Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 4.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 5.L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (dibattitu)
 6.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi - Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (dibattitu)
 7.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 8.Dikjarazzjoni tal-President
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (votazzjoni)
  9.2.L-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (votazzjoni)
  9.3.L-estensjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika KE-Stati Uniti (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (votazzjoni)
  9.4.Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għar-Rizorsi Ġenetiċi (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (votazzjoni)
  9.5.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tessuti minn Spanja (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (votazzjoni)
  9.6.Il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (votazzjoni)
  9.7.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (votazzjoni)
  9.8.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (votazzjoni)
  9.9.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Serbja (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (votazzjoni)
  9.10.L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (votazzjoni)
  9.11.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (votazzjoni)
  9.12.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (votazzjoni)
  9.13.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (votazzjoni)
  9.14.Ir-riżorsi ġenetiċi (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (votazzjoni)
  9.15.It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (votazzjoni)
  9.16.Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (votazzjoni)
  9.17.L-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (votazzjoni)
  9.18.Statistika tat-trasport bil-ferrovija (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (votazzjoni)
  9.19.Il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (votazzjoni)
  9.20.L-istħarriġ dwar strutturi tal-impriżi agrikoli u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (votazzjoni)
  9.21.Prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (votazzjoni)
  9.22.Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (votazzjoni)
  9.23.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (votazzjoni)
  9.24.Ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (votazzjoni)
  9.25.L-aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (votazzjoni)
  9.26.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (votazzjoni)
  9.27.L-Ortikultura (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (votazzjoni)
  9.28.Il-qerda tat-tortura fid-dinja (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (votazzjoni)
  9.29.L-Arabja Sawdija (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.L-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.L-estensjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika KE-Stati Uniti (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għar-Rizorsi Ġenetiċi (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tessuti minn Spanja (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.8.Ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (aġġustament, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.9.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Serbja (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Ir-riżorsi ġenetiċi (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.L-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummerċjali (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Statistika tat-trasport bil-ferrovija (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.L-istħarriġ dwar strutturi tal-impriżi agrikoli u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.L-aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.L-Ortikultura (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Il-qerda tat-tortura fid-dinja (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.L-Arabja Sawdija (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali - L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali (dibattitu)
 14.Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)
 15.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)
 16.Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (dibattitu)
 17.L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew - L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (dibattitu)
 18.Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti (dibattitu)
 19.Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra (dibattitu)
 20.Il-moviment liberu tal-ħaddiema (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 22.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (2973 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (9863 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza