Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συζήτηση)
 12.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (συζήτηση)
 13.Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) (συζήτηση)
 14.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 15.Επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (συνοπτική παρουσίαση)
 16.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα κατά τα έτη 2011-2013 (συνοπτική παρουσίαση)
 17.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Καλλιέργεια κηπευτικών (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Καλλιέργεια κηπευτικών (συνοπτική παρουσίαση) (συνέχεια)
 20.Εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Σαουδική Αραβία (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Λήξη της ετήσιας συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (484 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1899 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου