Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0164(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0027/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0027/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.20
CRE 12/03/2014 - 8.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0227

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.20. Πρόγραμμα Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

 Nach der Schlussabstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. - The Commission is making a statement on the issue of the contracting authority in Copernicus and has sent a statement to this effect to Parliament’s services for the records of the plenary sitting. We would also like to thank the rapporteur for his excellent work.

 
  
  

Commission’s position on amendments by Parliament

Report: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

Following the agreement by the European Parliament and the Council to include Copernicus in the MFF as a European Union programme, the financial management of this programme is now subject to the provisions of Article 317 of TFEU according to which the Commission has the obligation to implement the budget under its own responsibility.

The Commission, in executing such an obligation, is accountable to the European Parliament and to the Council.

The budget of Copernicus will, inter alia, be devoted to the procurement and purchase of the satellites for the space component, their launching into orbit, costs related to maintaining them in operation as well as expenditure related to enabling the provision of services. The implementation of the budget will therefore involve a large number of contracts, contract change notices and work orders with a high degree of technical and project management complexity. In order to make the best use of available technical expertise and experience in the relevant areas, particularly in relation to procuring the space component, the Commission will conclude delegation agreements with ESA and EUMETSAT, as foreseen by the Regulation. The Commission intends to entrust ESA and EUMETSAT with the role of contracting authority for the majority of the contracts, including developmental, operational and co-funded activities. Thus, ESA and EUMETSAT will be provided with the necessary flexibility to implement Copernicus and the ability to effectively conduct day-to-day contract management.

The Commission will only remain contracting authority where it deems this to be essential for the fulfilment of its basic obligations under the Treaty, the Copernicus Regulation and the Financial Regulation.

The Commission recalls that Member States will be involved before the final decision on the delegation agreements is taken, as provided for in the Regulation.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου