Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (selecţionat)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Acest document nu este disponibil în limba dvs. şi vă este propus într-o altă limbă dintre cele disponibile în bara de limbi.

 Index 
 Text integral 
Arutelud
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg Uuendatud versioon

Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. - Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Toetasin tänasel hääletusel mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust, eeskirjade ühtlustamist ja miinimumnõuete tõhustamist käsitleva raporti vastuvõtmist. See on vägagi tervitatav, kuna suurendab liiklusohutust meie teedel ja sõidukitega seotud keskkonnakaitset. Autodel võib esineda tehnilisi defekte, millest omanik ei pruugi teadlik olla, ning õnnetused võivad seega tekkida juhist olenematutel põhjustel. Korraline ülevaatus aitab taolisi situatsioone vältida. Raporti abil tagatakse, et teisest liikmesriigist saabuv mootorsõiduk vastab kõigis liikmesriikides minimaalsetele turvanõuetele. Euroopasisese liikuvuse kasvu ning tööjõu vaba liikumist arvesse võttes on tegu äärmiselt vajaliku määrusega. Mõnedes liikmesriikides on ohutusnõuded oluliselt rangemad kui teistes, kuid peame mõistma, et selle põhjuseks on eesmärk kaitsta meie liiklejaid. Sõidukite vastavus ohutusnõuetele on seega eelkõige juhtide ja nende kaasreisijate enda huvides, mistõttu peame standardeid tõstma kõigis liikmesriikides! Mul on hea meel, et raport hõlmab ka mootorrattaid, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel hukkus ELi teedel 2012. aastal pea 28 000 inimest, kellest 18% olid mootorratta- ja mopeedijuhid. Autotransport on küllaltki suureks saasteallikaks ning avaldab mõju nii loodusele kui ka inimestele, mistõttu on oluline vähendada sõidukite kehvast hooldusest tulenevat heidet. Lõpetuseks tahan tänada kõiki raportööre ja variraportööre, kes töötasid selle tehnoülevaatuste paketi kallal, mis mõjutab pea kõiki Euroopa Liidu kodanikke.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate