Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2109(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0039/2014

Indgivne tekster :

A7-0039/2014

Forhandlinger :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0174

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 27. februar 2014 - Strasbourg Revideret udgave

13.14. Den europæiske arrestordre (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
Video af indlæg
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, in my view the European Arrest Warrant is an instrument which has, in fact, brought benefits to the United Kingdom. So much modern crime is, by its very nature, transnational and we cannot underestimate the value of being able to coordinate police and judicial processes across the 28[nbsp ]Member States, in order to ensure rapid surrendering of suspects when necessary.

However, the scheme is far from perfect. I have always maintained that the EAW should only be used for the most serious of crimes and only when both Member States concerned recognise the offence as such, in other words that there is proportionality and double criminality. Other proposals, such as the right of refusal on human rights grounds, standardised consultation procedures, legal remedies such as the need for Habeas corpus and regular reviews, all appear to me to be sensible methods of improving and harmonising a system which has brought some value to the tackling of crime throughout the European Union.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, começando por recordar que, desde que foi introduzido, permitiu um mecanismo mais eficiente, que garante que a abertura das fronteiras não seja aproveitada por quem procura fugir à justiça. Simultaneamente, uma entrega mais célere significa que as pessoas suspeitas e acusadas não devem permanecer detidas por longos períodos de tempo enquanto aguardam a extradição. A Comissão Europeia apresentou três relatórios sobre a aplicação da DQ MDE, considerando globalmente bem-sucedida a implementação operacional do MDE, em particular no que toca à redução dos atrasos na extradição (de uma média de um ano, antes do MDE, para cerca de quinze dias com consentimento e cerca de cinquenta dias sem consentimento, ao abrigo do MDE). Contudo, apesar de uma avaliação globalmente positiva, os três relatórios da Comissão Europeia sobre a aplicação da Decisão-Quadro de 2002 revelam imperfeições no funcionamento do sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. - Il mandato di arresto europeo è uno strumento di fondamentale importanza per perseguire i crimini oltre le frontiere nazionali, come il terrorismo, i traffici di droga, la corruzione.

Tuttavia problemi pratici dell'applicazione rischiano di rendere vana la sua efficacia. Al fine di non compromettere la credibilità del mandato d'arresto europeo e delle iniziative dell'Unione in materia di giustizia penale in generale, occorre far fronte a una serie di problemi: un'attuazione incompleta e incoerente della decisione quadro, in particolare il mancato rispetto dei termini, le lacune presenti nella decisione quadro e la natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione.

Concordo quindi con la necessità di revisione, anche per tutelare meglio i diritti procedurali degli indagati e degli imputati, per migliorare le condizioni di detenzione e per impedire un eventuale abuso del mandato stesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), in writing. - The European Arrest Warrant has had many achievements in the fight against cross-border crime. However, the legislative framework relating to the European Arrest Warrant was hurriedly adopted in the aftermath of the 9/11 terrorist attacks and has significant flaws. I voted for this report as it urges the European Commission to look into reforming the European Arrest Warrant to ensure that the rules protect the procedural rights of persons subject to such a warrant. The current framework has numerous flaws and has resulted in numerous cases being brought before the European Court of Justice. Its flaws include a lack of proportionality, human rights issues and inappropriate use during the pre-trial stage prior to an investigation being completed. Three directives have been adopted with the aim of protecting procedural rights, but these reforms need to be complemented by a reform of the European Arrest Warrant procedure without undermining its efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. - A mai napon nagy többséggel szavazta meg az EP az európai elfogatóparancs jövőjéről szóló határozatot. Magyarországon a Tobin-ügy kapcsán ismert európai elfogatóparancs intézménye javításra szorul, és e jelentés javaslatokat fogalmaz meg az eszköz alkalmazása során felmerült visszásságok kiküszöbölésére. A polgárok számára az Unió legkézzelfoghatóbb vívmánya a határellenőrzéstől mentes, szabad határátlépés. Ez számos pozitívumot hozott magával mindannyiunk megelégedésére. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a bűncselekmények elkövetői is akadály nélkül átjuthatnak másik tagállamba. Ezért is fontos minden olyan közösségi jogi eszköz, amely segíti a határoktól független bűnüldözést és segíti a tagállami igazságszolgáltatásokat a bűncselekmények elkövetőinek felkutatásában, azok bíróság elé állításában tartozódási helyüktől függetlenül. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a bűnösök ne kerülhessék el a felelősségre vonást. Ugyanakkor lényeges, hogy a tagállamok se élhessenek vissza e jogi eszköz adta lehetőségekkel, és sokkal inkább erősítsék a tagországok közötti kölcsönös bizalmat. Az elfogatóparancsról szóló most megszavazott jelentés rávilágít a rendszer visszáságaira és javaslatokat fogalmaz meg azok kiküszöbölésére, anélkül, hogy e lényeges kölcsönös együttműködési mechanizmust veszélyeztethetné.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului deoarece mandatul European de Arestare, deși este în vigoare de peste 10 ani, a dus la rezultate nesatisfăcătoare. Pe de o parte acest instrument reprezintă o etapă importantă în realizarea unui veritabil spațiu unic de libertate, securitate și justiție. Iar pe de alta, numărul redus de mandate emise până acum arată că trebuie aduse îmbunătățiri. În primul rând cred că instrumentul trebuie aplicat infracțiunilor cu un anumit grad de risc la nivel european. În plus, absența unor standarde minime în privința arestului preventiv, poate duce la abuzuri și la perioade excesive de aplicare a acestei măsuri. De aceea mă alătur și eu celor care solicită Comisiei Europene să vină cu o propunere de îmbunătățire a Mandatului European de Arestare.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - La presente relazione mette in risalto alcune imperfezioni della normativa vigente relativa al mandato d'arresto europeo e, segnatamente, delle tre relazioni della Commissione in merito all'attuazione della decisione quadro del 2002.

Dopo un'attenta analisi sul funzionamento del sistema sono emersi alcuni punti di criticità ed elementi sospetti relativamente alle procedure degli imputati, al mancato rispetto dei termini, alle cattive condizioni detentive, all'abuso del mandato d'arresto europeo, ecc. Tuttavia, per non intaccare la credibilità stessa del mandato d'arresto europeo e delle azioni dell'UE a livello di giustizia penale, è necessario rivedere l'apparato normativo per ripristinare un clima di fiducia reciproca e proseguire nel perseguimento dell'obiettivo di uno spazio giuridico penale dell'UE.

Come Parlamento riteniamo opportuno adottare misure legislative ad hoc a livello unionale per riformare il funzionamento del mandato d'arresto europeo, garantendo così una maggiore fiducia tra gli Stati membri e un equilibrio migliore nello spazio di giustizia penale dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pateikė rekomendacijas Komisijai dėl Europos arešto orderio sistemos, veikiančios nuo 2004 m., patobulinimų. Europos arešto orderio tikslas yra pagreitinti ir palengvinti įtariamųjų ir kaltinamųjų patraukimo atsakomybėn procesą, pakeičiant anksčiau taikytą sudėtingą ekstradicijos procedūrą, kurioje numatytas ir politikos veikėjų dalyvavimas, nauja spartesne perdavimo sistema, grindžiama teisminių institucijų bendravimu. Taikant Europos arešto orderį perdavimas paspartinamas nustatant griežtus terminus ir apribojant abipusio baudžiamumo taikymą numatant, kad tai yra atsisakymo vykdyti orderį pagrindas. Vis dėlto, nepaisant bendro teigiamo vertinimo per pastarąjį dešimtmetį, buvo nustatyti sistemos veikimo trūkumai, kuriuos Parlamentas šiuo savo pranešimo ir ragina pašalinti. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad nemažėtų Europos arešto orderio ir apskritai ES baudžiamojo teisingumo srities iniciatyvų patikimumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur le mandat d'arrêt européen. J'ai malheureusement trop d'exemples de mauvaise utilisation du MAE, notamment dans le cadre de divorces binationaux. Plusieurs parents français se sont vus poursuivre par un MAE pour un soi-disant non-paiement de pensions alimentaires. Au lieu de passer par des procédures civiles, déjà existantes, certains États, comme l'Allemagne, utilisent le MAE et mettent donc sur un plan pénal des petites histoires. Le MAE a été créé pour lutter contre la grande criminalité, pas contre les parents divorcés!

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. - Europejski nakaz aresztowania, który wszedł w życie w 2004 roku, w znacznym stopniu ułatwił i przyspieszył egzekwowanie prawa wobec osób oskarżonych i ściganych, jednocześnie gwarantując skuteczniejsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na poziomie europejskim. Największym sukcesem powyższej decyzji ramowej jest znaczne skrócenie czasu oczekiwania na ekstradycję. Pomimo wielu pozytywnych ocen wynikających z funkcjonowania wprowadzonego europejskiego systemu nakazu aresztowania, niniejsze sprawozdanie podkreśla potrzebę jego ponownego dopracowania i udoskonalenia.

Po wdrożeniu powyższego nakazu doszło do wielu nieprawidłowości odnoszących się do jego nadużywania przez niektóre państwa członkowskie czy też nierespektowania praw procesowych wobec osób oskarżonych i podejrzanych. Dlatego popieram sprawozdawcę, który proponuje, aby zobowiązać Komisję Europejską do wypracowania rozwiązań ustawodawczych na mocy art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bardziej precyzyjnego definiowania przestępstw, skutecznej kontroli proporcjonalności wydawanych decyzji lub uregulowania procedury doradztwa. Wierzę, że wspólne dopracowanie ram prawnych na szczeblu unijnym w odniesieniu do europejskiego nakazu aresztowania oraz jednakowe jego przestrzeganie przez państwa członkowskie wpłynie na zapewnienie obywatelom Unii większego poziomu bezpieczeństwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. - Navzdory celkově kladnému hodnocení systému Evropského zatýkacího rozkazu (EZR) existují nedostatky v jeho fungování, včetně nedodržování procesních práv podezřelých a obviněných osob, špatných vazebních podmínek, údajného nadměrného používání EZR některými členskými státy a nedodržování zásady přiměřenosti. Mezi těmito nedostatky se vyjímá statistický údaj o tom, že mezi lety 2005 a 2009 bylo vydáno 54 689 EZR, ale jen 11 630 jich bylo vykonáno. Vzájemná nedůvěra se projevuje i v tom, že členské státy se snaží uplatňovat zásady svých vnitrostátních soudních systémů, neboť mají obavu, že vydávající členský stát používá nižší standardy procesních záruk či základních práv. Řešením mohou být jak opatření mající povahu právně nevynutitelných předpisů, jako je evropská příručka k vydávání evropského zatýkacího rozkazu, tak legislativní opatření na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - U potpunosti podržavam Izvješće o preporukama Komisiji o reviziji europskog uhidbenog naloga. Područje meritorne kaznene problematike, a time i postupovni dio istog, spada u javno pravo. Kao takvo ono je od interesa za širu društvenu zajednicu i predmet je europske pravne stečevine.

Zbog važnosti koju primjena europskog uhidbenog naloga ima u sveeuropskoj kaznenoj suradnju smatram ga stožernim institutom o kojem treba i valja razgovarati u svrhu njegova dorađivanja. Europski uhidbeni nalog poseban je i zbog toga što je unificiran u zakonodavstvu Europske unije, a znamo da to nije slučaj sa svim institutima kako procesnog tako i materijalnog kaznenog prava država članica Unije. Zato se i govori o harmonizaciji, a ne unifikaciji kaznenopravnih normi.

Ono zbog čega ovo izvješće smatram kvalitetnim je taksativno navođenje elemenata manjkavosti ovog instituta koji mogu u nekim situacijama izazvati pravnu nesigurnost i poziv Komisiji da u propisom predviđenom roku podnese zakonodavne prijedloge za otklanjanje navedenih. Podsjećam posebno i na prednost koju podrazumijeva valjana primjena europskog uhidbenog naloga u smislu stvaranja europske pravosudne kulture. Međutim, napominjem da revizija ovog procesnog instituta mora ostati instrument racionalizacije, učinkovitosti i suradnje koja se temelji na poštivanju prava stranaka zajamčenih međunarodnim sporazumima.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Decizia-cadru privind mandatul european de arestare, aprobată în 2002, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004 și este cel mai important instrument juridic al UE bazat pe principiul recunoașterii reciproce, prin care hotărârile judecătorești sunt executate pe baza încrederii reciproce. Obiectivul acestui mandat a fost de a accelera și a înlesni aducerea suspecților sau acuzaților în fața justiției, prin transformarea vechii și greoaiei proceduri de extrădare care implică lumea politică, într-un nou sistem, mai rapid, de predare, prin comunicarea dintre autoritățile judiciare. Acesta cere statului membru solicitat să execute mandatul fără nicio evaluare a fondului acuzației sau condamnării. Comisia trebuie să faciliteze înființarea unei rețele judiciare specifice privind mandatul european de arestare și o rețea de avocați ai apărării care își desfășoară activitatea în domeniul justiției penale europene și chestiunilor legate de extrădare și să asigure finanțarea adecvată a acestora, precum și a Rețelei europene de formare judiciară. De asemenea, pentru a asigura eficacitatea cadrului de recunoaștere reciprocă, Comisia trebuie să examineze mijloacele juridice și financiare puse la dispoziție la nivelul Uniunii pentru a ameliora standardele de detenție, inclusiv propuneri legislative cu privire la condițiile din arestul preventiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della modifica della decisione quadro, datata 1° gennaio 2004, riguardo all'implementazione del mandato d'arresto europeo poiché esso presenta ancora diverse lacune negli Stati membri a causa della sua attuazione incompleta e incoerente, in particolare concernente il mancato rispetto dei termini, le mancanze presenti nella decisione stessa e la natura non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione.

In alcuni casi, per sopperire a queste carenze alcuni Stati membri sono intervenuti a livello nazionale al fine di apportare modifiche giuridiche o normative alle procedure, ma ciò ha fatto sì che non vi fosse un'uniformità di vedute, ad esempio per quanto riguarda tematiche come quella dell'estradizione. Credo sia quindi necessario adottare misure legislative a livello UE per riformare il funzionamento del mandato d'arresto europeo al fine di garantire un migliore equilibrio nello spazio di giustizia penale comunitaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par le vote de ce texte, le Parlement européen demande à la Commission européenne d'entreprendre des mesures pour réformer le fonctionnement du mandat d'arrêt européen et des autres instruments de reconnaissance mutuelle. En effet, si le mandat d'arrêt européen est certes un instrument efficace pour faciliter la traduction en justice des suspects et des personnes poursuivies, des imperfections dans le fonctionnement de ce système subsistent. L'Union européenne constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est pourquoi il est juste de souligner que les États membres doivent garantir la bonne application de la législation de l'Union en matière de droits procéduraux dans les poursuites pénales liée au recours au mandat d'arrêt européen. Toutefois, une clarification de cette législation, comme une meilleure définition des crimes pour lesquels le mandat d'arrêt européen devrait être utilisé, est nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport ayant trait au mandat d'arrêt européen. Aujourd'hui, la criminalité s'affranchit des frontières et, avec la cybercriminalité, il est de plus en fréquent qu'un acte criminel ait plusieurs points de rattachement dans différents pays. Le mandat d'arrêt européen permet de répondre efficacement à ce problème. De plus, ce texte permet d'accélérer et de faciliter la traduction en justice des suspects et des personnes poursuivies en modernisant la procédure actuelle, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. - Am votat în favoarea acestei rezoluții întrucât propune eliminarea unei serii de lacune existente în decizia-cadru privind mandatul european de arestare. Acest instrument juridic vizează comunicarea și colaborarea dintre autoritățile judiciare europene, facilitând predarea, prin stabilirea unor termene-limită stricte și limitarea utilizării dublei incriminări ca motiv de refuz. Dar faptul că, numai o cincime din mandatele europene de arestare emise în perioada 2005-2009 au fost executate, dezvăluie imperfecțiuni pe care acest raport le evidențiază. Recomandarea transmisa Comisiei Europene atrage atenția asupra unor elemente deficitare, precum nerespectarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate, condițiile precare de detenție, presupusa utilizare excesivă a acestui tip de mandate de unele state membre și neaplicarea principului proporționalității. Totodată, statele membre sunt îndemnate să implementeze normele penale europene, în special dispozițiile privind ordinul european de anchetă, ordinul european de supraveghere judiciară și măsurile în materie de drepturi procedurale.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Desde a sua introdução em 2004, a Comissão Europeia apresentou três relatórios sobre a execução do Mandado de Detenção Europeu, que consideram a sua aplicação operacional bem-sucedida apesar de revelarem imperfeições no funcionamento do sistema. Creio que as recomendações apresentadas à Comissão poderão reforçar a sua efetividade e colmatar parte das suas falhas. Faço votos para que assim seja e que este instrumento possibilite uma maior cooperação entre os Estados-Membros no tocante à justiça penal.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Európsky zatýkací rozkaz pri svojom uvedení do praxe pôsobil ako dokonalý príklad vzájomného uznávania v oblasti spravodlivosti a policajnej kontroly. Podmienky jeho uplatňovania sú pomerne prísne a mal by sa uplatňovať iba v prípade závažných trestných činov. Európsky zatýkací rozkaz pôsobí ako veľmi užitočný nástroj pri dosahovaní spravodlivosti za štátnymi hranicami a pôsobí odradzujúco na zločincov páchajúcich trestné činy. Tento nástroj má však aj nedostatky, akými sú kontrola proporcionality na základe všetkých relevantných skutočností a[nbsp ]okolností, aby sa zabránilo vydávaniu Európskeho zatýkacieho rozkazu v súvislosti s menej závažnými trestnými činmi, alebo nepripravenosť konkrétneho prípadu na súdne pojednávanie, ako aj právo na účinný opravný prostriedok vo forme odvolania voči vydaniu zatýkacieho rozkazu a právo na náhradu škody v prípade vydania chybného zatýkacieho rozkazu. V budúcnosti by mali byť aj jasne zadefinované trestné činy, na ktoré sa trestný rozkaz vzťahuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. - The European Arrest Warrant (EAW) is an important European legal instrument based on the mutual recognition principle, whereby judicial decisions are executed on the basis of mutual trust. The EAW ensures our open borders are not exploited, and suspects and accused persons are brought to justice through a faster and more efficient system. However, despite an overall positive evaluation, review reports presented by the European Commission point to imperfections in the functioning of the system, especially with regard to the gaps in the EAW Framework Decision. I can personally testify to problems with the implementation of the EAW after having aided a Polish mother whose child was kidnapped by his Greek father in July 2013. In this case, even though an EAW was issued, the lack of communication and cooperation between police authorities in the two EU Member States created obstacles to returning the child to his mother. Over five months passed until they were reunited. The current report addresses many of the concerns and it asks the European Commission to present a legislative proposal within one year to remedy them. Reforming the operation of the EAW is an outmost priority for maintaining its credibility and functioning, and therefore I voted to support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - Az európai elfogatóparancs (EEP) célja, hogy leegyszerűsítse az EU tagállamok közötti hosszadalmas kiadatási eljárásokat, melyet bírósági átadási eljárással hajt végre, így bármelyik tagállam igazságügyi hatósága által kiállított EEP az Európai Unió egész területén érvényes. 2004-ben történt bevezetése óta a Bizottság három végrehajtásról szóló jelentéssel állt elő. Bár összességében az értékelés pozitívnak tekinthető, mégis hiányosságok kerültek elő a rendszer működésével kapcsolatban, amelyek főként az uniós szintű büntető igazságszolgáltatás kiegyensúlyozatlan jellegének tulajdoníthatók. Ilyen lehet például egyes tagállamok részéről az EEP eltúlzott alkalmazása, az arányos ellenőrzések alkalmazásának kudarca vagy olyan fogalmazási pontatlanságok a nyomozás elindításakor, hogy a gyanú és megalapozott gyanú követelményét kielégíti-e a „megalapozottan feltehető” szövegezés, amikor az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekményt követnek vagy követtek el. Támogatom, hogy a Bizottság dolgozzon ki horizontális javaslatokat a gyanúsított eljárási jogait illetően, valamint a különböző kölcsönös eszközök együttes alkalmazására vonatkozólag.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. - Vuoden 2004 eurooppalaisen pidätysmääräyksen luomisen jälkeen on julkaistu kolme mietintöä sen toimeenpanosta. Pidätysmääräystä pidetään yleisesti ottaen menestystarinana, etenkin viivästymisien torjunnassa. Mietinnöt ovat kuitenkin osoittaneet useita puutteita, jotka meidän päätöslauselmammekin nostaa esiin. Näihin kuuluvat muun muassa prosessioikeudelliset puutteet, huonot vankilaolot ja esimerkiksi joidenkin jäsenvaltioiden eurooppalaisen pidätysmääräyksen ylikäyttö.

On erityisen tärkeää, että varmistamme perusoikeuksien toteutumisen, kun luomme eurooppalaisia toimintakehikkoja. On hyvä, että meillä on parlamenttina oikeus pyytää komissiota puuttumaan tilanteeseen. Ongelmat eivät koske yksinomaan tätä vastavuoroisen tunnustamisen osa-aluetta. Äänestin siis demokraattisemman ja oikeudenmukaisemman unionin puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Depuis 2004, les autorités judiciaires des États membres de l'Union européenne peuvent établir un mandat d'arrêt européen afin d'arrêter des suspects sur tout le territoire de l'Union. Grâce à cette meilleure coopération entre les États membres, les délais d'extradition des suspects vers les pays où ils doivent être jugés ont été considérablement réduits. Néanmoins, le Parlement européen a demandé à la Commission de faire des propositions afin d'améliorer le respect des droits des suspects et les conditions de détention.

Un mandat d'arrêt européen peut être refusé de manière exceptionnelle s'il menace la sécurité nationale ou si la mesure demandée n'est pas autorisée par la législation nationale. Les États membres ont 30[nbsp ]jours pour examiner la demande de mandat d'arrêt européen et 90[nbsp ]jours pour l'exécuter. J'ai voté en faveur de ce rapport car je considère que le mandat d'arrêt européen est un instrument utile qui doit être amélioré afin d'être plus efficace tout en garantissant que les droits fondamentaux des personnes poursuivies soient respectés.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. - Una dintre principalele preocupări în dezvoltarea unui spațiu european unic de libertate, securitate și justiție este de a îmbunătăți instrumentele de cooperare judiciară în materie penală. Dispariția frontierelor interne aduce cu sine libertatea de circulație și pentru infractori. Conform Eurostat, numărul cetățenilor Uniunii care execută o pedeapsă privativă de libertate a crescut de la 29 832 în 2006, la peste 638 000 în 2010. Această creștere îngrijorătoare demonstrează necesitatea creării unui spațiu penal unic, funcționabil, care să dispună de instrumente adecvate pentru combaterea ratei criminalității. Avem nevoie de mandatul european de arestare fiindcă este cel mai eficient instrument juridic al Uniunii pe care statele membre îl au la dispoziție pentru a împiedica infractorii să se sustragă justiției. Susțin propunerea Comisiei de a reforma procedurile privind mandatul european de arestare. Procedurile de extrădare trebuie să se realizeze într-un termen mai scurt, pentru a facilita judecarea cauzelor de către instanțele competente și pentru o mai bună înfăptuire a justiției.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. - Подкрепих доклада на баронеса Лъдфорд, приканващ Комисията да инициира промени в законодателството, уреждащо Европейската заповед за арест (ЕЗА). Европейската заповед за арест е сред набора инструменти в общностното законодателство, основани на принципите за взаимно признаване и сътрудничество на съдебните органи. С рамковото споразумение за ЕЗА, прието през 2002 г., се регламентираха обхватът и условията за задържане и предаване на лица от една страна – членка на ЕС в друга, с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода. От въвеждането й Комисията е представила три доклада относно прилагането на ЕЗА. Сред мотивите, провокирали днешния доклад, са констатациите, че въпреки общия позитивен ефект от въвеждането на механизма, все още съществуват различни проблеми при прилагането му на практика, в това число свързани с тежестта на деянията, за които се иска издаване на ЕЗА, както и такива, свързани със зачитането на човешките права. Мнозинството, с което беше подкрепен докладът на баронеса Лъдфорд в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, свидетелства за нуждата от изработване на такива изменения, които да преодолеят констатираните дотук недостатъци. Само чрез конкретни, балансирани мерки можем да постигнем голямата цел за превръщане на Съюза в пространство на свобода, правосъдие и сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – Le mandat d'arrêt européen est un outil essentiel de coopération entre les autorités judiciaires et répressives. Nous devons l'améliorer tout en gardant à l'esprit l'importance de la cohérence des règles de tous les outils de coopération dont nous disposons comme l'ordre d'enquête européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Saúdo a resolução do Parlamento Europeu que apresenta recomendações à Comissão sobre a revisão do mandado de detenção europeu, fundamental para a consagração de um efetivo espaço de liberdade, segurança e justiça. Detetar falhas e corrigir procedimentos é fundamental para assegurar direitos e mecanismos que permitam a realização efetiva da justiça e o combate à criminalidade transfronteiriça.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le mandat d'arrêt européen (MAE) adopté en 2002 remplace le système d'extradition en imposant à chaque autorité judiciaire nationale (autorité judiciaire d'exécution) de reconnaître, ipso facto, et moyennant des contrôles minimums, la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre.

C'est cette disposition qui a permis à la France de livrer Aurore Martin aux autorités espagnoles pour des faits ne correspondant à aucun délit en France! Situation aberrante! Le rapport qui nous est soumis émet un certain nombre de critique sur l'utilisation du mandat d'arrêt européen et s'attache au respect des droits de l'homme et du principe de proportionnalité. Cela va dans le bon sens, et, pour encourager ces efforts, je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I have voted in favour of this report, which seeks to improve the European Arrest Warrant Framework Decision of 2002 that made it much quicker and easier to bring suspects and accused persons to justice by transforming the old extradition procedure into a faster system through communication between judicial authorities. This decision has ensured that open borders are not exploited by those seeking to escape justice. However, there is still a lot of room for improvement in terms of this policy, which is why I support this report to address problems that have arisen with regard to the European Arrest Warrant Framework Decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – C'est avec grand intérêt que j'accueille ce rapport qui vise à lancer un appel à la réforme du mandat d'arrêt européen. Ce dernier s'est révélé être une réussite en devenant un mécanisme puissant contribuant pleinement à l'efficacité judiciaire dans une Europe qui garantit l'ouverture des frontières. Toutefois, comme le rapport l'indique, il connaît certaines faiblesses auxquelles il nous faut apporter des solutions concrètes. Je partage ainsi les inquiétudes formulées dans ce rapport concernant le respect des droits fondamentaux et la nécessité d'éviter l'utilisation disproportionnée et abusive de ce mécanisme, et ce principalement pour des délits mineurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. - Uplatňovanie európskeho zatykača v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti výrazne zjednodušilo a predovšetkým urýchlilo odovzdávanie osôb v trestnom konaní. Jeho samotné zavedenie navyše pôsobí preventívne na potenciálnych páchateľov trestných činov, keďže zvyšuje pravdepodobnosť, že páchateľ bude zadržaný v[nbsp ]ktoromkoľvek členskom štáte a následne bude súdený a potrestaný. V právnom štáte je však potrebné zabezpečiť v záujme spravodlivosti dodržiavanie základných ľudských a procesných práv a zároveň aj zásady subsidiarity a[nbsp ]proporcionality vyplývajúce z práva EÚ. Keďže trestné právo výrazne zasahuje do práv jednotlivcov, je potrebné urýchlene reagovať na doposiaľ zistené nedostatky európskeho zatykača. Medzi ne patrí predovšetkým nedostatočné zaručenie práv podozrivých a obvinených, chýbajúce alebo nepresné definície niektorých základných pojmov, ako aj zabezpečenie účinného súdneho dohľadu nad celkovým vykonávaním. Podporujem preto požiadavku, aby Komisia promptne predložila legislatívne návrhy riešiace doposiaľ vytýkané nedostatky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - The European Arrest warrant is an important tool for the creation of a safer Europe. To this end I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Der Europäische Haftbefehl wird in großem Ausmaß auch für Bagatelldelikte verwendet, wofür allein schon in Großbritannien kolportierte 33,4[nbsp ]Millionen jährlich an Kosten entstehen sollen. Auf EU-Ebene gibt es in diesem Zusammenhang keinen Vergleich der durch den Haftbefehl entstehenden Kosten. Die Kommission möchte das System des Europäischen Haftbefehls durch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Rechtsvorschriften zu Verfahrensrechten und Leitlinien für Anwender verbessern. Der Europäische Haftbefehl ist problematisch etwa hinsichtlich der Nichteinhaltung von Verfahrensrechten von Verdächtigen und Beschuldigten, schlechter Haftbedingungen, angeblicher Überbeanspruchung des Europäischen Haftbefehls durch einige Mitgliedstaaten, mangelnder Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit etc.. Deshalb habe ich auch dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Europos arešto orderis laikomas svarbiu ES laimėjimu baudžiamojo teisingumo erdvėje, kuris palengvina bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių. Nors pranešime akcentuojama, kad Europos arešto orderio procedūros turi būti aiškesnės, o valstybės narės laikytųsi vienodų standartų, vis tik tenka pripažinti, kad kyla daug problemų dėl Europos arešto orderio taikymo praktikoje. Viena vertus, kai kurios šalys taiko Europos arešto orderį dažnai ir neproporcigai. Kita vertus, yra ES šalių, kurios remiasi išlyga dėl Europos arešto orderio procedūrų netaikymo nusikaltimams, padarytiems iki 2002 m. Tokia ydinga praktika apriboja Europos arešto orderio veiksmingumą, o kartu sukelia pagrįstų abejonių dėl Europos arešto orderio ir ES baudžiamojo teisingumo srities patikimumo. Manau, jog jokios išimtys negali būti taikomos ypač sunkiems nusikaltimams, pavyzdžiui karo ar nusikaltimams žmoniškumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - As medidas de Direito não vinculativo, de entre as quais o Manual Europeu para a Emissão do Mandado de Detenção Europeu (MDE), são um instrumento útil, ainda que insuficiente, para a resolução de todos os problemas associados aos mandados de detenção. Neste sentido, votei favoravelmente a presente Resolução que insta a Comissão a adotar medidas legislativas ao nível da UE que melhorem o modo de funcionamento do MDE, bem como de outros instrumentos que assegurem um melhor equilíbrio do espaço de justiça penal da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržao sam Izvješće barunice Sare Ludford s preporukama Komisiji o reviziji europskog uhidbenog naloga. EUN ima važnu ulogu u okviru pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Zamijenivši složenu ekstradicijsku proceduru instrument demonstrira visoki stupanj uzajamnog povjerenja među državama članicama, pojednostavljuje i ubrzava postupak predaje, uključujući i vlastitih državljana, te pridonosi izbjegavanju nekažnjivosti.

U proteklih 10 godina Europska komisija je predstavila tri izvješća o provedbi Okvirne odluke, a EUN je globalno ocijenjen kao uspješan instrument. Međutim, ista su izvješća ukazala i na određene nedostatke u funkcioniranju sustava kada je riječ o proceduralnim pravima osumnjičenika, uvjetima pritvora i primjeni načela proporcionalnosti. Službene statistike potvrđuju da postoje poteškoće jer je u periodu od 2005. do 2009. izdano 54 689 EUN, a izvršeno je 11 630.

Smatram da je potrebno uvažiti preporuke ovog izvješća te revizijom EUN-a jamčiti poštivanje ljudskih i temeljnih prava. EUN se treba koristiti na učinkovit i proporcionalan način te treba jamčiti poštivanje prava osumnjičenika tijekom cijelog postupka. U kontekstu primjera Republike Hrvatske koja se prilikom pristupanja EU-u suočila s problemom neispravne transpozicije Okvirne odluke, smatram da Europska komisija treba učinkovito djelovati glede mehanizma kontrole država članica u vezi s ispravnom transpozicijom u nacionalno zakonodavstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. The European Arrest Warrant Framework Decision (henceforth ‘EAW FD’) approved in 2002 entered into operation on 1 January 2004 and is the most important EU legal instrument based on the mutual recognition principle whereby judicial decisions are executed on the basis of mutual trust. The objective of the EAW FD was to make it quicker and easier to bring suspects and accused persons to justice by transforming the old cumbersome extradition procedure involving politicians into a new faster surrender system through communication between judicial authorities. The EAW facilitates surrender by, inter alia, setting strict time limits and limiting the use of dual criminality as a ground for refusal. It requires the requested Member State to execute the warrant without any assessment of the substance of the accusation or conviction.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Il sistema di funzionamento del mandato d'arresto europeo funziona complessivamente bene, ma concordo col il relatore nel considerare che alcune migliorie possono essere apportate, in particolare per affermare definitivamente la fiducia reciproca tra gli Stati membri, necessaria al corretto funzionamento della decisione quadro.

Il problema principale è l'attuazione incompleta e incoerente della decisione quadro, in particolare il mancato rispetto dei termini, le lacune presenti nella decisione quadro e la natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. - Organizovaný zločin dnes pôsobí v[nbsp ]mnohých štátoch a je ďaleko pred právnymi normami, preto je potrebné zrevidovať aj európsky zatykač. Na jednej strane sa nedodržujú procesné práva podozrivých a obvinených osôb, nedodržiavanie práv pri väzbe, na[nbsp ]druhej strane je potrebné urýchliť a zjednodušiť postup pri vydávaní podozrivých a[nbsp ]obvinených osôb spravodlivosti. Európsky zatykač by mal poskytovať účinnejší mechanizmus, ktorý zabezpečí, že otvorené hranice nebudú využívať osoby, ktoré sa snažia uniknúť spravodlivosti. Urýchlenie a[nbsp ]zjednodušenie postupu vydávania osôb spravodlivosti určite prispeje aj k dôvere v súdnictvo a[nbsp ]orgány činné v trestnom konaní v jednotlivých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. - The European arrest warrant is the most important EU legal instrument based on common recognition, where judicial decisions are made on the basis of mutual trust. The aim of this framework is to make the process of bringing suspects and accused persons to justice faster and easier. The Member State has to execute the warrant without any assessment of the substance of the accusation. Since it was introduced, it has provided a more efficient mechanism to ensure that those who seek to evade justice are not able to exploit open borders. Still, the framework also has negative sides, such as poor detention conditions, alleged overuse of European arrest warrants by some Member State and failure to apply proportionality. These problems should be solved in order not to undermine the credibility of the European arrest warrant and EU criminal justice initiatives in general. One of the goals of the European Union is to promote freedom, security and justice. It is crucial to have effective instruments for mutual recognition in order to help us to build an efficient framework for the entire Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Afin de ne pas compromettre la crédibilité du mandat d'arrêt européen et des initiatives de l'Union en matière de justice pénale, dans leur ensemble, il convient de remédier à ces problèmes. Différentes raisons sont à la source des problèmes de fonctionnement du mandat d'arrêt européen: une mise en œuvre incomplète et incohérente de la décision-cadre, notamment le non-respect des délais, les lacunes de la décision-cadre et le caractère incomplet et déséquilibré de l'espace de justice pénale de l'Union.

Les problèmes découlant des lacunes de la décision-cadre ne sont pas nécessairement propres à cette mesure, mais sont, d'une certaine manière, communs à d'autres instruments de reconnaissance mutuelle et sont également à mettre au compte du caractère incomplet et déséquilibré de l'espace de justice pénale de l'Union.

Il est dès lors jugé nécessaire de prendre des mesures législatives au niveau de l'Union afin de réformer le fonctionnement du mandat d'arrêt européen et des autres instruments de reconnaissance mutuelle, ainsi que de garantir un meilleur équilibre au sein de l'espace de justice pénale de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O mandado de detenção europeu (MDE) é um instrumento jurídico da UE, que tem por base o princípio do reconhecimento mútuo, no âmbito do qual as decisões judiciais são executadas com base na confiança mútua. Assim, a apresentação perante a justiça de suspeitos e acusados torna-se mais fácil e rápida. Porém, os três relatórios da Comissão Europeia sobre a Decisão-Quadro relativa ao Mandado de Detenção Europeu de 2002 apresentam algumas imperfeições no sistema: incumprimento de prazos e a natureza incompleta e desequilibrada do espaço de justiça penal da União Europeia. São, assim, necessárias medidas legislativas ao nível europeu de forma a reformar o modo de funcionamento do MDE e de outros instrumentos de reconhecimento mútuo. Para que o MDE funcione, é necessária a confiança recíproca para assegurar um melhor equilíbrio no espaço de justiça penal da União Europeia, tendo por isso votado a favor deste documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția Parlamentului European conținând recomandări adresate Comisiei privind reexaminarea mandatului european de arestare. UE și-a stabilit obiectivul de a oferi cetățenilor săi un spațiu al libertății, securității și justiției. În conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), UE respectă drepturile omului și libertățile fundamentale. Pentru a fi eficient, principiul recunoașterii reciproce trebuie să se fundamenteze pe încredere mutuală, care nu se poate concretiza decât prin garantarea respectării drepturilor fundamentale ale suspecților și ale persoanelor acuzate, precum și a drepturilor procedurale în cadrul proceselor penale pe întreg cuprinsul Uniunii. Încrederea reciprocă se consolidează prin formare, cooperare și dialog între autoritățile judiciare și juriști, creând o cultură judiciară europeană autentică. Invităm statele membre să implementeze, în timp util și în mod eficace, ansamblul măsurilor Uniunii în domeniul dreptului penal, având în vedere faptul că sunt complementare, incluzând ordinul european de anchetă, ordinul european de supraveghere judiciară și măsurile în materie de drepturi procedurale. Invităm Comisia să monitorizeze cu atenție implementarea corectă, precum și impactul acestora asupra funcționării mandatului european de arestare și a spațiului de justiție penală al Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht von Sarah Ludford beschäftigt sich mit der Überprüfung des europäischen Haftbefehls, dem wichtigsten Rechtsinstrument der Europäischen Union. Die Berichterstatterin weist dezidiert auf die notwendige Überprüfung des europäischen Haftbefehls hin, da eine Überprüfung zu mehr Glaubwürdigkeit der europäischen Strafgerichtsbarkeit führen sollte. Die Berichterstatterin unterstreicht auch die unvollständige und unausgewogene Entwicklung des Strafrechts in der EU, um für eine bessere Ausgewogenheit diesbezüglich zu sorgen, sollte der europäische Haftbefehl überprüft und möglicherweise auch überarbeitet werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - Al fine di non compromettere la credibilità del mandato d'arresto europeo e delle iniziative dell'Unione in materia di giustizia penale in generale, occorre far fronte a una serie di problemi. Vi sono diverse cause alla radice dei problemi operativi del mandato d'arresto europeo: un'attuazione incompleta e incoerente della decisione quadro, in particolare il mancato rispetto dei termini, le lacune presenti nella decisione quadro e la natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik