Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Utorak, 11. ožujka 2014. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje godišnjeg zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 4.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidjeti zapisnik
 5.Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (rasprava)
 6.Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava - Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (rasprava)
 7.Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije (rasprava)
 8.Izjave Predsjedništva
 9.Glasovanje
  9.1.Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (glasovanje)
  9.2.Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (glasovanje)
  9.3.Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  9.4.Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (glasovanje)
  9.5.Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (glasovanje)
  9.6.Proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (glasovanje)
  9.7.(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.8.(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (glasovanje)
  9.9.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  9.10.Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (glasovanje)
  9.11.Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (glasovanje)
  9.12.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (glasovanje)
  9.13.Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (glasovanje)
  9.14.Genetski resursi (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (glasovanje)
  9.15.Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (glasovanje)
  9.16.Dokumenti za registraciju vozila (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (glasovanje)
  9.17.Tehnička ispravnost gospodarskih vozila (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (glasovanje)
  9.18.Statistika željezničkog prijevoza (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (glasovanje)
  9.19.Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (glasovanje)
  9.20.Struktura poljoprivrednih gospodarstava i istraživanje o metodama poljoprivredne proizvodnje (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (glasovanje)
  9.21.Roba dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (glasovanje)
  9.22.Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2012. (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  9.23.Jednakost žena i muškaraca u 2012. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (glasovanje)
  9.24.Pregled Europskog sustava financijskog nadzora (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (glasovanje)
  9.25.Javni pristup dokumentima 2011. — 2013. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
  9.26.Djelatnosti Odbora za predstavke tijekom 2013. godine (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (glasovanje)
  9.27.Hortikultura (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (glasovanje)
  9.28.Iskorjenjivanje mučenja u svijetu (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (glasovanje)
  9.29.Saudijska Arabija (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
  10.1.Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.8.(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.9.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Genetski resursi (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Dokumenti za registraciju vozila (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Tehnička ispravnost gospodarskih vozila (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Statistika željezničkog prijevoza (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Struktura poljoprivrednih gospodarstava i istraživanje o metodama poljoprivredne proizvodnje (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Roba dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2012. (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Jednakost žena i muškaraca u 2012. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Pregled Europskog sustava financijskog nadzora (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Javni pristup dokumentima 2011. — 2013. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Djelatnosti Odbora za predstavke tijekom 2013. godine (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Hortikultura (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Iskorjenjivanje mučenja u svijetu (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Saudijska Arabija (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidjeti zapisnik
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 13.Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka - Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela (rasprava)
 14.Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (rasprava)
 15.Ured europskog javnog tužitelja (rasprava)
 16.Izvješće o napretku Turske za 2013. (rasprava)
 17.Provedba jedinstvenog europskog neba - Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi (rasprava)
 18.Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani (rasprava)
 19.Fluorirani staklenički plinovi (rasprava)
 20.Sloboda kretanja radnika (rasprava)
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (2973 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (9863 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti