamente l'attenzione per le tematiche ambientali e per la lotta contro l'inquinamento è per noi prioritaria. Tuttavia, questa deve potersi combinare con il contesto economico in cui le norme di riferimento si applicano e considerare le difficoltà che il settore automobilistico europeo sta affrontando.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Alors que les voitures sont responsables de 12[nbsp ]% des émissions de CO2 en Europe, le Parlement européen a défini de nouveaux objectifs afin de réduire la pollution liée aux voitures d'ici à 2020. Les nouvelles voitures immatriculées en Europe ne devront pas produire plus de 95[nbsp ]grammes de CO2 par kilomètre, au lieu de 130[nbsp ]grammes par kilomètre actuellement. Cet objectif permettra de réduire nos émissions de CO2 de 15[nbsp ]millions de tonnes par an.

Grâce à cette mesure, nous souhaitons également inciter les constructeurs à l'innovation afin de maintenir l'industrie automobile en Europe. Les fabricants bénéficieront d'un délai et d'une certaine flexibilité pour adapter leurs modèles. Si ces nouvelles technologies ont un coût, elles représentent également un gain pour les consommateurs, qui pourront acheter des voitures ne consommant que 4[nbsp ]litres d'essence aux 100[nbsp ]km. J'ai voté pour ce texte car je considère qu'il était important de limiter les émissions de CO2 du transport routier, qui est l'un des seuls secteurs pour lequel les émissions de CO2 sont en augmentation.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. - Ustawodawstwo to jest podstawą strategii UE w celu poprawy wyników w zakresie zużycia paliwa w nowych samochodach osobowych sprzedawanych na rynku europejskim. Celem jest ograniczenie emisji z nowych samochodów osobowych do średnio 130 gramów CO2 na kilometr między rokiem 2012 a 2015 i 95g/km do 2020 roku. Obecny wniosek Komisji określa sposoby osiągnięcia celu 2020 w ograniczaniu emisji CO2 z nowych samochodów osobowych. Redukcja emisji CO2 z samochodów osobowych jest korzystna dla konsumentów i środowiska naturalnego. Zmniejsza zużycie paliwa przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na rynku globalnym, dlatego zagłosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - L'Unione europea, per il conseguimento dell'obiettivo 2020 sulla riduzione delle emissioni di CO2 ha già dimostrato un impegno rilevante e negli ultimi tempi sta manifestando l'intenzione di voler incrementare ancora i suoi sforzi verso una politica ecologica.

L'UE intende ricorrere ad iniziative che prevedano, per le case automobilistiche, la creazione di moderni sistemi di trasmissione nelle nuove autovetture, riducendo ancora le emissioni. L'adeguamento ai nuovi sistemi può rappresentare maggiori costi per i costruttori, soprattutto per i veicoli di alta gamma che spesso fanno da apripista alle nuove tecnologie. Pertanto, il relatore propone l'istituzione di un sistema di incentivi per lo sviluppo e per la promozione di veicoli meno inquinanti, così da favorire gli investimenti delle case automobilistiche per sistemi più ecologici ed alternativi.

Ho votato a favore della relazione perché ritengo che debbano essere messi in atto sempre maggiori e costanti impegni per perseguire una politica verde che tuteli la salute dei cittadini e l'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui concrétise l'objectif européen de réduction de 95g de CO2 par km des nouvelles voitures d'ici 2020. Grâce à cet objectif ambitieux, l15 millions de tonnes d'émissions de CO2 pourront être économisés par an. Pour que ces économies soient néanmoins effectives, il faudra mettre en œuvre une nouvelle procédure d'essai internationale pour les voitures particulières afin qu'elles prennent en compte les conditions réelles de conduite.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - Recenti statistiche hanno evidenziato che le emissioni di CO2 provenienti dal settore del trasporto su strada costituiscono un quinto delle emissioni totali di CO2 dell'Unione europea.

Il dato preoccupante è che nei prossimi anni sono previsti ulteriori aumenti dei livelli di emissioni. Per invertire tale tendenza l'Unione europea si è posta come obiettivo la transizione verso un'economia sostenibile ed efficiente sul piano delle risorse. La risoluzione presentata dall'onorevole Ulmer rappresenta un ulteriore passo avanti verso il conseguimento di tali scopi.

La modifica del regolamento (CE) n. 443/2009 comporterà limiti più severi alle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove nell'UE e incentivi per veicoli a basse emissioni. Reputando che tali problematiche possano essere affrontate in maniera più efficace a livello europeo, ritengo che le azioni intraprese contribuiranno ad aumentare l'efficienza e la sostenibilità del settore automobilistico, a diminuire la dipendenza dalle fonti energetiche non rinnovabili e a ridurre l'impatto sull'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A presente proposta alcançar uma redução significativa, mas simultaneamente sensata do ponto de vista económico e ecológico, das emissões de CO2 dos veículos novos, nomeadamente através da aplicação de conceitos de propulsão modernos. Apesar de ambiciosos, os objetivos definidos nesta proposta podem ser alcançados, desde que todos os envolvidos se empenhem para a sua concretização. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – L'Union européenne fait preuve avec ce texte d'une triste persévérance sur la voie de l'inaction écologique et de la relégation des enjeux écologiques au capitalisme vert. Vide d'ambition, ce texte n'apporte rien qui soit à la hauteur des enjeux du XXIe[nbsp ]siècle. Il se contente d'invoquer à corps et à cri un progrès technique salvateur, justifiant ainsi ce manque d'ambition et subordonnant les mesures écologiques au respect de la sacro-sainte concurrence et de la bonne gestion des finances publiques. La lutte contre le réchauffement climatique nécessite des objectifs ambitieux et immédiats, qui passent par des mesures de sobriété en ce qui concerne les véhicules particuliers. Les gros constructeurs ne doivent pas être épargnés, comme le fait ce texte, mais mis face à leurs responsabilités écologiques et sociales. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - Emissions from road transport are the second biggest source of emissions in the EU. The topic of this report is particularly relevant, as it seeks to bring about further significant reduction in CO2 emissions from new vehicles by using modern propulsion models that will reduce degradation of the environment. I have therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - Reducing CO2 from cars is a win for both industry and consumers. It also makes a sustainable contribution to the improvement of our environment. I have therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Džiaugiuosi, jog Europos Parlamentas galų gale patvirtino suderintą poziciją dėl naujų automobilių išmetamo CO2 kiekio. Žinoma, tenka apgailestauti, jog derybos dėl šio susitarimo truko pernelyg ilgai, ne visuomet buvo labai skaidrios ir baigėsi tam tikromis nuolaidomis ne aplinkos apsaugos naudai. Vis tik patį susitarimą vertinu teigiamai, kadangi naujieji standartai, įsigaliosiantys jau mažiau nei po 10 metų, leis dar labiau sumažinti lengvųjų automobilių keliamą oro taršą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Zweifellos ist es wichtig den immer weiter steigenden globalen CO2-Ausstoß einzudämmen bzw. auf lange Sicht zu reduzieren, um unerwünschte Veränderungen in unserer Umwelt entgegenzuwirken und um die erschöpflichen fossilen Energiequellen zu schonen. Andererseits ist es wichtig, dass diese Ziele nicht nur von Europa, sondern von der ganzen Welt verfolgt werden. Daher muss man auch die negativen Folgen einer zu raschen und drastischen Einschränkung für unsere Industrie in Betracht ziehen. Die Autoindustrie hat in den letzten Jahren massiv in die Reduktion der Abgase und des CO2-Ausstoßes investiert. Selbstverständlich muss es weiter in diese Richtung gehen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass sich die Produktion in Länder verlagert, denen die Reduktion des CO2-Ausstoßes nicht am Herzen liegt, während bei uns die Arbeitsplätze verloren gehen. Da ich die eingeschlagene Richtung für richtig halte, die Maßnahmen jedoch abgestufter erfolgen sollten, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. - Zníženie emisií CO2 z nových automobilov prostredníctvom moderných koncepcií pohonu prinesie výrazné finančné pozitíva v prvom rade pre spotrebiteľa. Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou so znižovaním emisií CO2 prinesie priamo úmerne postupné znižovanie aj spotreby paliva. Na druhej strane môžeme skonštatovať, že je jednoznačným krokom vpred v snahe o udržanie konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu na svetovom trhu. Nová stratégia EÚ si stanovuje záväzný ciel znížiť emisie CO2 z doterajších 130g/km na 95g/km pri výrobe nových automobilov do roku 2020. Verím, že konečný text, na ktorom sa zhodli Európsky parlament a členské štáty, je adekvátnym kompromisom, ktorý podporí výrobu vozidiel s nízkymi emisiami. Nesmieme však zabúdať na[nbsp ]fakt, že využívanie nových technológií musí zároveň brať ohľad na ochranu životného prostredia. Inovácie hýbu nielen svetom, ale slúžia aj ako hybná sila na[nbsp ]vytváranie nových pracovných miest. Práve tento aspekt, ktorý je v súlade aj s[nbsp ]cieľmi stratégie Európa 2020, som považovala za najdôležitejší pri svojom hlasovaní. Automobilový priemysel má vysoký potenciál pre budúcnosť EÚ a[nbsp ]zvýšenie zamestnanosti obyvateľov v rámci Európskej únie nás posunie bližšie k[nbsp ]uskutočneniu našich osobných aj profesionálnych cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Die Zielsetzung, die CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen bis 2020 deutlich zu reduzieren, bedeutet vor allem, den Kraftstoffverbrauch deutlich zu reduzieren. Dieses Ziel ist im Hinblick auf einen schonenden Umgang mit fossilen Rohstoffen, die Senkung der CO2-Belastung und die Reduzierung unserer Abhängigkeit vom Erdöl durch Innovationsförderung durchaus sinnvoll. Allerdings fehlen in dem Bericht klare Aussagen für die Zeit nach 2020. Wenngleich dies zum Teil auf den heute nicht absehbaren technologischen Fortschritt zurückzuführen ist, könnte eine Richtlinie zur weiteren Entwicklung die Planungssicherheit der Automobilhersteller erhöhen, insbesondere da sie die bisherige Zielsetzung für 2020 nach den gängigen, aber veralteten Prüfverfahren (zum CO2-Ausstoß) wohl erreichen werden. So umfasst der Bericht folglich eine Reihe positiver Ansätze, aber mit erheblichen Lücken. In Summe habe ich mich der Abstimmung daher enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – L'objectif initial de ce rapport était de réduire davantage les émissions de CO2 des nouveaux véhicules particuliers. Le plafond de 160g de CO2/km actuellement en vigueur sera abaissé à 130g en 2015, ce puis à 95g à partir de 2020.

Cependant ces considérations se sont traduit par un manque d’ambition écologique notamment par la proposition du "super-crédit", système permettant aux constructeurs de faire baisser artificiellement la moyenne des émissions de CO2 de leur flotte grâce à tout véhicule émettant moins de 50g de CO2/km. Je me suis ainsi opposé à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. - In linea con gli obiettivi Europa 2020 la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture di nuova produzione è una proposta di regolamento sulla quale mi trovo assolutamente favorevole.

Particolarità del regolamento è la proporzione con la quale i produttori di autovetture dovranno rispettare il limite massimo di emissioni di CO2; al crescere del peso del veicolo aumenterà anche il valore limite da rispettare e viceversa. Il valore sarà quindi intorno all'obiettivo medio comunitario di 95 g di CO2/km per le autovetture nuove, da raggiungere appunto entro il 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - By reducing the CO2 emissions for passenger cars, the EU shows its strong commitment to improving fuel economy as well as saving the environment, by emitting less harmful gases into the atmosphere. It is important to increase awareness among European citizens in order to reduce their dependency on fossil fuels. The EU target for car emissions by the year 2020 is very ambitious, as it aims to reduce CO2 levels to 95g/Km per passenger car, which means an outstanding reduction of current emissions by approximately 60%. Such reduction levels will certainly force car manufacturers to develop new propulsion methods, specified as eco-innovative, by incorporating new kinds of technologies. This will eventually lead to new pioneer industries in the near future, enabling Member States to diversify from traditional industries. By amending and incorporating the New European Drive Cycle (NEDC) into Union Law as the examination procedure, it will thus be easier to testing the CO2 efficiency of the new cars entering the European market.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – Je me félicite de l'issue de ce vote qui précise les modalités de réduction pour atteindre les objectifs d'émissions de CO2 des voitures. Les émissions de CO2 par km seront réduites à 95 d'ici 2020, 95[nbsp ]% des voitures seront concernées et une clause de rendez-vous est instaurée pour établir un nouvel objectif de réduction en 2015 pour l'après 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - La proposta in esame è intesa a conseguire, mediante il ricorso a moderni sistemi di trasmissione, un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli nuovi che sia non solo sostanziale ma anche valida dal punto di vista economico ed ecologico. Tenuto conto del fatto che è opportuno incoraggiare i costruttori di nuove autovetture e i loro fornitori a certificare e incorporare nei nuovi veicoli tecnologie o pacchetti tecnologici (eco-innovazioni), intesi a ridurre ulteriormente il consumo di carburante e le emissioni di CO2 ivi associate, e che finora non vi sono eco-innovazioni riconosciute, in quanto la procedura di prova è troppo lunga ed eccessivamente onerosa, ho inteso esprimere il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente proposta, em que se pretende alcançar uma redução significativa, mas simultaneamente sensata do ponto de vista económico e ecológico, das emissões de CO2 dos veículos novos, nomeadamente através da aplicação de conceitos de propulsão modernos. Esta proposta permite que o consumo de combustível de cada modelo de automóvel de todos os fabricantes seja medido através de um procedimento de ensaio normalizado, denominado NEDC (novo ciclo de condução europeu), o que se acredita que constitua uma vantagem para o consumidor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Podržala sam ovo izvješće i namjeru da se na ekonomski i ekološki prihvatljiv način doprinese daljnjem smanjenju emisija CO2 novih vozila, upotrebom modernih i inovativnih koncepata. Put do cilja za koji se zalažemo kako bi živjeli u ekološki pogodnijem društvu uključuje mnoge pozitivne čimbenike. Ulaganjem u alternativni pogon, otvaraju se visokotehnološka radna mjesta kao i ona u proizvodnji te na području istraživanja i razvoja, a poticanjem inovativnosti jača se i međunarodna konkurentnost industrije EU-a. Stoga se slažem da je bitno osmisliti sustav kojim bi se proizvođači i dobavljači potaknuli da uključe tehnologiju, to jest, eko-inovacije kojima bi se dodatno smanjila potrošnja goriva. Pozdravljam ovaj prijedlog kao jedan od koraka u smjeru postizanja održivog rasta i zalažem se za dugoročno ekološki osvješteniju Uniju.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Želim izraziti podršku ovom prijedlogu jer pridonosi smanjenju emisija stakleničkih plinova sukladno mjerama koje su propisane Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine, Nacionalnim programom energetske učinkovitosti do 2016. godine te Planom zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Također, želim izraziti zadovoljstvo što je postignut kompromis o visini emisija za novi vozni park među političkim skupinama oko ovog pitanja, te je potvrđeno da cilj do 2020. godine treba biti 95gCO2/kg dok bi dugoročni cilj bilo postizanje emisija u rasponu od 68gCO2/kg do 78gCO2/kg za vozila novog voznog parka. Jedan od načina ostvarivanja tog cilja i općenito smanjivanja emisija je da se subvencionira proizvođače automobila da proizvode vozila s ekstremno niskim emisijama putem takozvanih „super kredita” za vozila s niskim emisijama. Kritičarima Unije bi željeni cilj mogao zvučiti pomalo ambiciozno, ali bitno je ostati dosljedan u provođenju te omogućiti prilagodbu tvrtaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. - Oggi in seduta plenaria il Parlamento europeo ha approvato la relazione del collega Ulmer relativa alle nuove regole destinate alla riduzione delle emissioni CO2 per le autovetture nuove. L'obiettivo stabilito è pari a 95 g/km entro il 2020. Il testo prevede una fase di adattamento limitato a un anno (2020) e un sistema di "supercrediti", valido tra il 2020 e il 2022, in cui le vetture meno inquinanti "contano" di più rispetto a quelle più inquinanti. Tra il 2020 e il 2022 potrebbe essere attivo il sistema di incentivi che permette ai produttori di compensare la produzione di vetture inquinanti con quelle meno inquinanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - Against. This vote confirms what is a major pre-electoral gift for the German car industry. MEPs have endorsed this agreement to scale back previously-agreed CO2 emission limits for cars for 2020. The final agreement, which reneged on an earlier agreement, also undermines the EU’s democratic decision-making process. The agreement reached between the EP and the Council was already low on ambition. Weakening and delaying the agreed 2020 limits, which have long been established, is a shameful sop to German car manufacturers and will slow down the development of new technologies for delivering more efficient and less polluting cars. Unfortunately, some in the European car industry continue to view climate protection and competitiveness as mutually exclusive, rather than complementary.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - Il percorso di progressiva riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli nuovi deve continuare senza intoppi per perseguire gli obiettivi ecologici ed economici prospettati. Il sistema di supercrediti deve realizzarsi per indurre i fabbricanti a continuare a investire maggiormente in sistemi di trasmissione alternativi e a commercializzarli, con il fine ultimo di tutelare la salute dei cittadini europei senza penalizzare la loro libertà.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. - Uno de los compromisos de todas las instituciones de la Unión Europea es la calidad del medio ambiente y su mejoramiento. Este compromiso se plasma de manera práctica en esta Resolución, por la que las emisiones de CO2 de los coches se reducirán desde los 130[nbsp ]g/km previstos para 2015 hasta los 95[nbsp ]g/km en 2020. Se penalizará a los fabricantes o productores que no introduzcan estas mejoras en sus vehículos, o éstos deberán compensar este exceso con y en otros modelos, pues, con esta reducción de emisiones, la Unión pretende llegar a un ahorro de 50 millones de toneladas de las mismas. Con el sistema de supercréditos se utilizará un sistema de ponderación favorable para los vehículos más limpios de cualquiera de los fabricantes. Además, el nuevo sistema de cálculo de las emisiones desarrollado por las Naciones Unidas, que será el que se utilizará al efecto, debería entrar en vigor cuanto antes, como queda recogido en esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - I limiti alle emissioni di anidride carbonica per le autovetture nuove sono piuttosto ambiziosi, ma rappresentano un traguardo importante da raggiungere, eppure per certi versi poco realistico. Occorre un sistema che promuova lo sviluppo e l'utilizzo di nuovi sistemi di trasmissione più ecologici e gli oneri legati a queste innovazioni non devono incidere in misura eccessiva sui bilanci degli Stati membri, già in forte difficoltà. Al tempo stesso occorre però garantire la sostenibilità economica e produttiva dei fabbricanti.

Ritengo quindi importante incoraggiare i produttori a incorporare nei nuovi veicoli tecnologie volte a ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, ai consumatori dovrebbe essere permesso un facile confronto tra i diversi prodotti, tramite appunto una procedura di prova standardizzata, il "nuovo ciclo di guida europeo".

Concordo infine con il relatore nel dire che, data l'impossibilità di prevedere quali sistemi di trasmissione saranno accettati dai consumatori, non è ragionevole presentare già nel 2014 una proposta di revisione della normativa per il periodo successivo al 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. - Výrobu automobilov a iných motorových vozidiel považujem v súčasnosti za svetového technologického lídra, a to nielen preto, že celosvetovo zamestnáva minimálne 8,5 milióna ľudí, ale aj preto, že v tomto odvetví dochádza k výrazným investíciám do inovácii. Svedčí o tom aj to, že mnohé automobilky už dnes ponúkajú vozidla, ktoré majú nižšiu hmotnosť, nižšiu spotrebu a nižšie emisie CO2. Napriek tejto skutočnosti však často konštatujeme, že osobné automobily a ľahké úžitkové vozidla naďalej produkujú približne 15 % emisií CO2, čo pre EÚ nie je prijateľné. Hlasovala som za túto aktuálnu správu, pretože prichádza s návrhmi a[nbsp ]postupmi, na základe ktorých je možné u nových osobných automobilov znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť ich energetickú účinnosť. Správu som podporila aj preto, že som presvedčená, že nové technológie a zlepšovanie účinnosti palív môžu pozitívne ovplyvniť dopyt po komponentoch, čo v konečnom dôsledku by mohlo byť prínosom aj pre zamestnanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. - He votado a favor, aunque lamento el resultado de las negociaciones en lo que respecta a la flexibilidad que, mediante numerosas excepciones y compensaciones, se aporta a la industria automovilística para que cumpla los objetivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. - Wat een ambitieus akkoord had kunnen worden, werd in laatste instantie, onder druk van de Duitse overheid, weer een gemiste kans. In het oorspronkelijke voorstel zou een gemiddeld passagiersvoertuig dat na 2025 op de markt wordt gebracht, hoogstens tussen 68 en 78g CO2-emissie per km mogen uitstoten. Dit werd echter niet aanvaard door de vertegenwoordigers van de lidstaten. Zij kregen de Christendemocratische rapporteur zo ver om in te stemmen met een maximum van 95g CO2-emissie per km, tegen 2020.

Het tart overigens nog meer de verbeelding dat de vijf procent meest vervuilende voertuigen een achterpoortje hebben om zich niet aan de weinig ambitieuze afspraken te houden. Ik betreur het dat sommige lidstaten nog steeds niet beseffen dat een sterk klimaatbeleid en technologische innovatie hand in hand gaan. Als wij vanuit de Europese Unie niet de politieke moed hebben om de auto-industriesector te dwingen ecologische hervormingen door te voeren, wie dan wel? Ik stemde tegen dit voorstel, omdat de natuur en de consument de prijs betalen voor dit zwakke compromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Istraživanja su pokazala da je koncentracija ugljikovog dioksida u zemljinoj atmosferi samo u posljednjih 50 godina porasla više od 20[nbsp ]%. Kao veliki zagađivači atmosfere prepoznati su upravo automobili i automobilska industrija. Takvi rezultati ukazuju na nužnost djelovanja i zato podržavam prijedlog o izmjeni Uredbe o određivanju načina postizanja cilja smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila. Cilj 130 g CO2/km nakon 2015. te 95 g CO2/km nakon 2020. vidim kao znatan napredak ka smanjenju onečišćenja atmosfere ugljikovim dioksidom te sam zato podržao ovaj prijedlog. Osim što će takva direktiva omogućiti znatno smanjenje onečišćenja, očekuje se i poticanje istraživanja i inovacija u automobilskoj industriji, čime će se promicati zeleni rast, otvarati nova radna mjesta te konačno i jačati konkurentnost industrije EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this report as the new 2020 target will save consumers hundreds of pounds a year on fuel costs, and help our car industry stay ahead of the game in the move to the low-carbon future.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this agreement. I am satisfied with the outcome of the trilogue negotiations and I am particularly pleased to see that the agreement reached accounts for the change in economic climate that we have seen since the initial proposal of the 2020 target was made, by allowing for a phasing-in of the target.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. - The automotive industry accounts for around 11% of all UK exports. As one of the world’s largest vehicle producers, the 4th largest in the EU, the industry is extremely important to growth and jobs in Britain. 2013 saw nearly 1.5 million vehicles leave the production line, representing a 5% increase on the number in 2012. With this in mind, the importance of this report for the UK cannot be understated. I am pleased, therefore, that the report has worked within the parameters of technological and economic realities, approaching the issue with a general sense of pragmatism. This is highlighted in a number of areas, whether it is the exemption for niche manufacturers that produce less than 1[nbsp ]000 vehicles per annum; the phasing-in of the target over one year; or the ‘super-credits’ regime that allows manufacturers to benefit from the production of ultra-low polluting cars that go beyond the minimum targets. Finally, in noting my vote in favour of the report, I would like to welcome the restraint exhibited in not setting any indicative or binding targets for CO2 emissions that extend beyond 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La législation de l'UE en la matière, adoptée en 2009, définit des objectifs obligatoires de réduction des émissions pour les voitures neuves. Elle vise à faire passer ces émissions de la moyenne de 130 grammes de CO2 au kilomètre, observée entre 2012 et 2015, à 95g/km à l'horizon 2020.

La proposition avancée par la Commission définit les modalités d'atteinte de cet objectif pour 2020. En effet, la réduction des émissions de CO2 des voitures est bénéfique pour les consommateurs et pour l'environnement. Elle permet une baisse de la consommation de carburant ainsi que le maintien de l'avantage concurrentiel de l'industrie automobile européenne sur le marché mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O seguinte relatório propõe uma redução das emissões de CO2 dos veículos novos através da aplicação e conceitos de propulsão modernos e tendo em consideração o ponto de vista económico e ecológico. Assim, quer-se atingir a partir de 2015 o valor de 130 g de CO2/km e, a partir de 2020, o ambicioso valor de 95 g de CO2/km. O relator propõe ainda um sistema de incentivos, de forma a promover o desenvolvimento e a aplicação de conceitos de propulsão inovadores e amigos do ambiente. É também introduzido o NEDC – Novo Ciclo de Condução Europeu, um procedimento de ensaio normalizado que vem permitir uma maior comparabilidade entre o consumo de combustível de cada modelo de automóvel de todos os fabricantes. Paralelamente a isto, os fabricantes de automóveis novos de passageiros e os seus fornecedores são incentivados a certificar e a incorporar ecoinovações, de forma a contribuir para a redução do consumo de combustível e emissões de CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru propunerea de regulament privind reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi. Dezvoltarea în continuare a pieței mondiale a tehnologiilor avansate care urmăresc îmbunătățirea eficienței autoturismelor este în concordanță cu comunicarea Comisiei din 21 ianuarie 2011, intitulată „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor - inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020”. Aceasta sprijină trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în vederea obținerii unei creșteri durabile. Începând cu anul 2020, prezentul regulament stabilește un obiectiv de 95g de CO2/km, ca medie a emisiilor pentru flota de autoturisme noi, înmatriculată în Uniune. Este important ca prezentul regulament să fie cât mai neutru posibil din punct de vedere concurențial, echitabil din punct de vedere social și durabil. Până la 31 decembrie 2015, Comisia reexaminează obiectivele privind emisiile specifice și modalitățile stabilite, precum și alte aspecte din prezentul regulament, inclusiv dacă parametrul de utilitate este necesar în continuare și dacă parametrul de utilitate cel mai fiabil este masa sau amprenta la sol, în vederea stabilirii obiectivelor privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi pentru perioada de după 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Ovo izvješće poduprla sam iz razloga što smatram da je finalni trijalog postigao zdravi balans između ekološke održivosti, te tehnološke i ekonomske iskoristivosti. Posebice pozdravljam dio izvješća koji izravno pogoduje malim proizvođačima automobila, na način da se granica za primjenjivanje premija za prekomjerne razine CO2 od 500 automobila pomiče na 1000, za što smatram da će dati pozitivan ekonomski i razvojni stimulans ovim proizvođačima, čiji je utjecaj na ukupno onečišćenje gotovo zanemariv. Trenutni izračun za masu smatram diskriminirajućim jer ukoliko proizvođač želi proizvesti automobil manje mase automatski ima stroža pravila i nižu granicu za CO2. Uvođenje novog izračuna emisije CO2 potaklo bi smanjenje ukupne mase vozila, što smatram još jednim pozitivnim aspektom prijedloga.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I backed today’s report that brings in to force new CO2 emissions targets in the EU. The reduction target, 95mg/km for new cars by 2020, is estimated to save consumers €340 on their fuel costs per year. I welcome the introduction of “super credits”, which is an incentive to manufacturers to produce vehicles with extremely low emissions. I also support wording in the text which calls for a new UN defined World Light Duty Test Procedure, which I hope will come into force by 2017 – this will enable customers choosing new cars to get better, more reliable information about the fuel efficiency of vehicles, and in turn, make more informed choices about what cars they buy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement européen a adopté, ce 25 février, la révision de la législation relative à la réduction des émissions de CO2 provenant du parc de voitures particulières neuves, dont l'objectif, adopté en 2008, est de parvenir à 95 grammes de CO2/km en 2020.

C'est une révision pour rien car la législation révisée maintient de nombreuses flexibilités pour réaliser cet objectif. Elle ne fixe pas de nouvel objectif de réduction pour la période post-2020. Rien n'est fait pour que les niveaux d'émissions de CO2 déclarées par les constructeurs automobiles correspondent au niveau d'émissions de CO2 en situation réelle de conduite, les émissions et la consommation étant parfois supérieures de 25[nbsp ]% aux chiffres annoncés.

Soutenu par les deux groupes de droite (PPE et ECR), les libéraux et les sociaux-démocrates, ce statu quo bénéficie essentiellement aux constructeurs automobiles de grosses cylindrées et n'incite pas l'industrie automobile à innover et à réduire la consommation d'énergie.

Comme la GUE/NGL, j'ai voté contre cette occasion ratée d'exiger un engagement fort d'une industrie qui n'hésite pas à solliciter la collectivité pour sa restructuration et les plans sociaux qu'elle mène dans ce cadre[nbsp ]– occasion ratée également d'apporter une contribution à la lutte contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht von Thomas Ulmer beschäftigt sich mit der Erreichung des Ziels für 2020 zur Verringerung der CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen und hebt hervor, dass gewisse Anreize für Automobilhersteller und –entwickler geschaffen werden müssen, Ökoinnovationen zu konzipieren und einzubauen. Der Bericht kann in dieser Hinsicht als positiv gewertet werden. Die Aussage, dass es nicht sinnvoll sei, schon 2014 einen Vorschlag zur Überprüfung der Vorschriften für die Zeit nach 2020 vorzulegen, sollte mit Bedacht geprüft werden. Da es sich hierbei um signifikante Reduktionen bei der CO2-Emission handelt, sind besonders in diesem Fall rechtzeitige Initiativen von Nöten und dürfen nicht verzögert angestrebt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. - I supported this report, which will set a 2020 target for fuel efficiency of cars. With 12[nbsp ]% of Europeʼs greenhouse gases currently coming from passenger cars, an ambitious target is essential for ensuring the EU remains on course to meet our emissions reduction targets. In addition, the proposed target of 95g CO2/km by 2020 is expected to save consumers EUR[nbsp ]340 a year in fuel costs, while new test standards will ensure that the miles per gallon information provided when purchasing a car will be closer to reality. Incentives for manufacturers to go further and develop cars with much lower emissions will ensure the EUʼs car industry remains competitive by encouraging the development of more fuel efficient technology.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Należy pamiętać, co jest głównym celem, czyli o skutecznej redukcji emisji CO2. Niezależnie od tego, jak będzie rozwijała się technologia CCS, Unia Europejska musi realizować cele także w zakresie energii odnawialnej. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o przemysł hutniczy czy cementowy, konieczne jest stosowanie CCS. CCS nie stanowi rozwiązania idealnego i nie jest panaceum na wszelkie trudności. Poszczególne państwa członkowskie mają swobodną możliwość osiągania celów. Rynek nie jest panaceum na wszystkie problemy. Sprawozdawca chce osiągnąć cele klimatyczne tylko dzięki użyciu energii jądrowej i CCS-u. W długoterminowej perspektywie osiągnięcie celów długofalowych bez technologii CCS będzie niewykonalne.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - La relazione dell'on. Ulmer mira a raggiungere, mediante il ricorso a moderni sistemi di trasmissione, un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli nuovi che sia non solo sostanziale ma anche valida dal punto di vista economico ed ecologico. Nei prossimi anni i limiti di emissione applicabili agli autoveicoli scenderanno ulteriormente, con obiettivi ambiziosi che saranno possibili solo grazie allo sforzo delle case produttrici nel ricercare nuove tecnologie ed eco-innovazioni. Per queste ragioni sarà importante ambire a livelli ridotti di emissioni CO2, garantendo al contempo la sopravvivenza di un'ampia gamma di fabbricanti al fine di preservare condizioni di concorrenza leale tra i costruttori di nuove autovetture.

 

6.9. A közösségi védjegy (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospođo predsjednice, glasovala sam za ovaj prijedlog jer moramo poticati inovacije i ekonomski rast u cijeloj Europskoj uniji, a pogotovo u zemljama poput Hrvatske koje se nalaze u ekonomskim problemima. Smatram da je upravo olakšavanje pristupa i efikasnije postupanje s registracijom žiga Europske unije pravi način za to.

Moramo pojednostaviti proceduru za podnošenje zahtjeva za registraciju europskog žiga, povećati pravnu sigurnost i uspostaviti odgovarajući okvir za suradnju između ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i nacionalnih ureda. Smatram da će to istaknuti kvalitetu europskih proizvoda i doprinijeti većem povjerenju potrošača.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - È importante tutelare e difendere le nostre imprese dalle merci contraffatte provenienti da Stati terzi, anche se queste sono solo in transito sul territorio europeo.

È necessario rendere il sistema del marchio comunitario più accessibile alle PMI europee e più efficiente, semplificando ed accelerando le procedure di registrazione del marchio, ridurre i costi del sistema di registrazione e garantire un miglior coordinamento tra l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno e gli uffici nazionali ed infine migliorare i livelli di protezione dei marchi contro la contraffazione.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Condivido l'approccio delle due relazioni sul marchio comunitario perché mirano a due obiettivi: la semplificazione e la riduzione dei costi di registrazione.

Sull'articolato, però, ho voluto esprimere la mia contrarietà su alcuni punti, perché credo che la legislazione sui marchi debba andare nella direzione di una maggiore tutela dei diritti dei titolari. Infine, per il futuro la tutela dei diritti di titolare deve passare attraverso l'obbligo di indicazione di origine di tutti i beni commerciali, nessuno escluso. Il marchio di origine favorisce la scelta dei consumatori, premia le eccellenze manifatturiere, artigianali ed enogastronomiche dei nostri territori, ed è quindi una grande opportunità perché è questa l'Europa che dobbiamo rilanciare e valorizzare.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Obowiązująca od dwóch dekad dyrektywa regulująca problematykę znaków towarowych wymagała stosownego przeglądu. Rozwiązania systemowe na poziomie europejskim, łączące krajowe i wspólnotowe przepisy, często bowiem nie uwzględniają postępów, jakie dokonały się w poszczególnych branżach w ostatnich latach. Zgadzam się z podstawowym wymiarem sprawozdania mającym na uwadze rozróżnienie europejskich i krajowych organów rejestracyjnych, a także uproszczającym procedury rejestracji znaków towarowych. Udoskonalona powinna być również współpraca pomiędzy właściwymi urzędami. Skorzystają na tym przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy. Dodatkowo mogą oni liczyć na obniżenie kosztów administracyjnych.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Návrh nariadenia o ochrannej známke je súčasťou dlho pripraveného balíka opatrení, ktoré majú zabezpečiť rýchlejší a efektívnejší prístup podnikov k zápisu ochranných známok, čím sa sleduje posilňuje inovácií a[nbsp ]právnej istoty. Modernizácia existujúcich ustanovení vzhľadom na duálny systém ochranných známok v EÚ sa javí potrebná vzhľadom na nejasnosti a, v nových ustanoveniach, ako aj komplikovaný a zdĺhavý postup, ktorý nie je v záujme podnikov ani spotrebiteľov. V tomto ohľade pripomínam, že spotrebitelia sa vďaka ochranným známkam môžu ľahšie vyvarovať falšovaniu tovaru, ktorý prichádza predovšetkým spoza hraníc Únie, a pri nákupe robiť informované rozhodnutie o[nbsp ]kvalite výrobkov. Z uvedených dôvodov podporujeme zjednotenie systému zápisu ochranných známok, zavedenie spoločných nástrojov a zosúladenie celkového rámca v oblasti ochranných známok.

 
  
MPphoto
 

  Marino Baldini (S&D). - Gospođo predsjedavajuća, nakon petnaest godina postojanja žiga Zajednice, imajući u vidu tendenciju rasta broja prijava, važno je pristupiti reviziji zakonodavstva u području žiga. Jačanje ovog pravnog instrumenta podržava i novi zakonodavni paket.

Činjenica da nositelj prava može onemogućiti treće strane da od uvoza roba izvan EU-a u carinski prostor u Uniju, ukoliko ta roba na tom području nije puštena u slobodan promet a označena je istovjetnim žigom, dodatno štiti nositelja žiga. Ovim izmjenama u zahtjevu za zaštitu nositelja istovremeno se omogućuje i razvoj jedinstvenog tržišta.

Suradnjom OHIM-a i nacionalnih tijela za zaštitu intelektualnog vlasništva, ostvaruje se cjelovit pristup zaštite nositelja prava, odnosno njihovih roba i usluga te se ostvaruju pretpostavke za rast i razvoj konkurentnosti europskog gospodarstva na globalnom tržištu. To je razlog zašto sam glasao za finalnu verziju izvještaja

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospođo predsjednice, podržao sam izvješće kolegice Wikström o prijedlogu uredbe koja se odnosi na izmjenu uredbe o žigu zajednice, jer smatram da ovaj tekst osuvremenjuje postojeći sustav te poboljšava pravnu zaštitu i sigurnost. Djelovanje ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu će na ovaj način postati učinkovitije. Europskim građanima i pravnim osobama će se osigurati bolja zaštita uz manje troškove te pojednostavljeni pristup malim i srednjim poduzećima.

Od trenutka pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo Unije učinci svih prijava žigova zajednice i registriranih žigova zajednice automatski su prošireni na područje i teritorij Republike Hrvatske, a državljani Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Hrvatskoj mogu žig zajednice direktno zaštititi pri Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu.

Mislim da u ovom kontekstu moramo spomenuti i poteškoće koje smo imali po članstvu glede hrvatskoga prošeka i terana zbog sličnosti s drugim proizvodima iz susjednih država, a vezani su za tumačenje pojma sličnosti.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, I supported this proposal because, as a package, it aims to foster innovation and economic growth. It does so by making trademark registration systems more accessible and efficient for business. It should also lower costs and reduce complexity, which is what we constantly ask for when we are trying or acting to provide a supportive environment for SMEs. The new legislation should also cut down on time-lags, as it streamlines application and registration for procedures for Community trademarks. Ambiguities should also be lessened, with greater predictability and legal security. In particular, export-oriented and innovative companies will benefit, as they can exploit their competitive advantage and their intellectual property rights without undue expense or significant red tape.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório e é com muita satisfação que espero ver a aprovação da aguardada proposta para a revisão do sistema de marcas na Europa, apresentada pela Comissão no final de março de 2013, após um trabalho de vários anos. Estou empenhado na aprovação destas propostas durante a atual legislatura, todavia, gostaria de lembrar que o pouco tempo disponível não vai facilitar esta tarefa. A qualidade do processo legislativo não pode ser comprometida e a oportunidade que esta revisão representa para a modernização do sistema de marcas na Europa não deve ser desperdiçada com o intuito de se chegar a um acordo conveniente entre as instituições. O tempo limitado disponível para elaborar este relatório à luz desse calendário implica que sejam abrangidas a maioria das questões principais com necessidade de alterações à proposta da Comissão. Contudo, reservo o direito de, numa fase posterior, sugerir mais alterações e propostas sobre temas que não foram incluídos no presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les marques jouent un rôle essentiel dans le monde économique actuel. En effet, elles sont vectrices de crédibilité et de confiance pour de nombreux produits européens, certains d'entre eux étant exportés au-delà des frontières de l'Union européenne. Les règles applicables aux marques doivent donc être renforcées et modernisées et c'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), in writing. - I welcome this proposal regarding trademarks, which is accompanied by another welcome proposal to approximate Member Statesʼ laws relating to trademarks. Although the rules at EU level relating to trademarks which were enacted in the 1990s have been a great success, it is unfortunate that there have been no significant changes until now to keep pace with technological developments, as well as developments in business practice. This Regulation has been welcomed by stakeholders. It is essential for Irelandʼs export oriented business sector that there is a consistent regulatory framework on trademarks across the European Union which is simpler, more reliable and predictable, cheaper and more efficient. This Regulation ensures that Irish businesses, as well as the 20 million other businesses in the European Union, can prosper from their intellectual property rights without undue expense or overly burdensome administration. I voted against amendments from the two largest political groups relating to counterfeit goods, which go against the balanced approach which was unanimously agreed upon at the committee stage. The original provisions sought to protect the free transit of generic medicines to developing countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šią rezoliuciją, kuria siekiama supaprastinti prekių ženklų gavimo sąlygas ir užtikrinti veiksmingesnę jų apsaugą. ES prekių ženklų registravimo sistemos turėtų taptų pigesnės, greitesnės, patikimesnės ir labiau nuspėjamos. Tai pagerintų įmonių sąlygas diegti inovacijas ir pasinaudoti veiksmingesne prekių ženklų apsauga nuo klastočių, įskaitant per ES teritoriją vežamas padirbtas prekes. Bendrijos prekių ženklų sistema ir Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) jau veikia daugiau kaip 15 metų, todėl atsižvelgiant į šiandienos realijas yra tikslinga persvarstyti esamas taisykles ir patobulinti sistemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. - O sistema da Marca Europeia tem bases sólidas. Os procedimentos seguidos pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) respondem, em geral, às necessidades e expectativas das empresas. É consensual que a coexistência dos sistemas nacionais e europeu de marcas é fundamental para o funcionamento eficiente de um sistema de marcas que responda às exigências de empresas de várias dimensões, a vários mercados e necessidades geográficas. A marca serve para distinguir os produtos e serviços de uma empresa. É através dela que as empresas podem atrair e conservar a lealdade dos clientes, acrescentar valor e crescer, com efeitos benéficos para o emprego. O que se pretende com a revisão do presente regulamento é uma modernização bem orientada das disposições existentes, adaptando a terminologia ao Tratado de Lisboa e as disposições à abordagem comum sobre as agências descentralizadas, racionalizando os procedimentos para o pedido e registo nas marcas europeias e aumentando a segurança jurídica através da clarificação das disposições e da eliminação de ambiguidades. Estabelece-se, finalmente, um quadro adequado para a cooperação entre o IHMI e os institutos nacionais para a promoção da convergência das práticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului deoarece susțin și eu modificarea actualului regulament pentru a oferi o mai mare coerență conceptului de marcă europeană. Prin consolidarea rolului Oficiului pentru Armonizarea Pieței Interne se asigură mai multă securitate juridică pentru deținătorii de drepturi de proprietate intelectuală. Existența mărcii europene garantează protecția unor invenții peste tot în Uniune, de aceea este important ca OHIM să aibă prerogative sporite de verificare și autorizare. Astfel, se poate încuraja inovarea și cercetarea, condiții esențiale pentru relansarea economică în Europa. Pun accent pe importanța inovării și cercetării pentru că, în ultimii ani, Uniunea a pierdut teren în comparație cu Statele Unite, spre exemplu. Dacă nu investim masiv în aceste domenii și nu garantăm că invențiile sunt protejate corespunzător, exodul de cercetători spre alte regiuni va continua.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - A seguito della presentazione della proposta di revisione del sistema del marchio in Europa a marzo 2013, il relatore si prefigge con la presente relazione l'obiettivo di adottare tali proposte durante la legislatura in corso.

Pur avendo approvato tale relazione come PPE, sono consapevole che, a causa dei tempi ristretti e della necessità di giungere a un rapido accordo tra le istituzioni, rischiamo di accettare compromessi sulla qualità del processo legislativo e di lasciarci sfuggire l'opportunità di modernizzare l'apparato normativo che regolamenta il marchio comunitario.

In linea con il relatore penso sia utile, oltre a una revisione d'insieme, apportare alcune modifiche al sistema del marchio comunitario e alla governance dell'UAMI al fine di continuare a garantirle trasparenza e indipendenza come agenzia dell'UE preposta alla registrazione dei marchi. Accolgo con favore, dunque, sia i miglioramenti a livello di diritto sostanziale proposti dalla Commissione, sia alcune modifiche presentate nella presente relazione soprattutto a livello di denominazione dell'Agenzia, definizioni, questioni connesse alla governance, tasse, atti delegati, cooperazione tra UAMI e Stati membri e, infine, misure di esecuzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi juo Parlamentas pritaria Europos prekių ženklų sistemos patobulinimui. Bendrijos prekių ženklų sistema ir Vidaus rinkos derinimo tarnyba jau veikia daugiau kaip 15 metų, tad pagrįsta persvarstyti esamas taisykles siekiant patobulinti labai gerai pavykusią sistemą. Dabartinis persvarstymas reiškia, kad reikės pakeisti Vidaus rinkos derinimo tarnybos valdymą siekiant ir toliau užtikrinti nepriklausomumą, palankumą naudotojams ir kompetenciją. Bus patobulinti kai kurie agentūros valdymo aspektai, patikslintos apibrėžtys, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, Sąjungos prekių ženklų sistemai taikomi mokesčiai ir iš jų surintų pajamų panaudojimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - În Uniunea Europeană, o marcă poate fi înregistrată fie la nivel național, la Oficiul pentru proprietatea industrială al unui stat membru, fie la nivelul UE, ca marcă comunitară. Regulamentul a creat și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), pentru a asigura înregistrarea și administrarea mărcilor comunitare. Acest acquis privind mărcile nu a suferit modificări majore, în timp ce mediul antreprenorial a evoluat semnificativ. Principalul obiectiv al propunerii este de a armoniza sistemele de înregistrare a mărcilor în toate statele membre ale UE, precum și de a asigura consecvența și complementaritatea dintre sistemul european al mărcilor și sistemele naționale, pentru a le face mai eficiente pentru întreprinderi, prin reducerea costurilor și a complexității Astfel, consider că s-ar putea obține o intensificare substanțială a inovării și a creșterii economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - OHIM i žig Zajednice postoje već 15 godina, ali je došlo vrijeme za recenziju pravila i poboljšanje sustava zaštite intelektualnog vlasništva kako bi on mogao odgovoriti novim izazovima. Poduzetnici s područja EU-a i iz trećih zemalja prihvatili su sustav žiga Zajednice, koji je postao uspješna i održiva dopuna i alternativa sustavu zaštite država članica. Radi učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja, vlasnik žiga EU-a ima pravo onemogućiti trećim stranama unošenje robe u EU ako ona bez odobrenja nosi žig koji je već registriran. Poseban naglasak treba ovdje staviti na trgovanje krivotvorenom robom putem interneta. Cilj ove uredbe je osuvremeniti žig Zajednice, ispraviti nedosljednosti postojećeg pravnog okvira, te poboljšati suradnju među uredima koji se bave zaštitom intelektualnog vlasništva. Također, predviđeno je da nacionalna tijela preuzmu veću ulogu u zaštiti žiga i suzbijanju krivotvorenja. Glavna funkcija žiga je da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda omogućavajući im da bez mogućnosti zabune razlikuju taj i neki drugi proizvod. Sustav zaštite činimo bržim, jeftinijim, predvidljivijim i pristupačnijim za poduzetnike. Ova Direktiva također podiže pravnu sigurnost, te usklađuje terminologiju s Lisabonskim ugovorom. Svrha žiga i predloženih promjena je učiniti gospodarstvo EU-a što konkurentnijim i otpornijim na štetu koju mu prouzroče krivotvorine.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur la révision du système européen des marques. C'est un bon rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. - W dzisiejszym głosowaniu poparłem wniosek w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Skupia się on na przeglądzie funkcjonującego od ponad 15 lat systemu rejestracji znaków towarowych w Unii Europejskiej. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, dotychczasowy system wymaga modernizacji w kilku aspektach. Przede wszystkim sprawozdawczyni proponuje unowocześnienie i aktualizację przepisów, z uszczegółowieniem zakresu praw znaków towarowych, które wyeliminuje istniejące dwuznaczności. Kolejnym krokiem jest harmonizacja procedur rejestracji znaków towarowych we wszystkich państwach członkowskich, z uwzględnieniem współpracy pomiędzy unijną agencją – Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – a urzędami krajowymi, co jest konieczne dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Bardzo ważnym punktem jest również usprawnienie środków prawnych, tak aby umożliwić właścicielom znaków towarowych podjęcie działań blokujących import podrabianych towarów na terenie UE.

Uważam, że przyjęcie zaproponowanych zmian w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wpłynie na obniżenie kosztów i uproszczenie procesu rejestracji, co poprawi warunki prowadzenia działalności europejskich przedsiębiorców. Ponadto modernizacja obowiązujących przepisów przyczyni się do poprawy innowacyjności w Europie, a co za tym idzie pobudzenia wzrostu gospodarczego.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto a favor do presente relatório, tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della proposta di regolamento perché ritengo importante migliorare i livelli di protezione dei marchi contro la contraffazione.

Si tratta di una problematica che non ha ripercussioni solo di natura finanziaria – perdita di economia e di competitività delle nostre imprese – ma anche di salute per i consumatori. Pertanto è necessario rafforzare il controllo delle merci in transito e creare un meccanismo che assicuri la concreta operatività del diritto di intervento per il titolare del marchio dell'Unione europea e ad affidare all'agenzia delle dogane (o altra autorità nazionale competente) il potere di controllo sulle merci in transito.

Come riconosciuto già dall'accordo internazionale sul commercio, GATT, è evidente che in tal modo non vi è alcun rischio di ostacolare.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Avec ce texte, nous donnons aux autorités nationales une marge de manœuvre élargie en matière de protection des marques et de lutte contre la contrefaçon. Il s'agit notamment de faciliter la coopération entre les autorités du marché intérieur et les autorités nationales tout en laissant la possibilité aux États membres de faire prévaloir leur cadre juridique lorsqu'ils le jugent plus efficient. J'apprécie particulièrement la volonté de se prémunir des tentatives de transit de faux et des contrefaçons venant des pays tiers sur le territoire européen. Ces dispositions vont dans le bon sens, celui d'une protection accrue du savoir-faire européen et donc des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. - Voto a favor deste relatório por entender que o registo e proteção das marcas europeias é um elemento central na estratégia europeia de competitividade e inovação. Recordo que é graças às marcas e ao seu registo e protecção adequadas que as nossas empresas se diferenciam no mercado mundial conquistando quotas de mercado. E é também através das nossas marcas que a inovação que desenvolvemos no espaço europeu ganha valor monetário e relevância na economia real. A corroborá-lo está um estudo desenvolvido pelo Instituto de Harmonização no Mercado Interno que estima que cerca de um quarto (26 %) dos empregos na União Europeia estão direta ou indiretamente relacionados com as marcas e sua proteção. Saliento, por isso, a necessidade de modernizar o atual sistema, de modo a prepará-lo para melhor responder às necessidades das empresas europeias no mercado global. Neste sentido, a revisão das regras existentes para garantir uma proteção mais eficaz contra a falsificação e contrafação permitirá uma melhor articulação entre os níveis de proteção nacional e europeu, incentivando uma maior complementaridade entre eles.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Mondialisation des échanges commerciaux oblige, l'Europe se doit constamment d’accompagner ses entreprises au plus près de l’évolution des marchés. En décidant de revoir son système de protection des «marques» communautaires pour ses entreprises, en particulier pour ses PME, l’Union vient de corriger un vide juridique dans sa législation. Les autorités douanières pourront désormais interdire l’accès au territoire de l’UE de marchandises portant sans autorisation une marque enregistrée au niveau communautaire. Ces nouvelles règles permettront également un enregistrement moins coûteux, plus rapide, et seront garantes d'une meilleure sécurité juridique. Cette modernisation du système de marques communautaires était primordiale pour faire face à une concurrence trop souvent déloyale d’entreprises extra-communautaires. Cela répond à une attente croissante des «marques» elles-mêmes, d'être mieux protégées sur l'ensemble du territoire européen. Ainsi, en 2012, 107 900 demandes avaient été effectuées, soit le double de celles enregistrées 10 ans auparavant par le bureau européen des marques. Pour rappel, l'industrie des produits de marques représente directement 21 % de l'emploi en Europe et 34 % du PIB européen. A noter toutefois que seuls les médicaments génériques devraient être exemptés, au regard des accords ADPIC de l'OMC leur permettant de bénéficier d'un régime spécifique.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui a trait à renforcer la marque communautaire au sein de l'Union européenne. Je soutiens pleinement la volonté de rationaliser les procédures de demande et d'enregistrement des marques européennes étant donné que les offices nationaux ne reçoivent que très peu de demandes de marque européenne. De plus, je me réjouis de la volonté de renforcer la sécurité juridique en clarifiant certaines dispositions et en levant certaines ambiguïtés comme cela peut être le cas notamment avec l'affirmation d'une définition claire de la marque communautaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - O sistema da marca comunitária e o IHMI já existem há mais de 15 anos e é razoável proceder a uma revisão das regras existentes para melhorar um sistema que tem tido um grande sucesso. Durante estes anos, o IHMI tornou-se uma agência eficaz que funciona bem e possui uma visão clara da sua missão de ajudar a comunidade das marcas, desenhos e modelos na Europa. As novas tarefas a seu cargo, tais como o Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual e as bases de dados sobre obras órfãs, são uma prova da confiança depositada na Agência, tanto pelos colegisladores como pela Comissão. Eu sou evidentemente a favor de uma peça de legislação cujo objetivo seja fomentar a inovação e o crescimento económico, tornando para isso o sistema de registo de marcas ágil e acessível.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Dlho očakávaná reforma systému ochrannej známky v Európe prichádza v období, keď európske colné orgány hlásia masívne porušovanie duševného vlastníctva, najmä pokiaľ ide o falzifikáty. Je preto zrejmé, že je potrebné modernizovať systém ochrannej známky v Európe. Orgány Európskej únie musia urýchlene reagovať, aby ochránili občanov pred negatívnymi dôsledkami falzifikátov. Agentúra Európskej únie pre ochranné známky a vzory chystá v blízkej budúcnosti vytvorenie systému registrácie geografických ukazovateľov a pripravuje sa na úlohy v oblasti pripravovanej legislatívy na ochranu obchodného tajomstva. Zdroje, ktoré agentúra získa vo forme poplatkov, by sa mali použiť na jej ďalší rozvoj a zaistenie vysokej úrovne ochrany duševných práv v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. - Qui a Strasburgo abbiamo fatto un ulteriore piccolo passo in avanti per proteggere i nostri consumatori e le nostre aziende, ma dovemmo essere ancora più incisivi e attenti.

Bene che la Commissione, attraverso la revisione del regolamento sul marchio comunitario che era in vigore da ormai 15 anni, autorizzi i titolari di un marchio a impedire l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea di prodotti con marchio contraffatto in provenienza da paesi extra UE, ma questa possibilità dovrebbe essere prevista sulla base di una procedura semplice, evitando che chi è leso sia investito poi da oneri ulteriori per far valere il proprio diritto.

Mi auguro che continuino gli sforzi per contrastare l'introduzione sul m