Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 11. marts 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (forhandling)
 6.Oplysninger ved pengeoverførsler - Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (forhandling)
 7.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  9.1.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (afstemning)
  9.2.Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (afstemning)
  9.3.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (afstemning)
  9.4.Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (afstemning)
  9.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (afstemning)
  9.6.Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (afstemning)
  9.7.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt ) (afstemning)
  9.8.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt ) (afstemning)
  9.9.Stabiliserings- og associeringsaftalen (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (afstemning)
  9.10.Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (afstemning)
  9.11.Oplysninger ved pengeoverførsler (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (afstemning)
  9.12.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (afstemning)
  9.13.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (afstemning)
  9.14.Adgang til genetiske ressourcer (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (afstemning)
  9.15.Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (afstemning)
  9.16.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (afstemning)
  9.17.Syn af erhvervskøretøjer (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (afstemning)
  9.18.Statistik over jernbanetransport (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (afstemning)
  9.19.Elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (afstemning)
  9.20.Landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (afstemning)
  9.21.Handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (afstemning)
  9.22.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  9.23.Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (afstemning)
  9.24.Gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (afstemning)
  9.25.Aktindsigt for 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (afstemning)
  9.26.Aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (afstemning)
  9.27.Fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (afstemning)
  9.28.Udryddelse af tortur i verden (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (afstemning)
  9.29.Saudi-Arabien (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt )
  10.8.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt )
  10.9.Stabiliserings- og associeringsaftalen (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Oplysninger ved pengeoverførsler (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Adgang til genetiske ressourcer (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Syn af erhvervskøretøjer (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Statistik over jernbanetransport (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Aktindsigt for 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Udryddelse af tortur i verden (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Saudi-Arabien (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser (forhandling)
 14.USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (forhandling)
 15.En europæisk anklagemyndighed (forhandling)
 16.Statusrapport 2013 for Tyrkiet (forhandling)
 17.Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester (forhandling)
 18.Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer (forhandling)
 19.Fluorholdige drivhusgasser (forhandling)
 20.Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2973 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (9863 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik