Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 10 mars 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 8.Framställningar: se protokollet
 9.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 10.Arbetsplan: se protokollet
 11.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (debatt)
 12.Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (debatt)
 13.Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (debatt)
 14.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 15.Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (kortfattad redogörelse)
 16.Allmänhetens tillgång till handlingar 2011–2013 (kortfattad redogörelse)
 17.Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 (kortfattad redogörelse)
 18.Trädgårdsnäringen (kortfattad redogörelse)
 19.Trädgårdsnäringen (kortfattad redogörelse) (fortsättning)
 20.Utrotande av tortyr i hela världen (kortfattad redogörelse)
 21.Saudiarabien (kortfattad redogörelse)
 22.Prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avslutande av den årliga sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (484 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1899 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy