Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 11. marca 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 5.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (rozprava)
 6.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov - Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (rozprava)
 7.Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (rozprava)
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  9.1.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (hlasovanie)
  9.2.Štatistiky pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (hlasovanie)
  9.3.Predĺženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci ES – USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (hlasovanie)
  9.4.Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (hlasovanie)
  9.5.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (hlasovanie)
  9.6.Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (hlasovanie)
  9.7.Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (hlasovanie)
  9.8.Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (hlasovanie)
  9.9.Dohoda o stabilizácii a pridružení ES – Srbsko (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (hlasovanie)
  9.10.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (hlasovanie)
  9.11.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (hlasovanie)
  9.12.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hlasovanie)
  9.13.Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (hlasovanie)
  9.14.Genetické zdroje (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (hlasovanie)
  9.15.Kontrola technického stavu motorových vozidiel a[nbsp ]ich prípojných vozidiel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (hlasovanie)
  9.16.Registračné dokumenty pre vozidlá (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (hlasovanie)
  9.17.Spôsobilosť úžitkových automobilov (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (hlasovanie)
  9.18.Štatistika železničnej dopravy (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (hlasovanie)
  9.19.Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (hlasovanie)
  9.20.Štrukturálne zisťovania fariem a zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (hlasovanie)
  9.21.Tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (hlasovanie)
  9.22.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  9.23.Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (hlasovanie)
  9.24.Preskúmanie európskeho systému orgánov finančného dohľadu (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (hlasovanie)
  9.25.Prístup verejnosti k dokumentom 2011 – 2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
  9.26.Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasovanie)
  9.27.Záhradníctvo (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (hlasovanie)
  9.28.Odstránenie mučenia vo svete (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (hlasovanie)
  9.29.Saudská Arábia (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Štatistiky pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.Predĺženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci ES – USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.8.Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.9.Dohoda o stabilizácii a pridružení ES – Srbsko (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Genetické zdroje (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Kontrola technického stavu motorových vozidiel a[nbsp ]ich prípojných vozidiel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Registračné dokumenty pre vozidlá (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Spôsobilosť úžitkových automobilov (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Štatistika železničnej dopravy (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Štrukturálne zisťovania fariem a zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Preskúmanie európskeho systému orgánov finančného dohľadu (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Prístup verejnosti k dokumentom 2011 – 2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Záhradníctvo (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Odstránenie mučenia vo svete (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Saudská Arábia (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestným činom (rozprava)
 14.Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (rozprava)
 15.Európska prokuratúra (rozprava)
 16.Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (rozprava)
 17.Implementácia jednotného európskeho neba - Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (rozprava)
 18.Balík cestovných služieb a[nbsp ]asistenčné cestovné služby (rozprava)
 19.Fluórované skleníkové plyny (rozprava)
 20.Sloboda pohybu pracovníkov (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2973 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (9863 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia