Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 27 februari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Situatie in Venezuela (debat)
 5.Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten (debat)
 6.Visumplicht voor onderdanen van derde landen - Toekomst van het visumbeleid van de EU (debat)
 7.SOLVIT (korte presentatie)
 8.Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (korte presentatie)
 9.Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (korte presentatie)
 10.Stemmingen
  10.1.SOLVIT (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard) (stemming)
  10.2.Europees onderzoeksbevel in strafzaken (A7-0477/2013 - Nuno Melo) (stemming)
  10.3.Visumplicht voor onderdanen van derde landen (A7-0104/2014 - Tanja Fajon) (stemming)
  10.4.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (A7-0043/2014 - Yannick Jadot) (stemming)
  10.5.Controle van personen aan de buitengrenzen (A7-0082/2014 - Tanja Fajon) (stemming)
  10.6.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel) (stemming)
  10.7.Situatie in Oekraïne (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014) (stemming)
  10.8.Situatie in Irak (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014) (stemming)
  10.9.Inzet van gewapende drones (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014) (stemming)
  10.10.Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (A7-0051/2014 - Louis Michel) (stemming)
  10.11.Europees aanhoudingsbevel (A7-0039/2014 - Sarah Ludford) (stemming)
  10.12.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (B7-0187/2014) (stemming)
  10.13.Situatie in Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014) (stemming)
  10.14.Toekomst van het visumbeleid van de EU (B7-0194/2014) (stemming)
  10.15.Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda) (stemming)
  10.16.Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (A7-0114/2014 - Françoise Castex) (stemming)
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 13.Stemverklaringen
  13.1.Gemeenschappelijk Europees kooprecht (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer)
  13.2.Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
  13.3.Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  13.4.SOLVIT (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard)
  13.5.Europees onderzoeksbevel in strafzaken (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
  13.6.Visumplicht voor onderdanen van derde landen (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
  13.7.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
  13.8.Controle van personen aan de buitengrenzen (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
  13.9.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
  13.10.Situatie in Oekraïne (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
  13.11.Situatie in Irak (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
  13.12.Inzet van gewapende drones (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
  13.13.Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (A7-0051/2014 - Louis Michel)
  13.14.Europees aanhoudingsbevel (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
  13.15.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (B7-0187/2014)
  13.16.Situatie in Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
  13.17.Toekomst van het visumbeleid van de EU (B7-0194/2014)
  13.18.Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
  13.19.Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1596 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4945 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid