Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2194(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0066/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0066/2014

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 4
CRE 25/02/2014 - 4

Äänestykset :

PV 25/02/2014 - 5.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0130

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen versio

10.1. Sisämarkkinoiden hallinnointi (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
Puheenvuorot videotiedostoina
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Wir beginnen mit den Erklärungen zur Abstimmung, die gestern nicht behandelt wurden, beginnend mit dem Bericht Cofferati. Danach folgen die Erklärungen zur Abstimmung zu den Punkten, über die heute abgestimmt wurde.

Ich muss Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir viele Anträge zur Abgabe mündlicher Erklärungen erhalten haben. Wir können die Sitzung aber nur bis spätestens 14.45[nbsp ]Uhr fortsetzen – vor der Situation standen wir auch bereits gestern –, damit die Dienststellen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Sitzung um 15.00[nbsp ]Uhr treffen können. Etwaige weitere Erklärungen zur Abstimmung, die ich heute nicht mehr aufrufen kann, werden morgen nach der Abstimmung behandelt.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - La governance del mercato unico deve essere orientata a crescita e risultati concreti per i cittadini e per le imprese. Stiamo parlando di servizi, di industria, di manifatturiero, e soprattutto stiamo parlando di lavoro.

Le politiche del mercato unico dovrebbero essere indirizzate ad un nuovo modello di competitività fondato su responsabilità, conoscenza, innovazione. Il quadro di valutazione online offre una panoramica dei buoni risultati conseguiti dagli Stati, ma anche dei numerosi aspetti identificati come problematici per cittadini e imprese, come per esempio le concessioni balneari, le guide turistiche, gli operatori ambulanti, questioni che seguo da tempo e su cui il Parlamento deve poter finalmente cambiare atteggiamento e linea d'intervento.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, jučer sam podržala ovo izvješće s obzirom da je upravljanje jedinstvenim tržištem pitanje od iznimne važnosti te mora biti jedno od prioriteta zbog brojnih inicijativa Europske komisije i Europskog parlamenta, a uz jasnu potporu Europskog vijeća. Jedinstveno tržište mora pridonijeti gospodarskom rastu i donijeti konkretne rezultate za europske građane, potrošače i poduzeća.

Budući da sam iz Hrvatske koja ima velikih gospodarskih problema, veliku stopu nezaposlenosti, veliku stopu nezaposlenosti mladih, kontinuirani pad GDP-a, Hrvatska je najmlađa članica Europske unije i mora koristiti prilike na jedinstvenom tržištu.

Smatram da mora postojati koordinacija gospodarske politike i politike zapošljavanja kako bismo umanjili gospodarske razlike između sjevernih i južnih zemalja Europske unije te učinili cjelokupno europsko gospodarstvo što konkurentnijim. Slažem se da su ključna tržišta koja treba poboljšati tržište usluga, tržište financijskih usluga, prijevoz, energetsko tržište i digitalno tržište.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, I would like to use this opportunity to again highlight the obstacles being placed on free trade by the National Dairy Council’s ‘Farmed in the Republic of Ireland’ labelling campaign in the Republic of Ireland.

This campaign continues to discriminate against Northern Ireland dairy produce. I have previously brought this issue up before Parliament and the Commission because I feel strongly that country-of-origin labelling should not be used to create a protectionist policy. Consumers should have the freedom of choice as to what they buy.

The National Dairy campaign is also extremely shortsighted. By excluding one part of the United Kingdom, the Republic of Ireland is jeopardising its largest market: Great Britain. In this context, I feel this debate should focus on better enforcement of current policy in order to create a level playing field. This is what the single market should be about.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Zgadzam się z postulatem zwiększenia roli jednolitego rynku w ramach europejskiego semestru, szczególnie poprzez obszary mogące wydatnie poprawić konkurencyjność europejskich gospodarek, jak energia czy transport. Opowiadam się za skuteczniejszym promowaniem narzędzi sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wspólnotowego, przykładowo systemu wymiany informacji IMI, systemu SOLVIT, jak również systemu Twoja Europa – Porady. W sprawozdaniu zwrócono ponadto uwagę na krajowe plany działania w zakresie wdrażania jednolitego rynku. Instrumenty te dostarczają przydatnych informacji na potrzeby europejskiego semestru.

 
  
MPphoto
 

  Marino Baldini (S&D). - Gospodine predsjedniče, ključni sektori definirani od strane Komisije su relevantni za cjelokupni razvoj, no svakako bih naglasio važnost jedinstvenog tržišta u području prometnog i energetskog sektora. Jedinstvenost energetskog sektora omogućuje cjelovitu primjenu načela zaštite tržišnog natjecanja, dok je prometna povezanost nužna pretpostavka razmjene i razvoja.

U stvaranju jedinstvenog tržišta važna je pravovremena uključenost svih dionika u procesima odlučivanja, prije svega mislim, na pružatelje usluga, predstavnike vlasti, aktere civilnog društva i na uključenost svih socialnih partnera.

Samo na taj način može se ostvariti bolja provedba prava građana na jedinstvenom tržištu i ostvariti njegov puni učinak. Podržavam prijedlog kojim je autor Sergio Gaetano Cofferati i glasao sam za njega, jer odmjereno vodi brigu o elementima koje sam naveo.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedniče, dobro upravljanje jedinstvenim tržištem ključno je za gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta te sam zato podržala danas izvješće kolege Cofferatija. Potpuna implementacija slobode kretanja, osobito ljudi, građana i radnika važan je segment daljnje integracije jedinstvenog tržišta. Reforma tržišta rada koja uključuje stvaranje fleksibilnog i sigurnog okruženja jedna je od najčešćih preporuka državama članicama u sklopu Europskog semestra.

Prioritetna područja daljnje integracije važna za razvoj jedinstvenog tržišta jesu uslužni sektor, energetski sektor, sektor prijevoza, jedinstveno digitalno tržište i jedinstvena europska industrijska politika. Za daljnji razvoj jedinstvenog tržišta na kojem svi imaju jednake šanse važan je i lakši pristup financiranju malih i srednjih poduzetnika te smanjivanje razlika u visini kamata na jedinstvenom europskom tržištu, što je istaknuto u izvješću te sam ga zato i podržala.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Herr talman! Jag har länge kämpat för att vi ska ha reell ekonomi i centrum av vår politiska agenda. Vår gemensamma marknad är vägen till tillväxt och jobb i Europa. Vi måste riva hinder för företagare och förenkla för våra företagare och konsumenter att handla över gränserna.

Därför vill jag stödja det här betänkandet som främjar den fria rörligheten, och vill skapa en öppen och konkurrenskraftig inre marknad. Men kommissionen måste vara bättre på att sätta den digitala agendan och tjänstesektorn i centrum i tillväxtagendan för 2014.

Det handlar inte om att uppfinna hjulet, det handlar om att få hjulet att rulla. Det har jag skrivit i mitt betänkande, där jag i parlamentet har varit ansvarig för tjänstesektorn.

Det är samma sak med energi, med transport, med offentlig upphandling och detaljhandel. Digitala tjänster är vägen framåt och medlemsstaterna måste genomföra och tillämpa tjänstedirektivet full ut för att skaffa jobb i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedniče, podržao sam izvješće našega kolege Cofferatija o upravljanju jedinstvenim tržištem u europskom semestru za 2014. upravo zato što je jedinstveno tržište jedno od onih glavnih pokretača rasta i novih radnih mjesta, odnosno temelj gospodarske integracije održivoga rasta u Europskoj uniji. I u tom smislu cijenim napore koje je u proteklih nekoliko godina povjerenik Barnier poduzimao sa nizom zakonskih paketa koji su se odnosili na bolje upravljanje i funkcioniranje jedinstvenoga tržišta.

Ključni sektori poput usluga, financijskih usluga, prometa, energetskog sektora i digitalnog tržišta presudni su za dobru integraciju i funkcioniranje jedinstvenoga tržišta. Smatram da će posebno biti bitno za funkcioniranje i naše strategije Europa 2020. da se prioriteti glede rasta i premošćivanja jaza između strategija i realnoga gospodarstva stave u pravi fokus, a to su projekti poput e-pilota, Solvit-a pravi indikatori poboljšanja situacije.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, considerando que, na sua comunicação sobre uma melhor governação para o mercado único, a Comissão identificou domínios essenciais para melhorar o funcionamento e o aprofundamento do mercado único: serviços, serviços financeiros, transportes, energia e mercado digital. Chamo a atenção para o facto de que a metodologia de identificação deve ser avaliada e revista regularmente para dados reais e atuais. Considero que estes domínios continuam a ser prioritários e que os esforços de coordenação devem ser mantidos e/ou relançados. Considero igualmente que devem ser enriquecidos e combinados com outros aspetos estritamente relacionados com as políticas do mercado único, devendo ser apresentadas outras medidas e propostas. Uma política industrial coerente e integrada é essencial para recuperar as economias europeias e permitir uma forma estável de sair da crise. Uma melhor proteção dos direitos dos cidadãos, tanto enquanto consumidores como trabalhadores, é fundamental para reforçar a confiança no mercado único e incentivar comportamentos responsáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šią rezoliuciją, kuria siekiama išlaikyti reikiamą dėmesį vertinant tai, kaip ES veikia bendroji rinka, ir pateikiant pastabas apie atnaujintą poziciją dėl kitos metinės augimo apžvalgos turinio, apie prioritetinius veiksmus nacionaliniu ir ES lygmenimis, taip pat apie pastaruoju metu Komisijos dedamas pastangas dėl daugelio bendrosios rinkos valdymo priemonių. 2012[nbsp ]m. birželio 8[nbsp ]d. Komisijos komunikate „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“ raginama atnaujinti įsipareigojimą pasiekti, kad bendroji rinka padėtų veiksmingai užtikrinti ekonomikos augimą, o ES piliečiai, vartotojai ir įmonės pajustų konkrečius to rezultatus. Šis raginimas pakartotas 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje ir prie jos pridėtoje 2013 m. bendrosios rinkos integracijos būklės ataskaitoje. Bendrosios rinkos prioritetų koordinavimas Europos semestre turėtų būti įgyvendinamas vykdant nuodugnesnį demokratinį procesą, labiau įtraukiant nacionalinius parlamentus, paisant ES išimtinių teisių ir suteikiant pakankamai erdvės socialiniams partneriams bei visoms kitoms suinteresuotosioms šalims. Geresnė piliečių teisių apsauga – tiek vartotojų, tiek darbuotojų – labai svarbi siekiant stiprinti pasitikėjimą bendrąja rinka ir skatinti atsakingą vartotojų elgesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. - O reforço da governação do mercado único está estreitamente relacionado com a possibilidade concreta de estabelecer um pilar específico do Semestre Europeu. A coordenação das políticas económicas e de emprego deve ser completada por uma parte fundamental que abranja todas as alavancas possíveis para estimular a economia real. A coordenação das prioridades do mercado único no contexto do Semestre Europeu deve ter por base um processo democrático mais sólido com a plena participação dos parlamentos nacionais, o respeito pelas prerrogativas do Parlamento Europeu e um espaço adequado dado aos parceiros sociais e às partes interessadas. Por outro lado, melhorar a proteção dos direitos dos cidadãos, tanto enquanto consumidores como trabalhadores, é fundamental para reforçar a confiança no mercado único e incentivar comportamentos responsáveis. A coordenação das políticas do mercado único deve procurar redescobrir um novo modelo de competitividade, baseado no conhecimento e na inovação, para o qual é necessário aumentar o investimento na educação e na investigação. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului, şi susţin introducerea unui nou pilon al semestrului european: piaţa unică. Însă vă reamintesc faptul că cetăţenii tării mele nu se pot bucura pe deplin de una dintre cele patru libertăţi fundamentale - cea de mişcare. Găsirea unei metode de sprijinire a redresării financiare rămâne principala provocare în Europa. Iar calitatea programelor de reformă naţională va determina sustenabilitatea economică, de aceea recomandările specifice de ţară trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate. Din păcate, la capitolul implementării, guvernul socialist de la Bucureşti stă dezastruos. Fiscalitatea a crescut, reformele în domeniul educaţiei şi sănatăţii sunt inexistente, iar piaţa muncii stagnează. Cel mai ingrijorator aspect este cel legat de calitatea instituţiilor şi a administraţiei publice, credibilitatea acestora fiind grav afectată de jocurile de culise ale Guvernului Ponta.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Come PPE abbiamo votato a favore della relazione sulla governance del mercato unico, il cui obiettivo è quello di monitorare e salvaguardare il funzionamento del mercato unico all'interno dell'UE.

In futuro sarà necessario tenere presente le azioni a livello nazionale ed europeo da intraprendere al fine di garantire una buona governance del mercato unico. In linea con il relatore, penso che il Semestre europeo sia un'occasione perfetta per armonizzare ulteriormente le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri e che alla governance del mercato unico debba essere dedicato un capitolo importante in ogni presidenza di turno.

Ciò risulta ancora più essenziale se consideriamo che, nel processo di coordinamento delle priorità del mercato unico, i parlamenti nazionali devono essere maggiormente coinvolti sia per una maggiore cooperazione con il Parlamento europeo, sia per difendere gli interessi degli attori coinvolti a livello nazionale. Coordinare le politiche del mercato unico significa forgiare nuovi modelli possibili di competitività basati anche sull'innovazione, l'istruzione e la ricerca.

Accolgo con favore, dunque, le osservazioni formulate dal relatore sul ciclo di governance del mercato unico e, soprattutto, ritengo che si debba puntare ad una governance consolidata proprio nell'ambito del Semestre europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute dal collega Cofferati nella relazione sulla governance del mercato unico nell'ambito del Semestre europeo 2014. Il testo fa parte del più ampio meccanismo del Semestre europeo, il cui scopo è quello di ridurre le competenze degli Stati membri attraverso un controllo sempre più stretto sulle leggi finanziarie di ciascun paese. Per questo non ho inteso sostenere col mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas išsako savo rekomendacijas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2014 m. Europos semestrą. Parlamentas paragino Komisiją stiprinti bendrosios rinkos valdymą, nustatant metinį bendrosios rinkos valdymo ciklą, kuris apimtų vidaus rinkos rezultatų suvestinę, metinę bendrosios rinkos integravimo ataskaitą, kaip metinės augimo apžvalgos dalį, Europos Vadovų Tarybos rekomendacijas valstybėms narėms, nacionalinius veiksmų planus, kuriais siekiama įgyvendinti bendrosios rinkos gaires ir konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Parlamentas pritarė Komisijai, kad paslaugų, finansinių paslaugų, transporto, energetikos ir skaitmeninės rinkos sektoriai ir toliau yra labai svarbūs siekiant visiškos bendrosios rinkos integracijos. Tačiau mano, kad, norint iš naujo užtikrinti augimą, yra būtinas pakartotinis nuoseklios ir integruotos pramonės politikos įgyvendinimas. Parlamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad šie veiksmai turėtų apimti stiprinti piliečių teisių stiprinimą, įskaitant vartotojų ir darbuotojų teises, apsaugą ir konkurencingumo modelį, grindžiamą žiniomis bei inovacijomis. ES lygmeniu turėtų būti efektyviau skatinamos investicijos, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei remiamas aukštasis mokslas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - Piaţa unică este o forţă motrice esenţială care propulsează creşterea economică. Cu toate acestea, pentru a asigura creştere şi locuri de muncă, îmbunătăţirea punerii în aplicare a normelor existente este crucială. Din acest motiv avem nevoie de o cale de acţiune prin care să se asigure că normele privind piaţa unică funcţionează bine în practică. Instituirea unei politici industriale coerente și integrate reprezintă un element esențial pentru redresarea economiilor europene și elaborarea unei modalități stabile de ieșire din criză. O mai bună protejare a drepturilor cetățenilor, atât în calitate de lucrători, cât și de consumatori, este fundamentală pentru a spori încrederea în piața unică și a încuraja comportamentele responsabile. Coordonarea politicilor privind piața unică ar trebui să aibă drept obiectiv redescoperirea unui nou model de competitivitate bazat pe cunoaștere și inovare.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - Esprimo un voto favorevole alla relazione, con specifico riferimento ai punti F) della premessa e nn. 6, 11, 17, 18, 23, 24, 30, 34 e 35. I consumatori italiani derivano un danno quotidiano dalla scarsa integrazione del mercato unico, soprattutto in termini di scarsa competizione, con conseguenti costi elevati e servizi non sottoposti alle severe e quotidiane verifiche del libero mercato. Ogni iniziativa in questo campo costituisce una potente misura, anche per i governi, nello smantellare le rendite di posizione e i monopoli che danneggiano l'interesse generale e costituiscono un potente freno alla competitività.

Ma desidero rimarcare una condivisione sentita delle previsioni di cui al punto 12: anche nella strategia Europa 2020, la reindustrializzazione finalizzata al recupero del 20% di PIL europeo derivante dal manifatturiero è un elemento centrale come chiave di uscita dalla crisi attraverso la revisione del nostro modello produttivo. In una prospettiva di vantaggio competitivo, l'Europa ha tutte le carte in regola per posizionarsi come leader in diversi comparti industriali. Alcune classi dirigenti lo hanno inteso e hanno operato in questo senso, altri inseguono pericolose chimere, come la storia dal 2008 in poi ci insegna, di un modello di sviluppo fondato esclusivamente sui servizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport sur la gouvernance du marché unique car, bien évidemment, sans une parfaire coordination des mesures économiques et commerciales prises par les États membres, la relance et la croissance au sein du marché unique seront impossibles. Nous avons besoin d'une évaluation qualitative de l'efficacité des mesures adoptées par les États membres. Et certains secteurs-clés pour la croissance et la création d'emplois comme les marchés publics, le marché unique numérique et les services financiers de détail doivent faire l'objet d'une attention plus particulière.

Cependant, ne mettons pas pour autant de côté les aspects sociaux dans l'examen de la croissance. Si le tableau de bord social, que nous, membres de la commission Emploi, avons obtenu dans ce cadre, n'a pas de caractère contraignant, il permettra toutefois de vérifier si les mesures économiques et commerciales prises apportent une valeur ajoutée sociale et bénéficient donc au quotidien à l'ensemble de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. - Ho sostenuto la proposta poiché essa, sulla base della risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sulla governance del mercato unico, ribadisce la richiesta da parte del Parlamento di istituire un pilastro dedicato al rafforzamento della governance del mercato unico nell'ambito del Semestre europeo. Tale pilastro permetterebbe di sostenere più adeguatamente l'economia reale, di stimolare la crescita nonché di creare ulteriori posti di lavoro. Rafforzando la governance del mercato unico se ne migliorerebbe il funzionamento e si contribuirebbe a favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Il mercato unico continua ad essere infatti una forza trainante fondamentale per la crescita e l'occupazione. È dunque necessario che esso sia effettivamente orientato verso la crescita e che generi risultati concreti per i cittadini, i consumatori e le imprese d'Europa.

Per quanto riguarda i principali settori di intervento, la relazione conferma le osservazioni della Commissione europea sottolineando in modo particolare l'importanza del mercato degli appalti pubblici e dei servizi finanziari. Da ultimo, la proposta prevede che il coordinamento delle priorità del mercato unico nel contesto del Semestre europeo sia saldamente ancorato a un processo democratico più profondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto favoravelmente o presente relatório porque considero que é necessário um acréscimo de coordenação horizontal e de coerência na elaboração de propostas legislativas relevantes para o mercado único. Acredito que a governação do mercado único deve ter em devida conta as necessidades de todas as partes interessadas e que é necessário um envolvimento mais sólido e precoce dos parceiros sociais, da sociedade civil e de outras partes interessadas na conceção, adoção, execução e controlo das medidas para impulsionar o crescimento e reforçar os direitos dos cidadãos no mercado único.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore di questa relazione. La collega che ha negoziato in nome del mio gruppo politico ha saputo cogliere degli aspetti di fatto, che vanno al di là del colore politico, e ha saputo mostrare come tali questioni possano andare a beneficio di tutti. Mi riferisco, in particolare, all'importanza del mercato interno. Le aziende italiane di eccellenza, che magari faticano a sopravvivere laddove il loro mercato potenziale si riferisce a 60 milioni di persone, potrebbero lavorare con ben altri numeri se potessero rivolgersi efficacemente a 500 milioni di persone! E invece le norme tecniche, le lingue, i costi di trasporto che variano non in base alla distanza ma in base a confini nazionali che dovremmo considerare come cancellati, costituiscono delle barriere che ci lasciano nel nostro microcosmo strozzato da mancanza di liquidità e riduzione della domanda all'osso.

Ho votato a favore augurandomi che l'introduzione del mercato interno tra le priorità del Semestre europeo porti davvero maggiori possibilità a chi fa bene il proprio mestiere e permetta di trovare nuovi sbocchi professionali a chi, in questa Italia, non resta a galla.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte appelle à juste titre à renforcer la gouvernance du marché unique et à mettre en place un pilier consacré au marché unique dans le cycle du semestre européen en vue de soutenir l'économie réelle et de stimuler la croissance et la création d'emploi. L'Union européenne doit présenter un modèle de compétitivité fondé sur la connaissance et l'innovation grâce aux investissements et à la recherche et au développement. En outre, je soutiens ainsi l'affirmation faite que l'exercice du semestre européen devrait être ancré dans un processus démocratique plus approfondi, avec une plus forte participation des parlements nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Em 2012 o mercado único completou o vigésimo ano de vida e ao longo desta vintena de anos muitos foram os passos dados no sentido da sua concretização, com o desenvolvimento de diversas ferramentas e instrumentos. É também hoje inegável que o mercado único constitui um motor essencial para o crescimento económico e para o emprego na União Europeia. Sobretudo neste momento de grave crise económica e financeira, o mercado interno constitui a melhor ferramenta de que dispomos para restaurar o crescimento das economias da UE e deve ser aproveitado de forma correta, eficaz e decidida. É fundamental colocar o mercado interno ao serviço dos cidadãos e das empresas para dinamizar a economia europeia, para criar emprego e para melhorar a competitividade. O reforço da governação do mercado único está estreitamente relacionado com a possibilidade concreta de estabelecer um pilar específico do Semestre Europeu, o qual deve permitir abranger um claro conjunto de prioridades relacionadas com a economia real e indicar alavancas eficientes para estimular o crescimento e a competitividade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - O Parlamento Europeu solicita, neste relatório, à Comissão Europeia que defina o mercado único como terceiro pilar do Semestre Europeu, de modo a reforçar a governação do mercado único. Reitera a importância de a Comissão aceder ao pedido do Parlamento de apresentar uma proposta legislativa com metas definidas, a execução e a fiscalização do cumprimento da transposição de diretivas por parte dos Estados-Membros e a obrigação dos Estados-Membros de elaborarem e apresentarem à Comissão planos de ação nacionais destinados a implementar os objetivos do que consideram ser a melhoria de funcionamento do mercado único. Para além disso, este relatório é um louvor à liberalização. O mercado único só será pleno quando for melhorado e aprofundado o mercado único nos sectores da energia, dos transportes, o mercado digital, na legislação relativa aos contratos públicos e concessões. Isto é liberalizar as áreas essenciais ao desenvolvimento económico e social de um país, conduzindo à debilitação dos países economicamente mais vulneráveis, à destruição da sua capacidade produtiva e ao aumento da sua dependência externa. Obviamente votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Dosiahnutie priorít v[nbsp ]oblasti jednotného trhu má zásadný význam pre stimuláciu rastu a[nbsp ]dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020. Využitie maximálneho potenciálu vnútorného trhu prinesie hospodársku konvergenciu medzi členskými štátmi vo vnútri aj mimo eurozóny, v[nbsp ]jadre, ale aj v[nbsp ]periférnych regiónoch Európskej únie. Na dosiahnutie týchto cieľov nie sú čisto kvantitatívne štatistické údaje o[nbsp ]vykonávaní právnych predpisov o[nbsp ]jednotnom trhu postačujúce. Je preto nevyhnutné zamerať sa na kvalitu, ako je právna úprava realizovaná v[nbsp ]rámci členských štátov na základe konkrétnych kľúčových ukazovateľov pre odvetvie jednotného európskeho trhu vytvorených na európskej úrovni. Primárna pozornosť smeruje na kľúčové odvetvia, ktoré majú potenciál najviac ekonomicky oživiť konkrétne regióny. Tieto opatrenia povedú k[nbsp ]prehĺbeniu vnútorného trhu a[nbsp ]rozšíria ochranu práv spotrebiteľov a[nbsp ]pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - Ho deciso di esprimere voto contrario a questa relazione a proposito della governance del mercato unico (nell'ambito del Semestre europeo), in quanto toglie poteri agli Stati nazionali assegnandoli ulteriormente a Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. - Támogattam a jelentést, hiszen meggyőződésem, hogy az egységes piacot az európai szemeszter harmadik pilléreként kell meghatározni annak érdekében, hogy a reálgazdasággal kapcsolatban világos prioritások fogalmazódjanak meg. Egyetértek azzal, miszerint az országspecifikus ajánlásoknak figyelembe kell venniük az egyes tagállamok által már megtett és elvégzett erőfeszítéseket és kiigazító intézkedéseket, az egységes piaci jogszabályok végrehajtására irányuló nemzeti intézkedéseknek pedig nem feltétlenül kell univerzális megközelítést követniük, hanem inkább – szigorúan a tagállami igényekhez és sajátosságokhoz alkalmazkodva – növelniük kell a meghozott intézkedések hatékonyságát és a végrehajtott szakpolitikák kézzelfogható eredményeit. Vitathatatlan, hogy a kkv-k finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférése hozzájárulna a likviditási nehézségek enyhítéséhez és a kkv-k működő tőkéjének növeléséhez; éppen ezért kiemelten fontos, hogy a 2014. évi éves növekedési jelentésben a Bizottság által meghatározott prioritások között a kkv-knak nyújtandó alternatív finanszírozási formák fejlesztése előkelő helyet foglal el. A jelentés határozottan támogatja a mikrohitelezés növelése és a szociális vállalkozás fellendítése érdekében tett nemzeti erőfeszítéseket kiegészítő uniós szintű kezdeményezéseket, többek között a fejlesztési bankok abban való támogatását, hogy a kereskedelmi bankok által kínáltnál alacsonyabb kamatú kölcsönöket kínáljanak; különösen ami a kkv-k COSME és Horizont 2020 program útján való támogatásának jelentőségét illeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. - Jednolity rynek to wielki sukces integracji w Unii Europejskiej. Daje obywatelom, konsumentom, firmom ogromne możliwości i jest motorem wzrostu gospodarczego. Dla swojej pełnej funkcjonalności musi zostać wykorzystany jego pełny potencjał. Między innymi temu zadaniu służyć ma lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem. Potrzebujemy konkretnych wyników, a tutaj kluczowe jest lepsze wdrażanie i egzekwowanie już obowiązujących przepisów. W tym obszarze ważną rolę odegra właśnie efektywne zarządzanie jednolitym rynkiem. Do tego potrzebne jest monitorowanie wyników państw członkowskich, informacje zwrotne na temat konkretnych osiągnięć i najlepszych praktyk od różnych państw członkowskich, jak również stwierdzone obawy obywateli i przedsiębiorstw. Ważnym aspektem jest wykorzystanie semestru europejskiego, którego jednym z filarów powinno stać się właśnie zarządzanie jednolitym rynkiem. Roczna analiza wzrostu gospodarczego z ubiegłego roku już obejmowała sprawozdanie roczne dotyczące stanu integracji jednolitego rynku, co jest ważnym krokiem w kierunku budowy takiego filaru.

Znaczące jest też jak wykorzystamy narzędzia jednolitego rynku, takie jak na przykład system SOLVIT, portal Twoja Europa, pojedyncze punkty kontaktowe utworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie usługowej czy też system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. To są mechanizmy i instrumenty, za pomocą których rynek wewnętrzny może lepiej działać, dlatego ich właściwe funkcjonowanie jest tak istotne.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Così come sottolineato in più sedi ed anche in occasione di un recente Consiglio europeo, il mercato unico continua ad essere una forza trainante fondamentale per la crescita e l'occupazione. In tal senso, quindi, occorre che sia dotato di una governance forte e che possa rendere questo strumento in grado di affrontare le sfide del mondo globalizzato. Serve, quindi, un coordinamento del mercato unico che tenga in stretto conto le priorità proposte dal Parlamento europeo, tuteli i consumatori e gli imprenditori e, più in generale, rappresenti una reale opportunità per la competitività degli operatori sul mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. - Susțin includerea pieței unice în cadrul semestrului european din 2014, pentru a accelera integrarea pieței unice în Uniunea Europeana. Este nevoie ca acest proiect să aibă prioritate pentru ca Uniunea să beneficieze, la finalul anului 2020, de o piață unică puternic integrată. Până în luna mai 2013, o medie de 30 de proceduri de constatare făcute de către Comisie privind încălcarea legilor pieței unice stabilite la nivelul Uniunii așteaptă o soluționare de la Curtea de Justiție. Durata medie de soluționare a acestora este de aproximativ 26 de luni. Cu toate acestea, cel puțin 7 dintre cele 28 de state membre nu apelează încă la alte mijloace specializate pe probleme de legislație în piața unică, cum este SOLVIT, platforma înființata în anul 2002. Solicit Comisiei să comunice mai bine și mai clar statelor membre care sunt mijloacele de informare și soluționare a încălcării legilor pieței unice, pentru a putea oferi încredere consumatorilor în buna funcționare a sistemului legislativ din Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui demande la mise en place d'un pilier consacré au marché unique dans le cycle du semestre européen; cette disposition permettrait de soutenir l'économie réelle et de stimuler la croissance et la création d'emploi. Celui-ci devrait notamment inclure des recommandations à chaque pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - La possibilità per le persone, le merci, i servizi e i capitali di circolare liberamente ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi il motore economico dell'Unione. Nonostante i progressi realizzati, purtroppo, in diversi settori chiave l'integrazione dei mercati degli Stati membri risulta ancora incompleta. Soprattutto in questo momento di crisi economica, al fine di favorire il potenziale di crescita dell'UE, è importante che il mercato unico funzioni in modo efficace.

Ho sostenuto la risoluzione Cofferati perché concordo con la necessità di rafforzare la governance del mercato interno, anche attraverso strumenti di controllo, per cogliere appieno le potenzialità del mercato unico, stimolando la crescita e l'occupazione e aiutando i cittadini e le imprese europee a superare la crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - O reforço da governação do mercado único está estreitamente relacionado com a possibilidade concreta de estabelecer um pilar específico do Semestre Europeu. A coordenação das políticas económicas e de emprego deve ser completada por uma parte fundamental que abranja todas as alavancas possíveis para estimular a economia real que, de outra forma, poderiam ficar de fora da coordenação geral do Semestre Europeu. A coordenação das prioridades do mercado único no contexto do Semestre Europeu deve ter por base um processo democrático mais sólido com a plena participação dos parlamentos nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le présent rapport a pour objet de maintenir l'attention sur la manière dont le marché unique fonctionne dans l'Union européenne. Il invite une nouvelle fois la Commission à renforcer la gouvernance du marché unique par la mise en place, en tant que pilier spécifique du semestre européen, d'un cycle de gouvernance annuel du marché unique. Enfin, il propose d'orienter les travaux du marché unique vers une organisation ciblée des travaux du Conseil "Compétitivité" afin qu'ils soient explicitement consacrés à alimenter « ces priorités pertinentes pour l'économie réelle » au sein du semestre européen. Il s'agit d'un écœurant rabâchage des recettes cruelles des libéraux. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report which seeks to maintain the necessary attention on how the single market is functioning in the European Union. It is important that the EU continues to strengthen the power of the single market so as to improve its functioning and contribute to economic growth and job creation in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le marché unique est le premier pilier de notre économie. L'Union ne pourra retrouver le chemin vers la croissance que par une application plus stricte des règles en vigueur, ainsi que par la mise en place de réformes visant à approfondir le marché. Nous devons nous atteler au lancement de chantiers ambitieux, notamment dans le domaine énergétique, numérique, des transports ou des services. La visibilité de ces projets contribuera à prouver aux citoyens européens la plus-value extraordinaire que représente notre marché unique. Pour cela, j'en appelle au courage politique de l'ensemble des dirigeants européens afin d'apporter des solutions ambitieuses et concrètes.

Je soutiens pleinement les conclusions de ce rapport qui vise notamment à ériger un troisième pilier au sein du Semestre européen. À côté de la politique budgétaire et de l'emploi, inclure un suivi du marché unique me semble indispensable. Cela permettrait d'assurer une approche globale coordonnée afin que les réformes entreprises, suite à l'évaluation annuelle, aux lignes directives et aux recommandations formulées, aient un impact réel sur notre économie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - For a successful European Semester cycle, concrete focus on real economy is a key priority. A coordinated and efficient Single Market governance cycle putting at its heart key economic sectors, consumers and workers will inevitably boost growth and jobs and ensure convergence between euro and non-euro areas. To this end I voted in favour of this report

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Der ursprüngliche Zweck des Europäischen Semesters war eine Hilfestellung zur Sicherung der Euro-Stabilitätskriterien. Doch das hat sich geändert: Sukzessive wurd es zum zentralistischen Steuerungsorgan einer EU-Planwirtschaft entwickelt. Diese mischt sich sodann in die Haushaltsplanung der Mitgliedstaaten ein und instrumentalisiert diese für EU-Ziele. Darüber hinaus wird durch die Brüsseler Vorgaben der (institutionelle) Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten gebremst. Faktisch wird so eine Nivellierung auf das wirtschaftliche Mittelmaß erreicht. Das muss aufhören! Denn die Bestrafung von Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg innerhalb einer Wirtschaftsunion ist kein sinniges Konzept – insbesondere im Hinblick auf den globalen Wettbewerb. Wo soll das enden? Wird auch bald per Gesetz geregelt, wie erfolgreich eine Nation bei Olympia sein darf, damit sich andere Nationen nicht benachteiligt fühlen? Der Bericht Cofferati verstärkt diese Entwicklung – die Befugnisse der EU zur wirtschaftspolitischen Steuerung sollen im Binnenmarkt deutlich ausgeweitet werden. Dies ist ein weiterer Schritt hin zu einer Brüsseler Planwirtschaft. Diesen Bericht lehne ich folglich entschieden ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - The governance of the single market is an issue of structural importance and has been placed on top of the European political agenda. In order to strengthen single market governance, we need to establish, as a specific pillar of the EU semester, an annual single market governance cycle. The single market pillar should cover a clear set of priorities related to the real economy and key growth areas. This is essential in order to stimulate growth and bridge the present gap preventing us from reaching the objectives of the Europe 2020 strategy while exploiting the full single market potential. A coordinated and efficient single market governance cycle will boost growth and jobs and ensure economic convergence between Member States inside and outside the euro area, in core and peripheral areas of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport qui cherche à améliorer la gouvernance du marché unique, notamment en repensant le rôle du Conseil "compétitivité" dans le développement d'une politique industrielle européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A governação do mercado único, enquanto assunto de importância estrutural, foi colocada no topo da agenda política graças a várias iniciativas da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, contando com um apoio inequívoco do Conselho Europeu. O presente relatório tem como objetivo manter a atenção necessária para a forma como o mercado único está a funcionar na União Europeia, com comentários relacionados com recomendações anteriormente formuladas, uma posição atualizada relativamente ao conteúdo da próxima Análise Anual do Crescimento e ações prioritárias a nível nacional e europeu, bem como os recentes esforços envidados pela Comissão no que diz respeito à multiplicidade dos instrumentos de governação do mercado único. Destaco das novas políticas a criação do Painel de Avaliação do Mercado Único em Linha, cujo objetivo é garantir uma comunicação coerente, analisando os pontos fortes e fracos e oferecendo vários incentivos para a melhoria. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Il rafforzamento della governance del mercato unico è strettamente legato alla possibilità concreta di istituire un pilastro dedicato nell'ambito del Semestre europeo. È importante che il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali sia completato con un capitolo fondamentale dedicato a tutte le possibili leve atte a stimolare l'economia reale che altrimenti rimarrebbero fuori dal coordinamento generale del semestre europeo. Nella consapevolezza della necessità che il coordinamento delle priorità del mercato unico nel contesto del Semestre europeo sia ancorato a un processo democratico più profondo, con il pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali, il rispetto delle prerogative del Parlamento europeo e un adeguato spazio concesso alle parti sociali e a tutti gli altri soggetti interessati, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Jedinstveno tržište trebalo bi se definirati kao treći stup Europskog semestra koji bi obuhvatio jasan niz prioriteta koje se odnose na realno gospodarstvo. Snažno podržavam napore Komisije u daljnoj integraciji jedinstvenog tržišta i prijedlog Parlamenta za razvijanje analitičkog alata za mjerenje integracije jedinstvenog tržišta unutar okvira stupa jedinstvenog tržišta Europskog semestra u odnosu na preporuke za pojedine države.

Ključnim sektorima se smatraju sektori usluga, financijskih usluga, promet, energetski sektor i digitalno tržište. Uklanjanjem prepreka slobodnom kretanju osoba, robe, usluga i kapitala, jedinstveno tržište omogućuje poduzećima rad na širem području, čime se poboljšava njihova mogućnost inovacija, ulaganja, povećanja produktivnosti i stvaranja radnih mjesta. Nažalost, unatoč snažnim dokazima da je unutarnje tržište važno za predvladavanje krize, slobodno kretanje radnika i stručnjaka u Europi nije dovršeno te je potrebno poduzeti snažnije mjere da se uklone prostale prepreke i potakne rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. - Arvoisa puhemies, äänestin äsken tämän tärkeän mietinnön puolesta. Korostamme usein juhlapuheissa, kuinka yhteiset sisämarkkinat ovat EU:n tärkein saavutus ja kuinka suuri merkitys yhteisillä sisämarkkinoilla on Euroopan kasvun ja työllisyyden kannalta. Valitettavasti yhteisten sisämarkkinoiden luominen on kuitenkin edelleen pahasti kesken esimerkiksi digitaalisten verkko- ja viestintäpalveluiden sekä energiamarkkinoiden osalta. Asioiden, joilla on tärkeä rooli kansalaisten arjessa. Tästä syystä olenkin tyytyväinen, että kollega Cofferatin mietinnön kautta sisämarkkinat niihin liittyvine vahvuuksineen ja puutteineen saavat ansaitsemansa huomion.

Yhteisiä sisämarkkinoita ei tule saavuttaa hinnalla millä hyvänsä. Eurooppalaisten yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös kuluttajien asemaan. Meidän on saatava kuluttajat luottamaan sisämarkkinoihin ja vahvistettava etenkin haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojaa. Lisäksi meidän tulee aktivoida kuluttajia ja lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan sekä antaa heille aito mahdollisuus tehdä vastuullisia valintoja yhteisillä sisämarkkinoilla. Euroopan hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. The governance of the single market as an issue of structural importance has been placed on top of the political agenda thanks to a number of initiatives of the European Commission and the European Parliament, as well as with clear support by the European Council. The Commission’s communication of 8 June 2012 on Better Governance for the Single Market called for a renewed commitment to make the single market effectively deliver for growth and bring concrete results for European citizens, consumers and businesses. This was reiterated in the Annual Growth Survey 2013 and the accompanying report on the state of the single market integration 2013, which called for the stepping-up of efforts to ensure better implementation and enforcement of rules that are already in place, in order to achieve that objective, and the following specific request for a ‘dedicated growth initiative [which] would feed into distinct country-specific recommendations that take into account the state of implementation of the Single Market’ made in a resolution on the Single Market Act.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La governance del mercato unico è una questione fondamentale. La relazione in questione ha un approccio equilibrato e contiene commenti relativi alle raccomandazioni formulate in precedenza, oltre che una posizione aggiornata in merito al contenuto della prossima analisi annuale della crescita e alle azioni prioritarie a livello nazionale ed europeo.

Concordo nel dire che la relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico, che accompagna l'analisi annuale della crescita, debba indicare problemi e carenze, ma anche delineare una serie ben definita di priorità relative all'economia reale. I settori prioritari individuati dalla Commissione restano ancora al centro dell'attenzione e degli sforzi di coordinamento.

In merito agli strumenti di governance, ritengo che in particolare il quadro di valutazione online offra una panoramica molto esaustiva per lo scambio di buone prassi e i feedback dai vari Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Jedinstveno tržište je temelj današnje Europske unije. Poduzeća koja se natječu na jedinstvenom tržištu imaju neograničen pristup gotovo 500 milijuna potrošača u EU-u. Zato je pitanje upravljanja jedinstvenim tržištem od velike važnosti za funkcioniranje EU-a. Kako bi se program što bolje implementirao, veliku ulogu ima Europski semestar u sklopu kojeg se koordiniraju politike država članica kako bi se racionalizirao proces i bolje uskladili ciljevi nacionalnih politika.

Slažem se s izvjestiteljem kako bi se koordinacija prioriteta jedinstvenog tržišta trebala temeljiti na dubljem demokratskom procesu te kako bi u potpunosti trebali biti uključeni nacionalni parlamenti s naglaskom na poštivanju nadležnosti Europskog parlamenta. Na taj način harmonizacija politika bi bila uvelike olakšana. Slažem se s Komisijom kako su tržište usluga, financijskih usluga, prijevoza, energije i digitalnog tržišta ključni sektori u stvaranju jedinstvenog tržišta EU-a. Posebice pozdravljam fokus na razvoj digitalnog tržišta EU-a, pošto je digitalna ekonomija budućnost globalnog razvoja, te ima potencijal za otvaranje velikog broja radnih mjesta, i to uglavnom za mlade ljude. Glasao sam za ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted against this report because, although it is important to develop and use new plant breeding techniques, I believe all local and regional crop varieties should be preserved in order to maintain and increase genetic and cultural diversity.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - The single market is the greatest tool for economic growth the EU has; unlocking the full potential of the single market and improving its effectiveness are goals which I can fully support. Given that this European Semester report takes note of the important role of the single market in enhancing growth and proposes to include the single market in the European Semester process, I was able to vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. - There has been a grave loss of faith in the growth prospects of the European economy in recent years and, though the pace of recovery is indeed picking up, there is still a long journey ahead. The single market is the most successful achievement of the European Union and has paid real dividends for all Member States. However, there is still scope to further extend single market governance. One area with still much untapped potential for growth is that of the digital market – a continually-growing key sector in the European economy. Improving governance of the digital market will enable us to further cut unnecessary red tape and remove superfluous barriers; and by assisting the digital market to catch up with the free movement of goods, new models of competitiveness will also be encouraged to flourish. I therefore welcome this report and its proposals to inject new vigour into the single market’s existing framework. By sustaining the progress we have already made whilst continuing to encourage growth through better governance, this new framework can prove an important instrument in assisting the EU along its path to economic recovery.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le semestre européen est un moment décisif pour la coordination des politiques économiques et fiscales. Au cours des derniers mois, l'Union européenne a adopté un grand nombre de directives et de règlements visant à développer le potentiel du marché intérieur.

Comme il est mentionné dans le rapport Cofferati, que je salue, les marchés publics, pour lesquels j'ai été rapporteur, sont un puissant levier pour renforcer le marché européen sur le plan économique et social. Si, d'un côté, ils sont un instrument essentiel pour penser et mettre en œuvre une nouvelle politique industrielle, encore cruellement absente au niveau européen et dans certains cas national, de l'autre, les nouvelles règles sur marchés publics reconnaissent la centralité des droits sociaux et la nécessité de leur rendre l'attention qu’ils méritent.

Il est donc nécessaire que pendant le semestre européen, la Commission européenne et les États membres soient attentifs à prévenir les déséquilibres économiques, et ce à travers des actions courageuses de relance économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O principal objetivo do presente relatório foca-se na forma como o mercado único opera actualmente na União Europeia, tendo em consideração a próxima Análise Anual do Crescimento (AAC) e as acções prioritárias a nível nacional e europeu. A governação do mercado único foi colocada como uma das principais prioridades da agenda política europeia, graças a várias iniciativas da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, com o apoio constante do Conselho Europeu. Assim, para o reforço da governação do mercado único há que coordenar as políticas económicas e de emprego, de forma a estimular a economia real. A AAC de 2013 é um primeiro passo, pois inclui um relatório sobre o estado da integração do Mercado Único, onde são indicados os problemas e insuficiências do mesmo. São também estabelecidas as prioridades relacionadas com a economia real e quais as medidas a tomar par estimular o crescimento e a competitividade. Realço ainda a organização do mês do mercado único, entre 23 de setembro e 23 de outubro de 2013, onde se juntaram vários cidadãos europeus, especialistas e líderes da UE, em vários debates e eventos de forma a encontrar ideias para o futuro do mercado único.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Podupirem nastojanja izvjestitelja da Komisiju pozove na uspostavu učinkovitijeg jedinstvenog tržišta utemeljenog na tržišnom gospodarstvu, te na uspostavu godišnjeg ciklusa upravljanja. Iznimno pozitivnim držim onaj dio izvješća koji izražava mišljenje da bi nacionalni parlamenti trebali preuzeti proaktivniju ulogu u radu Semestra, te da bi Komisija prije podnošenja prijedloga trebala proći detaljno savjetovanje i procjenu učinka. Također se slažem s konstatacijom da su sektori usluga, finacijskih usluga, prometa, energetskog sektora i digitalnog tržišta presudni da bi se ostvario rast. Stoga sam glasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2014. Comisia a identificat serviciile, serviciile financiare, transportul, energia și piața digitală ca fiind domenii-cheie pentru îmbunătățirea funcționării și aprofundării pieței unice. De asemenea, o structură europeană de transport, accesibilă și eficientă, o industrie europeană ambițioasă și crearea unei piețe unice în domeniul energiei, care să sprijine competitivitatea întreprinderilor europene și să garanteze pentru familii și consumatori un acces universal la un preț accesibil la energie, sunt vitale pentru piața unică a UE. Susțin faptul că reindustrializarea ar trebui să fie o prioritate trans-sectorială pentru Uniune. Politica industrială ar trebui să cuprindă asigurarea aplicării normelor pieței unice, o strategie globală privind dimensiunea externă a pieței unice, cu un accent deosebit pe politici coerente de protecție a consumatorului și pe un acces îmbunătățit la capital și infrastructuri în vederea sporirii competitivității întreprinderilor și facilitării accesului acestora la noi piețe. Subliniem faptul că, prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor, piața unică oferă întreprinderilor posibilitatea de a desfășura activități pe scară mai largă, consolidându-le astfel capacitatea de inovare, de investiții, de creștere a productivității și de creare de locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Oleg Valjalo (S&D), napisan. - Poštovana gospođo predsjedavajuća, dvije su stvari koje ovdje želim posebno naglasiti, a istaknuo ih je u svojem izlaganju jutros i naš kolega, izvjestitelj Sergio Gaetano Cofferati. Prije svega, podržavam poziv Europskoj komisiji da osnaži upravljanje jedinstvenim tržištem Europske unije, i to uspostavom posebnoga godišnjeg ciklusa za upravljanje jedinstvenim tržištem.

Takav nam je ciklus potreban, i to kao zaseban stup Europskoga semestra: stup koji bi trebao biti usmjeren na utvrđivanje prioritetnih politika i mjera za poticanje i oživljavanje realnoga gospodarstva. Kao drugo, želim vrlo jasno reći da je sloboda kretanja radnika ključan preduvjet za uspjeh jedinstvenoga unutarnjeg tržišta. Ova je sloboda u nekim zemljama članicama u posljednjim mjesecima stavljena pod znak pitanja i smatram da se protiv toga trebamo odlučno i konzistentno boriti. Bez slobode kretanja, nema uspješnoga tržišta ujedinjene Europe! Drago mi je da i kolega Cofferati na tome inzistira i vrlo rado podržavam njegovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport relatif à la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen dont le titre se suffit à lui-même.

Ce rapport plaide pour le "respect intégral des libertés économiques" - on sait de quelles "libertés" il s'agit - et analyse l'approfondissement du marché unique comme seul moyen de "sortie de crise". Comble de l'hypocrisie, ce rapport affirme que "la coordination des priorités du marché unique dans le contexte du semestre européen devrait être ancrée dans un processus démocratique plus approfondi avec la pleine participation des parlements nationaux et le respect des prérogatives du Parlement européen", en accord avec les gesticulations du PPE et du PSE qui parlent d'"impératif démocratique" pour mieux voter tous les blancs-seings à la Commission européenne.

Le semestre européen est l'un des instruments majeurs des politiques d'austérité, celui qui permet le contrôle des politiques budgétaires. Il est la négation même de tout contrôle démocratique puisqu'il réduit à néant l'un des pouvoirs majeurs, il le supprime.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL), napisan. - Još uvijek nemamo standardizirane zakone koji bi odredili minimum pravila koja vrijede u svim zemljama. Pa tako ako neki proizvođač napravi testiranje svoga proizvoda u jednoj državi članici EU-a, to bi isto trebalo vrijediti u svima. To sada nije slučaj i to smeta slobodnom protoku roba, kapitala i usluga. Ogroman je problem i sloboda kretanja ljudi jer se i danas uvode određeni periodi čekanja za druge države članice.

Sve to dovodi do pitanja je li jedinstveno tržište samo mit kojeg koristimo jedino u teoriji europskih politika? Veliku ulogu u jedinstvenom tržištu igraju i banke a neslužbene informacije kruže kako EU odustaje od strože regulacije banaka, dok s druge strane velike države iz kojih i dolaze najveće europske banke pripremaju svoja pravila. Dakle, EU nije u stanju ni donijeti jedinstvena pravila u bankarskom sektoru. Kako je onda uopće moguće jedinstveno tržište? Jedinstveno tržište koje dobro funkcionira je utemeljeno na konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, naglasak je na socijalnom a ne pohlepno-kapitalističkom, i tek je onda moguć rast i razvoj. Naravno da nismo razvili socijalno tržište, niti se trudimo. Jedino se donose strategije koje ničemu ne služe.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht behandelt die Vollendung des europäischen Binnenmarktes und betont in diesem Kontext die Auswirkungen auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Besonders Schlüsselbereiche wie Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Verkehr, Energie und der digitale Markt sollen in Anbetracht der zu verbessernden Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik vermehrt koordiniert werden. In diesem Sinne ist der Bericht durchaus zu befürworten und sollte angenommen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej uzyskał, dzięki Jednolitemu Aktowi Europejskiemu, wymiar wspólnotowy, który został jeszcze bardziej wzmocniony w wyniku Traktatu z Maastricht z 1992 r. i Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r. Zasadnicza większość decyzji podejmowanych przez Radę UE, dotyczących problematyki rynku wewnętrznego, zapada kwalifikowaną większością głosów. Odstępstwa od tej zasady dotyczą przede wszystkim polityki podatkowej, przepływu osób oraz interesów i praw pracowników. Idea jednolitego rynku, bez wewnętrznych granic państwowych, opiera się na wysokim poziomie wzajemnego zaufania oraz na równoważności systemów regulacyjnych. Każde znaczące niepowodzenie w stosowaniu wspólnych zasad w jakiejkolwiek części jednolitego rynku stwarza zagrożenie dla reszty systemu i podważa jego integralność. Dlatego Komisja Europejska ma obowiązek bacznego czuwania nad przestrzeganiem reguł przez wszystkich uczestników rynku i została wyposażona w instrumenty kontrolno-represyjne wobec rządów państw członkowskich niewykazujących odpowiedniego stopnia zdyscyplinowania. Ostateczną instancją w tym względzie jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - Il rafforzamento della governance del mercato unico è strettamente legato alla possibilità concreta di istituire un pilastro dedicato nell'ambito del Semestre europeo. Ho pertanto espresso il mio supporto alla relazione del collega Cofferati, secondo cui il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali dovrebbe essere completato con un capitolo fondamentale dedicato a tutte le possibili leve atte a stimolare l'economia reale, che altrimenti rimarrebbero fuori dal coordinamento generale del Semestre europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - O PE solicita à Comissão Europeia que defina o mercado único como terceiro pilar do Semestre Europeu, de modo a reforçar a governação do mercado único. Reitera a importância de a Comissão aceder ao pedido do PE de apresentar uma proposta legislativa com metas definidas a execução e a fiscalização do cumprimento da transposição de diretivas por parte dos Estados-Membros e a obrigação dos Estados-Membros de elaborarem e apresentarem à Comissão planos de ação nacionais destinados a implementar os objetivos do que consideram ser a melhoria de funcionamento do mercado único. Para além disso, este relatório é um louvor à liberalização. Considera que o mercado único só será pleno quando for melhorado e aprofundado o mercado único nos sectores da energia, dos transportes, o mercado digital, na legislação relativa aos contratos públicos e concessões. Isto é liberalizar as áreas essenciais ao desenvolvimento económico e social de um país, conduzindo à debilitação dos países economicamente mais vulneráveis, à destruição da sua capacidade produtiva e ao aumento da sua dependência externa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö