Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 26. veljače 2014. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika): vidjeti zapisnik
 3.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika): vidjeti zapisnik
 4.Zajednički europski zakon o prodaji robe (rasprava)
 5.Provedba programa Jamstvo za mlade (rasprava)
 6.Odnosi EU-a i Švicarske (rasprava)
 7.Glasovanje
  7.1.Kohezijska politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (glasovanje)
  7.2.Optimizacija razvoja potencijala najudaljenijih regija (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (glasovanje)
  7.3.Ocjena financija Unije (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (glasovanje)
  7.4.Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (glasovanje)
  7.5.Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, uz izuzetak njegovog članka 49. stavka 3. (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (glasovanje)
  7.6.Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, u vezi s njegovim člankom 49. stavkom 3. (A7-0119/2014 - Renate Weber) (glasovanje)
  7.7.Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (glasovanje)
  7.8.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (glasovanje)
  7.9.Izmjena Odluke 2009/831/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.10.Izmjena Odluke 2004/162/EZ u pogledu njezine primjene na Mayotte od 1. siječnja 2014. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.11.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
  7.12.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
  7.13.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, u vezi s pitanjima koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
  7.14.Sporazum između EU-a i Republike Turske o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (glasovanje)
  7.15.Preporuka za odluku - Produženje primjene članka 139. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva (glasovanje)
  7.16.Izmjena članka 166. (konačno glasovanje) i članka 195. stavka 3. (glasovanje u odboru) Poslovnika Parlamenta (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (glasovanje)
  7.17.Jedinstveni europski željeznički prostor (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (glasovanje)
 8.Svečana sjednica - Češka Republika
 9.Vrijeme za glasovanje (nastavak)ЍЍ
  9.1.Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (glasovanje)
  9.2.Interoperabilnost željezničkog sustava (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (glasovanje)
  9.3.Sigurnost željeznica (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (glasovanje)
  9.4.Agencija Europske unije za željeznice (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (glasovanje)
  9.5.Normalizacija računa željezničkih prijevoznika (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (glasovanje)
  9.6.Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (glasovanje)
  9.7.Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (glasovanje)
  9.8.Posredovanje u osiguranju (A7-0085/2014 - Werner Langen) (glasovanje)
  9.9.Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (glasovanje)
  9.10.Transeuropske telekomunikacijske mreže (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (glasovanje)
  9.11.Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (glasovanje)
  9.12.Zajednički europski zakon o prodaji robe (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (glasovanje)
  9.13.Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (glasovanje)
  9.14.Dugoročno financiranje europskog gospodarstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (glasovanje)
  9.15.Seksualno iskorištavanje i prostitucija te njezin utjecaj na jednakost spolova (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (glasovanje)
  9.16.Promicanje razvoja odgovornim poslovnim praksama (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
  10.1.Upravljanje jedinstvenim tržištem (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Kohezijska politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Optimizacija razvoja potencijala najudaljenijih regija (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Ocjena financija Unije (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, uz izuzetak njegovog članka 49. stavka 3. (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, u vezi s njegovim člankom 49. stavkom 3. (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Izmjena Odluke 2009/831/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Izmjena Odluke 2004/162/EZ u pogledu njezine primjene na Mayotte od 1. siječnja 2014. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, u vezi s pitanjima koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Sporazum između EU-a i Republike Turske o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Preporuka za odluku - Produženje primjene članka 139. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva
  10.17.Izmjena članka 166. (konačno glasovanje) i članka 195. stavka 3. (glasovanje u odboru) Poslovnika Parlamenta (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Jedinstveni europski željeznički prostor (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Interoperabilnost željezničkog sustava (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Sigurnost željeznica (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Agencija Europske unije za željeznice (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Normalizacija računa željezničkih prijevoznika (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Posredovanje u osiguranju (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Transeuropske telekomunikacijske mreže (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Dugoročno financiranje europskog gospodarstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Seksualno iskorištavanje i prostitucija te njezin utjecaj na jednakost spolova (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Promicanje razvoja odgovornim poslovnim praksama (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidjeti zapisnik
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Stanje u Ukrajini (rasprava)
 14.Stanje u Iraku (rasprava)
 15.Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica
 16.Temeljna prava u Europskoj uniji (2012.)
 17.Europski istražni nalog - Europski uhidbeni nalog
 18.Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU - Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU
 19.Otočje Svalbard i njegovi ribolovni resursi
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (2971 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (9814 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti