Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0165(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0106/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0106/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0154

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.25. Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Herr talman! Idag har vi röstat för regler på EU-nivå som berör oss alla och som kan rädda liv. Tack vare ett obligatorisk e-call-system i alla nya bilmodeller från och med oktober 2015, kommer din bil automatiskt att ringa upp nödnummer 112 om du krockar.

Det här kan, speciellt på landsbygden, minska reaktionstider för ambulanser med upp till 50 procent. I Sverige har vi långa avstånd och många glesbygdsområden och e-call-systemet kan vara livsviktigt om en person blir medvetslös och varken själv eller med hjälp kan ringa räddningstjänsten.

Jag vill vara tydlig – vi har också stärkt skyddet för personintegritet och privacy. Det kan inte vara möjligt att följa din bil. Informationen om din olycksplats skickas enbart om du krockar. Samtidigt har vi gemensamma standarder i Europa som hjälper så att det kan fungera. Vi har slagits för trafiksäkerhet och dataskydd, och det är välkommet.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Dopravné nehody na cestách predstavujú nevyčísliteľné náklady a[nbsp ]tiež údaje z[nbsp ]roku 2012 sú alarmujúce, keď na cestách Európskej únie zahynie približne 28[nbsp ]000 ľudí a[nbsp ]viac ako 1,5 milióna je zranených. Európsky parlament sa už dlhodobo usiluje o[nbsp ]zavedenie systému, ktorý by zmierňoval následky pri dopravných nehodách, hlavne záchrany ľudských životov a[nbsp ]bol by dostupný každému vodičovi. Zavedenie systému e-call pomocou linky 112 do roku 2015 do všetkých nových vozidiel určite prispeje k[nbsp ]vybudovaniu nevyhnutnej infraštruktúry na bezodkladnú operatívnu pomoc. Apelujem, aby neostalo len pri osobných vozidlách, ale aby sa rozšírili aj na iné dopravné prostriedky v[nbsp ]záujme ochrany života a[nbsp ]zdravia účastníkov cestnej dopravy. Nemenej závažná problematika celého systému je ochrana osobných údajov, ktorá legislatívne i[nbsp ]technicky musí byť tak ošetrená, aby bola zabezpečená požadovaná úroveň ochrany súkromia a[nbsp ]prijaté opatrenia na zabránenie sledovania a[nbsp ]zneužitia.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Wielokrotnie debatowaliśmy na temat szczegółów tego rozporządzenia na poziomie komisji parlamentarnej. Popieram uznanie systemu eCall za dostępną bezpłatnie usługę publiczną. Szczególnie pochwalam oparcie tegoż systemu na ogólnodostępnej, interoperacyjnej platformie, otwartej na wprowadzanie ewentualnych dodatkowych usług w przyszłości. Pozwoli to uzupełnić dobrowolny system eCall tworzony przez część państw członkowskich. Obowiązkowy system pokładowy stanowił będzie istotną wartość dodaną dla użytkowników dróg, pozwalającą na szybsze dotarcie służb ratunkowych do ofiar wypadków.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Vítam návrh nariadenia, ktoré zavádza palubné tiesňové volanie na linku 112 prostredníctvom tzv. systému e-call. Vo vážnych dopravných nehodách má každá minúta, ba dokonca každá sekunda do príchodu záchrannej služby ku zraneným cenu zlata. Zavedenie systému e-call je možnosťou, že záchranné zdravotné služby budú o nehode okamžite informované a pohotovo navigované na presné miesto nehody, čo prispeje k predchádzaniu zbytočných strát na životoch na európskych cestách. Prirodzene, aby bol systém skutočne funkčný a spoľahlivý, musia byť jeho minimálne atribúty v celej EÚ štandardizované, interoperabilné a prístupné všetkým. Verím, že občania budú môcť začať používať tento systém už v blízkej budúcnosti, čo prispeje k ich bezpečnosti a cestnej doprave.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului deoarece, chiar dacă Europa are printre cele mai sigure drumuri din lume, numărul victimelor de pe șosele este încă alarmant. Sistemul eCall are potențialul de a salva mii de vieți și de a mări gradul de siguranță pe drumurile europene. Salut faptul că proiectul s-a concretizat într-un regulament, în contextul în care Directiva privind serviciul de urgență 112 și-a arătat neajunsurile. Comisia va avea rolul de a urmări activ transpunerea în statele membre deoarece doar implementarea corectă poate aduce rezultate concrete. În România, procentul de accidente cu morți sau răniți grav este mai mare decât media europeană. Acesta este și unul dintre motivele pentru care a fost prima țară europeană care a pregătit infrastructura necesară pentru sistemul eCall.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. - L-introduzzzjoni tas-sistema tal-eCall għalija għandha sinifikat importanti ħafna propju minħabba esperjenza li għaddejt minnha personalment. Tmien snin ilu kont kważi tlift ħajti f’inċident tat-traiffiku u għalhekk nifhem sew il-ħtieġa tal-introduzzjoni ta’ din is-sistema li hija ta’ benefiċċju għal kulħadd. Huwa pass li ċertament se jkun apprezzat ħafna miċ-ċittadini Ewropej anke jekk inqisu biss li bl-introduzzjoni tas-sistema tal-eCall huwa kkalkulat li se tkun salvata l-ħajja ta’ 2,500 ċittadin kull sena. Barra minn dan, b’din is-sistema, l-interventi mediċi meħtieġa se jkunu jistgħu jingħataw aktar malajr u allura eluf ta’ ċittadini involuti f’inċidenti tat-traffiku se jevitaw konsegwenzi aktar koroh. Huwa każ fejn verament qegħdin nisfruttaw il-progess teknoloġiku għall-ġid taċ-ċittadini tagħna.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório começando por saudar a proposta da Comissão de introdução de um requisito para equipar os veículos com um sistema eCall de bordo, apresentada conjuntamente com a proposta relativa à implantação do serviço interoperável de chamadas de urgência automáticas (eCall) à escala da União Europeia. Ao serem adotadas, estas duas propostas completarão o quadro regulamentar para o eCall, por forma a assegurar que, a partir de outubro de 2015 todos os novos modelos de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros estarão equipados com o serviço eCall 112. Complementarmente, será igualmente criada a infraestrutura necessária para a receção e o tratamento adequados das chamadas eCall em centros de resposta a chamadas de urgência. Estas medidas permitem e asseguram a compatibilidade, a interoperabilidade e a continuidade do serviço eCall à escala da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. - Mi auguro che il servizio eCall diventi pienamente operativo entro il 1° ottobre 2015. È ovvio che questa scadenza richiederà un maggiore sforzo da parte dell'industria automobilistica, ma al contempo apporterà notevoli miglioramenti al settore della sicurezza stradale a beneficio di noi cittadini. I vantaggi sono numerosi: riduzione tra l'1 e il 10% degli incidenti stradali, riduzione tra il 2 e il 15% della gravità delle lesioni riportante negli incidenti, riduzione dei costi ascrivibili alla congestione determinata dagli incidenti stradali e agevolazione dei servizi di soccorso. Mi sembra utile sottolineare che sistemi di sicurezza come questo non sostituiscono in alcun modo l'educazione stradale, soprattutto tra i giovani, che devono conoscere il Codice della strada e sapere quali comportamenti vanno assunti sulla base del contesto in cui ci si muove (urbano ed extraurbano).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Consider că este de maximă importanță depunerea de eforturi majore, la nivelul autorităților naționale, precum și la nivel european, pentru a asigura un grad ridicat de eficiență și de interoperabilitate în implementarea sistemului e-Call. Susțin în acest context propunerea de semnare, de către toate statele membre, a memorandumului care are în vedere implementarea acestui sistem. În egală măsură, cred că apelul Parlamentului European către membrii Uniunii Europene, de a asigura un nivel ridicat al eficienței instituționale a acestui sistem, este cât se poate de legitim. Implementarea acestui sistem este necesară, întrucât existența sa să poate conduce la scurtarea semnificativă a timpilor de intervenție în cazul accidentelor grave, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), in writing. - I voted in favour of this draft legislation which will save lives. 50% of deaths related to car accidents occur within the first few minutes. Therefore, emergency services must be alerted as soon as possible in order for them to arrive within the crucial few minutes after the accident. This regulation would require car manufacturers to install an eCall in-vehicle system in all new cars sold after 2015. The system activates after a serious accident and automatically sends an emergency call which includes the car’s location. Although I am in favour of this life-saving system, I had some concerns in relation to privacy. I voted in favour of amendments which would make the system optional for drivers and which would require it to be fitted with an on/off switch so drivers have a choice. However, these amendments did not pass.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – nustatyti naujas taisykles, kurios įpareigotų automobilių gamintojus nuo 2015[nbsp ]m. spalio mėn. naujuose automobilių modeliuose įrengti automatinę pagalbos iškvietimo sistemą „eCall“. Įvykus rimtai avarijai, ši sistema automatiškai surinktų Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir perduotų pagalbos tarnyboms informaciją apie įvykį. Tai leistų gelbėtojams greičiau pasiekti avarijos vietą, padėtų išsaugoti gyvybes ir sumažintų traumų sunkumą. Kiekvienais metais pagalbos tarnyboms tenka reaguoti į eismo įvykius, kurie 2012[nbsp ]m. nusinešė 28 000 gyvybių, o 1,5[nbsp ]mln. žmonių jų metu buvo sužeisti. Kadangi ši sistema yra viešoji paslauga, pritariu, kad ji turėtų būti teikiama nemokamai. Taip pat pritariau kitoms taisyklės, numatančioms, kad iki 2015[nbsp ]m. spalio mėn. Europos Sąjungos valstybės paruoštų infrastruktūrą, skirtą priimti "eCall" siunčiamus signalus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Europska unija želi doprinijeti smanjenju broja prometnih nesreća kao i ublažavanju posljedica istih. Upravo će se uvođenjem e-Poziva u vozila ti ciljevi i ostvariti uz uvjet da taj instrument bude dostupan svakom vozaču na području cijele Europske unije.

Tijekom trogodišnjeg paneuropskog projekta, u čijoj je implementaciji sudjelovala i Hrvatska, izvršeno je testiranje, verifikacija te validacija lanca unutar usluge ePoziva te je ustanovljeno da je sustav u potpunosti operabilan i spreman za puštanje u rad. Hrvatski konzorcij projekta pod nazivom HeERO dobitnik je posebne nagrade za najuspješniju provedbu i testiranje e-Poziva od svih 9 zemalja koje su uključene u ovaj projekt.

Uvođenje usluge hitnog e-Poziva u vozila koji se zasniva na broju 112, jedinstvenom europskom pozivu za hitne službe, predstavlja vrlo važno postignuće koje osigurava sigurnost građana te spašavanje oko 2 500 života diljem Europe. Osim toga, sustav ne funkcionira kao uređaj za praćenje vozila što govori u prilog činjenici kako su osobni podaci građana zaštićeni. Iz navedenih razloga podržavam izvješće gđe. Sehnalove jer vjerujem da će uvođenje usluge e-Poziva omogućiti povećanje opće sigurnosti na europskim cestama.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. - O presente relatório visa assegurar que, a partir de outubro de 2015, todos os novos modelos de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros estarão equipados com o serviço ecall 112. O ecall deve ser um serviço público de chamada de emergência, gratuito, que possa ser utilizado por qualquer condutor em qualquer ponto da Europa, independentemente da marca do veículo. Todos os veículos devem ser equipados com este sistema, que deve estar sempre disponível, pelo menos como opção de reserva. Além disso, os consumidores devem receber informações claras sobre as diferenças entre o sistema ecall de bordo e os sistemas de emergência compatíveis de terceiros e devem ter a possibilidade de optar pelo serviço ecall à escala da UE em qualquer momento. É importante assegurar que a introdução obrigatória do sistema ecall de bordo seja baseada no equipamento de bordo integrado no veículo e não em dispositivos portáteis (como telemóveis), uma vez que estes podem ser retirados ou podem simplesmente não ser activados por esquecimento. Pelo exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. - Ich unterstütze den Standpunkt des Berichterstatters, der den Vorschlag für einen Beschluss über die Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes sowie das Ziel, die koordinierte und kohärente Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes sicherzustellen und Interoperabilität und Kontinuität des Dienstes in ganz Europa zu gewährleisten, begrüßt. Dies entspricht dem Standpunkt des Europäischen Parlaments, das mehrmals – auch in seiner Entschließung zum eCall-Dienst – seine Unterstützung für die Einführung des eCall-Systems bekräftigt hat. Der Bericht über einen neuen 112-Dienst für die Bürger wurde im Juli 2012 mit großer Mehrheit angenommen; darin bedauert der Berichterstatter – und damit die EVP-Fraktion – die Verzögerungen und den mangelnden Fortschritt bei der freiwilligen Einführung von eCall und fordert die Kommission nachdrücklich auf, die für die Vermeidung weiterer Verzögerungen notwendigen Regulierungsmaßnahmen vorzuschlagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ritengo un passo importante per la sicurezza stradale istituire un sistema normativo per l'omologazione dei sistema "eCall" che, operando automaticamente, dovrebbe consentire di migliorare notevolmente il soccorso per gli automobilisti coinvolti in incidenti stradali. Per questo motivo ho inteso sostenere col mio voto la relazione Sehnalova.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau už šį pranešimą, nes juo Parlamentas pritarė privalomam pagalbos iškvietos sistemos "eCall" diegimui naujose transporto priemonėse nuo 2015[nbsp ]m. eCall“ bus skirta užtikrinti, kad į avariją patekusios transporto priemonės ryšio sistema užmegztų ryšį su pagalbos tarnybomis. Įvykus imtai avarijai, sistema automatiškai surinks Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir perduos pagalbos tarnyboms informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą. Tam, kad sistemos „eCall“ skambučiai būtų veiksmingai perduodami, valstybės narės ir judriojo ryšio tinklų operatoriai turės modernizuoti savo infrastruktūrą. Apskaičiuota, kad į naują automobilį įdiegti sistemą „eCall“ kainuos mažiau nei 100 eurų, tačiau padės išsaugoti apie 2500 gyvybių per metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Vozila opremljena uređajem za eCall ili ePoziv će u slučaju nesreće automatski uputiti poziv na resorni broj za pomoć, najčešće 112. Prema ovom prijedlogu sva putnička vozila i lagana teretna vozila će od kolovoza 2015. morati biti opremljena za eCall.

Radi se o hvalevrijednom projektu koji će prema procjenama spašavati preko 2 500 života godišnje u Europskoj uniji kad bude aktiviran. Kao liječnica znam koliko je brzina dolaska hitne na mjesto nesreće ključna u spašavanju unesrećenih. U takvim situacijama minute znaju odlučivati o životu i smrti. Automatski poziv će prema procjenama vrijeme reakcije smanjiti za 60% u unutar naselja i za 50% izvan njih.

Osim spašavanja života eCall usluga će omogućiti bolje upravljanje prometom na mjestu nesreće te tako spriječiti moguće sekundarne nesreće. Podržavam ovaj prijedlog i nadam se da ćemo kod njegove prve revizije baratati povećanim statistikama spašenih života.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur le déploiement du système eCall embarqué dans les véhicules. Le système eCall sera installé obligatoirement sur tous véhicules neufs d'ici 2015. Ce système permet au véhicule de contacter les services d'urgence si vous êtes dans l'incapacité de le faire (malaise, accident...). Et ce dans toute l'Europe! On estime que l'on pourrait sauver près de 2500 vies en Europe. Le système sera gratuit

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. - W głosowaniu poparłem wniosek w sprawie obowiązkowego wprowadzenia w nowych pojazdach pokładowego systemu wzywania pomocy eCall. Niniejsza platforma, która ma być obowiązkowa od października 2015 r. w samochodach na terenie Unii Europejskiej, będzie opierała się na wbudowanych urządzeniach homologowanych łączących się z europejskim numerem alarmowym 112. Będzie to system publiczny i bezpłatny, który w przyszłości najprawdopodobniej pozwoli również na instalację dodatkowych systemów lub aplikacji pokładowych.

Trzeba pamiętać, iż zastosowanie ogólnoeuropejskiej platformy eCall będzie opierało się na przetwarzaniu danych takich jak lokalizacja czy identyfikacja pojazdu, dlatego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych kierowców system ten powinien być pasywny, bez możliwości śledzenia pojazdów.

Jestem zdania, że powyższa usługa bezpośrednio przysłuży się ratowaniu ludzkiego życia. Dzięki niej służby ratownicze będą mogły w odpowiednio krótkim czasie przybyć na miejsce wypadku, co ograniczy liczbę śmiertelnych wypadków, a tym samym zapewni dużo wyższy poziom bezpieczeństwa na europejskich drogach.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho seguito, in sede di commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la proposta di regolamento e ho ospitato in Parlamento un pranzo su questo tema, al quale ha partecipato anche la relatrice, per parlare di come funzionerà questo nuovo dispositivo di sicurezza nella pratica. La Commissione europea ha fatto un ottimo lavoro nel presentare questo pacchetto (oltre a questo regolamento c’è anche una direttiva che il Parlamento europeo ha approvato nella stessa data) e sono molto lieta del compromesso raggiunto fra le forze politiche, in favore del quale ho espresso il mio voto. Mi sono rammaricata per la problematica del conflitto di attribuzioni, che ha creato qualche frizione procedurale, ma che nulla ha tolto alla validità del lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. - I would welcome the roll-out of a Europe-wide E-call service. Every second is crucial when a serious road accident occurs. The driver or passengers may be unconscious, may be unable to call emergency services due to a language barrier, or may be travelling in a country or in a terrain with which they are unfamiliar. Vehicles fitted with e-Call would automatically communicate the vehicle’s location to emergency services. It is estimated that this would result in emergency services reaching an accident scene 60% quicker in urban areas and 50% in rural areas. This could result in 2[nbsp ]500 fewer road deaths, as well as reduce the severity of injuries in thousands of cases. This technology has been available for a number of years, but so far it is fitted in less than 1% of cars across Europe, mostly at the higher end of the market. EU regulation is needed to require all Member States to deploy the necessary public safety answering point (PSAP) infrastructure by October 2015. I welcome in particular the amendments protecting citizens’ personal data and privacy. E-call must not be a tracking device and must only be activated when an accident occurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte vise à équiper les véhicules de l'Union européenne d'un système eCall embarqué. J'ai soutenu l'introduction d'un tel système qui permet de renforcer la sécurité routière et des citoyens grâce à des alertes précoces des services d'urgences. Le système eCall permet d'avertir rapidement les urgences en cas d'accident de la route et assurer alors une aide plus rapide. Je me félicite du vote d'un tel texte qui devrait ainsi participer à réduire la mortalité liée aux accidents de la route et à atténuer la gravité de certaines blessures. Toutefois, il est vrai que dans le déploiement de ce système, il est nécessaire de s'assurer d'une protection adéquate des données à caractère personnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A implantação do serviço interoperável de chamadas de urgência automáticas à escala da UE (eCall) - o sistema eCall -, que liga automaticamente para os serviços de emergência (112) em caso de acidente grave, vai estar ao serviço de todos nós, condutores e passageiros de veículos ligeiros. No sentido de proteger os dados pessoais de cada um, os fabricantes asseguram que os veículos equipados com o sistema eCall de bordo não são rastreáveis e não estão sujeitos a uma localização constante no seu estado de funcionamento pré-emergência do serviço. Estou certo de que este sistema vai salvar vidas em toda a Europa, por isso mesmo sou a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. - Esprimo il mio voto favorevole in merito allo sviluppo del sistema "eCall" di bordo. Con questa tecnologia si compie un grande passo in avanti sulla via della riduzione degli incidenti stradali e delle relative conseguenze quando questi si verificano, tema che ormai da anni siamo impegnati ad affrontare con forza e determinazione, sia per il lato tragico in termini di perdita di vite umane e lesioni riportate dai feriti, sia per il lato economico che grava sulla società e corrisponde a circa 130 miliardi di euro all'anno. Un elemento fondamentale nella sfera degli incidenti stradali è la tempistica dei soccorsi, ossia il tempo che impiegano ad arrivare sul luogo che in alcuni casi diventa letteralmente "vitale". L'eCall utilizza il numero telefonico 112 avvertendo automaticamente i servizi di emergenza ed è in grado di indicare loro l'esatta posizione dell'incidente facilitando e velocizzando i soccorsi. I dispositivi dovranno essere istallati su tutti i nuovi modelli di auto e furgoni leggeri entro ottobre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - S rozvojom nových technológií na začiatku 21. storočia Európska komisia zahrnula vytvorenie služby zosúladeného celoeurópskeho eCall projektu ako jednu z priorít iniciatívy e- bezpečnosť. Európska komisia pracuje na tom , aby do roku 2015 bol do každého nového automobilu namontovaný systém eCall, ktorý v prípade vážnej nehody vytočí jednotné európske číslo tiesňového volania. Systém umožňuje vykonanie tiesňového volania aj v prípade nemožnosti zranených pasažierov hovoriť s bezpečnostnými zložkami vytvorením spojenia s najbližším verejným bezpečnostným príjmom. Európska komisia očakáva, že po inštalácií systému do automobilov by sa znížila úmrtnosť na cestách až o 50[nbsp ]% na vidieku a o 60[nbsp ]% v[nbsp ]zastavaných oblastiach. Rýchlejší príchod záchranných zložiek má zásadný vplyv na boj ľudí o život.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La relazione riguarda la proposta di regolamento sullo sviluppo del sistema "eCall" di bordo. Tale proposta legislativa ha l'obiettivo di fornire un sistema "eCall" su tutti gli autoveicoli, il quale allerta in caso di incidente i soccorsi in automatico (tramite il numero di telefono 112). Visto l'alto numero di vittime su strada che il testo mira a contrastare, esprimo voto favorevole

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. - Parlament wzywał już od dłuższego czasu do pełnego wdrożenia systemu eCall, zwiększy on bowiem znacznie bezpieczeństwo na drogach. W wypadkach giną tysiące osób, a w samym 2012[nbsp ]r. ponad 1,5 mln zostało rannych. Dzięki systemowi właściwe służby zostaną powiadomione nawet w sytuacji, kiedy kierowca, nieprzytomny lub ciężko ranny, nie jest w stanie samodzielnie zadzwonić po pomoc. System usprawni działanie służb ratowniczych skracając znacznie ich czas reakcji. Dlatego tak ważne jest, aby system dostępny był dla wszystkich kierowców.

Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia rynku wewnętrznego jest zachowanie konkurencyjności, a tym samym zapewnienie konsumentom swobodnego wyboru. To jest kwestia otwartości systemu. Choć oczywiście powinien on w pierwszej kolejności służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach, to nie można wykluczyć, że jego potencjał można rozszerzyć też o inne aplikacje. W tej kwestii Komisja Europejska powinna przeanalizować, jakie dodatkowe usługi mogłyby wejść do systemu, a które stanowiłyby wartość dodaną dla pasażerów i kierowców. Nie można także pomijać faktu, że system ma potencjał rozwojowy dla przedsiębiorstw, gdyż będą one miały szansę dostarczać technologię, części, usługi potrzebne do działania systemu. Wprowadzenie systemu we wszystkich pojazdach w Unii Europejskiej powinno znacznie zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, dlatego termin wdrożenia systemu, czyli październik 2015 r., powinien zostać dotrzymany.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (ALDE), în scris. - De foarte multe ori, noile tehnologii pot contribui la siguranța noastră și chiar la salvarea de vieți omenești. Sistemul eCall este o astfel de aplicație în domeniul siguranței rutiere și cred că, in pofida obiecțiilor legate de protecția datelor, trebuie susținut. E foarte adevărat ca acest sistem se bazează pe colectarea de date. Totuși, cred că trebuie să luam în calcul faptul că sistemul este unul latent, care se activează doar în eventualitatea unui accident, așa cum un airbag se deschide doar în caz de impact al vehiculului. Ceea ce este transmis în permanență ar fi doar ultimele 3 cifre care corespund poziției GPS. Însa cred că propunerea conține suficiente garanții de protecție a datelor. Am susținut totuși un amendament care oferea posibilitatea șoferilor de a opri sistemul în cazul în care consideră că acesta este prea intruziv, astfel încât utilizatorii individuali să poată să accepte explicit colectarea de date despre poziția vehiculului, la fel ca în cazul altor aplicații tehnologice care colectează date personale. Chiar dacă acest amendament nu a fost adoptat, am susținut totuși raportul final pentru că argumentul salvării de vieți mi se pare unul mai puternic decât eventualele atingeri minore la protecția datelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), schriftlich. - Ich habe heute gegen den Bericht Sehnalová zur Einführung des automatischen Notrufs eCall gestimmt. Ich bewerte die Vorteile, die durch eCall hinsichtlich der Unfallrettung entstehen, positiv. Jedoch sollte jeder Autofahrer selbst entscheiden können, ob er diese neue und nützliche Technologie nutzen will oder nicht. Die Wahlfreiheit des Verbrauchers ist für mich als Liberale zentral: Man muss selbst entscheiden können, ob man eCall nutzen möchte oder nicht. Durch das eCall-Signal könnte ein Bewegungsprofil des jeweiligen Fahrzeugs erstellt werden. Aus liberaler Sicht ist das eine massive Verletzung der Privatsphäre. Nachdem die Wahlmöglichkeit für den Verbraucher von der Parlamentsmehrheit aus Konservativen und Sozialdemokraten abgelehnt wurde, wiegt für mich der datenschutzrechtliche Aspekt so schwer, dass ich bei der Schlussabstimmung gegen den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. - Šodien pieņemtās rezolūcijas aicinājumi ir viens no veidiem, kā samazināt mirušo skaitu autoavārijās, kuras notiek Eiropā. Diemžēl 2012. gadā aptuveni 28 000 cilvēku Eiropā gāja bojā autoavārijās, vairāk kā 1,5 miljoni cilvēku autoavārijās tika ievainoti. Tie ir satraucoši skaitļi, un tādēļ ir nepieciešams rīkoties, lai samazinātu traģisko autoavāriju skaitu. eCall sistēma varētu samazināt mirušo skaitu katru gadu par 2,5 tūkstošiem cilvēku, ievērojami samazinot arī avāriju skaitu. Lai arī es neatbalstu papildu regulāciju, kura rada izmaksu pieaugumu uzņēmējiem, autoavāriju skaitu ir nepieciešams samazināt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE), schriftlich. - Die FDP hat sich bei dem Sehnalová-Bericht zur Einführung des automatischen Notrufs eCall enthalten. Dabei ist klar: Wir bewerten die Vorteile, die durch eCall hinsichtlich der Unfallrettung entstehen, positiv. Jeder Autofahrer sollte diese neue und nützliche Technologie nutzen, wenn er oder sie das will. Das aber ist für Liberale entscheidend: Man muss selbst entscheiden können, ob man eCall nutzen möchte oder nicht. Durch das eCall-Signal könnte man Bewegungsprofile des jeweiligen Fahrzeugs erstellen, auch ohne Zustimmung des Fahrers, nachdem die Wahlmöglichkeit für den Verbraucher von der Parlamentsmehrheit aus Konservativen und Sozialdemokraten abgelehnt wurde. Aus liberaler Sicht ist das eine Verletzung der Privatsphäre, für uns wiegt der datenschutzrechtliche Aspekt daher so schwer, dass wir uns bei der Schlussabstimmung enthalten haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. - Olen tyytyväinen uuteen eCall- järjestelmään ja äänestin tämän erinomaisen esityksen puolesta. EU:n alueella tapahtui vuonna 2012 28 000 liikennekuolemaa – tämä on aivan liikaa. Useat ihmiset kuolevat, koska apua ei ole saatavilla tarpeeksi nopeasti. On hienoa, että komissio teki päätöslauselmamme perusteella ehdotuksen.

Järjestelmän myötä uudet henkilöautot ja kevyet pakettiautot varustettaisiin vuodesta 2015 alkaen laitteella, joka soittaa onnettomuudessa automaattisesti hätäpuhelun, mikä nopeuttaa tiedon saantia onnettomuudesta ja siten myös pelastustoimien käynnistämistä. Meidän mielestämme eCall-järjestelmän pitäisi olla julkinen ja maksuton palvelu koko EU:n alueella vuoteen 2015 mennessä.

Esitys liittyy myös voimakkaasti kirjalliseen kannanottooni, jossa vaadin Euroopan laajuisen hätänumeron käyttöönottoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Da sempre l'UE è fortemente impegnata nel ridurre il numero di incidenti stradali nonché nell'attenuarne le conseguenze quando questi si verificano. Per queste ragioni, il Parlamento europeo ha adottato a larghissima maggioranza il progetto "eCall". Con la sua entrata in vigore in forma obbligatoria, questo nuovo strumento permetterà di ridurre il numero di vittime e mitigare la gravità delle lesioni riportate in seguito a incidenti stradali grazie a un più rapido intervento dei servizi d'emergenza sulla scena dell'incidente. Entro ottobre 2015, tutti i nuovi modelli di autovetture e veicoli commerciali leggeri saranno dotati di questo sistema e sarà istituita l'infrastruttura necessaria per un'adeguata ricezione e gestione delle chiamate in modo da garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità del servizio "eCall" a livello di Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), schriftlich. - Die FDP hat sich bei dem Sehnalová-Bericht zur Einführung des automatischen Notrufs e-call enthalten. Dabei ist klar: Wir bewerten die Vorteile, die durch e-call hinsichtlich der Unfallrettung entstehen, positiv. Jeder Autofahrer sollte diese neue und nützliche Technologie nutzen, wenn er oder sie das will. Das aber ist für Liberale entscheidend: Man muss selbst entscheiden können, ob man e-call nutzen möchte oder nicht. Durch das e-call-Signal könnte man Bewegungsprofile des jeweiligen Fahrzeugs erstellen, auch ohne Zustimmung des Fahrers, nachdem die Wahlmöglichkeit für den Verbraucher von der Parlamentsmehrheit aus Konservativen und Sozialdemokraten abgelehnt wurde. Aus liberaler Sicht ist das eine Verletzung der Privatsphäre, für uns wiegt der datenschutzrechtliche Aspekt daher so schwer, dass wir uns bei der Schlussabstimmung enthalten haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. - W razie poważnego wypadku drogowego pojazd wyposażony w system eCall automatycznie wywoła numer alarmowy najbliższego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach i wyśle wiadomość. Umożliwia to wykonywanie połączeń awaryjnych bez barier językowych i może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w Europie. eCall skraca czas oczekiwania na pomoc i może co roku ocalić życie około 2[nbsp ]500 osób na terenie Unii Europejskiej, a także o dziesiątki tysięcy zmniejszyć ilość poważnych obrażeń. Wprowadzenie publicznego, unijnego systemu alarmowego wbudowanego w pojazd jest ważnym krokiem w zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Am votat în favoarea propunerii de regulament a Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE. Consider că este necesară amplasarea obligatorie a unui sistemului automat de avertizare în caz de accident la bordul automobilelor, deoarece un astfel de sistem va reduce numărul deceselor în urma accidentelor auto. Pierdere de vieți omenești reprezintă o povară economică și socială asupra Uniunii, ce nu trebuie neglijată. Sistemul eCall are capacitatea de a reduce timpul de intervenție a organelor competente, prin anunțarea celui mai apropiat centru de intervenție în mod automat și într-un timp mai scurt decât în cazul unei acțiuni umane. Chiar dacă pasagerii sunt în incapacitatea de a vorbi din cauza rănilor suferite, un minim set de date sunt trimise. Astfel într-un timp foarte scurt serviciile de urgență sunt informate de existența unui accident precum și de locația acestuia. Este regretabilă lipsa de progrese în implementarea în mod voluntar a sistemului pe baza raportului „eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni” . Susțin evaluarea Comisiei Europene, care arată că introducerea obligatorie este singura opțiune de realizare a unor rezultate pozitive în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  George Lyon (ALDE), in writing. - I did not vote in favour of the eCall system. While I recognise the potential benefits of the system in terms of emergency services responding to car accidents, I believe the excessive cost of installing this system in all cars outweighs this. In the UK we have one of the best road safety records in Europe and on balance I don’t believe this system is worth the costs to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – La mise en œuvre du système eCall représentera une avancée concrète pour l'ensemble des citoyens européens. Grâce à ce système technologique intégré aux nouveaux modèles de voitures particulières, les secours pourraient être contactés automatiquement via le 112 en cas d'accident grave de la route. L'action des secours serait facilitée par l'obtention d'informations précises sur le lieu de l'accident, le type de véhicule, le type de carburant. Ce texte, qui doit encore être discuté avec le Conseil, pourrait rendre le système opérationnel en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Gesine Meissner (ALDE), schriftlich. - Ich habe mich bei dem Bericht Sehnalová zur Einführung des automatischen Notrufs eCall enthalten. Dabei ist klar: Wir bewerten die Vorteile, die durch eCall hinsichtlich der Unfallrettung entstehen, positiv. Jeder Autofahrer sollte diese neue und nützliche Technologie nutzen, wenn er oder sie das will. Das aber ist für Liberale entscheidend: Man muss selbst entscheiden können, ob man eCall nutzen möchte oder nicht. Durch das eCall-Signal könnte man Bewegungsprofile des jeweiligen Fahrzeugs erstellen, auch ohne Zustimmung des Fahrers, nachdem die Wahlmöglichkeit für den Verbraucher von der Parlamentsmehrheit aus Konservativen und Sozialdemokraten abgelehnt wurde. Aus liberaler Sicht ist das eine Verletzung der Privatsphäre. Für mich wiegt der datenschutzrechtliche Aspekt daher so schwer, dass ich mich bei der Schlussabstimmung enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Vouloir améliorer la réactivité des secours, et donc les chances de survie, lors d'un accident ou d'un incident routier est un but louable. Toutefois, je m'interroge sur les raisons qui poussent la Commission et Mme Sehnalová à vouloir introduire des systèmes eCall privés "à valeur ajoutée" dans ce projet.

De deux choses l'une: soit cela veut dire qu'ils considèrent que le système public prévu n'est pas efficace, soit ils le considèrent efficace mais estiment que les citoyens les plus riches, seuls capables de payer des systèmes eCall privés "à valeur ajoutée", méritent un meilleur système d'urgence que les autres. Il me semble qu'est introduite ici une différence entre riches et pauvres qui n'a pas lieu d'être. D'autre part, je m'oppose à ce que les appels d'urgence transitent par des centres privés. But louable, mauvaises méthodes: je m'oppose à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - O sistema eCall, que liga automaticamente para os serviços de emergência em caso de acidente grave, deverá estar operacional em todos os novos modelos de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros a partir de outubro de 2015. Esta tecnologia ligaria para o número 112 para alertar os serviços de emergência, permitindo uma assistência mais rápida e reduzindo o número de mortes e ferimentos graves nas estradas europeias. Agora cabe à indústria automóvel iniciar os mecanismos necessários para concretizar este objetivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report, which calls for the deployment of the eCall in-vehicle system. eCall offers a new, free-of-charge 112 emergency service with further safety benefits for citizens that, if fully embraced, will save European lives and will reduce the severity of injuries of those involved in road accidents. An automatic call will lead to faster intervention by the emergency services and each minute saved is critical to saving the lives of those injured.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le service eCall permettra de diminuer de manière significative le nombre de victimes de la route dans tout l'espace européen. Avec ce système d'avertissement, on limitera non seulement la gravité des blessures mais on sauvera aussi plus de vies. En ce qui concerne la question de l'utilisation des données qui seront récoltées, j'ai été particulièrement attentif à leur protection. Le déploiement du dispositif eCall devrait être précédé d’une campagne de sensibilisation afin d’expliquer aux citoyens de l’Union les avantages de ce nouveau système ainsi que les garanties qu’il offre en matière de protection des données.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - The E-call system is a system which could potentially save thousands of lives. To this end i have voted in favour of this.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. - Secondo i dati della Commissione europea nel 2012 vi sono state nell'Unione circa 28.000 vittime e oltre 1 milione e mezzo di feriti a causa di incidenti stradali. Si tratta di numeri drammatici, causa di dolore, sofferenze e lutti per moltissimi individui e famiglie. Sulle nostre strade si muore ancora troppo spesso, nonostante i controlli costanti delle forze dell'ordine e la presenza di sempre maggiori dispositivi di sicurezza sui veicoli.

Il sistema eCall, che oggi abbiamo votato in due diverse relazioni, fa appunto parte di questi nuovi ausili tecnologici e si attiva automaticamente non appena i sensori di bordo rilevano un incidente grave. Una volta attivato, il sistema chiama il numero di emergenza europeo 112, stabilisce un collegamento telefonico con il centro preposto alla gestione delle chiamate di emergenza e invia i dettagli relativi all'incidente ai servizi di soccorso, compresi l'ora dell'incidente, l'esatta posizione del veicolo incidentato e la direzione di spostamento. Il sistema eCall può essere inoltre attivato manualmente premendo un pulsante presente nel veicolo, ad esempio dal testimone di un incidente grave. Tutto questo dovrebbe consentire un notevole risparmio dei tempi di intervento, e sappiamo quanto questo sia importante per limitare le conseguenze tragiche degli incidenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. - Aj keď sa zo všetkých síl snažíme znížiť počet dopravných nehôd, ako aj zmierniť následky v prípade ich výskytu, nie vždy sa nám to podarí. Systém eCall predstavuje dôležitú štruktúru, ktorá sa zaoberá práve bezpečnosťou účastníkov cestnej premávky. Verím, že automatické tiesňové volanie na linku 112, ktoré sa zrealizuje prostredníctvom palubného systému, zachráni mnohé životy. Európska komisia pracuje na[nbsp ]systéme eCall už od roku 2005. Pôvodne zamýšľala zaviesť tento systém na[nbsp ]dobrovoľnom základe, no takýto prístup sa neosvedčil. Vzhľadom na počet nehôd na európskych cestách považujem za neadekvátne, že v súčasnosti sa systém eCall vyskytuje len približne v[nbsp ]7[nbsp ]% vozidiel. Povedzme si úprimne, málo ľudí robí niečo dobrovoľne, aj napriek tomu, že sa to týka jeho bezpečnosti. A práve preto sme už v roku 2012 veľkou väčšinou prijali spoločnú správu výborov o systéme eCall, o[nbsp ]podpore zavedenia systému vo všetkých vozidlách bez ohľadu na značku. Keďže ide o bezplatnú verejnú službu tiesňového volania, bude to v[nbsp ]prospech všetkých vodičov v Európe. Systém eCall by mal byť k[nbsp ]dispozícii nepretržite, minimálne ako záložná možnosť. Jediný aspekt, ktorý potrebuje byť bližšie preskúmaný, je podľa môjho názoru ochrana osobných údajov. Tie nesmú byť v žiadnom prípade zneužité a vlastník zariadenia eCall sa musí v svojom vozidle cítiť v každom ohľade bezpečne.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Wenngleich im Bericht wichtige Verbesserungen bei Datenschutzaspekten von eCall erreicht wurden, bleibt die Elektronik von eCall eine latente Gefahr. Jedes Automobil wird nun technologisch zu einem Datensender ausgerüstet. Der Bürger hat dabei keine Wahl. Sodann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu lukrativen und staatlichen Überwachungsmöglichkeiten: Versicherungen gieren nach den Daten zur Individualisierung der Verträge, das Aufkommen diverser Zusatzdienste mit Fahrzeugtracking, Geheimdienste, die sich nicht an Recht und Regeln halten, Erstellung von Bewegungsprofilen und Metadaten. Das Retten von Menschenleben ist ein edles Ziel, es wurde aber scheinbar auch wenig aus dem NSA-Skandal gelernt. Hier wird das technologische Fundament zur Überwachung der Bewegungen unserer Bürger gelegt. Ein klares Ja zum Retten von Menschenleben, aber auch Ja zur Freiwilligkeit von eCall. Aus dieser Abwägung zwischen den klaren Vorteilen von eCall und der damit verbundenen Gefahren habe ich mich der Abstimmung enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – Je me félicite que nous ayons adopté le système eCall car ce sont plus de 2500 vies qui pourront être sauvées chaque année avec ce système. Le rapport voté laisse une marge de manœuvre au secteur pour développer et tester le système.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A UE está profundamente empenhada em reduzir o número de acidentes e atenuar as consequências dos acidentes quando estes ocorrem. Quando estiver plenamente operacional em toda a Europa e disponível para todos os condutores, o sistema eCall contribuirá significativamente para alcançar estes objetivos. A sua maior vantagem será a redução do número de mortes e da gravidade dos ferimentos provocados pelos acidentes rodoviários, em virtude da chegada mais rápida dos serviços de emergência ao local do acidente. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório relativo aos requisitos de homologação para a implantação do sistema eCall de bordo em veículos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Podržala sam ovaj prijedlog jer je naš zajednički cilj povećati sigurnost na europskim cestama, smanjiti broj poginulih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama, odnosno smanjiti sam broj nesreća. Razvoj i implementacija sustava ePoziva u sva vozila u Uniji svakako će pridonijeti mehanici cilja.

S obzirom da već postoji sustav za hitne slučajeve u privatnom vlasništvu te je 0.7% vozila opremljeno njime, EU sustav za hitne slučajeve treba biti besplatan za sve korisnike ove usluge, u korist bilo kojeg vozača bilo gdje u Europi i bez obzira na marku vozila vozača. Osim toga, vozači, odnosno budući korisnici trebaju dobiti jasne i sve potrebne informacije o razlikama privatne ePoziv usluge i EU sustava ePoziva te svakako imati mogućnost prelaska na EU sustav ePoziva u bilo koje vrijeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Tužna je činjenica da na cestama Europske unije u prometnim nesrećama godišnje strada 30 000 ljudi, a preko milijun biva teže ili lakše ozlijeđeno, dok ni u Republici Hrvatskoj stanje nije mnogo bolje - u prometnim nesrećama stradaju stotine ljudi godišnje. Sigurnost cesta je jedan od ključnih elemenata prijevozne politike Europske unije, i u tom pogledu, ovom odlukom Europskog parlamenta kojom ciljamo uspostaviti funkcioniranje ePoziva diljem Europske unije, nadam se da ćemo ove statistike umanjiti, budući da analiza uspješnosti sustava ePoziva umanjuje ozbiljnost posljedica nesreća za vozače i putnike u vozilu za do 15% i smanjuje broj smrtnih slučajeva za do 10%.

Procjenjuje se kako će sustav, kada postane standardan spašavati godišnje oko 2 500 ljudskih života u Europi i zato ga u potpunosti podržavam i držim da, što se prije ovaj sustav uspostavi, tim će naše ceste i prometnice biti sigurnije, i za naše građane, a i za sve putnike po Europskoj uniji. Imajući na umu krizom smanjenu platežnu sposobnost građana, naglasio bih važnost da ovo rješenje ne bude dodatni teret njihovom budžetu, jer se ipak radi o osnovnoj sigurnosti na cestama koja bi trebala biti dostupna svima.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Sehnalova, car il est urgent que nous dotions nos véhicules du système d'appel d'urgence embarqué eCall. Cette technologie existe, est opérationnelle et pourrait sauver de nombreuses vies en accélérant l'arrivée des secours en cas d'accident. Les eurodéputés ont cependant entendu les préoccupations en matière de protection des données, et celles-ci ont été pleinement intégrées au rapport. Nous devons également faire en sorte, et ce sera l'objet d'un rapport voté ultérieurement, que les services d'urgence ne soient pas engorgés par tous ces appels. Cela risquerait d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis, en privant d'aide ceux qui en ont réellement besoin. À cet égard, nous serons particulièrement vigilants sur le fait de préserver et d'encourager la possibilité de distinguer entre les appels relevant effectivement d'une urgence vitale et les autres appels.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté pour la mise en place du système e-Call. Ce texte est d'une grande importance pour tous les conducteurs et passagers, qui vont pouvoir disposer prochainement de véhicules équipés de dispositifs d'appel d'urgence, destinés à alerter automatiquement les services de secours en cas d'accident grave. Sachant que les minutes qui suivent un accident sont décisives en matière de traumas, il est vital de localiser rapidement les véhicules gravement accidentés pour permettre aux secours d'arriver au plus vite sur les lieux (la fameuse "heure d'or").

Certes, aujourd'hui, ce nouveau système semble avant-gardiste. Il est même perçu par certains comme une menace à leur liberté individuelle. Pourtant, au fur et à mesure que des vies seront sauvées, je suis persuadé qu'il ira progressivement "de soi", comme ce fut le cas pour le port de la ceinture de sécurité en voiture ou du casque en moto. J'ai voté contre les amendements prévoyant la possibilité de désactivation manuelle du système, car je conçois l'eCall 112 comme un équipement sécuritaire obligatoire soumis à homologation. C'est ainsi que dès 2015, des milliers de vies pourraient être sauvées, et la gravité de blessures de dizaines de milliers de victimes pourront, je l'espère, être atténuées.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - Against. The Commission claim that this initiative will contribute to their goal to cut road deaths by half from 2011 to 2020. However, more lives could be saved if speed limits were cut by 10km/h. Such a policy measure would also be cheaper, more effective and proportionate given the goal. There are data protection issues as the device must constantly track (but not transmit) vehicle location in order to transmit, in the event of activation, the direction of travel of the vehicle as well as location. In the given climate regarding mass surveillance, the presence of an on-board device which must constantly track but not to transmit the location, is seen as step too far. The eCall-in vehicle system is designed to remain dormant, not connected to the public mobile telecommunications network until it is activated. Please also read the attached paper commissioned by IMCO on data protection aspects of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – En 2012, il y a eu plus d'un million d'accidents sur les routes européennes, entraînant environ 28 000 décès et blessant plus de 1,5 million de personnes. Outre ces vies fauchées ou brisées, cette tragédie représente également un coût annuel pour la société, d'environ 130 milliards d'euros.

L'UE s'est fortement engagée à réduire le nombre d'accidents de la route et à atténuer leurs conséquences. Lorsqu'il sera entièrement opérationnel dans l'ensemble de l'UE et disponible pour chaque conducteur, le service eCall contribuera de manière significative à atteindre ces objectifs. Son principal avantage réside dans la réduction du nombre de tués sur les routes et l'atténuation de la gravité des blessures causées par les accidents de la route grâce à l'arrivée plus rapide des services de secours sur les lieux des accidents. Je ne pouvais donc que soutenir ce rapport par mon vote en plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Les accidents de la route sont l'une des premières causes de mortalité en Europe. Au cours de l'année 2012, 28 000 personnes sont décédées et plus d'un million ont été très grièvement blessées. La mise en place du système "eCall" d'appel d'urgence embarqué sur les véhicules, approuvé par le Parlement européen lors de sa session de février 2014, permettra de prévenir automatiquement les services de secours en cas d'accident ainsi que de localiser le véhicule. Ce service, gratuit pour les utilisateurs et qui devrait devenir obligatoire à partir de 2015, permettra aussi une intervention plus rapide des secours et de sauver ainsi plus de vies. Le système "eCall" doit se conformer aux plus hautes exigences en matière de protection des données. Seules les informations liées à l'accident ou au véhicule, telles que le type de carburant utilisé ou le nombre de ceinture de sécurité attachées, doivent être envoyées au centre d'urgence. Les conducteurs ne devraient ainsi pas être surveillés en permanence par le système et pouvoir débrancher celui-ci s'ils le souhaitent.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. - Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Toetasin tänasel hääletusel eCall-süsteemi käsitleva raporti vastuvõtmist, kuna leian, et seeläbi kasvab meie liiklejate turvalisus. Komisjoni andmete kohaselt hukkus 2012. aastal Euroopa teedel liiklusõnnetustes 28 000 inimest ja sai vigastada üle 1,5 miljoni inimese. Üle Euroopa Liidu toimiva eCall-süsteemi peamine eelis on liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamine ja neis saadud vigastuste raskusastme leevendamine, sest päästeteenistused jõuavad õnnetuspaika kiiremini. Seetõttu tervitan sõidukisisese eCall-süsteemi paigaldamise nõude kehtestamise ettepanekut, millega tagatakse see, et alates 2015. aasta oktoobrist on kõik uued sõiduautode ja kergeveokite mudelid varustatud numbril 112 põhineva eCall-süsteemiga ja on loodud vajalik taristu, et eCall-kõnesid häirekeskustes nõuetekohaselt vastu võtta ja käsitleda.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. - Dentro de los aspectos relativos a funcionalidades prácticas que fomenten aspectos correspondientes a una respuesta rápida ante una emergencia, esta propuesta para introducir el sistema eCall en todos los coches nuevos a partir del año entrante supone un avance, siempre que queden establecidas ciertas condiciones. La aplicación de esta tecnología es evidente que puede llegar a salvar miles de vidas según las estimaciones, gracias a la rápida respuesta que se activa ante las emergencias correspondientes mediante la activación de esta llamada. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que en estas llamadas, mediante las cuales evidentemente se retransmitirán datos, estos tendrán que tramitarse de manera adecuada acorde a la normativa de protección de datos aplicable. La obligatoriedad de este sistema y del correspondiente coste que ello devenga no debiera recaer en el ciudadano, ya que hay que entender que se trata de un servicio público, y, por tanto, si nos referimos a la llamada en sí, deberá ser obviamente gratuita.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Ritengo che il servizio pubblico eCall a livello di Unione europea, basato sul numero di emergenza 112, e i servizi privati di chiamata di emergenza possano coesistere, nella misura in cui siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio ai consumatori. L'eCall dovrebbe essere un servizio di chiamata d'emergenza gratuito, indipendentemente dal consumatore e dalla marca della sua autovettura. Concordo inoltre con il relatore sul fatto che il sistema eCall debba essere testato periodicamente, al fine di garantirne la funzionalità durante tutto il periodo di vita del veicolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this report as I welcome the development of e-call in all new types of vehicle, which will ensure a reliable and affordable service that can work seamlessly across Europe in all automobiles, irrespective of make, country or actual location of the vehicle. This will decrease the severity of accidents and prevent congestion and further accidents.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Ovaj prijedlog želi uvesti u sva vozila u Europskoj uniji minimalne pretpostavke koje su potrebne kako bi se mogli uspostaviti hitni pozivi nadležnim hitnim službama. Slažem se s izvješćem u kojem je istaknuto da je to potrebno provesti na razini Europske unije kako bi se mogla osigurati dostupnost i neprekidnost usluge u cijeloj Uniji. Jedino tako se može uskladiti ovaj sustav i omogućiti usklađenje hitnih poziva u hitnim slučajevima u svim zemljama članicama. Uz to, ovaj prijedlog zahtijeva da se u novim osobnim automobilima osigura da se u slučaju prometne nesreće automatski uspostavi hitan poziv (eCall). Također, mora postojati mogućnost samostalnog pozivanja nadležnih hitnih službi.

Smatram da je ovo izuzetno bitna tema i podržavam inicijativu harmonizacije i uvođenja automatskih hitnih poziva. Ovo će pridonijeti spašavanju ljudskih života nakon prometnih nesreća. U Republici Hrvatskoj u 2012. godini bilo je više od 37 000 prometnih nesreća te su život izgubile 393 osobe. Uvođenjem ovog sustava nadam se da će se ova poražavajuća statistika smanjiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le 13 juin 2013, la Commission européenne a adopté deux propositions visant à équiper, avant octobre 2015, l'ensemble des nouvelles voitures d'un système eCall, qui appellera automatiquement les services de secours (numéro d'appel d'urgence unique européen 112) en cas d'accident grave. Même si les passagers sont incapables de parler, eCall crée un lien vocal avec le centre de réception des appels d'urgence le plus proche et émet un appel de secours.

Le système, qui permet des appels sans problèmes linguistiques, devrait contribuer de manière significative à la réduction du nombre de tués et de blessés sur les routes en Europe, grâce à la réduction des temps de réaction des services d'urgence. On estime à 2 500 le nombre de vies qui pourraient être sauvées annuellement; de plus, la gravité de nombreuses blessures pourrait être réduite considérablement. Le système eCall améliore la gestion des incidents tout en réduisant les problèmes de circulation engendrés par les accidents ainsi que la probabilité d'accidents secondaires. S'il existe déjà des services privés embarqués d'appel d'urgence dans 0,[nbsp ]7% des voitures européennes, aucun ne propose une couverture à l'échelle de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - Esta proposta de Directiva tem como objectivo garantir que, a partir de outubro de 2015, todas as novas viaturas de passageiros e comerciais ligeiros estejam equipados com o serviço eCall 112. A Comissão Europeia apresentou um estudo em que concluía que em 2012 cerca de 28 000 pessoas morreram e cerca de 1,5 milhões ficaram feridas em acidentes nas estradas da União. Por estas razões, é necessário que a ajuda chegue o mais depressa possível. O eCall deverá automaticamente ligar o 112 em caso de emergência, no entanto haverá também a possibilidade de chamada manual. Uma proposta que inicialmente foi bastante criticada, mas que acima de tudo pretende assegurar que mais vidas sejam salvas nas estradas, através de um serviço gratuito e interoperável em toda a União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Thein (ALDE), schriftlich. - Ich habe mich bei dem Sehnalová-Bericht zur Einführung des automatischen Notrufs eCall enthalten. Dabei ist klar: Ich bewerte die Vorteile, die durch eCall hinsichtlich der Unfallrettung entstehen, positiv. Jeder Autofahrer sollte diese neue und nützliche Technologie nutzen, wenn er oder sie das will. Das aber ist für Liberale entscheidend: Man muss selbst entscheiden können, ob man eCall nutzen möchte oder nicht. Durch das eCall-Signal könnte man Bewegungsprofile des jeweiligen Fahrzeugs erstellen, auch ohne Zustimmung des Fahrers, nachdem die Wahlmöglichkeit für den Verbraucher von der Parlamentsmehrheit aus Konservativen und Sozialdemokraten abgelehnt wurde. Aus liberaler Sicht ist das eine Verletzung der Privatsphäre, für uns wiegt der datenschutzrechtliche Aspekt daher so schwer, dass ich mich bei der Schlussabstimmung enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru propunerea de regulament privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor. Instalarea unui serviciu eCall la bordul tuturor autovehiculelor și în toate statele membre a fost una dintre prioritățile de vârf ale Uniunii în domeniul siguranței rutiere începând din 2003. Subliniez că este încă necesar să se îmbunătățească funcționarea serviciului bazat pe numărul 112 la nivelul întregii Uniuni, astfel încât acesta să asigure asistență în mod rapid și eficace în situații de urgență. Subliniez importanța instalării unui sistem eCall bazat pe numărul 112 la bordul vehiculelor deoarece se așteaptă ca sistemul eCall al Uniunii să reducă numărul deceselor, precum și gravitatea vătămărilor cauzate de accidentele rutiere din Uniune, prin alertarea rapidă a serviciilor de urgență. Modernizarea necesară și coordonată a infrastructurii rețelei de comunicații electronice pentru efectuarea de apeluri eCall și a centrelor de preluare a apelurilor de urgență (PSAP) pentru primirea de apeluri eCall ar pune serviciul la dispoziția tuturor cetățenilor și, prin urmare, ar contribui la reducerea numărului de decese și a gravității vătămărilor, a costurilor legate de asistența medicală, a congestionării traficului cauzate de accidente, precum și a altor costuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Izvješće smatram iznimno pozitivnim primjerom potencijala dodatne vrijednosti Unije, jer se tematika kojom se bavi nažalost nije mogla na učinkovitiji način ostvariti na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Kao zastupnica iz Hrvatske, nove države članice Unije koja već kontinuirano bilježi dramatičnu crnu statistiku na cestama, za ovo izvješće imam samo riječi hvale.

Sustav eCall apsolutno je inovativan i koristan koncept koji bi u budućnosti mogao spasiti milijune života, kako na hrvatskim, tako i na europskim cestama. Stoga sam svesrdno podržala ovaj prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of this report on the eCall in-vehicle system. The development of eCall in all new types of vehicle will ensure a reliable and affordable service that can work throughout the EU irrespective of make, country or location of the vehicle. I support the report because I believe that this approach could decrease the severity of accidents on our roads and prevent congestion and further accidents. eCall sends an emergency message following an accident and cuts emergency services’ response times; this quicker response will save about 2[nbsp ]500 lives in the EU every year.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Cette proposition de règlement porte sur les caractéristiques d'un système d'appel d'urgence, dénommé eCall, installé sur certains véhicules et basé sur le numéro d'urgence 112 ayant pour but d'appeler les secours en cas d'accident. Sous couvert de déterminer les normes de ces dispositifs utilisables dans l'Union, cette législation rend obligatoire l'installation et l'utilisation du système eCall sur les véhicules légers particuliers et utilitaires, alors que seuls 0,7% d'entre eux en sont dotés actuellement, essentiellement des véhicules de luxe recourant à des systèmes d'appels d'urgence privés.

Si prévenir les services de secours rapidement en cas d'accident est une intention louable, on peut craindre que de telles mesures servent surtout à pallier le recul des services publics de secours, conséquence des politiques d'austérité. Sous prétexte de sécurité, cette législation soulève de grandes inquiétudes en matière de surveillance de masse des personnes. Les déclarations sur le respect de la vie privée faites en plénière ne suffisent pas à rassurer face aux risques d'utilisation des données collectées à d'autres fins. Je regrette le rejet des amendements demandant que ce système soit volontaire et qu'il puisse être débranché si le conducteur le souhaite. J'ai donc voté contre cette législation, malheureusement adoptée par une large majorité du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht von Olga Sehnalová beschäftigt sich mit dem automatischen Notrufsystem für Kraftfahrzeuge namens eCall, welches die Reaktions- und Antwortzeit bei Automobilunfällen signifikant verringern und verbessern soll. Grundsätzlich ist dieser Ansatz sehr lobenswert, jedoch sollte diesem Bericht nicht bedenkenlos zugestimmt werden, ohne abzuwägen, dass die automatisierte Technik als Grundlage für eine europaweite Überwachungsinfrastruktur zweckentfremdet werden könnte. Die Datenschutzproblematik ist besonders hinsichtlich der jüngsten Medienberichte über Massendatenspeicherung ein wichtiger Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden darf.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - Ho espresso il mio voto favorevole alla relazione della collega Sehnalová che fa parte di una serie di atti volti ad assicurare lo sviluppo del sistema eCall di bordo entro il 1° ottobre 2015. La proposta prevede la costruzione di nuovi veicoli che consentano, in caso di incidente, di chiamare automaticamente il 112. Sarà poi prevista la possibilità di avviare il sistema anche manualmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Não se discute aqui os números da sinistralidade rodoviária e a necessidade de medidas urgentes de os reduzir. Contudo, sob o argumento de aumento da segurança rodoviária, pretende-se criar um negócio multimilionário para as multinacionais. Por um lado, a criação deste negócio (eCall) viola a soberania dos Estados-Membros, isto porque impede que empresas nacionais possam assegurar este sistema e impõe a obrigatoriedade da implementação do eCall até 2015, acarretando um grande investimento público para a implementação de um serviço que será concessionado aos privados. Por outro lado, colide com o princípio da privacidade de dados, que desta feita ficam na posse das multinacionais concessionárias. Lamentamos que as alterações apresentadas pelo GUE/NGL tenham sido rejeitadas. Estas iam no sentido da não obrigatoriedade da implementação deste sistema, cabendo aos Estados-Membros essa decisão e que este sistema fosse associado ao atual 112 e não a empresas privadas. Votamos contra.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου