Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 10 maart 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

5. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid