Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 4.Yhteinen eurooppalainen kauppalaki (keskustelu)
 5.Nuorisotakuun toteuttaminen (keskustelu)
 6.EU:n ja Sveitsin suhteet (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Koheesiopolitiikka (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (äänestys)
  7.2.Syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoiminen (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (äänestys)
  7.3.Unionin varoja koskeva arviointi (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (äänestys)
  7.4.Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (äänestys)
  7.5.EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus, lukuun ottamatta sopimuksen 49 artiklan 3 kohtaa (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (äänestys)
  7.6.EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus sen 49 artiklan 3 kohdan osalta (A7-0119/2014 - Renate Weber) (äänestys)
  7.7.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (äänestys)
  7.8.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (äänestys)
  7.9.Päätöksen 2009/831/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  7.10.Päätöksen 2004/162/EY muuttaminen sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  7.11.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (äänestys)
  7.12.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (äänestys)
  7.13.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevien kysymysten osalta (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (äänestys)
  7.14.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Turkin välillä (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (äänestys)
  7.15.Suositus päätökseksi - Parlamentin työjärjestyksen 147 artiklan voimassaolon jatkaminen kahdeksannen vaalikauden loppuun (äänestys)
  7.16.Parlamentin työjärjestyksen 166 artiklan (lopullinen äänestys) ja 195 artiklan 3 kohdan (äänestys valiokunnassa) muuttaminen (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (äänestys)
  7.17.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (äänestys)
 8.Juhlaistunto - Tšekin tasavalta
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Rautateiden kotimaan henkilöliikenne (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (äänestys)
  9.2.Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (äänestys)
  9.3.Rautateiden turvallisuus (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (äänestys)
  9.4.Euroopan unionin rautatievirasto (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (äänestys)
  9.5.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (äänestys)
  9.6.Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (äänestys)
  9.7.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (äänestys)
  9.8.Vakuutusedustus (A7-0085/2014 - Werner Langen) (äänestys)
  9.9.Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (äänestys)
  9.10.Euroopan laajuiset televiestintäverkot (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (äänestys)
  9.11.Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (äänestys)
  9.12.Yhteinen eurooppalainen kauppalaki (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (äänestys)
  9.13.Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (äänestys)
  9.14.Euroopan talouden pitkäaikainen rahoitus (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (äänestys)
  9.15.Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (äänestys)
  9.16.Kehityksen edistäminen vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Sisämarkkinoiden hallinnointi (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Koheesiopolitiikka (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoiminen (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Unionin varoja koskeva arviointi (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus, lukuun ottamatta sopimuksen 49 artiklan 3 kohtaa (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus sen 49 artiklan 3 kohdan osalta (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Päätöksen 2009/831/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Päätöksen 2004/162/EY muuttaminen sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevien kysymysten osalta (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Turkin välillä (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Suositus päätökseksi - Parlamentin työjärjestyksen 147 artiklan voimassaolon jatkaminen kahdeksannen vaalikauden loppuun
  10.17.Parlamentin työjärjestyksen 166 artiklan (lopullinen äänestys) ja 195 artiklan 3 kohdan (äänestys valiokunnassa) muuttaminen (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Rautateiden kotimaan henkilöliikenne (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Rautateiden turvallisuus (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Euroopan unionin rautatievirasto (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Vakuutusedustus (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Euroopan laajuiset televiestintäverkot (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Euroopan talouden pitkäaikainen rahoitus (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Kehityksen edistäminen vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 14.Irakin tilanne (keskustelu)
 15.Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (keskustelu)
 16.Perusoikeudet Euroopan unionissa (2012) (keskustelu)
 17.Eurooppalainen tutkintamääräys - Eurooppalainen pidätysmääräys (keskustelu)
 18.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus - Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (keskustelu)
 19.Huippuvuoret ja niiden kalavarat (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2971 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (9814 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö