Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 26 februari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 4.Gemeenschappelijk Europees kooprecht (debat)
 5.Tenuitvoerlegging van de jongerengarantie (debat)
 6.Betrekkingen EU-Zwitserland (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Cohesiebeleid (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (stemming)
  7.2.Optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (stemming)
  7.3.Evaluatie van de financiën van de Unie (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (stemming)
  7.4.Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (stemming)
  7.5.Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, met uitzondering van artikel 49, lid 3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (stemming)
  7.6.Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, wat betreft artikel 49, lid 3 (A7-0119/2014 - Renate Weber) (stemming)
  7.7.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (stemming)
  7.8.Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (stemming)
  7.9.Wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  7.10.Wijziging van Beschikking[nbsp ]2004/162/EG betreffende de toepassing ervan op Mayotte met ingang van 1[nbsp ]januari[nbsp ]2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  7.11.Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (stemming)
  7.12.Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (stemming)
  7.13.Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, wat aangelegenheden met betrekking tot overname betreft (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (stemming)
  7.14.Overeenkomst EU-Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (stemming)
  7.15.Aanbeveling voor een besluit - Verlenging van de toepassingsduur van artikel 147 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de achtste zittingsperiode (stemming)
  7.16.Wijziging van de artikelen 166 (eindstemming) en 195, lid 3 (stemming in de commissie) van het Reglement van het Parlement (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (stemming)
  7.17.Eén Europese spoorwegruimte (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (stemming)
 8.Plechtige vergadering - Tsjechische Republiek
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Binnenlands passagiersvervoer per spoor (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (stemming)
  9.2.Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (stemming)
  9.3.Spoorwegveiligheid (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (stemming)
  9.4.Spoorwegbureau van de Europese Unie (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (stemming)
  9.5.Normalisatie van de rekeningstelsels van spoorwegondernemingen (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (stemming)
  9.6.Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (stemming)
  9.7.Uitrol van het eCall-boordsysteem (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (stemming)
  9.8.Verzekeringsbemiddeling (A7-0085/2014 - Werner Langen) (stemming)
  9.9.Derde actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (stemming)
  9.10.Trans-Europese telecommunicatienetwerken (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (stemming)
  9.11.Toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (stemming)
  9.12.Gemeenschappelijk Europees kooprecht (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (stemming)
  9.13.Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (stemming)
  9.14.Langetermijnfinanciering van de Europese economie (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (stemming)
  9.15.Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (stemming)
  9.16.De bevordering van ontwikkeling met verantwoordelijke bedrijfspraktijken (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Governance van de interne markt (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Cohesiebeleid (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Evaluatie van de financiën van de Unie (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, met uitzondering van artikel 49, lid 3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, wat betreft artikel 49, lid 3 (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Wijziging van Beschikking[nbsp ]2004/162/EG betreffende de toepassing ervan op Mayotte met ingang van 1[nbsp ]januari[nbsp ]2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, wat aangelegenheden met betrekking tot overname betreft (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Overeenkomst EU-Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Aanbeveling voor een besluit - Verlenging van de toepassingsduur van artikel 147 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de achtste zittingsperiode
  10.17.Wijziging van de artikelen 166 (eindstemming) en 195, lid 3 (stemming in de commissie) van het Reglement van het Parlement (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Eén Europese spoorwegruimte (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Binnenlands passagiersvervoer per spoor (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Spoorwegveiligheid (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Spoorwegbureau van de Europese Unie (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Normalisatie van de rekeningstelsels van spoorwegondernemingen (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Uitrol van het eCall-boordsysteem (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Verzekeringsbemiddeling (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Derde actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Trans-Europese telecommunicatienetwerken (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Langetermijnfinanciering van de Europese economie (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.De bevordering van ontwikkeling met verantwoordelijke bedrijfspraktijken (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Situatie in Oekraïne (debat)
 14.Situatie in Irak (debat)
 15.Inzet van gewapende drones (debat)
 16.Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (debat)
 17.Europees onderzoeksbevel in strafzaken - Europees aanhoudingsbevel (debat)
 18.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU - Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (debat)
 19.Spitsbergen en de visbestanden van de archipel (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2971 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (9814 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid