Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (selecţionat)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Acest document nu este disponibil în limba dvs. şi vă este propus într-o altă limbă dintre cele disponibile în bara de limbi.

 Index 
 Text integral 
Arutelud
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg Uuendatud versioon

Tarbesõidukite tehnokontroll ja -ülevaatus (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. - Toetasin tänasel hääletusel liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli raportit, mis moodustab ühe osa tehnoülevaatuse paketist. Tulemusliku koostöö eest tahan tänada raportöör Sehnalovát ja variraportööre. Antud raport moodustab olulise osa tehnoülevaatuse paketist, mille eesmärk on suurendada tehnokontrolli käsitlevate õigusaktide ühtlustamise abil liiklusohutust ja vähendada liiklussurmade arvu. Tarbesõidukite tehniline seisukord võib liikmesriigiti kardinaalselt erineda, seda isegi naaberriikide vahel. Võttes arvesse asjaolu, et tarbesõidukiga võib liigelda eri liikmesriikides, on oluline, et ühtselt kõrgete standardite abil oleks kogu liidus tagatud võimalikult suur liiklusohutus. Mõistlik on vähendada kontrolle sõidukiomanikele, kes kannavad oma sõiduki eest korrapäraselt hoolt ning täidavad liiklusohutuse ja keskkonnakaitse norme. Toetan täiel määral ka ühesuguste nõuete kehtestamist tehnokontrolli teostavatele inspektoritele ja tehnokontrolliaruannete teabe piiramist vaid olulisele, vähendamaks inspektorite halduskoormust.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate