Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 4.Bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė (diskusijos)
 5.Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 6.ES ir Šveicarijos santykiai (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Sanglaudos politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (balsavimas)
  7.2.Atokiausių regionų galimybių gerinimas (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (balsavimas)
  7.3.Sąjungos finansų vertinimas (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (balsavimas)
  7.4.Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (balsavimas)
  7.5.EB ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, išskyrus jo 49 straipsnio 3 dalį (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsavimas)
  7.6.EB ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi (A7-0119/2014 - Renate Weber) (balsavimas)
  7.7.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (balsavimas)
  7.8.Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (balsavimas)
  7.9.Sprendimo 2009/831/EB nuostatų dėl jo taikymo laikotarpio dalinis keitimas (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  7.10.Sprendimo 2004/162/EB dalinis keitimas, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  7.11.EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (balsavimas)
  7.12.EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (balsavimas)
  7.13.EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su readmisija susijusiais klausimais (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (balsavimas)
  7.14.ES ir Turkijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (balsavimas)
  7.15.Rekomendacija dėl sprendimo. Darbo tvarkos taisyklių 147 straipsnio galiojimo pratęsimas iki aštuntosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)
  7.16.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio (galutinis balsavimas) ir 195 straipsnio 3 dalies (balsavimas komitete) dalinis keitimas (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (balsavimas)
  7.17.Bendra Europos geležinkelių erdvė (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (balsavimas)
 8.Iškilmingas posėdis - Čekijos Respublika
 9.Balsavimui skirtas laikas (tesinys)
  9.1.Keleivinio geležinkelių transporto paslaugos (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (balsavimas)
  9.2.Geležinkelių sistemos sąveika (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (balsavimas)
  9.3.Geležinkelių sauga (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (balsavimas)
  9.4.Europos geležinkelio agentūra (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (balsavimas)
  9.5.Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (balsavimas)
  9.6.Civilinės aviacijos įvykių pranešimai (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (balsavimas)
  9.7.Transporto priemonėse montuojamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (balsavimas)
  9.8.Draudimo tarpininkavimas (A7-0085/2014 - Werner Langen) (balsavimas)
  9.9.Trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (balsavimas)
  9.10.Transeuropinių telekomunikacijų tinklai (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (balsavimas)
  9.11.Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumas (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (balsavimas)
  9.12.Bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (balsavimas)
  9.13.Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (balsavimas)
  9.14.Ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (balsavimas)
  9.15.Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (balsavimas)
  9.16.Vystymosi skatinimas pasitelkiant atsakingą verslo praktiką gavybos pramonės vaidmens besivystančiose šalyse atžvilgiu (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Bendrosios rinkos valdymas (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Sanglaudos politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Atokiausių regionų galimybių gerinimas (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Sąjungos finansų vertinimas (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.EB ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, išskyrus jo 49 straipsnio 3 dalį (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.EB ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Sprendimo 2009/831/EB nuostatų dėl jo taikymo laikotarpio dalinis keitimas (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Sprendimo 2004/162/EB dalinis keitimas, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su readmisija susijusiais klausimais (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.ES ir Turkijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Rekomendacija dėl sprendimo. Darbo tvarkos taisyklių 147 straipsnio galiojimo pratęsimas iki aštuntosios Parlamento kadencijos pabaigos
  10.17.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio (galutinis balsavimas) ir 195 straipsnio 3 dalies (balsavimas komitete) dalinis keitimas (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Bendra Europos geležinkelių erdvė (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Keleivinio geležinkelių transporto paslaugos (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Geležinkelių sistemos sąveika (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Geležinkelių sauga (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Europos geležinkelio agentūra (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Civilinės aviacijos įvykių pranešimai (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Transporto priemonėse montuojamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Draudimo tarpininkavimas (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Transeuropinių telekomunikacijų tinklai (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumas (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Vystymosi skatinimas pasitelkiant atsakingą verslo praktiką gavybos pramonės vaidmens besivystančiose šalyse atžvilgiu (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 14.Padėtis Irake (diskusijos)
 15.Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas (diskusijos)
 16.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2012 m.) (diskusijos)
 17.Europos tyrimo orderis - Europos arešto orderis (diskusijos)
 18.Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais - ES ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais (diskusijos)
 19.Svalbardo salynas ir jo žuvininkystės ištekliai (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2971 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (9814 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika