Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 27 februari 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Situationen i Venezuela (debatt)
 5.Konsekvenserna i olika medlemsstater av ogynnsamma väderförhållanden (debatt)
 6.Visumkrav för medborgare från tredjeländer - Framtiden för EU:s viseringspolitik (debatt)
 7.Solvit (kortfattad redogörelse)
 8.Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (kortfattad redogörelse)
 9.Avgifter för privatkopiering (kortfattad redogörelse)
 10.Omröstning
  10.1.Solvit (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard) (omröstning)
  10.2.En europeisk utredningsorder (A7-0477/2013 - Nuno Melo) (omröstning)
  10.3.Visumkrav för medborgare från tredjeländer (A7-0104/2014 - Tanja Fajon) (omröstning)
  10.4.Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (A7-0043/2014 - Yannick Jadot) (omröstning)
  10.5.Personkontroller vid de yttre gränserna (A7-0082/2014 - Tanja Fajon) (omröstning)
  10.6.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  10.7.Situationen i Ukraina (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014) (omröstning)
  10.8.Situationen i Irak (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014) (omröstning)
  10.9.Användningen av bestyckade drönare (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014) (omröstning)
  10.10.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel) (omröstning)
  10.11.Den europeiska arresteringsordern (A7-0039/2014 - Sarah Ludford) (omröstning)
  10.12.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (B7-0187/2014) (omröstning)
  10.13.Situationen i Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014) (omröstning)
  10.14.Framtiden för EU:s viseringspolitik (B7-0194/2014) (omröstning)
  10.15.Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda) (omröstning)
  10.16.Avgifter för privatkopiering (A7-0114/2014 - Françoise Castex) (omröstning)
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 13.Röstförklaringar
  13.1.Gemensam europeisk köplag (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer)
  13.2.Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
  13.3.Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  13.4.Solvit (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard)
  13.5.En europeisk utredningsorder (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
  13.6.Visumkrav för medborgare från tredjeländer (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
  13.7.Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
  13.8.Personkontroller vid de yttre gränserna (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
  13.9.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
  13.10.Situationen i Ukraina (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
  13.11.Situationen i Irak (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
  13.12.Användningen av bestyckade drönare (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
  13.13.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
  13.14.Den europeiska arresteringsordern (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
  13.15.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (B7-0187/2014)
  13.16.Situationen i Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
  13.17.Framtiden för EU:s viseringspolitik (B7-0194/2014)
  13.18.Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
  13.19.Avgifter för privatkopiering (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1596 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4945 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy