Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 11. března 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (rozprava)
 6.Informace doprovázející převody peněžních prostředků - Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (rozprava)
 7.Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (rozprava)
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Hlasování
  9.1.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a[nbsp ]prováděcí pravomoci) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (hlasování)
  9.2.Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (hlasování)
  9.3.Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (hlasování)
  9.4.Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (hlasování)
  9.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (hlasování)
  9.6.Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (hlasování)
  9.7.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2011 (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt ) (hlasování)
  9.8.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2012 (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt ) (hlasování)
  9.9.Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  9.10.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (hlasování)
  9.11.Informace doprovázející převody peněžních prostředků (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (hlasování)
  9.12.Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hlasování)
  9.13.Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (hlasování)
  9.14.Genetické zdroje (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (hlasování)
  9.15.Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (hlasování)
  9.16.Registrační doklady vozidel (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (hlasování)
  9.17.Silniční technické kontroly užitkových vozidel (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (hlasování)
  9.18.Statistika železniční dopravy (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (hlasování)
  9.19.Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (hlasování)
  9.20.Statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (hlasování)
  9.21.Zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (hlasování)
  9.22.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  9.23.Rovnost žen a mužů v roce 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (hlasování)
  9.24.Revize Evropského systému finančního dohledu (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (hlasování)
  9.25.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (hlasování)
  9.26.Činnost Petičního výboru v roce 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasování)
  9.27.Pěstitelství (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (hlasování)
  9.28.Celosvětové vymýcení mučení (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (hlasování)
  9.29.Saúdská Arábie (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a[nbsp ]prováděcí pravomoci) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2011 (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt )
  10.8.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2012 (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt )
  10.9.Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Informace doprovázející převody peněžních prostředků (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Genetické zdroje (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Registrační doklady vozidel (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Silniční technické kontroly užitkových vozidel (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Statistika železniční dopravy (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Rovnost žen a mužů v roce 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Revize Evropského systému finančního dohledu (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Činnost Petičního výboru v roce 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Pěstitelství (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Celosvětové vymýcení mučení (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Saúdská Arábie (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů (rozprava)
 14.Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU (rozprava)
 15.Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)
 16.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (rozprava)
 17.Provádění jednotného evropského nebe - Letiště, uspořádání letového provozu a[nbsp ]letové navigační služby (rozprava)
 18.Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou (rozprava)
 19.Fluorované skleníkové plyny (rozprava)
 20.Volný pohyb pracovníků (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2973 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (9863 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí