Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 11. marec 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev letnega zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 5.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge (razprava)
 6.Podatki, ki spremljajo prenose sredstev - Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (razprava)
 7.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (razprava)
 8.Izjava predsedujočega
 9.Čas glasovanja
  9.1.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (glasovanje)
  9.2.Statistika za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (glasovanje)
  9.3.Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in ZDA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  9.4.Nagojski protokol o dostopu do genskih virov (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (glasovanje)
  9.5.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (glasovanje)
  9.6.Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (glasovanje)
  9.7.Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (glasovanje)
  9.8.Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (glasovanje)
  9.9.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med evropskima skupnostma in Srbijo (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  9.10.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (glasovanje)
  9.11.Podatki, ki spremljajo prenose sredstev (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (glasovanje)
  9.12.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (glasovanje)
  9.13.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (glasovanje)
  9.14.Genski viri (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (glasovanje)
  9.15.Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (glasovanje)
  9.16.Dokumenti za registracijo vozil (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (glasovanje)
  9.17.Tehnična brezhibnost gospodarskih vozil (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (glasovanje)
  9.18.Statistika železniškega prevoza (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (glasovanje)
  9.19.Izdajanje elektronskih računov pri javnih naročilih (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (glasovanje)
  9.20.Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (glasovanje)
  9.21.Blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (glasovanje)
  9.22.Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  9.23.Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (glasovanje)
  9.24.Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (glasovanje)
  9.25.Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
  9.26.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (glasovanje)
  9.27.Hortikulturni sektor (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (glasovanje)
  9.28.Odprava mučenja v svetu (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (glasovanje)
  9.29.Savdska Arabija (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Statistika za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in ZDA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Nagojski protokol o dostopu do genskih virov (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.8.Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.9.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med evropskima skupnostma in Srbijo (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Podatki, ki spremljajo prenose sredstev (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Genski viri (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Dokumenti za registracijo vozil (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Tehnična brezhibnost gospodarskih vozil (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Statistika železniškega prevoza (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Izdajanje elektronskih računov pri javnih naročilih (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2013 (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Hortikulturni sektor (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Odprava mučenja v svetu (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Savdska Arabija (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj (razprava)
 14.Program nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organi nadzora v različnih državah članicah ter učinek na temeljne pravice državljanov EU (razprava)
 15.Evropsko javno tožilstvo (razprava)
 16.Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (razprava)
 17.Izvajanje enotnega evropskega neba - Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa (razprava)
 18.Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja (razprava)
 19.Fluorirani toplogredni plini (razprava)
 20.Prosto gibanje delavcev (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2973 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (9863 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov