Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 26 februarie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Legislația europeană comună în materie de vânzare (dezbatere)
 5.Punerea în aplicare a Garanției pentru tineret (dezbatere)
 6.Relațiile UE-Elveția (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Politica de coeziune (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (vot)
  7.2.Dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (vot)
  7.3.Evaluarea finanțelor Uniunii (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (vot)
  7.4.Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (vot)
  7.5.Acordul de dialog politic și de cooperare între CE și Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, cu excepția articolului 49 alineatul (3) (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (vot)
  7.6.Acordul de dialog politic și de cooperare între CE și Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panamana, în ceea ce privește articolul 49 alineatul (3) (A7-0119/2014 - Renate Weber) (vot)
  7.7.Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (vot)
  7.8.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (vot)
  7.9.Modificarea Deciziei 2009/831/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  7.10.Modificarea Deciziei 2004/162/CE în ceea ce privește aplicarea sa cu privire la Mayotte începând cu 1 ianuarie 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  7.11.Acord-cadru global de parteneriat și cooperare CE-Indonezia, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (vot)
  7.12.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare CE-Indonezia, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (vot)
  7.13.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare CE-Indonezia, referitor la chestiuni legate de readmisie (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (vot)
  7.14.Acordul UE-Turcia referitor la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (vot)
  7.15.Recomandare de decizie - Extinderea articolului 147 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celei de-a opta legislaturi parlamentare (vot)
  7.16.Modificarea articolului 166 (votul final) și a articolului 195 alineatul (3) (votul în comisie) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (vot)
  7.17.Spațiul feroviar unic european (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (vot)
 8.Şedinţă solemnă - Republica Cehă
 9.Timpul afectat votului (continuare)
  9.1.Serviciile de transport feroviar intern de călători (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (vot)
  9.2.Interoperabilitatea sistemului feroviar (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (vot)
  9.3.Siguranța feroviară (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (vot)
  9.4.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (vot)
  9.5.Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (vot)
  9.6.Raportarea evenimentelor în aviația civilă (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (vot)
  9.7.Instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (vot)
  9.8.Intermedierea de asigurări (A7-0085/2014 - Werner Langen) (vot)
  9.9.Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (vot)
  9.10.Rețelele de telecomunicații transeuropene (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (vot)
  9.11.Accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (vot)
  9.12.Legislația europeană comună în materie de vânzare (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (vot)
  9.13.Fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (vot)
  9.14.Finanțarea pe termen lung a economiei europene (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (vot)
  9.15.Exploatarea sexuală şi prostituţia, precum și impactul acestora asupra egalității de gen (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (vot)
  9.16.Promovarea dezvoltării prin practici responsabile în afaceri (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (vot)
 10.Explicaţii privind votul
  10.1.Guvernanţa pieţei unice (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Politica de coeziune (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Evaluarea finanțelor Uniunii (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Acordul de dialog politic și de cooperare între CE și Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, cu excepția articolului 49 alineatul (3) (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Acordul de dialog politic și de cooperare între CE și Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panamana, în ceea ce privește articolul 49 alineatul (3) (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Modificarea Deciziei 2009/831/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Modificarea Deciziei 2004/162/CE în ceea ce privește aplicarea sa cu privire la Mayotte începând cu 1 ianuarie 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Acord-cadru global de parteneriat și cooperare CE-Indonezia, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare CE-Indonezia, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare CE-Indonezia, referitor la chestiuni legate de readmisie (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Acordul UE-Turcia referitor la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Recomandare de decizie - Extinderea articolului 147 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celei de-a opta legislaturi parlamentare
  10.17.Modificarea articolului 166 (votul final) și a articolului 195 alineatul (3) (votul în comisie) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Spațiul feroviar unic european (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Serviciile de transport feroviar intern de călători (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Interoperabilitatea sistemului feroviar (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Siguranța feroviară (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Raportarea evenimentelor în aviația civilă (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Intermedierea de asigurări (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Rețelele de telecomunicații transeuropene (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Finanțarea pe termen lung a economiei europene (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Exploatarea sexuală şi prostituţia, precum și impactul acestora asupra egalității de gen (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Promovarea dezvoltării prin practici responsabile în afaceri (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Situația din Ucraina (dezbatere)
 14.Situația din Irak (dezbatere)
 15.Utilizarea dronelor înarmate (dezbatere)
 16.Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (dezbatere)
 17.Ordinul european de anchetă - Mandatul european de arestare (dezbatere)
 18.Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în UE - Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (dezbatere)
 19.Arhipelagul Svalbard și resursele sale piscicole (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2971 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (9814 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate