Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 26. februar 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Skupno evropsko prodajno pravo (razprava)
 5.Izvajanje programa Jamstvo za mlade (razprava)
 6.Odnosi med EU in Švico (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Kohezijska politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (glasovanje)
  7.2.Čim boljše izkoriščanje potenciala najbolj oddaljenih regij (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (glasovanje)
  7.3.Ocena financ Unije (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (glasovanje)
  7.4.Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (glasovanje)
  7.5.Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadororjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo z izjemo člena 49(3) Sporazuma (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (glasovanje)
  7.6.Sporazm o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma (A7-0119/2014 - Renate Weber) (glasovanje)
  7.7.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (glasovanje)
  7.8.Skupni sistem davka na dodano vrednost (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (glasovanje)
  7.9.Sprememba Odločbe 2009/831/ES glede obdobja njene uporabe (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.10.Sprememba Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1.[nbsp ]januarja[nbsp ]2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.11.Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
  7.12.Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
  7.13.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
  7.14.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (glasovanje)
  7.15.Priporočilo sklepa - podaljšanje veljavnosti člena 147 Poslovnika Parlamenta do konca osmega parlamentarnega obdobja (glasovanje)
  7.16.Sprememba členov 166 (Končno glasovanje) in 195(3) (Glasovanje v odboru) Poslovnika Parlamenta (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (glasovanje)
  7.17.Enotno evropsko železniško območje (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (glasovanje)
 8.Slavnostna seja - Češka republika
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Domače storitve železniškega potniškega prevoza (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (glasovanje)
  9.2.Interoperabilnost železniškega sistema (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (glasovanje)
  9.3.Varnost na železnici (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (glasovanje)
  9.4.Agencija Evropske unije za železniški promet (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (glasovanje)
  9.5.Normalizacija kontov železniških podjetij (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (glasovanje)
  9.6.Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (glasovanje)
  9.7.Uvedba avtomobilskega sistema eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (glasovanje)
  9.8.Zavarovalno posredovanje (A7-0085/2014 - Werner Langen) (glasovanje)
  9.9.Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020 (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (glasovanje)
  9.10.Vseevropska telekomunikacijska omrežja (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (glasovanje)
  9.11.Dostopnost spletišč organov javnega sektorja (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (glasovanje)
  9.12.Skupno evropsko prodajno pravo (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (glasovanje)
  9.13.Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (glasovanje)
  9.14.Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (glasovanje)
  9.15.Spolno izkoriščanje in prostitucija ter njun vpliv na enakost spolov (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (glasovanje)
  9.16.Spodbujanje razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Upravljanje enotnega trga (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Kohezijska politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Čim boljše izkoriščanje potenciala najbolj oddaljenih regij (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Ocena financ Unije (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadororjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo z izjemo člena 49(3) Sporazuma (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Sporazm o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Skupni sistem davka na dodano vrednost (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Sprememba Odločbe 2009/831/ES glede obdobja njene uporabe (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Sprememba Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1.[nbsp ]januarja[nbsp ]2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Priporočilo sklepa - podaljšanje veljavnosti člena 147 Poslovnika Parlamenta do konca osmega parlamentarnega obdobja
  10.17.Sprememba členov 166 (Končno glasovanje) in 195(3) (Glasovanje v odboru) Poslovnika Parlamenta (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Enotno evropsko železniško območje (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Domače storitve železniškega potniškega prevoza (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Interoperabilnost železniškega sistema (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Varnost na železnici (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Agencija Evropske unije za železniški promet (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Normalizacija kontov železniških podjetij (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Uvedba avtomobilskega sistema eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Zavarovalno posredovanje (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020 (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Vseevropska telekomunikacijska omrežja (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Dostopnost spletišč organov javnega sektorja (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Spolno izkoriščanje in prostitucija ter njun vpliv na enakost spolov (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Spodbujanje razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Razmere v Ukrajini (razprava)
 14.Razmere v Iraku (razprava)
 15.Uporaba oboroženih brezpilotnih letal (razprava)
 16.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012) (razprava)
 17.Evropski preiskovalni nalog - Evropski nalog za prijetje (razprava)
 18.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo - Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (razprava)
 19.Otočje Svalbard in njegovi ribolovni viri (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2971 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (9814 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov