Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 5.Συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε διάφορα κράτη μέλη (συζήτηση)
 6.Υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών - Το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (συζήτηση)
 7.SOLVIT (συνοπτική παρουσίαση)
 8.Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (συνοπτική παρουσίαση)
 9.Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (συνοπτική παρουσίαση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.SOLVIT (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard) (ψηφοφορία)
  10.2.Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (A7-0477/2013 - Nuno Melo) (ψηφοφορία)
  10.3.Υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών (A7-0104/2014 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)
  10.4.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (A7-0043/2014 - Yannick Jadot) (ψηφοφορία)
  10.5.Έλεγχος προσώπων στα εξωτερικά σύνορα (A7-0082/2014 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)
  10.6.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  10.7.Κατάσταση στην Ουκρανία (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014) (ψηφοφορία)
  10.8.Κατάσταση στο Ιράκ (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014) (ψηφοφορία)
  10.9.Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014) (ψηφοφορία)
  10.10.Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel) (ψηφοφορία)
  10.11.Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (A7-0039/2014 - Sarah Ludford) (ψηφοφορία)
  10.12.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (B7-0187/2014) (ψηφοφορία)
  10.13.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014) (ψηφοφορία)
  10.14.Το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (B7-0194/2014) (ψηφοφορία)
  10.15.Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda) (ψηφοφορία)
  10.16.Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (A7-0114/2014 - Françoise Castex) (ψηφοφορία)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer)
  13.2.Kατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
  13.3.Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  13.4.SOLVIT (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard)
  13.5.Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
  13.6.Υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
  13.7.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
  13.8.Έλεγχος προσώπων στα εξωτερικά σύνορα (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
  13.9.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
  13.10.Κατάσταση στην Ουκρανία (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
  13.11.Κατάσταση στο Ιράκ (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
  13.12.Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
  13.13.Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
  13.14.Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
  13.15.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (B7-0187/2014)
  13.16.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
  13.17.Το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (B7-0194/2014)
  13.18.Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
  13.19.Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1596 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4945 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου