Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid