Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 11 maart 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten (debat)
 6.Bij geldovermakingen te voegen informatie - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (debat)
 7.EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie (debat)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  9.1.Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (stemming)
  9.2.Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (stemming)
  9.3.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (stemming)
  9.4.Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (stemming)
  9.5.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (stemming)
  9.6.Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (stemming)
  9.7.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (stemming)
  9.8.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (stemming)
  9.9.Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (stemming)
  9.10.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (stemming)
  9.11.Bij geldovermakingen te voegen informatie (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (stemming)
  9.12.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (stemming)
  9.13.EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (stemming)
  9.14.Genetische hulpbronnen (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (stemming)
  9.15.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (stemming)
  9.16.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (stemming)
  9.17.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (stemming)
  9.18.Statistieken van het spoorvervoer (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (stemming)
  9.19.Elektronische facturering bij aanbestedingen (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (stemming)
  9.20.Enquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (stemming)
  9.21.Door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (stemming)
  9.22.Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  9.23.Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (stemming)
  9.24.De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (stemming)
  9.25.Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (stemming)
  9.26.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (stemming)
  9.27.Tuinbouw (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (stemming)
  9.28.Het wereldwijd uitbannen van foltering (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (stemming)
  9.29.Saoedi-Arabië (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2011) (A7-01652014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.8.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.9.Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Bij geldovermakingen te voegen informatie (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Genetische hulpbronnen (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Statistieken van het spoorvervoer (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Elektronische facturering bij aanbestedingen (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Enquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Tuinbouw (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Het wereldwijd uitbannen van foltering (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Saoedi-Arabië (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens - Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie (debat)
 14.Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (debat)
 15.Europees openbaar ministerie (debat)
 16.Voortgangsverslag over Turkije 2013 (debat)
 17.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim - Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten (debat)
 18.Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen (debat)
 19.Gefluoreerde broeikasgassen (debat)
 20.Vrij verkeer van werknemers (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2973 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (9863 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid