Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 27. februar 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Situationen i Venezuela (forhandling)
 5.Følgerne af dårlige vejrforhold i adskillige medlemsstater (forhandling)
 6.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav - EU's fremtidige visumpolitik (forhandling)
 7.SOLVIT (kortfattet forelæggelse)
 8.Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (kortfattet forelæggelse)
 9.Privatkopieringsafgifter (kortfattet forelæggelse)
 10.Afstemningstid
  10.1.SOLVIT (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard) (afstemning)
  10.2.Europæisk efterforskningskendelse (A7-0477/2013 - Nuno Melo) (afstemning)
  10.3.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (A7-0104/2014 - Tanja Fajon) (afstemning)
  10.4.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU (A7-0043/2014 - Yannick Jadot) (afstemning)
  10.5.Personkontrol ved de ydre grænser (A7-0082/2014 - Tanja Fajon) (afstemning)
  10.6.Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  10.7.Situationen i Ukraine (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014) (afstemning)
  10.8.Situationen i Irak (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014) (afstemning)
  10.9.Anvendelse af bevæbnede droner (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014) (afstemning)
  10.10.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel) (afstemning)
  10.11.Den europæiske arrestordre (A7-0039/2014 - Sarah Ludford) (afstemning)
  10.12.Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (B7-0187/2014) (afstemning)
  10.13.Situationen i Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014) (afstemning)
  10.14.EU's fremtidige visumpolitik (B7-0194/2014) (afstemning)
  10.15.Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda) (afstemning)
  10.16.Privatkopieringsafgifter (A7-0114/2014 - Françoise Castex) (afstemning)
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Fælles EU-købelov (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer)
  13.2.Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
  13.3.Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  13.4.SOLVIT (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard)
  13.5.Europæisk efterforskningskendelse (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
  13.6.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
  13.7.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
  13.8.Personkontrol ved de ydre grænser (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
  13.9.Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
  13.10.Situationen i Ukraine (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
  13.11.Situationen i Irak (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
  13.12.Anvendelse af bevæbnede droner (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
  13.13.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
  13.14.Den europæiske arrestordre (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
  13.15.Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (B7-0187/2014)
  13.16.Situationen i Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
  13.17.EU's fremtidige visumpolitik (B7-0194/2014)
  13.18.Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
  13.19.Privatkopieringsafgifter (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 18.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1596 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4945 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik