Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2014/2506(RSP)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : O-000001/2014

Textos apresentados :

O-000001/2014 (B7-0107/2014)

Debates :

PV 26/02/2014 - 19
CRE 26/02/2014 - 19

Votação :

Textos aprovados :


Debates
Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2014 - Estrasburgo Edição revista

19. Arquipélago de Svalbard e seus recursos haliêuticos (debate)
Vídeo das intervenções
PV
MPphoto
 

  Presidente. - L'ordine del giorno reca la discussione sull'interrogazione con richiesta di risosta orale alla Commissione sull'arcipelago delle Svalbard e le sue risorse alieutiche di Jarosław Leszek Wałęsa, a nome della commissione per la pesca (O-000001/2014 – B7-0107/2014).

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa, autor. - Pani Przewodnicząca! Ubolewam, że nie ma z nami pani komisarz Damanaki, ale jestem jej wdzięczny w imieniu Komisji Rybołówstwa oraz własnym, dziękuję za ten głos.

Cieszę się, że udało nam się zainicjować debatę tutaj w Parlamencie Europejskim na temat statusu prawnego archipelagu Svalbard i jego zasobów rybnych. Nasze pytanie dotyczy kwestii niebezpiecznego i postępującego w ostatnich latach problemu nieuzasadnionego zawłaszczania kwoty połowowej halibuta grenlandzkiego w rejonach Svalbardu przez Norwegię i Rosję. Archipelag Svalbard został przyznany Norwegii na mocy Traktatu Spitsbergeńskiego z myślą o zagwarantowaniu sprawiedliwego systemu prawnego na całym tym obszarze obejmującego zasadę niedyskryminacji – to jest to bardzo ważne słowo – w dostępie do zasobów rybnych archipelagu. W 1977 roku Norwegia jednostronnie ogłosiła utworzenie strefy ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard i twierdzi, że postanowienia Traktatu Spitsbergeńskiego o niedyskryminacji nie dotyczą tej strefy. W 2010 roku Norwegia i Rosja podpisały w Murmańsku porozumienie o podziale granic morskich na Morzu Barentsa. Niektóre obszary wodne strefy ochronnej rybołówstwa w rejonie Svalbard znajdują się obecnie na wschód od linii granicznej wyznaczonej właśnie w Murmańsku. Norwegia i Rosja współpracują w ramach wspólnej norwesko-rosyjskiej komisji rybołówstwa przy zarządzaniu zasobami ryb na Morzu Barentsa. W ostatnich latach doprowadziło to do przywłaszczenia możliwości połowowych ze szkodą dla państw członkowskich. Istotne jest, aby Komisja Europejska zwróciła się w tej sprawie do Norwegii, gdyż w razie braku reakcji ze strony Unii Europejskiej Norwegia będzie rozwiązywać te kwestie mając na uwadze tylko własne interesy. Dlatego chciałbym zadać Komisji kilka pytań.

Po pierwsze, czy Komisja Europejska uważa, że państwa członkowskie będące stronami Traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 roku korzystają z równych praw połowowych w strefie ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard?

Pytanie drugie: jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej jeśli chodzi o status prawny części strefy ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard, która leży na wschód od linii ustalonej w Murmańsku? Czy ta część ma być uznawana za wody międzynarodowej leżące poza szelfem rosyjskim czy też należy do rosyjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej?

Po trzecie, czy jeżeli rybacy z Unii Europejskiej stracili prawo do połowów w strefie ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard, na wschód od linii ustalonej w Murmańsku, czy Komisja rozpatrzy ich roszczenia o odszkodowania?

Czwarte pytanie: jakie jest stanowisko Komisji jeśli chodzi o prawomocność przekazywania przez Norwegię i Rosję odpowiedzialności za część norweskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Barentsa?

Ostatnie pytanie, piąte: czy Komisja Europejska zamierza wziąć udział w planowanym na rok 2014 posiedzeniu wspólnej norwesko-rosyjskiej Komisji Rybołówstwa lub w innych posiedzeniach, aby zapobiec nielegalnemu przywłaszczaniu kwot połowowych halibuta grenlandzkiego, ale również karmazyna czy pławiaka na Morzu Barentsa?

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Madam President, I would like to deliver this answer on behalf of my colleague, Commissioner Damanaki, who unfortunately was not able to attend today’s sitting. First I would like to thank Mr Wałęsa for drawing attention to these important questions. Let me underline the sensitivity of this important fishery-related issue. It concerns delicate aspects of international law and, more importantly, has a bearing on our relations with Norway which, at present and historically, has been our most important partner in fisheries and also other marine-related, including Arctic, issues.

It has been a consistent position of the European Union that the European Union Member States which are party to the 1920 Treaty of Paris relating to Spitsbergen (Svalbard) enjoy the same access rights as other parties to that treaty. As regards fishery management measures, acceptance by the European Union of fishery regulations proposed by Norway pertaining to the waters around Svalbard has been conditional on the regulations being applied in a non-discriminatory manner, based on scientific advice, and respected by all interested parties.

With regard to questions 2, 3 and 4 formulated by the honourable Member of the European Parliament, there is no established European Union position on those yet. The implications of the newly drawn ‘Murmansk Line’ for fisheries in the waters in question are still being considered within different Commission departments.

Finally, the Commission is unaware of the procedures by which the Norway-Russian Federation Joint Fisheries Commission operates. The Joint Fisheries Commission is a bilateral arrangement. It is not classified as a Regional Fisheries Management Arrangement and the Commission does not contemplate participating in its meetings. The Commission is unaware of any appropriation of Greenland halibut or redfish quotas in the area, so it has no opinion on this matter.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, en nombre del Grupo PPE. – Señora Presidenta, quiero felicitar al señor Wałęsa por su iniciativa para que no caigan en el olvido nuestros derechos de pesca en Svalbard —asunto que se arrastra ya desde hace demasiado tiempo y sigue sin estar nada claro, como hemos visto esta noche—.

Me gustaría preguntar a la Comisión si en las recientes negociaciones para la revisión del acuerdo pesquero con Noruega, el negociador comunitario ha entablado algún tipo de conversación o negociación para mejorar las condiciones de pesca del by catch de eglefino en Svalbard y para librarnos de las interferencias de Noruega en la pesca de nuestras cuotas de bacalao a cambio —y subrayo— de que la Unión Europea renuncie a su reclamación sobre otros derechos de pesca.

Es una cuestión mayor, ya que, por bien recibidas que pudieran ser estas mejoras, quedarían pendientes otros derechos muy importantes para otras flotas.

Dado que hasta ahora tanto los Estados miembros afectados como la propia Comisión compartían la opinión de que la interpretación de Noruega del Tratado de París y las consecuencias de la creación de la Zona de Protección Pesquera eran contrarias al Derecho internacional y al Derecho del mar, me gustaría saber de dónde parte esta iniciativa de negociar el futuro de nuestras cuotas en Svalbard, hasta dónde llegan los términos de este ofrecimiento, si la Comisión lo ha discutido con los Estados miembros previamente y si tiene un mandato para llevar a cabo este tipo de negociaciones.

Quiero recordar que la intransigente postura de Noruega se ha basado en que la Comisión no es firmante del Tratado de París, por lo que solo negociaría con los Estados miembros, a los que, a su vez, la Comisión impide negociar cuotas bilateralmente al considerar que es una competencia exclusiva suya.

Por tanto, querría que la Comisión me respondiera a todas estas preguntas que han surgido recientemente en las últimas negociaciones con Noruega y han causado estupor tanto en los Estados miembros como en el sector pesquero comunitario.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, thar ceann an Ghrúpa ALDE. – A Uachtaráin, ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don Uasal Wałęsa as ucht an cheist seo a ardú.

Norway has been an important ally of the EU when it comes to the Arctic.

Thug an Iorua tacaíocht ar leith don Aontas Eorpach agus stádas breathnadóra ar an Chomhairle Artach á bhaint amach.

Tá comhoibriú eolaíoch suntasach ar bun ó thaobh cheantar Svalbard de, go háirithe sa mhéid a bhaineann le hathrú aeráide agus cúrsaí comhshaoil, mar a chonaic mé féin agus mé ag tabhairt cuairt ar Svalbard i mí Meitheamh na bliana seo caite.

While visiting Svalbard, I also had the possibility to study the sea ice loss, which has made fisheries resources more accessible in that area.

Is ábhar tábhachtach reachtach í ceist na gceart iascaireachta sa cheantar, mar sin, agus ní mór go ndéanfaí an staid dhlíthiúil a shoiléiriú.

The Commission needs to seek the necessary clarifications from the Norwegian government with the aim of ensuring non-discriminatory treatment of EU Member States in the Svalbard Archipelago.

Beidh sé tráthúil an cheist seo a phlé anois. Tá Rialtas an hIorua faoin Phríomh-Aire Solberg tiomanta go maith don chomhoibriú idir an tAontas Eorpach agus an Iorua agus é tugtha le tuiscint aici go bhfuil sé i gceist aici an nasc leis an Aontas Eorpach a daingniú.

It is also important that Norway and the EU already cooperate successfully in joint management of fish stocks in the North Atlantic.

Once again, I want to thank our colleague Mr Wałęsa for giving us this opportunity and to thank the Commissioner for responding on behalf of the Fisheries Commissioner.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, in September[nbsp ]2012 the amount of ice in the Arctic Sea reached the lowest ever recorded by satellites. It was then about half the size of the average minimum from 1981 to 2010.

Ice covers a considerable part of the maritime zone around Svalbard most of the time but now that is changing. If you go NASA’s website you can see how the ice is melting away at a frightening speed and new waters are opening up for transport, oil, gas exploration and fishing. Of course this attracts a lot of interest from others.

Considering the different interpretations of the Svalbard Treaty dating from 1920, I am not surprised by the initiative by some colleagues to have this debate here in Parliament today. But my concern is not the interests of fishing nations but the preservation of what is still pristine nature up there. The waters under the ice cap have not been accessible for more than 800[nbsp ]000 years, and of course we must take the responsibility before it is too late to protect these sensitive ecosystems.

As is often the case, Norway has a particular role to play in all of this. This week there is a meeting going on in Greenland between the five Arctic nations. During this meeting Canada, Denmark and the US are trying to convince Russia and Norway to establish a high seas Arctic fishing moratorium, something Norway has shown very little interest in. I am very surprised by that.

I respect a lot of Norwegian fisheries policies and of course Norway is a neighbouring country to my country, Sweden. But I would say that if any claims from the Norwegian side on taking responsibility for the fishing protection zone around Svalbard are going to be taken seriously by environmentalists – and maybe also by the EU – I suggest that Norway sides with those Arctic democracies that want to have a fishing moratorium on the high seas, and not side again with Russia to exploit what should be left alone.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - Senhora Presidente, Senhor Comissário, o estatuto legal e o acesso aos recursos pesqueiros do arquipélago de Svalbard, onde a Noruega declarou unilateralmente uma zona de proteção de pesca, parcialmente incluída no Tratado de Delimitação Marítima do Mar de Barents, acordado com a Rússia, assume uma enorme complexidade e requer ações firmes e imediatas por parte da União Europeia no sentido de proteger os legítimos interesses das frotas dos Estados-Membros que operam nessa região.

Mais uma vez, a utilização dos direitos de pesca, a exploração dos stocks e a apropriação de quotas de pesca de recursos comuns partilhados têm-se realizado com proveito para países terceiros e, claro, prejuízo de interesses pesqueiros da União.

Tal como é reconhecido e comprovado noutras ocasiões, este tipo de medidas tomadas por países terceiros, em detrimento do estabelecimento de acordos multilaterais que envolvam a União Europeia, constitui uma séria ameaça ao equilíbrio de recursos, à sustentabilidade e competitividade do setor pesqueiro europeu, provocando distorções comerciais resultantes da concorrência desleal entre diversos operadores.

Face à complexidade e gravidade desta situação, que preocupa vários Estados-Membros, urge que a Comissão assuma uma atitude proactiva e utilize os meios eficazes e proporcionados para a resolução deste problema. A Comissão não pode ter dois pesos e duas medidas. Isto é, ser extremamente zelosa, restritiva, protecionista a nível interno e frouxa e permissiva a nível externo.

O presente cenário requer coerência da Comissão, com os seus padrões internos de atuação, exigindo medidas imediatas e pelos meios adequados, visando defender a equidade no acesso aos recursos e a sustentabilidade da atividade piscatória.

Para tal, e como primeiro passo para a resolução do problema, exige-se que a Comissão participe na próxima reunião da Comissão Conjunta de Pescas Noruega-Rússia no sentido de encetar negociações e defender intransigentemente os direitos da União Europeia e os legítimos interesses da frota europeia.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Madam President, I can only reiterate that we are aware of the Murmansk Treaty which Norway and Russia concluded in 2010 and which brought a long-standing dispute between these two states about the delimination of maritime areas in the Barents Sea to a close. This can only be beneficial for policy in the very sensitive Arctic region.

The Commission is currently investigating whether the single delimination line has any adverse effect for Union fishing vessels operating in the waters in question, and whether it is in any way contestable under applicable international law and the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea in particular.

I can also reiterate, concerning quotas, that we are unaware of any appropriation of the Greenland halibut and redfish quotas in the area, so we have no opinion on that matter.

Concerning the many questions asked by Ms[nbsp ]Fraga Estévez, I can only say that these are very detailed questions which it would be difficult for me to answer, but I will definitely pass them on to my colleague and I will take care to see that those detailed questions are answered.

Finally, I would also draw your attention to the position or statement made by your colleague from the Greens/EFA Party. I think that caring for Arctic sustainability is an extremely important issue and we should not underestimate any aspect of this, whether climate change or anything else.

I myself visited Svalbard some years ago when I was still the Commissioner for science and research. I do not know whether you know this, but we have the most northerly scientific territory there where, basically, many international, renowned scientists work together in cooperation. But this is an extremely beautiful area and it is very important that we protect it.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. - La discussione è chiusa.

 
Aviso legal - Política de privacidade